Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGETYKA 2003 20 maja 2003 Sala Afrykańska, na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGETYKA 2003 20 maja 2003 Sala Afrykańska, na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich."— Zapis prezentacji:

1 ENERGETYKA maja 2003 Sala Afrykańska, na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich

2 Polskie firmy grupy EMERSON wobec nowych wyzwań polskiej energetyki Andrzej Chowański Emerson Process Management

3 27-Jun-01, Slide2 Wyzwania polskiej energetyki - jak je widzimy W celu stania się konkurencyjnym, wytwórcy podejmują wielokierunkowe działania, m.i.: –konsolidacja organizacyjno-własnościowa –obniżenie kosztów (stałych i operacyjnych - paliwo, przestoje) –zwiększenie wydajności (modernizacje, wymiana technologii) –zwiększenie operatywności (rynek energii, kontrakty dodatkowe) –zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (wymogi formalne, kary) Systemy AKPiA oprócz oczywistej roli prowadzenia procesów są źródłem informacji dla: –zarządzania elektrowniami oraz firmami energetycznymi –planowania modernizacji i nowych inwestycji –planowania obsługi technicznej i remontów Rola dostawcy AKPiA ewoluuje w kierunku dostawcy rozwiązań oraz doświadczonego doradcy

4 27-Jun-01, Slide2 Jesteśmy: Częścią organizacji Emerson Process Management która obejmuje w Polsce następujące podmioty: - Emerson Process Management Sp. z o.o. (rejestracja w dawny Fisher-Rosemount) - Westinghouse Electric Poland Sp. z o.o. (rejestracja w dawny Westinghouse Process Control Europe) Wspólnie z polskimi firmami partnerskimi realizujemy projekty w Polsce i na 4 kontynentach wspierając eksport polskiej myśli technicznej: - Transition Technologies (Warszawa, Ostrów Wlkp.) - Zapis Hardware (Ostrów Wlkp.) - inne firmy polskie odpowiednio do projektu Firmy koncernu Emerson w Polsce

5 [File Name or Event] Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide11 Emerson i jego pozycja na rynku AKPiA Całkowita sprzedaż na światowym rynku AKPiA wyniosła: 2001 = $US 23.4 Billion 2002 = $US 22.9 Billion Chociaż nastąpił spadek obrotów na rynku, Emerson zanotował wzrost sprzedaży za rok 2002 o 3,46%

6 [File Name or Event] 11 W pełni zintegrowane systemy AKPiA –rozproszone systemy sterownia DCS: OVATION oraz DeltaV –urządzenia pomiarowe i zawory regulacyjne –integracja oparta o HART, FF, P-B, system zarządzania aparaturą AMS Rozwiązania problemów Użytkowników, pozwalające: –zwiększyć niezawodność, operatywność i wydajność bloków –obniżyć koszty operacyjne i remontowe –zmaksymalizować potencjalną sprzedaż energii Usługi wynikające z wielu dziesięcioleci doświadczeń w energetyce na całym świecie, które: –minimalizują ryzyko projektu i jego koszt –minimalizują czas realizacji projektu –zapewniają Użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo Oferta firmy Emerson dla polskiej energetyki

7 [File Name or Event] 11 Usługi projektowo-realizacyjne dotyczące systemów automatyki bloków i instalacji pomocniczych: –nasze sukcesy biorą się ze ścisłej globalnej współpracy wszystkich biur regionalnych i organizacji firmy Emerson –pomaga nam w tym znajomość kotłów i turbin z Europy, Azji i Ameryki Optymalizacja procesów w skali bloku, elektrowni, firmy Usługi dot. planowania modernizacji prowadzących do podniesienia wydajności bloków, obejmujące: –analizę porównawczą parametrów bloku względem średniej światowej –określenie sposobów podniesienia wydajności i oczekiwanych wyników –określenie zadań (programów modernizacji) i harmonogramów prac –realizacja tych zadań –analiza osiągniętych wyników i ich utrzymanie Predykcyjne planowanie remontów - analiza RBM Oferta firmy Emerson dla polskiej energetyki

8 Przepływ m. Coriolisa, Vortex pomiar magetyczny Zawory regulacyjne i stacje R-S Poziom pomiar radarowy, przez różnicę ciśnień, przez ciśnienie hydrostatyczne Cisnienie i różnica ciśnień Temperatura czujniki i przetworniki Analityka gazów Analityka cieczy Systemy DCS AMS Oferta firmy Emerson dla polskiej energetyki

9 System OVATION (bloki energetyczne) –szybka sieć systemowa o wysokiej wydajności nie dopuszczająca do utraty danych –pełna podwójna rezerwacja kontrolerów –kontrolery z architekturą Industrial PC, szyną PCI i procesorami Pentium –baza danych: Oracle –dwie linie stacji roboczych: PC/Win i Sun/Unix –sprawne narzędzia programowe na bazie Auto CAD z bogatą biblioteką algorytmów dla energ. –pełna integracja systemu DCS z aparaturą obiektową (HART, FF, Profibus) –pełna integracja z systemami informatycznymi (ODBC/SQL, OPC, NetDDE, TCP/IP, Modbus, ICCP) System DeltaV (gospodarka pozablokowa) Inteligentne prowadzenie procesów

