Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim ID grupy: 98/90 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Giełda papierów wartościowych i źródła informacji o spółkach giełdowych Semestr/rok szkolny:III/2010/2011 …………………………………………………….

3 Giełda papierów wartościowych i źródła informacji o spółkach giełdowych
Giełda Papierów Wartościowych w mieści się w Warszawie jest instytucją publiczną mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje i obligacje, prawa poboru itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy.

4 Najwyższym organem giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy
Najwyższym organem giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

5 Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy, decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, i emitentów.

6 Zarząd giełdy kieruje bieżącą działalnością giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu wybrany przez walne zgromadzenie.

7 Jako przykład spółki giełdowej z naszego regionu
7

8 Informacje ogólne Firma
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. . Data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2000 Struktura własności: 100 % udziałów posiada Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. Zatrudnienie: Ok pracowników 8

9 Utrzymanie ruchu AKPiA i Urz. elektrycznych
Nasze usługi Utrzymanie ruchu AKPiA i Urz. elektrycznych Realizacja projektów Przychody – ok. 70 mln zł 9

10 Nasze usługi - utrzymanie ruchu
Zarządzanie utrzymaniem ruchu Całodobowe pogotowie techniczne Konserwacja i remonty Technika pomiarowa 10

11 Nasze usługi - utrzymanie ruchu
Utrzymanie ruchu wyposażenia Computerised Maintenance Management System 11

12 Diagnostyka stanu technicznego wyposażenia
Nasze usługi - utrzymanie ruchu Technika pomiarowa Diagnostyka stanu technicznego wyposażenia Certyfikat PCA - akredytacja Nr AB 1008 w zakresie badań stężeń i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach odlotowych. Zakres usług: Badania szczelności Badania termograficzne Badania emisji i składu zanieczyszczeń Badania temperatur, ciśnień i przepływów 12

13 Kalibracja aparatury pomiarowej
Nasze usługi - utrzymanie ruchu Technika pomiarowa Kalibracja aparatury pomiarowej Posiadamy: Laboratorium pomiarów temperatur Laboratorium pomiarów ciśnień Laboratorium pomiarów elektrycznych 13

14 Nasze usługi – realizacja projektów
Zakres usług: Zarządzanie projektami Projektowanie i dobór urządzeń Realizacja dostaw i montaż Badania i odbiory Usługi posprzedażne Dostawa układów zasilania i przetwarzania energii Dostawa układów automatyki Dostawa elementów infrastruktury IT 14

15 Układy zasilania i przetwarzania energii
Nasze usługi – realizacja projektów Układy zasilania i przetwarzania energii Rozdzielnie elektryczne 0,4 kV – 110 KV Układy kompensacji mocy biernej Układy sterowania i EAZ Systemy okablowania Technika grzewcza 15

16 Nasze usługi – realizacja projektów
Układy automatyki Cyfrowe systemy automatyki - PLC & DCS (Siemens Emerson ABB GE Fanuc) Aparatura obiektowa 16

17 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK

18 Nasze usługi – realizacja projektów
Infrastruktura IT Systemy sygnalizacji pożaru Telewizja przemysłowa Sieci informatyczne Systemy alarmowe i kontroli dostępu Telekomunikacja Posiadamy: Autoryzację MOLEX Autoryzację POLON Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej ochrony mienia 18

19 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK
Hala prefabrykacji

20 Główna hala warsztatowa
Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Główna hala warsztatowa

21 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK
Budynek warsztatowy

22 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK

23 Budynek laboratoryjno-biurowy
Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Budynek laboratoryjno-biurowy

24 Budynek pracowni specjalistycznych
Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Budynek pracowni specjalistycznych

25 ZE PAK S.A. – EL. PĄTNÓW (2002) 25 Zakres usług:
Odbudowa nastawni i infrastruktury kablowej nastawni bloków 200 MW nr 3 i 4 w elektrowni „Pątnów” 25

26 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Prace montażowe branży AKPiA oraz elektrycznej podczas budowy bloku 464 MW w elektrowni „Pątnów II” Kontrahent: ZE PAK S.A. , Siemens, Alstom, SNC Lavalin

27 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: ”Budowa Centralnej Nastawni Technologicznej w El. Konin” Kontrahent: ZE PAK S.A.

28 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Instalacje kompensacji mocy biernej w stacjach „Północna” i „Jawor” Kontrahent: TAURON Energia Pro (2008)

29 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110 kV Boguszów - Gorce Kontrahent: TAURON ENERGIA PRO (2008)

30 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Instalacje elektryczne i AKPiA magazynu rudy pokruszonej Kontrahent: PAK Serwis i KGHM

31 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Instalacje nagłośnieniowe, p.poż. , sieci komputerowe i telekomunikacyjne oraz system sygnalizacji włamania i napadu w hali sportowo-widowiskowej w Kaliszu Kontrahent: NOVUM (2006)

32 Referencje - wybrane przykłady
Zakres usług: Systemy ogrzewania wagonów do przewozu węgla brunatnego Klient: KWB „Konin” S.A. ( )

33


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google