Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie Samorząd Terytorialny w Koninie Nasz samorzad sie nie,,obija ! KONIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie Samorząd Terytorialny w Koninie Nasz samorzad sie nie,,obija ! KONIN."— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie Samorząd Terytorialny w Koninie Nasz samorzad sie nie,,obija ! KONIN

3 Witam pana Panie Zbigniewie. Dziękuję, że zgodził się Pan udzielić mi wywiadu, który będzie mi potrzebny w mojej pracy dotyczącej działalności lokalnych samorządów. Co Pan może powiedzieć o mieście Konin? - Konin to moje rodzinne miasto. Mieszkam tu od urodzenia, mieszkali tu także moi rodzice, dziadkowie. Zauważyłem dużą zmianę w tym mieście. Kiedyś Konin był taki... cichy, taki,,skromny. Teraz zmienił się i cały czas się rozwija. Razem z żoną Katarzyną oraz dziećmi bacznie obserwujemy, co nowego jest w naszym pięknym Koninie. Dzisiejszy Konin nie jest,,tamtym Koninem, którego pamiętam, gdy byłem dzieckiem. Jakie przedsięwzięcia zauważył Pan w naszym mieście? - Z pewnością nowy most drogi krajowej nr25, którego nie trudno zauważyć. Teraz można dostać się do nowego Konina szybciej i wygodniej. Również nowa oczyszczalnia ścieków jest inwestycją, którą Konin może się poszczycić. Teraz w Koninie jest mnóstwo budynków, których kiedyś nie było. np. Amfiteatr, który w najbliższym czasie będzie odrestaurowany ( jest dumą Konina z racji odbywającego się corocznie Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.), Koniński Dom Kultury, kina, muzea, a także biblioteki, centra handlowe, uczelnie wyższe, banki, nowe osiedla mieszkaniowe. Teraz Konin tętni życiem, jest o wiele więcej mieszkańców. Władze samorządowe przedstawiły plan budowy Bulwarów Nadwarciańskich. Ja wraz z rodziną mieszkam w Starym Koninie i z pewnością będziemy korzystać z tych bulwarów. Czy uważa Pan Konin za miasto, w które warto inwestować? Jeśli tak, proszę uzasadnić. - Owszem, uważam, że w miasto Konin warto inwestować. Przecież to miasto przyszłości. Cały czas coś się dzieje, władze zapewniają pomoc w każdej sytuacji (jest przecież dom pomocy społecznej, pogotowie opiekuńcze), mamy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mamy wspaniałe szkoły, które mają wiele osiągnięć, mamy nawet fundacje Podaj Dalej. Jak słyszałem, nasze miasto współpracuje z innymi miastami z innych krajów (chyba jest ich 13) m.inn. Herne z Niemiec. Jestem zadowolony z pracy samorządu, bo widać, że nasze pieniądze nie idą w błoto. Myślę, że jeśli władze nadal będą inwestować w rozwój miasta, nasze miasto rozwinie się i będzie miastem, którego nie sposób będzie nie podziwiać. Inwestycje to przyszłość. Dzięki samorządowi, który działa w naszym mieście, Konin rozwija się i przy tym poprawia warunki życia mieszkańców. Bardzo się cieszę, że moje miasto promuje się w wielu kulturalnych przedsięwzięciach. Mam kontakty z mieszkańcem Herne i wiem, iż dzięki współpracy Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego Konin otrzymał miano,,Miasta Kopalni Muzyki. Wywiad z panem Zbigniewem Kacprzakiem, mieszkańcem Konina.

4 Najważniejsze inwestycje 2004 rok Do najważniejszych inwestycji, które zostały zrealizowane dzięki samorządowi należy zaliczyć: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Cukrownia Łężyn (ponad 5 mln zł) wykup gruntów pod budowę drugiej przeprawy przez rzekę Wartę (3,7 mln zł) adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego "Sonata" na mieszkania komunalne wraz z termo renowacją (2,7 mln zł) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Wilków II etap (2,6 mln zł) modernizacja składowiska odpadów komunalnych (2,5 mln zł) termo renowacja budynków mieszkalno-usługowych przy Placu Wolności 4 i 6 (1,9 mln zł) budownictwo komunalne mieszkaniowe, współfinansowanie w 30% budowy przez MTBS (1,3 mln zł) modernizacja ul. Poznańskiej (1,2 mln zł) adaptacja budynku po NBP przy ul Dworcowej na potrzeby MBP (1,1 mln zł) magistrala wodociagowa Fi 600 mm II etap (blisko 900 tys. zł) zakup samochodów - śmieciarek ( blisko 780 tys. zł) wykup nieruchomości (722 tys. zł) budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Maliniec (536 tys. zł) opracowanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania "Przeprawa przez rzekę Wartę" ( 516 tys. zł) termo renowacja budynku II LO - III etap (blisko 500 tys. zł) tero renowacja budynku Ośrodka szkolno-Wychowawczego (blisko 500 tys ł) doposażenie składowiska odpadów komunalnych w urządzenie związane z procesem kompostowania i składowania odpadów ulegających biodegradacji (400 tys. zł) budowa korektora sanitarnego, ul. Piaskowa (417 tys. zł) przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty ( 408 tys ł) modernizacja piaskownika przy ul. Stokowej (390 tys. zł) termo renowacja budynków przy ul. Gotyckiej 8 i Gosławickiej 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku przy ul. Gosławickiej 36 (blisko 390 tys. zł)

