Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach
POŚWIĘCENIE SZTANDARU Korczakowska wigilia Opracowała: Jolanta Karalus

2 Przygotowania W roku szkolnym 2003/2004 w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza mająca na celu wybór patrona. Spośród 5 kandydatów uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali Janusza Korczaka. W grudniu 2004 roku Rada Gminy w Lipcach Reymontowskich uchwałą gminy nadała szkole imię Janusza Korczaka Rok szkolny 2005/2006 poświęciliśmy na zdobywanie środków na sztandar. 17 grudnia 2006 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste poświęcenie sztandaru.

3 Uroczystość Powitanie Jego Ekscelencji księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego przez dyrektora Jolantę Karalus i uczniów szkoły Dorotę Drążkowicz, Aleksandrę Dziudę i Damiana Białkowskiego

4 Powitanie gości – A. Murgrabia, M. Antoniak
nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach

5 17 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru połączona z wigilią korczakowską. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali Janusza Korczaka, człowieka, który „… wyzwalał prawdę już wprost obecnością swoją. Każdy w obcowaniu z nim stawał się sobą – był sobą. Czuło się całą małość frazesów, zakłamania i form nieistotnych. Tęskniło się wprost do tej prostoty i czystości myśli, którą niosły ludziom prócz smutku i zadumy, jego dziwne, dobre oczy” Tak o Korczaku mówiła Maria Grzegorzewska – pedagog, nauczyciel, społecznik, a obecnie m.in. patron Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przygotowanie uroczystości nie było łatwe, szczególnie dla tak małej szkoły. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, a także ludzi dobrej woli, szczególnie z naszej gminy, zdołaliśmy osiągnąć zamierzony cel. Wreszcie nadszedł ten dzień 17 grudnia 2006 roku. Cieszymy się, że właśnie tego dnia mogliśmy powitać w murach naszej maleńkiej szkoły tylu znakomitych gości, ludzi dla, których dzieci są dobrem najważniejszym, teraźniejszością i przyszłością naszego kraju.

6 Odwiedzili nas goście:
Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Zdzisław Tuleja Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta Łaska Radni Gminy Lipce Reymontowskie ze wsi Drzewce: Pan Henryk Stefaniak, Pan Jacek Dziuda i Pani Małgorzata Markowicz

7 Wójt Gminy Pan Jerzy Czerwiński
Pan Jerzy Kabat – człowiek, który większość swojego życia poświęcił tej gminie, przyczynił się do pobudowania budynku tej szkoły, a w tym roku zakończył ostatnią kadencję jako wójt gminy Wizytator KO w Łodzi Delegatura w Skierniewicach Pan Helena Groszkowska – Grymuza Pani Profesor dr habilitowana Jadwiga Bińczycka przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

8 Przedstawiciele placówek korczakowskich: z Raczkowa, z Piotrkowa Trybunalskiego, ze Skierniewic, z powiatowej poradni psych- pedagogicznej w Skierniewicach, z Fundacji Dziecięcy Uśmiech . Dyrektorzy Szkół z terenu naszej Gminy : Pani Marzena Topolewska, Pan Piotr Łaski. Ksiądz proboszcz Franciszek Urbaniak Sponsorzy: Państwo Lucyna i Grzegorz Salamonowie, Państwo Beata i Jacek Dziuda, Państwo Małgorzata i Wojciech Markowicz, Pani Jolanta Pryk.

9 Przedstawiciele OSP w Drzewcach komendant Pan Henryk Supera, prezes Pan Piotr Wieszczy oraz Józef Stefaniak. Pan Józef Kroc, który wraz z Panem Henrykiem Stefaniakiem i Henrykiem Superą przyczynili się do pobudowania tego budynku. Mieszkańcy wsi Drzewce oraz Przedstawiciele lokalnych medió

10 Dlaczego właśnie Janusz Korczak?
Dlatego, że to lekarz, literat, pedagog, myśliciel, wielki Polak, a przede wszystkim Człowiek, który chlubnie wpisał się w historię świata i wychowania. Jego maksyma to ”Mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”. My podobnie jak Korczak nieraz przeżywamy dylematy moralne, które dla niego stały się fundamentem najważniejszych decyzji: "Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”. Pragniemy również jak on pragnął "wpleść bodaj jedną nitkę promienia w szare, mroczne życie" dzieci, nauczyć je „się śmiać lub bawić z rówieśnikami, rozumieć żart i śmiało patrzeć  w oczy, przyznać się do winy bez obawy i nie drżeć, gdy usłyszy podniesiony głos osoby dorosłej”

11 Nasz patron mówił „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku”
Nasz patron mówił „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku”. Przy pomocy Stefanii Wilczyńskiej i aprobacie dzieci wprowadzał nowe techniki wychowawcze: praca dla siebie i innych, samowychowywanie, samorządność, rozwijanie   i kształtowanie opinii społecznej, zaspokajanie emocjonalnych potrzeb dziecka. Są one aktualne do dzisiaj. Do odchodzących wychowanków mówił: "Nic wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać - to mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno: tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie, za życiem Prawdy  i Sprawiedliwości. Może ta tęsknota zaprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Miłości".

