Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ. REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ. REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ. REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009

2 Bibliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów S. Cisek, Z. Gębołyś, H. Hollender, A. Jazdon, B. Sosińska-Kalata (zesp. autorski), Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, [online], [dostęp 02.05.2009]. Dostępny w Internecie: www.ebib.info/content

3 To muszą być profesjonaliści o aktualnej, rozległej i zróżnicowanej wiedzy: bibliotekarze biblioteczni, bibliotekarze informacyjni, biblioteczni inżynierowie, organizatorzy bibliotecznych struktur oraz- bezwzględnie konieczni- bibliotekarze dziedzinowi. Tylko razem, wspólnie i komplementarnie, da się sprostać wyzwaniom przyszłości J. Wojciechowski, Czy ten zawód zniknie?, Bibliotekarz, 2006, nr 12, s. 5

4 Współczesny bibliotekarz powinien być nie tylko doskonale przygotowany merytorycznie, ale powinien wykazać się ponadto m. in.- znajomością podstaw psychologii w zakresie obsługi czytelnika. Zmieniająca się sytuacja wywołuje konieczność stałego doskonalenia się bibliotekarzy w zakresie psychologii kontaktu z czytelnikiem L. Szydlik, Bibliotekarz psychologiem?, Bibliotekarz 2005, nr 12, s. 21

5 Potrzebny jest zatem bibliotekarz, który jest przewodnikiem po wiedzy, potrafi wyszukać potrzebną informację, jest propagatorem dobrej książki i wychowawcą czytelnika M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.80

6 W bibliotekach pracują głównie zawodowcy, czyli bibliotekarze, którzy trafili do zawodu ze świadomego wyboru, dla których jest to wymarzona praca G. Bilska, Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy- wyniki sondażu, Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 7-8, s.9

7 Pojęcie kompetencji definiuje się różnie. Ich ogólny sens można ująć jako ogół sprawności, które są niezbędne człowiekowi do tego, aby stać się elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potrafiącym przystosować się do zmian, uczyć się i kształcić przez całe życie(…) M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.77

8 Praca bibliotekarza w nowym środowisku informacyjnym powoduje, że dzięki dociekliwości i posiadanej wiedzy, zainteresowaniom nowościami bibliotekarstwa światowego, podróżom zagranicznym, bibliotekarz doskonale umie poradzić sobie z najnowocześniejszymi technikami informatycznymi D. Konieczna, Kadra polskich bibliotek uczelnianych w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego [W:] A. Jazdon, A. Chachlikowska (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań 13-15.11. 2002, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2002, s. 80

9 Dokonująca się na naszych oczach elektroniczna metamorfoza bibliotek pozwala przypuszczać, że proces krystalizowania się nowych specjalizacji bibliotecznych związanych z przemianami nie jest zakończony, a to dowodzi, że zawód bibliotekarza stale się rozwija i oferuje swoim adeptom coraz to nowe możliwości E. Stachowska- Musiał, Zawód bibliotekarza dziś i jutro, Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 12, s.7

10 Zawód ten stwarza możliwość poszerzenia wiedzy, rozwoju kulturalnego. Daje szansę pogłębionej refleksji nad światem i człowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych J. Przybylska, Jak czytelnicy postrzegają zawód bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza 1996, nr 3,s.14

11 Tab. 1 Kryteria oceny jakości pracy biblioteki WSH TWP Źródło: W. Urbanik (oprac.), Jakość pracy jednostek organizacyjnych uczelni w ocenie studentów. Raport z badań. WSHTWP w Szczecinie. Rok akademicki 2006/2007, Szczecin 2007; W.Urbanik (oprac.), Ocena jakości pracy zespołów pracowniczych WSH TWP w Szczecinie. Raport, Szczecin 2008 20072008 KryteriumŚrednia(%)KryteriumŚrednia(%) kompetentni98,51kompetentni97,55 kulturalni97,50kulturalni95,80 komunikatywni95,87komunikatywni94,13 pomocni95,95pomocni93,12 uprzejmi96,20uprzejmi93,71 życzliwi94,35życzliwi93,71

12 KONIEC Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ. REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google