5 Najważniejsze inwestycje 2005 i 2006 r. modernizacja O ś rodka Sportowego Rondo ( blisko 4 mln zł) budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego (blisko 3 mln zł) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Wilków ( blisko 3 mln zł) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Cukrownia-Ł ęż yn (2,8 mln zł) współfinansowanie budowy mieszka ń komunalnych (ponad 2 mln zł) modernizacja ul. Pozna ń skiej (blisko 2 mln zł) modernizacja ul. Szpitalnej (1,3 mln zł) termo renowacja budynku przy ul. Plac Wolno ś ci 4,6 (ponad 1,2 mln zł) budowa przedszkola nr 14 ( ponad 1 mln zł) wykupy gruntów i nieruchomo ś ci (960 tys. zł) modernizacja składowiska odpadów komunalnych (blisko 693 tys. zł) adaptacja pomieszcze ń budynku przy ul. Kurpi ń skiego 3 na potrzeby Pogotowia Opieku ń czego (400 tys. zł) zakup specjalistycznej ś mieciarki dla potrzeb PGK i M (blisko 400 tys. zł) termo renowacja budynku przy ul. Staszica ( ponad 388 tys. zł) termo renowacja budynków przy ul. Słowackiego (ponad 349 tys. zł) budowa Gimnazjum nr 2 - blisko 4 miliony złotych budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wilków - III etap - 3,6 mln zł. budowa Przedszkola nr 14 na os Cukrowania Gosławice - 2,8 mln zł. modernizacja ulicy Szpitalnej 2 mln zł. modernizacja składowiska odpadów komunalnych - 1,6 mln zł. magistrala wodoci ą gowa dla osiedli północnych I etap - 1,3 mln zł. adaptacja obiektu na lokale socjalne - Janów - 900 tysi ę cy złotych budowa ulic na osiedlu Wilków - 800 tysi ę cy złotych budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodoci ą gu ul. Bankowa - Błonie - 830 tysi ę cy zł. rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie - 850 tysi ę cy zł. rewitalizacja istniej ą cej kamienicy ze zmian ą sposobu u ż ytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Ż wirki i Wigury 7 w Koninie 750 tysi ę cy zł. modernizacja budynku Przedszkola nr 1 - I etap - 500 tysi ę cy złotych -Wystarczy spojrzeć ile zmieniło się w Koninie przez te 20 lat, ile inwestycji zrealizowano w mieście, chociażby II przeprawa, oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, drogi, przedszkola itp. – mówi Marek Zawidzki, sekretarz Urzędu Miasta w Koninie.

6 Największe inwestycje konińskiego samorządu to: Most na rzece Warcie jest z pewnością największą inwestycją w historii Konina. Inwestycja ta jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Inżynierem Projektu zostało Konsorcjum Scetauroute. 26 kwietnia 2005 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury Prezydent Kazimierz Pałasz podpisał z ministrem Krzysztofem Opawskim umowę na dofinansowanie ze środków UE w 75% (42 mln euro) projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25". Pozostałe 25% (50 mln zł) stanowi wkład własny miasta. Pierwsze samochody przejechały nowym mostem w kwietniu 2009roku. Osobiście jadąc przez ten most czuje się jakbym jechała autostradą: szybko, wygodnie, bezpiecznie. To bardzo pomogło naszej konińskiej komunikacji. Przejazd teraz jest o wiele łatwiejszy i wygodniejszy. Moje zdanie popierają moje koleżanki z klasy oraz moja rodzina. Nie spotkałam się z osobą, której most się nie podoba. Przeprawa przez rzekę Wartę- nowy przebieg drogi krajowej nr 25

7 Targowisko miejskie Równie ważną inwestycją samorządu była modernizacja miejskiego targowiska, która została oddana do użytku w 2003r. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł ponad 6 mln zł, z tego udział miasta to 3 mln zł, pozostałe 3 mln zł wyłożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To ważne, że zarząd Konina stara się o rozwój handlu. Pytając się Hanny Kaczmarek jak ocenia wygląd nowego targowiska, odpowiada:,, Nowe targowisko jest o wiele bardziej efektowne ale i praktyczne, zakupy robię tam z wielką przyjemnością. Myślę, że nastąpiła poprawa sytuacji marketingowej istniejących na targowisku punktów handlowych.

