Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność -oddanie na 3 zajęciach CV+LM do wybranej oferty pracy KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność -oddanie na 3 zajęciach CV+LM do wybranej oferty pracy KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy

2 ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność -oddanie na 3 zajęciach CV+LM do wybranej oferty pracy KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel. 017 866 11 96 bprzywara@wsiz.rzeszow.pl www.wsiz.rzeszow.pl/kadra/bprzywara

3 STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia została obliczona jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.

4 RYNEK PRACY / Bezrobocie w styczniu 2010 r. Najważniejsze dane: –Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2010 r. – 12,8 proc. –Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – 2 052 500 tys. –Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy – 59,9 tys.

5

6 11,0 14,016,8 8,0 Dolnośląskie Lubelskie Lubu skie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie 12,5% 15,8% 12,8% 15,9% 11,5% 9,7% 9% 12,6% 15,5% 12,6% 12% 9,2% 14,7% 20,2% 9,1% 16,5% 6,4 Stan w końcu grudnia 2009 r.

7 Różnice M. stołeczne Warszawa – 2,9% Pow. Szydłowiecki – 34,4%

8 Przyczyny wzrostu bezrobocia sezonowość - rejestrowały się osoby powracające do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony m.in. w budownictwie, transporcie i handlu; liczna grupa osób powróciła do ewidencji po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu; Zwolnienia z przyczyn dotyczących firmy;

9 Branże, w których poziom zwolnień jest najwyższy: przetwórstwa przemysłowego (produkcja maszyn i opakowań, cementu, wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, sprzętu AGD, odbiorników telewizyjnych, odzieży, mebli, metali, huty szkła); turystyki; finansów; motoryzacji; transportu.

10

11 Na koniec I półrocza 2009 w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 126 065 bezrobotnych. W porównaniu do końca grudnia 2008 liczba bezrobotnych wzrosła o 10 498 osób

12 Bezrobotni wg zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy –33,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych technicy i inny średni personel –20,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 14 % ogółu zarejestrowanych specjaliści –10,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych

13 Płeć a wykształcenie bezrobotnych. Stan na 30. 06. 2009 płeć wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólno – kształcące zasadnicze – zawodowe gimnazjaln e i poniżej ogółem 11 642 *32 414 *13 659 *39 404 *28 946 *126 065 * kobiety 65,757,867,744,341,851,7 mężczyźni 34,342,232,355,758,248,3 ogółem 100,0 Płeć a wykształcenie bezrobotnych. Stan na 30. 06. 2009

14 STRUKTURA BEZROBOCIA - WYKSZTAŁCENIE

15 1. ZarządzanieZarządzanie 2. PedagogikaPedagogika 3. PrawoPrawo 4. EkonomiaEkonomia 5. BudownictwoBudownictwo 6. AdministracjaAdministracja 7. InformatykaInformatyka 8. PsychologiaPsychologia 9. Finanse i rachunkowośćFinanse i rachunkowość 10. SocjologiaSocjologia 11. Turystyka i rekreacjaTurystyka i rekreacja 12. Filologia: specjalność: filologia angielskaFilologia: specjalność: filologia angielska 13. Stosunki międzynarodoweStosunki międzynarodowe 14. BiotechnologiaBiotechnologia 15. Dziennikarstwo i komunikacja społecznaDziennikarstwo i komunikacja społeczna 16. Ochrona środowiskaOchrona środowiska 17. PolitologiaPolitologia 18. EuropeistykaEuropeistyka 19. Mechanika i budowa maszynMechanika i budowa maszyn 20. Zarządzanie i inżynieria produkcjiZarządzanie i inżynieria produkcji Najpopularniejsze kierunki studiów w 2009 r.

16 Ogłoszenia – PUP gospodarze budynków pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne robotnicy przy pracach prostych w przemyśle robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym zamiatacze i pokrewni sprzedawcy i demonstratorzy Kucharze fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

17 Ogłoszenia – gazety Poszukiwane zawody CzęstośćProcent doradca klienta 5318,53% kierownik / manager 269,09% programista 248,39% inny specjalista 165,59% sprzedawca 144,90% asystent 134,55% informatyk 134,55% konsultant 134,55% hostessa/promotor 124,20% przedstawiciel handlowy 124,20% ubezpieczenia 124,20% pracownik działu handlowego/sprzedaży 93,15% grafik 82,80% praca administracyjno/biurowa 72,45% analityk / finansista 51,75% księgowy 51,75% specjalista SAP 51,75%

