Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie nośników reklamy w przestrzeni publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie nośników reklamy w przestrzeni publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie nośników reklamy w przestrzeni publicznej
Komisja Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta Poznania 10 kwietnia 2013 roku

2 Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Organizacja samorządu gospodarczego Skupia firmy działające na rynku OOH Reprezentuje ponad 85% rynku OOH w Polsce (członkowie zwyczajni, wspierający i raportujący do Izby) Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy Przygotowuje i opracowuje analizy rynku OOH na potrzeby różnych instytucji, także rządowych i samorządowych Uczestniczy aktywnie w konsultacjach procesów legislacyjnych na szczeblu rządowym (ministerstwa) i parlamentarnym (komisje)

3 Planowanie przestrzenne a Reklama OOH
Planowanie przestrzenne jest działaniem planistycznym, którego celem jest poprawny rozwój kraju, regionów, powiatów, gmin i miast z punktu widzenia racjonalnego użytkowania przestrzeni i środowiska oraz zapewnienie warunków rozwoju społecznego i gospodarczego (za A. Jędraszko, 2005) Reklama OOH Jest na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego ważnym elementem współczesnego krajobrazu kraju, zwłaszcza polskich miast Jest związana z życiem miast, z ich rozwojem społecznym i gospodarczym Jest gałęzią gospodarki (zatrudnienie, podatki, obsługa przedsiębiorców) Służy informacji i promocji przedsiębiorców, usługodawców, mieszkańców, samorządów, pomaga dokonywać wyborów Jest i może być istotnym źródłem finansowania projektów miejskich (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego)

4 Reklama OOH Negatywnie reaguje na nakazy, zakazy i ograniczenia, a administracyjne likwidowanie nośników reklamy w żadnym mieście (ani w Europie, ani na świecie) nie doprowadziło do oczekiwanych, pożądanych rezultatów. W Polsce na przykład spowodowało rozbudowę nośników na gruntach prywatnych. Pokazuje, że w określonych, spójnych ramach funkcjonuje najlepiej, z korzyścią dla jej wizerunku i wizerunku przestrzeni miejskiej. Dlatego potrzebuje koncepcji.

5 Gospodarka przestrzenna a Reklama OOH
Gospodarka przestrzenna jest działalnością mającą doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa, w wyniku transformacji istniejącego stanu rzeczy w stan pożądany, uwzględniający wynegocjowane cele społeczne (IGPiK, 1998) Dla reklamy OOH Brać pod uwagę specyfikę ukształtowania miasta, jego historyczny rozwój i uwarunkowania komunikacyjne Uwzględniać potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców Opierać się na międzynarodowych standardach wypracowanych przez branżę OOH /definicje i klasyfikacje/ Współgrać z systemem miejskiej informacji oraz monitoringiem miejskim Zapewniać miastu stałe dochody z tytułu korzystania z przestrzeni miejskiej Patrzeć perspektywicznie na zastosowanie nowych technologii

6 Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Przyjęła opierając się na europejskich standardach klasyfikację nośników reklamy Nośniki tradycyjne: 12 m², 18 m², 36 m², 48 m², mały format, pozostałe (9 m²) Nośniki podświetlane (backlight): citylight (120x180 cm), 9 m², 18 m², 32 m², pozostałe Klasyfikacja nośników reklamy ma znaczenie w systemie sprzedaży oraz w prowadzonych statystykach

7 Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Opracowała ogólne definicje formatów nośników reklamy Format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m² Format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu małego i do 9 m2 włącznie Format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2 włącznie Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m² Maszt flagowy – nośnik reklamy z powierzchnią ekspozycyjną ruchomą, o powierzchni ekspozycyjnej do 40 m2 , w układzie pionowym lub poziomym. Słup ogłoszeniowo – reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 175 cm, wysokości od 170 do 360 cm dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm Definicje formatów mają znaczenie przy sytuowaniu nośników reklamy