8 Kompostownia Konin dba o środowisko. W ciągu ostatnich czterech lat na modernizację składowiska odpadów komunalnych i dostosowanie go do istniejących przepisów samorząd Konina wydał blisko 6 milionów złotych. W 2004 r. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi ruszyła jedna z pierwszych w kraju, bardzo nowoczesna linia do kompostowania bioodpadów. Z pełnym wyposażeniem kosztowała ponad 400 tys. zł. Środki na realizację tej inwestycji pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dzięki tej linii zakład może produkować około 20 ton dobrej jakości kompostu, zagospodarowując w ten sposób bioodpady pozyskiwane w ramach zbiórki selektywnej. MZGOK od kilku lat z powodzeniem prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, w tym także roślinnych. Do tej pory kompost powstawał na specjalnie układanych pryzmach. Teraz jego jakość znacznie się poprawi. Można go używać, między innymi do nawożenia skwerów i trawników miejskich.

9 Miejska Biblioteka Publiczna Jeśli mówimy o konińskich inwestycjach należy również wspomnieć o Miejskiej Bibliotece Publicznej, którą w 2005 roku przeniesiono do budynku po zlikwidowanym oddziale Narodowego Banku Polskiego. Koszt jego adaptacji na potrzeby biblioteki wyniósł ponad milion złotych. Ale opłacało się. Czytelników przywitał nie tylko znacznie większy, elegancki lokal. Doskonałe warunki panujące w bibliotece znacznie ułatwiły pracę bibliotekarzom i czytelnikom. W nowym budynku można zrealizować przedsięwzięcia, na które nie było miejsca w poprzedniej siedzibie MBP przy ul. Mickiewicza, a mianowicie koncerty, wystawy i inne imprezy kulturalne. W bibliotece przy ul. Dworcowej zorganizowana została czytelnia łącznie z kawiarenką internetową. Zamontowano 10 stanowisk komputerowych, do czterech zwiększona została również liczba komputerów z informacjami o księgozbiorze. Czytelnicy z chęcią odwiedzają nową bibliotekę i są dumni, że w mieście jest miejsce, gdzie można w spokoju poczytać. Zbigniew Kacprzak, spytany co sądzi o nowej bibliotece, z uśmiechem w głosie mówi:,, Gdy pierwszy raz wszedłem do nowej biblioteki,byłem niesamowicie zaskoczony, oczywiście pozytywnie. Nowe wnętrze, nowy wystrój, stanowiska komputerowe, których wcześniej nie było. Ponadto biblioteka ma do dyspozycji obszerną salę odczytowo-wystawową.

10 Ośrodek sportowy "Rondo" Koniński samorząd nie zapomina o rekreacji, sporcie. 1 grudnia 2005 roku uroczyście przekazano do użytku gruntownie zmodernizowany basen w Ośrodku Sportowym "Rondo". W obiekcie do dyspozycji koninian oddano basen pływacki o długości 25 metrów z sześcioma torami, 60 metrową zjeżdżalnię, dla najmłodszych brodzik, dla nieco starszych dzieci basen do nauki pływania i dla całkiem dorosłych tak zwaną "rwącą rzekę". Na basenie uruchomiono także jaccuzi i saunę. Niezależnie od basenu czynne są kawiarnia, kawiarenka internetowa oraz kręgielnia. Ponadto w ośrodku znajduje się też hala, na której odbywają się różne zawody (m.inn. W piłce nożnej czy ręcznej). W 2005r. Na modernizację tego budynku miasto wydało ponad 4 mln złotych. Osobiście jestem zadowolona i zachwycona Ośrodkiem Sportowym,,Rondo, jest w nim mnóstwo atrakcji nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Co tydzień chodzę na masaże, mąż na treningi piłki nożnej, a nasze dzieci na basen. Dla każdego się coś znajdzie. Myślę, że ten ośrodek jest świetną inwestycją, co potwierdza fakt, że co weekendy jest tam mnóstwo ludzi. - mówi Hanna Kaczmarek.

