Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIGURY GEOMETRYCZNE Materiały do nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIGURY GEOMETRYCZNE Materiały do nauki."— Zapis prezentacji:

1 FIGURY GEOMETRYCZNE Materiały do nauki

2 Figurą geometryczną nazywamy każdy zbiór punktów płaszczyzny lub przestrzeni
Jeżeli figura jest zbiorem punktów płaszczyzny to nazywamy ją figurą płaską Jeżeli figura jest zbiorem punktów przestrzeni to nazywamy ją figurą przestrzenną

3 Podstawowe figury geometryczne to:
punkt prosta płaszczyzna k A P Punkty oznaczamy dużymi literami alfabetu A, B, C,... Proste oznaczamy małymi literami alfabetu Płaszczyzny oznaczamy dużymi literami alfabetu P, Q, R...

4 Zbiór punktów prostej l leżących po tej samej stronie punktu A razem z punktem A nazywamy półprostą o początku w punkcie A . B l A Półprostą o początku w punkcie A przechodzącą przez punkt B oznaczamy:

5 Odcinkiem o końcach A, B nazywamy figurę utworzona z punktów A i B i wszystkich punktów lezących na prostej AB między punktami A i B . . B A Zadania: 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4 str. 60 Odcinek oznaczamy AB a jego długość

6 Figurę nazywamy wypukłą wtedy gdy dla dowolnych punktów A i B należących do tej figury, odcinek AB zawiera się w tej figurze Figurę nazywamy wklęsła gdy istnieją dwa takie punkty C i D należące do tej figury, że odcinek o końcach w tych punktach nie zawiera się w tej figurze B C A C D D

7 Która z figur jest wypukła a która wklęsła
Która z figur jest wypukła a która wklęsła?? Odpowiedź wraz z rysunkami zapisz w zeszycie a) b) c) f) d) e)

8 Figura płaska F jest ograniczona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje takie koło K, że F zawiera się w K Figurę która nie jest ograniczona nazywamy nieograniczoną Przykłady Przykłady

9 Kąt jest to suma dwóch półprostych o wspólnym początku i jednej z dwóch figur wyciętych z płaszczyzny przez sumę tych półprostych. O A B Który z kątów jest wypukły a który wklęsły?? (niebieski czy fioletowy) Odpowiedź wraz z rysunkiem zapisz w zeszycie. Półproste to ramiona kąta

10 wklęsły półpełny zerowy pełny prosty
Narysuj w zeszycie kąty o podanej mierze i nazwij je wklęsły półpełny zerowy pełny prosty Zadania: a, b; 4.13 ; str. 61

11 Zapisz i narysuj w zeszycie inne rodzaje kątów i podaj ich miarę
Kąt ostry – ma miarę od 0 do 90 stopni Kąt rozwarty – ma miarę od 90 do 180 stopni Zapoznaj się z podręcznika (str. 93) z pojęciem kątów przyległych i kątów wierzchołkowych. Wykonaj odpowiednie rysunki i zapisz twierdzenia Zadania: 4.18; 4.22; 4.25; 4.26 / 61


Pobierz ppt "FIGURY GEOMETRYCZNE Materiały do nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google