Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka Projekt UEPA 1

2 Konsorcjum projektowe 2 Ministerstwo Gospodarki Instytut Logistyki i Magazynowania Krajowa Izba Gospodarcza

3 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA (ILIM) LOGISTYKALOGISTYKA IT W LOGISTYCEIT W LOGISTYCE E-GOSPODARKAE-GOSPODARKA SYSTEM GS1SYSTEM GS1 3 prace badawczo-rozwojowe prace badawczo-rozwojowe usługi doradcze usługi doradcze badania laboratoryjne badania laboratoryjne szkolenia i konferencje szkolenia i konferencje działalność wydawnicza działalność wydawnicza działalność edukacyjna działalność edukacyjna

4 4 Realizacja projektu jest ściśle związana z wdrożeniem dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek utworzenia Pojedynczych Punktów Kontaktowych (PK). Za ich pośrednictwem będzie możliwe dopełnienie drogą elektroniczną wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności usługowej. Realizacja projektu jest ściśle związana z wdrożeniem dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek utworzenia Pojedynczych Punktów Kontaktowych (PK). Za ich pośrednictwem będzie możliwe dopełnienie drogą elektroniczną wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności usługowej.

5 5 Mapowanie, upraszczanie i elektronizacja procedur administracyjnych Przygotowanie szkoleń e-learningowych Kampania informacyjna – budowa portalu ePK Obsługa Help-Desk – obsługa drugiej linii co do funkcjonowania Portalu ePK Zarządzanie projektem Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 6

6 Mapowanie – Elektronizacja – Upraszczanie w UEPA 6 CZAS mapowanie upraszczanie elektronizacja 1.Przygotowanie przez ILiM oraz eksperta prawnego wstępnych propozycji uproszczeń 2.Organizacja panelu ekspertów 3.Przygotowanie dokumentu propozycji uproszczeń 4.Przeprowadzenie konsultacji społecznych 5.Przekazanie propozycji zmian i uproszczenia procedur do MG 1.Przygotowanie przez ILiM oraz eksperta prawnego wstępnych propozycji uproszczeń 2.Organizacja panelu ekspertów 3.Przygotowanie dokumentu propozycji uproszczeń 4.Przeprowadzenie konsultacji społecznych 5.Przekazanie propozycji zmian i uproszczenia procedur do MG 1.Przygotowanie przez ILiM opisu procedury 2.Konsultacje z organami wykonawczymi 3.Konsultacje opisu z ekspertem prawnym 4.Konsultacje i zatwierdzenie opisu procedury przez resort właściwy odpowiedzialny za procedurę 5.Opublikowanie procedury na Portalu ePK 1.Przygotowanie przez ILiM opisu procedury 2.Konsultacje z organami wykonawczymi 3.Konsultacje opisu z ekspertem prawnym 4.Konsultacje i zatwierdzenie opisu procedury przez resort właściwy odpowiedzialny za procedurę 5.Opublikowanie procedury na Portalu ePK 1.Analiza możliwości elektronizacji przez ILiM 2.Podjęcie decyzji o elektronizacji 3.Przygotowanie paczek formularzy, aplikacji oraz wzorów dokumentów elektronicznych 4.Dostarczenie paczek plików do resortu w celu publikacji w CRD 5.Oprogramowanie elektronicznego obiegu na portalu ePK 6.Instalacja aplikacji na ePUAP przez organy wykonawcze 7.Instalacja e-usług ePUAP przez organy wykonawcze na ePK 1.Analiza możliwości elektronizacji przez ILiM 2.Podjęcie decyzji o elektronizacji 3.Przygotowanie paczek formularzy, aplikacji oraz wzorów dokumentów elektronicznych 4.Dostarczenie paczek plików do resortu w celu publikacji w CRD 5.Oprogramowanie elektronicznego obiegu na portalu ePK 6.Instalacja aplikacji na ePUAP przez organy wykonawcze 7.Instalacja e-usług ePUAP przez organy wykonawcze na ePK przygotowanie wzorów wniosków/dokumentów analiza dokumentów wejściowych pod kątem elektronizacji identyfikacja zbędnych etapów/elementów procedury identyfikacja niespójnych przepisów prawa przygotowanie wzorów wniosków/dokumentów analiza dokumentów wejściowych pod kątem elektronizacji identyfikacja zbędnych etapów/elementów procedury identyfikacja niespójnych przepisów prawa

7 Współpraca Urząd Wskazówki przy opisie procedur Wzory stosowanych formularzy Akceptacja nowych formularzy Propozycje uproszczeń Dzielenie się doświadczeniami Instalacja formularzy … Instytut Logistyki i Magazynowania Udostępnianie paczek dokumentów elektronicznych do pobrania Newsletter - Informacje o aktualizacjach Instruktaż konfiguracji Aktualne opisy procedur … 7

8 8 www.eu-go.gov.pl

9 9

10 10 RIS, ris, szkolenia, rejestr, wpis …

11 11

12 12

13 13 Propozycje wzorów dokumentów Wniosek o wykreślenie z RIS Zgłoszenie zmiany danych do RIS Informacja o kontynuowaniu działalności

14 Dziękujemy za uwagę 14


Pobierz ppt "Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google