Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje projektów Śląskiego Klastra ICT Technika IT SA: Integracja systemów kluczem do poprawy jakości usług USC Jan Krzysztof Wojtala.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje projektów Śląskiego Klastra ICT Technika IT SA: Integracja systemów kluczem do poprawy jakości usług USC Jan Krzysztof Wojtala."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje projektów Śląskiego Klastra ICT Technika IT SA: Integracja systemów kluczem do poprawy jakości usług USC Jan Krzysztof Wojtala

2 Agenda Informatyzacja urzędów stanu cywilnego Specyfika usług świadczonych przez USC Współpraca systemów USC: z systemami innych podmiotów (w tym szpitali) z systemami obsługującymi inteligentne miasto Podsumowanie

3 Tyle jest urzędów Większość używa jakiegoś systemu wspomagającego rejestrację zdarzeń Najczęściej jest to system Techniki IT Systemy Techniki IT SA w urzędach stanu cywilnego

4 Usługi dotyczące stanu cywilnego: Usługi świadczone przez miejscowy USC zawierają się w usługach inteligentnego miasta, System informatyczny USC stanowi element architektury usługowej miasta.

5 Konsekwencje rejestracji wg miejsca zdarzenia: Usługi są świadczone zgodnie z właściwością miejscową. Nie każdy mieszkaniec miasta znajdzie potrzebną usługę w miejscowym USC, Równocześnie miejscowy USC świadczy usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).

6 Podział usług dotyczących stanu cywilnego: Usługi proste - wydawanie zaświadczeń i odpisów na wniosek, Usługi złożone - rejestracja zdarzeń, przyjmowanie oświadczeń, wydawanie decyzji.

7 Wymiana dokumentów z otoczeniem System dziedzinowy USC Szpitale (PZUD, KZ) Parafie (zaśw.konk.) Sądy (orzeczenia) USC (prot. prz. dec.) Podmioty zagran. Konsulaty (prot.) Organy EL/PESEL 2015: BUSC,CRASC Odbiorcy odpisów USC (prot. prz. dec.) Podmioty zagran. GUS Wnioskodawcy

8 Integracja USC ze szpitalami: Poznań, Chorzów Rejestracja zdarzenia Sporządzenie aktu urodzenia Rej. noworodka w PESEL via EL System dziedzinowy USC System IT szpitala Ewidencja Ludności i inne systemy miasta Wysyłka danych do GUS

9 Integracja USC z GUS – funkcjonuje od 2009 r. Aktualne wersje aplikacji off-line na stronie GUS: http://form.stat.gov.pl/formularze/2013/DW/PrzekazDanych.htmhttp://form.stat.gov.pl/formularze/2013/DW/PrzekazDanych.htm

10 Integracja USC z sądami – projekt badawczy Źródło: http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/ -> Projektyhttp://cbke.prawo.uni.wroc.pl/

11 Pilotażowa integracja USC Zielona Góra z siecią ECRN ECRN - European Civil Registry Network, notatka dot. Zielonej Góry: http://www.ecrn.eu/docs/01.pdf )http://www.ecrn.eu/docs/01.pdf

12 Raport Freyholda: Rocznie w UE zawiera się ok. 2,2 mln małżeństw (w tym 350 tys. międzynarodowych) i przeprowadza 900 tys. rozwodów (w tym 170 tys. międzynarodowych), Liczba różnych danych, gromadzonych w związku z rejestracją urodzenia w różnych systemach, wynosi łącznie 46, ale tylko dwie informacje powtarzają się we wszystkich: płeć i data urodzenia, W ramach polityki rozwoju rekomendowane jest m. in. powołanie europejskiej instytucji (European civil status office, as clearing house) zarządzającej platformą wymiany odpisów aktów stanu cywilnego Źródło: von Freyhold, Vial & Partner Consultants - wissenschaftliche Berater und Gutachter – Facilitating Life Events, Part I: Country Reports, Final Report for the European Commission, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdfhttp://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf

13 e-Justice Action Plan Zawiadomienie Rady Wieloletniego planu działania na lata 2009–2013 dotyczącego europejskiego e-prawa (2009/C 75/01) Pkt. 3 Wprowadzenia: … Z badań przeprowadzonych przez Komisję wynika, że obecnie około 10 milionów osób jest stroną w jakimś transgranicznym postępowaniu cywilnym. Wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosnąć, w miarę jak będzie rosnąć natężenie ruchu osób w obrębie Unii Europejskiej. … Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:pl:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:pl:PDF

14 Dwa obszary integracji systemu USC z systemami miasta: EL – Ewidencja Ludności – istotne uwarunkowania: W obecnym stanie prawnym USC obligatoryjne zawiadamia organ EL o zdarzeniach i zmianach stanu cywilnego. Lokalny rejestr EL pośredniczy w zasilaniu PESEL, Dane z aktów stanu cywilnego są referencyjne dla PESEL, a za jego pośrednictwem dla innych rejestrów, Dane w lokalnym (miejskim) systemie EL, dzięki weryfikacji z PESEL, pośrednio są weryfikowane z danymi w rejestrach wszystkich USC, EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją: Integracja eliminuje podwójne rejestrowanie tych samych danych

15 Podsumowanie Każde rozwiązanie usprawniające pracę użytkowników systemu dziedzinowego USC pośrednio lub bezpośrednio przyczynia się do poprawy usług inteligentnego miasta, Szczególnie wartościowe są rozwiązaniami, które prowadzą do zastąpienia dokumentów papierowych odbieranych i wysyłanych przez USC dokumentami elektronicznymi, Dokumenty elektroniczne wpływające do USC mogą pochodzić z dziedzinowych systemów ewidencyjnych (w tym szpitalnych) lub powstawać na platformach e-usług (np. ePUAP), Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania integrujące systemy podmiotów zaangażowanych w postępowania cywilne (organów rejestrujących stan cywilny oraz sądów – krajowych i zagranicznych)

16 Dziękuję za uwagę zapraszamy na portale: www.technikait.com.pl www.usc.pl kontakt: j.wojtala@technikait.com.plj.wojtala@technikait.com.pl


Pobierz ppt "Koncepcje projektów Śląskiego Klastra ICT Technika IT SA: Integracja systemów kluczem do poprawy jakości usług USC Jan Krzysztof Wojtala."

Podobne prezentacje


Reklamy Google