Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia społeczna kurs 024 – rok akad. 2002/2003

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia społeczna kurs 024 – rok akad. 2002/2003"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia społeczna kurs 024 – rok akad. 2002/2003
Wymagania i literatura

2 Tematyka kursu Kurs prezentuje dorobek tzw. nurtu "social cognition"
 Tematy poruszane na kursie Spostrzeganie innych ludzi Procesy wartościowania w spostrzeganiu Wpływ nastroju i emocji na spostrzeganie społeczne Interpretacja przyczyn zachowań (procesy atrybucji) Błędy i tendencyjności w spostrzeganiu  

3 Tematyka kursu (c.d.) Procesy kategoryzacji społecznej
Postawy i ich zmiana Stereotypy społeczne: powstawanie i zmiana Ustosunkowania interpersonalne i atrakcyjność wzajemna 

4 Warunki zaliczenia kursu
Zdanie egzaminu pisemnego (test). I termin (prawdopodobnie) 21 stycznia  Test będzie obejmował tematykę wykładów oraz lektur  Napisanie ESEJU (około 6 stron) na dowolnie wybrany temat związany z tematyką wykładów Zanalizuj w oparciu o poznane teorie psychologii społecznej jakieś frapujące zjawisko z życia społecznego lub politycznego naszego kraju

5 Terminy i konsekwencje zwłoki
Termin złożenia eseju: 8 stycznia do godziny Eseje złożone po tym terminie będą oceniane odpowiednio niżej. 1 dzień zwłoki (czwartek 9 stycznia) - pół stopnia niżej 2 dni zwłoki (piątek 10 stycznia) - jeden stopień niżej 3-5 dni (do poniedziałku 13 stycznia) - dwa stopnie niżej powyżej 5 dni – ndst.

6 Materiały z wykładu Materiały wykładowe (treść folii w formacie Power Point) umieszczone będą na stronie wydziałowej internetu pod numerem kursu 024 i odpowiednim numerem wykładu. 

7 Literatura (1) Aronson, E., Wilson, T., Ackert, M. (1997): Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Rozdz. 3, 4, 5, 8, 10, 13. Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (część III – Życie płciowe i wybór partnera)  Cialdini, R. (1993). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (całość)  Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum (całość) Kofta, M. (1985). Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym. W: M. Lewicka, J. Trzebiński (red.), Psychologia spostrzegania społecznego. W-wa: KIW. 

8 Literatura (2) Kofta, M., Szustrowa, T. (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa; Wyd. Naukowe PWN (rozdziały: M. Lewicka, B. Wojciszke, D. Doliński, J. Czapiński) Lewicka. M. (2000). Myślenie i rozumowanie. W. J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP. Tom II.  Lewicka, M. , Wojciszke, B. (2000). Wiedza jednostki i sądy o świecie społecznym W: J. Strelau (red.), Psychologia - podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP, tom III.  Macrae, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdńsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdziały 2, 4, 6, 10, 11. 

9 Literatura (3) Peeters, G., Czapiński, J. (1990). Positive-negative asymmetry in evaluations. The distinction between affective and informational effects. W: W. Stroebe & M. Hewstone (red.), European Review of Social Psychology, Chichester: Wiley (tom I. ss ) (będzie do skopiowania w powielarni, jeden egzemplarz w bibliotece) Tyszka T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdz. 9,10,11.  Wojciszke, B. (1991). Procesy oceniania ludzi. Poznań: Nakom. Rozdzial 1, 2, 3, 4.  Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii spolecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar


Pobierz ppt "Psychologia społeczna kurs 024 – rok akad. 2002/2003"

Podobne prezentacje


Reklamy Google