10 Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide21 Doświadczenie w automatyce kotłów: –walczakowych –przepływowych nadkrytycznych –fluidalnych –odzysknicowych Doświadczenie z róznymi paliwami: –węgiel kamienny –węgiel brunatny i lignit –olej opałowy i inne paliwa ciekłe –gaz ziemny i inne gazy opałowe Doświadczenie z kotłami różnych producentów: –Rafako, SES Tlmace, Taganrog, Podolsk –Foster Wheeler, Combustion Engineering, Babcock, B&W Pierwsza instalacja systemu OVATION na świecie (1998): Elektrownia Mohave, SC Edison, 2 x 790 MW, kotły przepływowe, nadkrytyczne, opalane zawiesiną węgla kamiennego przesyłaną rurociągiem z Arizony Inteligentne prowadzenie procesów

11 Doświadczenie w automatyce turbin: –parowych (kondensacyjnych i ciepłowniczych) –gazowych Doświadczenie w zakresie: –ochrony części mechanicznej podczas rozruchu –cyfrowych układów sterowania –hydraulicznych układów sterowania Doświadczenie z turbinami różnych producentów: –Westinghouse, GE, Siemens, Skoda, LMZ, Alstom (Zamech, Lang) Dostarczyliśmy systemy automatyki turbin dla: MW t. parowych MW t. gazowych Inteligentne prowadzenie procesów

12 LDC - nadrzędny regulator bloku: - koordynacja pracy kotła i turbiny - prowadzeni bloku za pomocą 1 diagramu - automatyczny start sekwencyjny pod kontrolą operatora - gładkie przełącznie trybów pracy bloku - prowadzenie bloku wg. MW lub ciśnienia - wartośc MW może być zadana przez operatora lub KDM Inteligentne prowadzenie procesów

13 TKE - obliczenia sprawnościowe: - kotła - turbiny - straty kontrolowalne - praca węzłów technologicznych - monitoring termiczny kotła i turbiny - monitoring ochrony środowiska Inteligentne prowadzenie procesów

14 [File Name or Event] Emerson Confidential 27-Jun-01, Slide22 - optymalizacja pracy (wydajności) kotła - optymalizacja emisji NOx - optymalizacja emisji pyłów - optymalizacja temp. pary - optymalizacja pracy zdmuchiwaczy sadzy Inteligentne prowadzenie procesów

15 Doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności wytwarzania energii - konsultacje - audyty i prace studialne - analiza porównawcza - określenie sposobów podniesienia wydajności i oczekiwanych wyników - określenie i planowanie zadań - realizacja zadań - analiza rezultatów i ich utrzymanie Usługi eksperckie

16 Pełne wykorzystanie inteligencji urzadzeń obiektowych Integracja DCS z aparaturą obiektową Management Execution

17 Integracja DCS z aparaturą obiektową AMS zarządza aparaturą obiektową Inteligentne urządzenia Plug & Play Oszczędność materiału, pracy i przestrzeni Funkcje diagnostyczne redukujące koszty uruchomienia i obsługi oraz gwarantujące optymalne parametry pracy aparatury: - zdalna diagnostyka - zdalna konfiguracja - baza danych histor. - dla ISO dostęp w sieci (5000 p.p.)

18 Rok 2000: wygrany przetarg i realizacja projektu na blok nr 10 Rok 2001/02: wygrany przetarg i realizacja projektu na blok nr 9 System automatyki kotła i kordynator bloku Największy sukces - bloki 560 MW w Kozienicach

19 Rok 2001/02: przetargi na 2 turbiny - wygrana z dwoma wiodącymi producentami turbin Rok 2002: przetarg na 6 turbin - wygrana z trzecim wiodącym producentem turbin Indywidualne sterowanie zaworami WP i SP Największy sukces - regulatory turbin w Rybniku

20 Rok 2002: pożar nastawni początek prac: Emerson + ELPAK blok nr 3 po synchronizacji blok nr 4 po synchronizacji Odbudowa pełnych systemów AKPiA w 3 miesiące Największy sukces - bloki nr 3 i 4 w Pątnowie

21 Dostarczamy systemy AKPiA w pełnym ich zakresie technicznym Dostarczmy nowatorskie rozwiązania inżynierskie dla potrzeb energetyki Dostarczamy oprogramowanie obliczeniowe i optymalizacyjne Zapewniamy pełną integrację systemów DCS z: –aparaturą obiektową –systemami informatycznymi –systemami KDM i giełdy energii Świadczymy usługi eksperckie (stategie modernizacji, planowanie remontów) Podsumowanie


Pobierz ppt "ENERGETYKA 2003 20 maja 2003 Sala Afrykańska, na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google