Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różne obiekty w prezentacji oraz łącza. Aby wstawić tabelę do prezentacji należy wybrać zakładkę wstaw(insert) a następnie wybrać opcję tabele. Istnieje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różne obiekty w prezentacji oraz łącza. Aby wstawić tabelę do prezentacji należy wybrać zakładkę wstaw(insert) a następnie wybrać opcję tabele. Istnieje."— Zapis prezentacji:

1

2 Różne obiekty w prezentacji oraz łącza.

3

4 Aby wstawić tabelę do prezentacji należy wybrać zakładkę wstaw(insert) a następnie wybrać opcję tabele. Istnieje kilka możliwości tworzenia tabeli.

5

6

7

8 Clip arty są to proste pliki graficzne służące jako ozdoby w prezentacjach. Przykłady:

9 Aby dodać clipart należy wybrać z pasku narzędzi zakładkę wstawianie(insert), następnie wybrać opcję Clip Art.. Po wykonaniu tychże czynności pojawia się wyszukiwarka.

10

11

12 Za pomocą opcji zrzut ekranu można wstawić zrzut ekranu każdego okna, które nie jest zminmalizowane na pasku zadań. Aby uruchomić opcję zrzut ekranu należy wybrać: wstaw(insert)>>zrzut ekranu(Screenshot).

13 Również jest możliwość zrobienia zrzutu ekranu określonego obszaru. Do tego zadania wykorzsytujemy polecenie Wycinek Ekranu(Screen Clipping):

14

15

16 Pod opcją kształty(shapes) w zakładce wstaw(insert) znajdują się rozmaite kształty, które można edytować na rózne sposoby. Przykłady:

17

18 Dzięki tej opcji można wstawiać również kształty, które działają jak przyciski, które wykonują jakąś czynność gdy się je wybierze podczas prezentacji. Przykłady:

19 Można również zmieniać funkcje przycisków

20

21 Grafika SmartArt umożliwia szybkie i łatwe przedstawianie informacji w formie graficznej dzięki dostępności wielu układów grafik. Daje to możliwość skutecznego komunikowania przekazywanych informacji i pomysłów.

22 Kliknij symbol zastępczy zawierający tekst na slajdzie, który chcesz przekonwertować. Na karcie Strona główna w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. W galerii kliknij układ dla grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

23 Kliknij symbol zastępczy zawierający tekst na slajdzie, który chcesz przekonwertować. Na karcie Strona główna w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. W galerii kliknij układ dla grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

24 Po kliknięciu na naszego SmartArta na pasku narzędzi pojawi nam się zakładka wygląd(design).

25

26 Kliknij symbol zastępczy zawierający tekst na slajdzie, który chcesz przekonwertować. Na karcie Strona główna w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. W galerii kliknij układ dla grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

27 Kliknij symbol zastępczy zawierający tekst na slajdzie, który chcesz przekonwertować. Na karcie Strona główna w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. W galerii kliknij układ dla grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

28 Kliknij symbol zastępczy zawierający tekst na slajdzie, który chcesz przekonwertować. Na karcie Strona główna w grupie Akapit kliknij przycisk Konwertuj na grafikę SmartArt. W galerii kliknij układ dla grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

29

30 Dostępnych jest wiele typów wykresów, co ułatwia wyświetlanie danych w sposób zrozumiały dla odbiorców. Przykłady:

31

32

33 Dzięki tej opcji można dołączać gify z bibliotek ClipArt. Np.: Lub też osadzić w prezentacji wybrany plik wideo

34 Na karcie Slajdy w widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać plik wideo lub animowany plik GIF. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę pod pozycją Wideo. Kliknij pozycję Wideo z pliku, znajdź i kliknij plik, do którego chcesz utworzyć łącze. Kliknij strzałkę w dół na przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Łącze do pliku.

35 Tworzone łącze może prowadzić do pliku wideo znajdującego się na dysku lokalnym lub do pliku wideo przekazanego do witryny sieci Web, takiej jak YouTube. Aby to zrobić należy: Na karcie Slajdy w widoku Normalny kliknij slajd, do którego chcesz dodać plik wideo. W przeglądarce przejdź do witryny sieci Web zawierającej plik wideo, do którego ma prowadzić łącze, które chcesz utworzyć, na przykład witryny YouTube lub hulu. W witrynie sieci Web znajdź odpowiedni plik wideo, a następnie znajdź i skopiuj kod osadzania.

36

37

38 Hiperłącze programu PowerPoint może być połączeniem od jednego slajdu do drugiego slajdu w tej samej prezentacji (lub od jednego slajdu do drugiego slajdu w innej prezentacji, adresu e-mail, strony sieci Web lub pliku. Np.:


Pobierz ppt "Różne obiekty w prezentacji oraz łącza. Aby wstawić tabelę do prezentacji należy wybrać zakładkę wstaw(insert) a następnie wybrać opcję tabele. Istnieje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google