18 Preferencje co do wykształcenia

19 Doświadczenie

20 Płeć

21

22 Wg badań korporacji Manpower Inc. w Polsce najbardziej poszukiwane zawody w 2009 roku to menedżerowie projektów przedstawiciele handlowi inżynierowie kierowcy niewykwalifikowani pracownicy fizyczni pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji kucharze, szefowie kuchni pracownicy produkcji pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta

23 Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Informatyka (specjaliści sieciowi, teleinformatycy oraz mechatronicy) zawody związane z biotechnologią, nanotechnologią, z szeroko pojętą ochroną środowiska, rynkiem ekologicznej żywności czy przeróbką odpadów

24 Inne przyszłościowe zawody związane będą ze sferą medycyny i ochrony zdrowia (w tym związane z opieką nad ludźmi, opiekunowie, rehabilitanci, fizjoterapeuci, terapeuci, psychologowie oraz menadżerowie szpitali) finansów (wszelkiego rodzaju usługi pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym specjaliści biznesowi, ubezpieczyciele, analitycy finansowi, e-bankowcy) edukacji (w tym szkoleniowcy i trenerzy, doradcy zawodowi) bezpieczeństwa (w tym negocjatorzy, ochroniarze) rozrywki (w tym zawody związane z turystyką i rekreacją).

25 Trendy na światowym rynku pracy w 2009 r. wyspecjalizowani pracownicy fizyczni przedstawiciele handlowi technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu) inżynierowie członkowie zarządu i kadra najwyższego szczebla pracownicy księgowości i finansów niewykwalifikowani pracownicy fizyczni pracownicy produkcji pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji kierowcy

26 Zawody przyszłości (świat) biznes i zarządzanie biznesem naukowcy opiekunowie pracownicy nauki i techniki (asystenci, specjaliści) pozostali asystenci opieka społeczna i pochodne wykwalifikowani robotnicy budowlani zawody związane ze sprzedażą

27 Menedżerowie, naukowcy, techniczne doradztwo Usługi zatrudnienia (pośrednictwo pracy) Publiczne i prywatne usługi medyczne Podstawowe i średnie szkoły publiczne i prywatne Lokalne usługi rządowe, bez edukacji i służby zdrowia Usługi lekarskie Usługi gastronomiczne Uniwersytety, szkoły wyższe publiczne i prywatne Projektowanie systemów komputerowych i pochodne Opieka domowa i zdrowotna

28 Wśród kompetencji i umiejętności najważniejszych na które będzie w przyszłości duże zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy wyróżnić należy: znajomość technologii informatycznych (w tym obsługa komputera) znajomość komunikowania się w oparciu o nowoczesne technologie znajomość języków obcych wysokie kwalifikacje zawodowe (wiedza specjalistyczna) oraz chęć ich podnoszenia zdolność poszukiwania i przetwarzania informacji

29 Jak również: komunikatywność, umiejętności związane z rozwijaniem relacji z klientem umiejętność pracy w zespole mobilność kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów efektywne zarządzanie czasem oraz dobra organizacja pracy dyspozycyjność umiejętność zarządzania personelem.

30 Prognozy dla Podkarpacia architekt, inżynier i pokrewni; ekspert, doradca ekologiczny i ochrony środowiska; informatyk; inżynier i robotnik oczyszczalni ścieków i monitoringu środowiska, przetwórstwa odpadów i spalarni śmieci oraz technologowie recyklingu. operator linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle; pośrednik handlu; pracownik do spraw finansowych i statystycznych; pracownik działalności artystycznej, rozrywki i sportu;

31 Prognozy dla Podkarpacia pracownik obsługi biurowej; pracownik ochrony; pracownik opieki osobistej; robotnik produkcji wyrobów precyzyjnych z metali; specjalista do spraw biznesu; specjalista nauk społecznych; techniczny personel obsługi komputerów;

32 Absolwenci na rynku pracy

33 Ocena przygotowania do pracy na studiach Absolwenci

34 Sytuacja po skończeniu studiów

35 Źródła poszukiwania pracy

36 Aktywność zawodowa 57,4% niepracujących obecnie stanowią kobiety; 43% z tych osób mieszka na wsi.

37 Źródło znalezienia pracy

38 Zgodność pracy z wykształceniem

39 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy Skala 1-10

40 Co trzeci absolwent jest na stanowisku kierowniczym…

41 ZARZĄDZANIE WŁASNĄ KARIERĄ zbierać i analizować informacje o sobie (samoocena) gromadzić informacje o rynku pracy kreować realistyczne cele rozwijać i realizować strategie dla osiągnięcia celów (droga realizacji) ocena skuteczności swojego działania (informacje zwrotne)