8

9 Wiedeń Powierzchnia 415 km² Mieszkańców 1,72 m Strefy ochronne:
Dzielnica nr 1 (3 km²) Pałac Schönbrunn Grinzing, w których istnieją znaczące ograniczenia – wyłączając ciągi komunikacji drogowej (zgoda) Słupy ogłoszeniowo-reklamowe i nośniki reklamy nie wyższe niż 3,5 m mogą być sytuowane bez ograniczeń i nie wymagają pozwoleń Inne nośniki wymagają pozwolenia lub zgłoszenia Reklama na budynkach tylko w czasie prac remontowych

10 Madryt Powierzchnia 607 km²
3,28 mln mieszkańców (6,3 mln w aglomeracji) Nośniki reklamy wg stref wyznaczonych na terenie miasta: strefa Centrum strefa okalająca Centrum strefa podmiejska Wyznaczenie lokalizacji we współpracy z branżą OOH (ponad 8 tysięcy lokalizacji w strefie Centrum i strefie okalającej Centrum) Limitowana liczba siatek wielkoformatowych na remontowanych budynkach w strefie centrum

11 Chicago Powierzchnia 606,1 km² 2,7 mln mieszkańców
(9,8 mln w metropolii) Inicjatywa burmistrza: meble miejskie oraz nośniki informacji kulturalnych w centrum miasta, między innymi 1600 nowych wiat przystankowych (ponad 3 tysiące powierzchni ekspozycyjnych, blisko 1500 słupów ogłoszeniowo-reklamowych) Brak ograniczeń na nieruchomościach prywatnych

12 Frankfurt nad Menem Powierzchnia 248 km² 700 tys. mieszkańców (5,8 mln w metropolii) Urząd Miasta dostrzegł potrzebę nowego zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie funkcjonowania nośników reklamy i powołał dedykowany temu zadaniu oddział w Nadzorze Budowlanym Dokonał oceny stanu faktycznego, przygotował wytyczne dla lokalizacji nośników reklamy oraz stworzył plan strefowy z określeniem rodzajów dopuszczalnej formy nośników reklamy Wytyczne dotyczące nośników reklamy zostały włączone do istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako wiążące i są przestrzegane Wyniki: uporządkowana przestrzeń publiczna, brak dzikiej reklamy, stałe dochody kasy miasta, partnerzy prywatni

13 Frankfurt – ekspertyza dla planu strefowego
Źródło: Ströer out of home media

14 Frankfurt - plan strefowy
Brak reklamy Szyldy reklamowe podmiotów gospodarczych Małe formy reklamy, typu CLP Formy reklamy do 9m² Wszystkie formy reklamy Tymczasowe formy reklamy – teren targów Źródło: Ströer out of home media

15

16 Zasady funkcjonowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Warszawa, 14 lipca 2011 roku

17 Zasady ogólne dotyczące nośników reklamy
Nośniki reklamy winny: Być pod względem konstrukcyjnym wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego Uwzględniać przepisy dotyczące zabudowy i wykorzystania dróg oraz pasa drogi Uwzględniać wymagania dotyczące wyglądu estetycznego i architektonicznego Być wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy Posiadać czytelny identyfikator zawierający informację dotyczącą właściciela nośnika lub jego operatora Być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej Być utrzymywane przez właściciela w należytym stanie technicznym i estetycznym

18 dotyczące nośników reklamy
Określenia i pojęcia dotyczące nośników reklamy Meble miejskie (obiekty małej architektury) – stałe i niestałe elementy wyposażenia ulicy, takie jak: budka telefoniczna, infomat, kiosk o powierzchni do 12 m2, kosz na śmieci, pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów, ławka, siedzisko, pojemnik z zielenią, kwietnik, parkometr, słup ogłoszeniowy, stojak na rowery, wygrodzenia drzew, toaleta publiczna, wiata przystankowa, maszt flagowy, zegar i inne, w których funkcja reklamowa jest uzupełnieniem podstawowej funkcji użytkowej.

