Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim ID grupy: 98/90 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Giełda papierów wartościowych i źródła informacji o spółkach giełdowych Semestr/rok szkolny:III/2010/2011 …………………………………………………….

3 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH Giełda Papierów Wartościowych w mieści się w Warszawie jest instytucją publiczną mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje i obligacje, prawa poboru itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy.

4 Najwyższym organem giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

5 Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy, decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, i emitentów.

6 Zarząd giełdy kieruje bieżącą działalnością giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu wybrany przez walne zgromadzenie.

7 Jako przykład spółki giełdowej z naszego regionu 7 7

8 Informacje ogólne 8 8 FirmaPrzedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.. Data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2000 Struktura własności:100 % udziałów posiada Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.. Zatrudnienie:Ok.. 400 pracowników

9 Nasze usługi 9 9 Utrzymanie ruchu AKPiA i Urz. elektrycznych Realizacja projektów Przychody – ok. 70 mln zł

10 Nasze usługi - utrzymanie ruchu 10 Konserwacja i remonty Technika pomiarowa Całodobowe pogotowie techniczne Zarządzanie utrzymaniem ruchu

11 Nasze usługi - utrzymanie ruchu 11 Utrzymanie ruchu wyposażenia Computerised Maintenance Management System

12 Nasze usługi - utrzymanie ruchu 12 Technika pomiarowa Diagnostyka stanu technicznego wyposażenia Zakres usług: Badania szczelności Badania termograficzne Badania emisji i składu zanieczyszczeń Badania temperatur, ciśnień i przepływów Zakres usług: Badania szczelności Badania termograficzne Badania emisji i składu zanieczyszczeń Badania temperatur, ciśnień i przepływów Certyfikat PCA - akredytacja Nr AB 1008 w zakresie badań stężeń i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach odlotowych.

13 Nasze usługi - utrzymanie ruchu 13 Technika pomiarowa Kalibracja aparatury pomiarowej Posiadamy: Laboratorium pomiarów temperatur Laboratorium pomiarów ciśnień Laboratorium pomiarów elektrycznych Posiadamy: Laboratorium pomiarów temperatur Laboratorium pomiarów ciśnień Laboratorium pomiarów elektrycznych

14 Nasze usługi – realizacja projektów 14 Dostawa układów zasilania i przetwarzania energii Dostawa elementów infrastruktury IT Dostawa układów automatyki Zakres usług: Zarządzanie projektami Projektowanie i dobór urządzeń Realizacja dostaw i montaż Badania i odbiory Usługi posprzedażne Zakres usług: Zarządzanie projektami Projektowanie i dobór urządzeń Realizacja dostaw i montaż Badania i odbiory Usługi posprzedażne

15 Nasze usługi – realizacja projektów 15 Układy zasilania i przetwarzania energii Rozdzielnie elektryczne 0,4 kV – 110 KV Układy kompensacji mocy biernej Układy sterowania i EAZ Rozdzielnie elektryczne 0,4 kV – 110 KV Układy kompensacji mocy biernej Układy sterowania i EAZ Systemy okablowania Technika grzewcza Systemy okablowania Technika grzewcza

16 Nasze usługi – realizacja projektów 16 Układy automatyki Cyfrowe systemy automatyki - PLC & DCS (Siemens Emerson ABB GE Fanuc) Cyfrowe systemy automatyki - PLC & DCS (Siemens Emerson ABB GE Fanuc) Aparatura obiektowa

17 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK

18 Nasze usługi – realizacja projektów 18 Posiadamy: Autoryzację MOLEX Autoryzację POLON Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej ochrony mienia Posiadamy: Autoryzację MOLEX Autoryzację POLON Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej ochrony mienia Infrastruktura IT Telekomunikacja Sieci informatyczne Systemy alarmowe i kontroli dostępu Telewizja przemysłowa Systemy sygnalizacji pożaru

19 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Hala prefabrykacji

20 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Główna hala warsztatowa

21 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Budynek warsztatowy

22 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK

23 Budynek laboratoryjno-biurowy

24 Nowe zaplecze warsztatowo-logistyczne EL PAK Budynek pracowni specjalistycznych

25 25 ZE PAK S.A. – EL. PĄTNÓW (2002) Zakres usług: Odbudowa nastawni i infrastruktury kablowej nastawni bloków 200 MW nr 3 i 4 w elektrowni Pątnów

26 Referencje - wybrane przykłady Zakres usług: Prace montażowe branży AKPiA oraz elektrycznej podczas budowy bloku 464 MW w elektrowni Pątnów II Kontrahent: ZE PAK S.A., Siemens, Alstom, SNC Lavalin

27 Referencje - wybrane przykłady Zakres usług: Budowa Centralnej Nastawni Technologicznej w El. Konin Kontrahent: ZE PAK S.A.

28 Referencje - wybrane przykłady Zakres usług: Instalacje kompensacji mocy biernej w stacjach Północna i Jawor Kontrahent: TAURON Energia Pro (2008)

29 Zakres usług: Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110 kV Boguszów - Gorce Kontrahent: TAURON ENERGIA PRO (2008) Referencje - wybrane przykłady

30 Zakres usług: Instalacje elektryczne i AKPiA magazynu rudy pokruszonej Kontrahent: PAK Serwis i KGHM

31 Referencje - wybrane przykłady Zakres usług: Instalacje nagłośnieniowe, p.poż., sieci komputerowe i telekomunikacyjne oraz system sygnalizacji włamania i napadu w hali sportowo-widowiskowej w Kaliszu Kontrahent: NOVUM (2006)

32 Zakres usług: Systemy ogrzewania wagonów do przewozu węgla brunatnego Klient: KWB Konin S.A. (2005 - 2006) Referencje - wybrane przykłady

33 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google