Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY"— Zapis prezentacji:

1 21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca to Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji wszyscy przyszli do szkoły ubrani na kolorowo, żeby było wesoło i radośnie. Uczniowie klas I – III pod okiem swoich wychowawczyń przygotowali i przedstawili program artystyczny, który wprowadził wszystkich w wiosenny czas. Nie zabrakło oczywiście Pani Wiosny i Marzanny. Po przedstawieniu kukła Marzanny została spalona, aby zima bezpowrotnie odeszła. Program artystyczny: Powitanie Piosenka chóru „ Wiosna” Taniec kl. I do piosenki „ Maszeruje wiosna” Taniec i śpiew chóru „ Słoneczko uśmiechnij się!” Wyjście na dwór z Marzanną, szukanie oznak wiosny, palenie Marzanny.

2 zdjęcia PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 2013

3 SŁONECZKO UŚMIECHNIJ SIĘ

4 Palenie Marzanny

5 ELEKTROODPADY PROSTE ZASADY DZIEŃ ZIEMI 2013
22 KWIETNIA 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI. Z tej okazji nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono. Odbył się krótki program artystyczny. Uczennica Paulina Kaczmarczyk przedstawiła krótką historię obchodów tego święta. W dalszej części spotkania zostały odczytane życzenia dla Matki Ziemi. Następnie uczniowie klasy VI : Patryk Kaczmarczyk, Patryk Dudek i Łukasz Masarczyk zaprezentowali przygotowaną przez nich prezentację multimedialną na temat Planety Ziemi, zagrożeń jakie powstają w wyniku działalności człowieka. Prezentacja zawierała również informacje na temat zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz wskazówki , jak postępować by świat wokół nas był piękny, czysty i zdrowy. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie kółka teatralnego wykonali krótkie przedstawienie pt. „ Dziura ozonowa „.

6 Plakaty Wykonywanie plakatów na DZIEŃ ZIEMI

7

8

9 Prezentacja przygotowana przez uczniów
Życzenia dla ZIEMI

10 DZIEŃ ZIEMI 2013

11 Przedstawienie pt. „ DZIURA OZONOWA”

12 TEST WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA KLAS V – VI
r. ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE TEST WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS V I VI. GŁÓWNE CELE TESTU: -zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska -uwrażliwianie na aktualne potrzeby najbliższego otoczenia -rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. Uczniowie mieli do napisania test zawierający 15 pytań ( tylko jedna odpowiedź prawidłowa). Czas pisania testu 15 minut. WYNIKI TESTU: W teście wzięło udział 15 uczniów I MIEJSCE RAFAŁ ZIENTEK , NATALIA GAWLIK , PAWEŁ SEWERYNIAK ( 14 pkt.) II MIEJSCE KAROLINA WAGNER ( 13 pkt. ) III MIEJSCE JACEK WRÓBEL ( 12 pkt. )

13 WYCIECZKA DO STACJI WODOCIĄGOWEJ w ZWONOWICACH
Jednym z ważnych problemów ochrony środowiska stała się ochrona wód naturalnych przed zanieczyszczeniami. Uczeń powinien nie tylko wiedzieć, jaka jest biologiczna rola wody w przyrodzie, znać jej budowę i właściwości, ale także powinien umieć wskazywać mechanizmy powstawania zanieczyszczeń wód i wynikające z tego faktu zagrożenia dla organizmów żywych oraz znać sposoby zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń. Jedną z form mającą na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów problemem oczyszczania wód z zanieczyszczeń była wycieczka edukacyjna.

14 Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z metodami oczyszczania wody.
Taka forma zajęć oraz wiedza zdobyta na przedmiotach przyrodniczych powinna inspirować młodzież, aby w przyszłości poszukiwała nowych, alternatywnych metod oczyszczania ścieków wykorzystujących naturalne możliwości samej przyrody. W czasie wycieczki uczniowie poznali budowę stacji, sposoby oczyszczania wody, dowiedzieli się jak głębokie są studnie, mogli również napić się wody.