19 dotyczące nośników reklamy
Określenia i pojęcia dotyczące nośników reklamy Nośnik reklamy – urządzenie reklamowe lub reklama w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną, podświetloną lub elektroniczną/cyfrową; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem miejskiego systemu informacji lub pojazdem samobieżnym. Do nośników reklamy zalicza się m.in.: Format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m² Format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu małego i do 9 m2 włącznie Format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2 włącznie Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m²

20 dotyczące nośników reklamy
Określenia i pojęcia dotyczące nośników reklamy Maszt flagowy – nośnik reklamy z powierzchnią ekspozycyjną ruchomą, o powierzchni ekspozycyjnej do 40 m2 , w układzie pionowym lub poziomym. Słup ogłoszeniowo – reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 175 cm, wysokości od 170 do 360 cm dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm, służący do umieszczania materiałów reklamowych, promocyjnych oraz ogłoszeń i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, sportowych, oświatowych lub edukacyjnych

21 dotyczące nośników reklamy
Określenia i pojęcia dotyczące nośników reklamy Powierzchnia ekspozycyjna – część nośnika reklamy przeznaczona do eksponowania reklamy. Oświetlona powierzchnia ekspozycyjna (np. frontlight) – powierzchnia ekspozycyjna czytelna w nocy poprzez oświetlenie własnym zewnętrznym źródłem światła. Podświetlana powierzchnia ekspozycyjna (np. backlight lub city light poster) – powierzchnia ekspozycyjna czytelna w nocy dzięki wewnętrznemu źródłu światła. Elektroniczna/cyfrowa powierzchnia ekspozycyjna – powierzchnia ekspozycyjna, na której treści reklamowe generowane są przy pomocy technologii elektronicznej, cyfrowej lub wykorzystującej inne nowoczesne technologie oraz wytwarzane w dowolnej formie obrazy przestrzenne

22 dotyczące nośników reklamy
Określenia i pojęcia dotyczące nośników reklamy Reklama – powiadamianie w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu nośnika reklamy o towarach i usługach, jak również przy wykorzystaniu innych form przekazu, w tym m.in.: Baner – rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub pcw, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu. Reklama remontowo – budowlana – reklama umieszczona na rusztowaniu oraz ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowana tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych. Flaga – rodzaj reklamy zadrukowanej na materiale tekstylnym zawieszonej na maszcie flagowym.

23 Szczegółowe zasady sytuowania konstrukcji
nośników reklamy w przestrzeni publicznej Parametry obszarów chronionych Zasady sytuowania wolnostojących nośników reklamy prostopadłych i „półprostopadłych” w przestrzeni publicznej Zasady sytuowania równoległych nośników reklamy w przestrzeni publicznej Zasady sytuowania naściennych nośników reklamy na ścianach szczytowych Uregulowania dotyczące nośników reklamy małego formatu Uregulowania dotyczące nośników reklamy posiadających podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne ze zmienną liczbą powierzchni Uregulowania dotyczące nośników reklamy elektronicznych/cyfrowych

24 Wykorzystanie nowych technologii w reklamie OOH:
Przyszłość, która już funkcjonuje Elektroniczne/cyfrowe nośniki informacji i reklamy, emitujące stałe obrazy dla: Informacji kryzysowych, informacji komunikacyjnych, informacji drogowych, komunikatów, akcji promocyjnych, informacji kulturalnych, reklamy 2013. Massachusetts (USA) Sieć takich nośników posłużyła pierwszy raz do przekazania wyprzedzającej informacji dotyczącej zbliżającego się zagrożenia Komunikaty te uratowały tysiące podróżujących w tym czasie ludzi

25 Podsumowanie Przedstawione podstawy koncepcji komponowania nośników reklamy, ale także informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej wymagają ostatecznego przygotowania, opracowania i wdrożenia Realizacja koncepcji wpłynie na istotne uporządkowanie przestrzeni publicznej, prowadzące do poprawy wizerunku Poznania, jako nowoczesnego i przyjaznego inwestorom miasta Pozwoli branży OOH oraz innym przedsiębiorcom kształtować plany na gruncie poszanowania ustalonego ładu i pewności trwałości inwestycji oraz prowadzonej działalności gospodarczej Proponowana koncepcja sytuowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej winna znaleźć odzwierciedlenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, jak również w stosownych aktach wykonawczych

26 www.igrz.com.pl Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105, Warszawa tel mail:


Pobierz ppt "Funkcjonowanie nośników reklamy w przestrzeni publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google