Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie efektywności nośnika - Miniboardy Badanie miniboardów w kategoriach postrzegania nośnika oraz pozycjonowania i postrzegania reklamowanego produktu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie efektywności nośnika - Miniboardy Badanie miniboardów w kategoriach postrzegania nośnika oraz pozycjonowania i postrzegania reklamowanego produktu."— Zapis prezentacji:

1 Badanie efektywności nośnika - Miniboardy Badanie miniboardów w kategoriach postrzegania nośnika oraz pozycjonowania i postrzegania reklamowanego produktu - xxx

2 Główne wnioski Miniboardy źródłem wzrostu świadomości marki Atrybuty podtrzymane przez Miniboardy Intencje zakupu utrzymane dzięki Miniboardom Wysoka świadomość nośnika Świadomy kontakt z nośnikiem podnosi większość wskaźników

3 Agenda Wprowadzenie Ewaluacja kampanii Ocena kanału komunikacji – Miniboardy

4 Przebieg kampanii - Kampania xxx na Miniboardach była poprzedzona kampanią telewizyjną 360 GRP - W trakcie kampanii na Miniboardach nie była prowadzona żadna inna aktywność reklamowa produktów xxx (w regionie objętym badaniem)

5 Metodologia - Wywiady face-to-face - Próba: - Wielkość próby: 1000 respondentów (500 respondentów w każdej z fal) - Wiek: 18-54 - Kontrola ze względu na wiek, posiadanie psa i zaangażowanie w jego karmienie - Realizacja w terenie przeprowadzona w miastach do 20 000 mieszkańców - Data badania: - Pre-test: 26-27 Marca 2005 - Post-test: 7-8 Maja 2005 - Realizacja badania - MediaLab (dział badań MediaCom)

6 Zebrane dane - Świadomość marki: spontaniczna i wspomagana (TOM, UBA, ABA) - Wizerunek marki - Intencje zakupu, first preference - Wspomagana świadomość reklamy AAA xxx + źródła - Przypomnienie elementów reklamy - Przypisanie reklamy marce xxx - Atrakcyjność nośnika - Miniboardu - Częstotliwość kontaktu z nośnikiem

7 Zbliżony profil demograficzny w obydwu falach badania Wiek w latach Przeciętny dochód netto gospodarstwa domowegoIlość członków gospodarstwa domowego Płeć Kobiety Mężczyźni

8 Agenda Wprowadzenie Ewaluacja kampanii Ocena kanału komunikacji – Miniboardy

9 - Statystycznie istotny wzrost SBA w regionie, w którym prowadzona była kampania na Miniboardach Wzrost spontanicznej świadomości marki na skutek kampanii

10 Brak zmiany we wspomaganej świadomości marki ABA – efekt sufitu - Brak zmiany we wspomaganej świadomości marki nie zaskakuje – ABA osiąga poziom ponad 90% już przed kampanią 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pedigree xxx Friskies Frolic Darling Eukanuba Tesco Purina Leader Price Favorit Dogland Royal Canin Canis Pitti

11 Absolutny wizerunek marki nie zmienił się w pożądanym kierunku - Statystycznie istotny spadek w przypadku atrybutu mięsny - Atrybuty wywindowane kampanią TV – zostały utrzymane w 4 przypadkach na 5 0% 10% 20% 30% 40 % 50 % 60% 70% 80% Mięsne Sprawiają psu radość Proste, nieskomplikowane Przeznaczone dla psów rodzinnych Niedrogie

12 Gwiazdki oznaczają statystycznie istotne różnice pomiędzy wartościami teoretycznymi a zaobserwowanymi (standaryzacja atrybutów – czerwony kolor na minus, czarny na plus) Brak nośnika reklamowego Miniboardy - W odniesieniu do innych marek karmy dla zwierząt xxx jest postrzegana jako mięsna - Miniboardy wypromowały xxx na markę niedrogą i przeznaczoną dla psów rodzinnych w porównaniu z innymi markami Relatywnie do innych marek – poprawa wizeunku xxx dzięki miniboardom

13 Brak zmian w intencjach zakupowych - Intencje zakupowe nie uległy zmianie w wyniku kampanii - Hipoteza: miniboardy podtrzymały efekt osiągnięty przez kampanię TV - Brak istotnych zmian w first preference 65% 56% 19% 17% 16% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Brak nośnika reklamowego Miniboardy Nie kupi (na pewno lub raczej) Może kupi a może nie Kupi (na pewno lub raczej) 0%20%40%60%80%100% Brak nośnika rreklamowego Miniboardy xxx Pedigree Friskies Frolic Darling Other

14 Agenda Wprowadzenie Ewaluacja kampanii Ocena kanału komunikacji – Miniboardy

15 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% MiniboardyBrak nośnika reklamowego 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% "Czy widział(a) Pan/Pani w swoim mieście jakąś reklamę karmy dla psów?" "Proszę powiedzieć mi, jakiej marki dotyczyła ta reklama - xxx " Wysoka atrybucja reklamy do xxx - Reklama karmy dla psów zapamiętana przez ponad 40% respondentów w regionie Miniboardów - 61% respondentów, którzy zetknęli się z kampanią na Miniboardach, atrybuuje ją do xxx - Istotnie wyższa wspomagana świadomość reklamy na Miniboardach niż średnia z PIT dla segmentu karmy dla zwierząt 13.7 % - poziom świadomości reklamy wspomagany grupą produktu– Plakat Impact Test dla karmy dla zwierząt