42 Wchodząc na rynek pracy oferujemy swoją wiedzę, kwalifikacje a także inne umiejętności, które pozwalają nam wykonywać pracę dobrze. Często nie zdajemy sobie sprawę z własnych atutów, Nie znamy także wszystkich słabych punktów. Identyfikując swoje umiejętności i mocne strony, oraz akceptując swoje słabsze strony nabieramy większego zaufania do swoich możliwości. "Istnieje coś o wiele rzadziej spotykanego, o wiele lepszego, o wiele bardziej niezwykłego niż umiejętność. To umiejętność rozpoznania umiejętności. E. Hubbard

43 Nasze życie w dużym stopniu zależy od tego, co myślimy o sobie, o innych ludziach, otaczającym nas świecie. Myśli uruchamiają określone zachowania i mają tendencję do potwierdzania się, najczęściej na zasadzie "samospełniającego się proroctwa". " Ż ycie jest takie, jakie czyni ą je nasze my ś li"

44 nie dziw się faktem występowania trudności (są one udziałem wszystkich ludzi) przyjmuj częściowe rozwiązania określonego zadania (częściej będziesz mógł je wykonywać), wiesz, że sam decydujesz o swojej przyszłości (to ty kształtujesz swoje życie, a nie przypadek czy los), zaczynaj wszystko od początku (zrywaj z rutyną, poszukuj własnych sposobów odnowy), nie dopuszczaj do siebie złych, czarnych myśli (to twoje myśli kształtują twoje nastroje i usposobienia), rozwijaj w sobie zdolność wdzięczności (naucz się dziękować innym, bądź uprzejmy i wrażliwy),

45 wykorzystuj swoją wyobraźnię, chcąc odnieść sukces (wyobrażaj sobie rzeczy dobre i przyjemne, które mają się wydarzyć w przyszłości), bądź radosny nawet wtedy, gdy nie sprzyja Ci szczęście (staraj się być pogodny - pomagasz tym innym i sam czujesz się szczęśliwszy), bądź przekonany o nieograniczonych możliwościach własnego rozwoju (korzystaj z wszelkich sposobów wykorzystywania możliwości własnego umysłu - ucz się nowych umiejętności, rozszerzaj własną wiedzę), wnoś miłość w otaczający świat (nikt nie może zostać optymistą bez miłości), powtarzaj dobre nowiny (treść prowadzonych rozmów-z innymi ludźmi wpływa na ich i nasze samopoczucie), akceptuj to, czego nie możesz zmienić (nie na wszystko mamy wpływ i trzeba się z tym pogodzić, koncentrując

46 "My ś l w kategoriach sukcesu, wyobra ż aj sobie sukces, a wprawisz w ruch moc daj ą cego si ę zrealizowa ć pragnienia. Kiedy obraz umysłowy (my ś l) lub postawa b ę dzie utrzymywana wystarczaj ą co mocno, w rzeczywisto ś ci przejmie kontrol ę nad warunkami i okoliczno ś ciami". Dr Norman Vincent Peale - psycholog, pisarz Pomagaj sobie poprzez wiarę w siebie i swoje możliwości. Jeżeli wątpisz w siebie to zaprzepaszczasz wiele szans na sukces. Może umknąć Ci ciekawa propozycja pracy - kiedy nie wierzysz, że potrafisz to wykonywać, że będziesz w stanie to zrobić. Później dochodzisz do wniosku, że nie chodziło o twoją zdolność, że doskonale mógłbyś tę pracę wykonać, że w rzeczywistości przestraszyłeś się - brakowało Ci po prostu wiary w siebie. Wzbudzaj zaufanie, a będzie się tobie ufać i sam będziesz sobie ufać.

47 Istnienie porażek, niepowodzeń w życiu jest nieuchronne. Jeżeli podda się je dogłębnej analizie, wyciągnie wnioski, mogą stanowić fundament przyszłych sukcesów.


Pobierz ppt "Rynek pracy. ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: - obecność -oddanie na 3 zajęciach CV+LM do wybranej oferty pracy KONTAKT: Barbara Przywara pokój 245, tel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google