12 Dzięki odręcznemu odpisowi Marii Falskiej zachowała się "Modlitwa wychowawcy", którą Korczak napisał 27 kwietnia 1920 roku. "Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek przyjmij jedyny mój klejnot: smutek: smutek i pracę". Dwa lata później ukazała się książeczka "Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą". Zadedykował  ją rodzicom. Kiedy kierownictwo nowego Naszego Domu nie chciało zbudować kaplicy tłumaczył: "Przecież dzieci muszą się modlić(…) muszą mieć takie miejsce, gdzie się wypłaczą i wyżalą przed Bogiem". Myślę, że i w dzisiejszych czasach warto byłoby wrócić do słów Korczaka: „Wstydzę się, że mam coś jeść, gdy wiem, że dzieci są głodne, i brzydzę się, gdy uśmiechnę się, gdy tyle udręczonych młodych twarzy”.

13 W naszej szkole chcemy, aby dzieci oprócz wiedzy jaką pragniemy im przekazać poznały również wartości wyższe: miłość do Ojczyzny, regionu, gminy, bliźniego. Chcemy by nasze dzieci były prawdziwymi patriotami. Dlatego też przybliżamy im historię i zwyczaje naszego kraju i regionu. Ponieważ Jan Paweł II – wielki Polak mówił „.. nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, (…) bez Chrystusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie.” więc my również chcemy zacząć od modlitwy. Dla nas ten dzień był szczególny nie tylko dlatego, że nasza szkoła będzie miała sztandar, ale również dlatego, że w tym roku minęło 10 lat odkąd możemy uczyć się w murach tej pięknej szkoły, i także w tym uroczystym dniu chcieliśmy podzielić się z wszystkimi opłatkiem, przeżyć wspólną korczakowską wigilię. Chcieliśmy, aby Chrystus do nas powiedział: „Patrzcie, oto jestem. Jestem w każdej rodzinie. Jestem w każdym miejscu. To wam się wydaje dziwne, ale nie jest dziwne. Dzieje się tak dzięki miłości. Powtarzam wam więc: kochajcie!”

14 „Kolęda dziecinna” Kazimierza Wierzyńskiego Zbieram się długo, od samego lata. Zobaczyć ciebie w świętym Betlejemie, Tylko że od nas trzeba przejść pół świata, By w twąś zamorską zawędrować ziemię. Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem, Najbliższą drogę do twojej stajenki, Za to opłatek przyniosę ci z miodem, Stanę na palcach i podam do ręki. Snop wezmę z sobą, przyda ci się słoma: Niech Matka Boska w jakąś noc zadymną Żłób nią wyścieli świętymi rękoma, By ci nie było w twej kołysce zimno. A gdy ci twardo będzie bez poduszek I smutno - zapal na gwiazdach światełka, Ja ci dam trochę mych suszonych gruszek I zeszłoroczne opowiem jasełka. Jak szli trzej królowie z koroną na głowie, Jakeśmy wtedy zabili Heroda, I jak na skrzypkach grali pastuszkowie. Tak ślicznie było. Tyś nie widział. Szkoda. A potem razem z Betlejem pójdziemy Do nas pomodlić się gdzieś na pasterce, I tu usłyszysz, malusieńki, niemy, Jak kolęduje tobie moje serce.

15 Msza święta Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja biskup Józef Zawitkowski

16 Chór Pieśni śpiewał chór dziecięcy pod przewodnictwem Pani Moniki Kroc

17 Czytania Oprawę Mszy świętej przygotowała Pani Lilia Waszek

18 Dekoracja Dekorację przygotowała Pani Teresa Piechut przy współpracy z nauczycielami szkoły.

19 Historia szkoły Pani Małgorzata Matyszewska przygotowała i odczytała krótka historię szkoły

20 Część artystyczna Przygotowały: Monika Kroc i Lilia Waszek

21 OPŁATEK "Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie" W adwentowej refleksji, W skupieniu, W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, Do gorącego i otwartego serca, Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, Byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość... do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja a miłość przyjdzie sama... Życzymy Wam Radosnych Świąt! Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru Przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia Żyje własnym pięknem, A Nowy Rok obdaruje Was Pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia Niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia Życzą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach

22 Wigilia korczakowska Zaproszeni goście po podzieleniu się opłatkiem, brali udział w uroczystej wigilii przygotowanej przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Drzewcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google