16 Wysoki odsetek przypomnienia Miniboardów jako nośnika danej reklamy - Blisko 80% respondentów zapytanych o nośnik za pomocą którego zetknęli się z daną reklamą prawidłowo wskazało Miniboard 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Miniboards April "Gdzie widział(a) Pan/Pani w swoim mieście tę reklamę? - miniboardy" "Gdzie widział(a) Pan/Pani w swoim mieście tę reklamę? - poczty" 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% MiniboardyBrak nośnika reklamowego "Czy widział(a) Pan/Pani w swoim mieście jakąś reklamę karmy dla psów?" "Proszę powiedzieć mi, jakiej marki dotyczyła ta reklama" - xxx - Outdoorowa kampania karmy zwierzęcej zapamiętana przez ponad 40% respondentów - 61% badanych, którzy widzieli kampanię na Miniboardach, przypisało ją marce xxx

17 Wysoki odsetek przypomnień elementów reklamy - Bardzo wysokie przypomnienie wszystkich elementów plakatu (w odniesieniu do PIT, gdzie wskazania wynoszą ok. 10-15%) - Uśmiechnięty piesek i Uszy do góry były najlepiej zapamiętanymi elementami 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Uśmiechnięty piesek Uszy do góry Nibiesko-żółte tło Opakowanie I wszyscy będą xxx" Baza – respondenci,i którzy atrybuowali reklamę do xxx

18 Schemat zapamiętywania reklamy outdoorowej Wszyscy respondenci Wspomagane grupą produktową przypomnienie reklamy Wspomagane ikonicznie przypomnienie reklamy Spontaniczne przypomnienie z prawidłowym wymienieniem elementów layoutu (Impact Group) Wspomagane semantycznie przypomnienie reklamy

19 Layout xxx– wyniki zapamiętania - 70% przypomnień reklamy xxx po pokazaniu layoutu (wspomaganie ikoniczne) - Blisko 40% respondentów pamiętało reklamę po opisie (wspomaganie semantyczne) - Ponad 20% respondentów spontanicznie pamiętało reklamę, prawidłowo wymieniając elementy layoutu (Impact Group) Nie pamięta reklamyWspomaganie ikoniczne Wspomaganie semantyczne Spontanicznie z przypomnieniem elementów layoutu (Impact Group)

20 Wysokie spontaniczne przypomnienie elementów reklamy - Respondenci, którzy spontanicznie pamiętali co najmniej jeden element reklamy, zaliczeni zostali do tzw. Impact Group - W celu weryfikowania skuteczności miniboardów porównani zostali respondenci należący do Impact Group (N=110) i nie należący do niej (N=391) - Uwaga! Liczebność Impact Group jest ściśle zależna od konkretnej kreacji! Zastosowana metoda pozwala na ocenę nośnika przy wyłączeniu wpływu kreacji

21 Świadomość reklamy zwiększa świadomość marki - Wszystkie wskaźniki świadomości marki wzrastają w Impact Group w porównaniu z grupą wszystkich respondentów

22 Świadomość reklamy powoduje wzrost intencji zakupowych - Intencje zakupu (na pewno i prawdopodobnie kupię) są istotnie wyższe w Impact Group w porównaniu do grupy wszystkich respondentów - xxx jako first preference oraz share of stomach nie uległy istotniej zmianie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wszyscy respondenciImpact groupa sztuczna karma równe proporcje świeży pokarm przygotowywany w domu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wszyscy respondenciImpact groupa Na pewno, prawdopodobnie kupi Może kupi a może nie Nie kupi, prawdopodobnie nie kupi First preference - xxx 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wszyscy respondenciImpact Groupa

23 Istotne zmiany wizerunku marki w Impact Group - 4 z 5 atrybutów wykazują pozytywne zmiany w Impact Group, ale tylko jedna ze zmian jest statystycznie istotna – atrybut ceny 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Mięsne Sprawiają psu radość Proste, nieskomplikowane Przeznaczone dla psów rodzinnych Niedrogie

24 Wysoka częstotliwość kontaktu i pozytywna ocena nośnika - 53% respondentów podoba się nośnik - 69% respondentów przechodzi koło Miniboardu co najmniej raz dziennie - 97% przechodzi obok nośnika co najmniej raz w tygodniu - Średnia częstotliwość kontaktu z nośnikiem to 13 razy na tydzień 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Miniboardy Podoba mi sięNie mam zdania 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ponad dwa razy dziennie Dwa razy dziennie Raz dziennie 4-6 razy w tygodniu2-3 razy w tygodniu Raz w tygodniu Rzadziej niż raz w tygodniu Nie podoba mi się

25 Podsumowanie Miniboardy źródłem wzrostu świadomości marki Atrybuty podtrzymane przez Miniboardy Intencje zakupu utrzymane dzięki Miniboardom Wysoka świadomość nośnika Świadomy kontakt z nośnikiem podnosi większość wskaźników

26 Dziękujemy.


Pobierz ppt "Badanie efektywności nośnika - Miniboardy Badanie miniboardów w kategoriach postrzegania nośnika oraz pozycjonowania i postrzegania reklamowanego produktu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google