11 Modernizacja dróg Remont ulicy Szpitalnej był podzielony na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się w 2005 roku od wykonania dokumentacji. W 2006 rozpoczęto prace na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Piłsudskiego, gdzie powstało rondo, wcześniej przełożona została kanalizacja sanitarna, gazowa, energetyczna i wybudowana kanalizacja deszczowa. W drugim etapie prac ul. Szpitalna została poszerzona, a na nowej podbudowie położono warstwy asfaltu. Wzdłuż ulicy są nowe chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie i bezpieczne przejścia dla pieszych. W sumie przebudowa ulicy Szpitalnej kosztowała 3.260 tysięcy złotych. Gruntowną modernizację rozpoczęto, bowiem w roku 2004i 11 maja 2005 roku Ministerstwo przyznało na ten cel milion złotych. Zgodnie z zasadami miasto dołożyło do otrzymanych środków drugi milion z własnego budżetu i za 2 miliony złotych wykonano remont. Polegał on na odtworzeniu i wzmocnieniu podbudowy, położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej asfaltu z ustaleniem prawidłowej wysokości krawężników, budowę chodników i wjazdów do nieruchomości. W roku 2006 Ministerstwo Finansów ponownie przyznało Koninowi środki na modernizację ulicy Poznańskiej. Do miejskiej kasy trafiło 850 tys. zł. Do kwoty tej milion złotych tradycyjnie dołożyło miasto.

12 Koniński Dom Kultury Jak wiemy, działania placówek kulturalnych obejmują wszystkie sfery życia kulturalnego, w tym przede wszystkim kultywowanie i rozwijanie środowiskowych wartości kulturalnych, zarządzanie i organizowanie działalności kulturalnej oraz różnych dziedzin ruchu amatorskiego. Sztandarowym przykładem aktywności w tej sferze życia jest organizowany i współfinansowany przez miasto od 25 lat Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Obok festiwalu na uwagę zasługuje organizacja takich zdarzeń jak, Wielkopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Festiwal Zespołów Tanecznych, Mistrzostwa Polski w Tańcu "Brek Dance", konkurs na monodram dla dzieci i młodzieży, czy eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jest to miejsce, w którym w trakcie rożnych inicjatyw obywatelskich widoczne jest porozumienie miedzy władzami samorządowymi a mieszkańcami miasta. Miasto jest animatorem rozwoju kontaktów młodzieży i wymiany kulturalnej za granicą oraz działań w dziedzinie kultury zmierzających do integracji europejskiej. Władze samorządowe uczestniczą w większości imprez kulturalnych.

13 Szkolnictwo Za sprawą samorządu powstały nowe szkoły m.inn.: -Gimnazjum nr 2, -Gimnazjum nr 3, -Przedszkole nr 14 W latach 2002-2006 na termo renowację szkół przeprowadzano w Szkołach Podstawowych nr 10, 11 i 12, Przedszkolach nr 2, 10 i 32, Zespole Szkół CKU, Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursie nr 2, I i II Liceum, Zespole Szkół Budowlanych oraz Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych.

14 Samorząd myśli o potrzebujących W latach 2003-2005 W celu realizacji zadania "Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w mieście Koninie" przyznana została dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 70 tysięcy złotych. W celu realizacji zadania "Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem" w okresie styczeń - grudzień 2005 Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" otrzymało dotację w kwocie 30 tysięcy złotych, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - 30 tysięcy złotych, Konińskie Towarzystwo Abstynentów "Szansa" - 30 tysięcy złotych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 30 tysięcy złotych. W celu realizacji zadania "Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach "Niebieskich kart" przyznano dotację w wysokości 20 tysięcy złotych Konińskiemu Towarzystwu "Trzeźwość". W celu realizacji zadania "Zorganizowanie półkolonii zimowych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym" dotacje otrzymały Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość" - 5 tysięcy złotych, Konińskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 5 tysięcy złotych. Łączna suma dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących wspomniane zadania wyniosła w 2005 400 tysięcy złotych. Ponadto w drugiej połowie roku miasto Konin przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiło pięć mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody kosztowały ponad 556 tysięcy złotych; 416 tysięcy złotych pochodziło ze środków PFRON pozostałe za budżetu miasta.

15 Narodowy Bank Polski wprowadził 5 lutego 2010r. do obiegu kolejną monetę z serii Historyczne miasta w Polsce – 2 złote upamiętniające Konin. Słup Drogowy. Słynny, najstarszy znak drogowy w Polsce. Można go zobaczyć przy kościele farnym p. wez. Św. Bartłomieja. Umieszczona na nim romańska inskrypcja w języku łacińskim głosi, że został ufundowany przez komesa Piotra w 1151 r. i wskazuje połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy. Pierwotnie (do 1828 r.) umiejscowiony był na cmentarzu w okolicach konińskiego zamku na obecnym Pl. Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garncarskim.

16 Patrycja Kaczmarek 1993, 1 LOH Weronika Grzeszcz 1993, 1 LOH Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisława Staszica Ul. kard. Wyszyńskiego 3, 62-510 Konin Opiekun zespołu: Mirosława Wieczorkiewicz W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie Samorząd Terytorialny w Koninie Nasz samorzad sie nie,,obija ! KONIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google