15

16 „ROŚLINY CHRONIONE W POLSCE”
„ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE” Prezentacja w programie Power Point UCZNIOWIE KLASY IV NA ZAJĘCIACH Z PRZYRODY TWORZYLI PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ W PROGRAMIE POWER POINT NA TEMAT ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH W POLSCE. WYKAZALI SIĘ DUŻĄ ZNAJOMOŚCIĄ KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU ORAZ UMIEJĘTNOŚCIĄ PRACY W PROGRAMIE POWER POINT. KOMPUTER JEST DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM POMAGAJĄCYM W EDUKACJI I ROZWOJU DZIECKA. PRAWIDŁOWY DOBÓR PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH MOŻE UŁATWIĆ DZIECKU ZDOBYWANIE WIEDZY I KSZTAŁTOWANIE WIELU UMIEJĘTNOŚCI. DOSTĘP DO INTERNETU POZWALA NA ZDOBYWANIE WIEDZY W PRZYJEMNY SPOSÓB. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BARDZO LUBIĄ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM.

17

18 Podsumowanie działań Poprzez wiele inicjatyw wpływaliśmy na świadomość i wyobraźnię młodych ludzi, pokazywaliśmy właściwe wzorce i angażowaliśmy do działań na rzecz środowiska. Uważamy, że kształtowanie nawet najmniejszych nawyków, takich jak segregowanie odpadów i wrzucanie do odpowiednich pojemników, unikanie plastikowych opakowań, ukazywanie wartości i piękna flory i fauny będzie miało wpływ na otaczająca nas przyrodę. W ramach projektu prowadzone były działania ekologiczne dla naszych uczniów. Wszystkie prowadzone przez nas działania w ramach edukacji ekologicznej, miały na celu pogłębianie świadomości tych młodych ludzi, a przez nich wpływanie na poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i gotowości uczestniczenia w działaniach ochrony środowiska przez ich rodziców, rodzeństwo i kolegów. Mądra edukacja ekologiczna nie może więc ograniczać się do przekazywania porcji wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody. Powinna pomóc w znalezieniu miejsca . w świecie pojmowanym jako harmonijna całość ludzi z przyrodą. Powinna także służyć wykształceniu aktywności i odpowiedzialności za los Ziemi. Kształtowanie postaw jest procesem długotrwałym i złożonym. Zdobyta przez dziecko wiedza, nabyte umiejętności, postawa społeczno - moralna, są pogłębiane, wzmacniane na dalszych szczeblach kształcenia. Wychowanie i kształcenie dzieci w duchu umiłowania, szacunku i rozumienia świata przyrody jest jedną z nadrzędnych dróg wielostronnego rozwoju osobowości dziecka.

19 Udział dzieci w akcjach związanych z ochroną i kształtowaniem naturalnego
środowiska jest kolejną formą edukacji ekologicznej. Największym zagrożeniem dla naturalnego środowiska i dla nas samych są śmieci pozostawione w lasach, nad jeziorami, w górach, nad morzem i w innych miejscach. Dlatego też braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. W tej akcji mogą i powinny uczestniczyć dzieci. Sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz ulice naszej miejscowości. Dzieci muszą wiedzieć, co robić i w jakim celu. Uczestnicząc w tej akcji uświadamiają sobie, że ilość śmieci zależy, miedzy innymi, od ilości opakowań jednorazowego użytku. Dzieci zrozumieją, że można dopomóc środowisku nie pozostawiając śmieci tam, gdzie nie mają prawa się znaleźć. Stąd też udział w akcji daje podwójną korzyść. W ramach projektu uczestniczyliśmy również w akcjach charytatywnych, uwrażliwiając uczniów na potrzeby innych, zbierając nakrętki pomagaliśmy Patrycji, która potrzebuje leczenia i rehabilitacji. Zbieraliśmy również makulaturę i kartridże angażując się w akcję „Ratuj Konie”. Pamiętaliśmy także o naszych „mniejszych braciach ” zbierając żołędzie i kasztany, by mogły przetrwać ciężki czas zimy. Na terenie szkoły ustawiliśmy dwa karmniki dla ptaków, które zawsze były pełne.

20 Realizując program Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE, którego nadrzędnym celem
jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, uświadamianie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, chcieliśmy aby każdy uczeń zrozumiał konsekwencje ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym. Rozbudzając zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów czytaliśmy czasopisma ekologiczne, przeglądaliśmy strony internetowe, przeprowadziliśmy zajęcia w terenie, które są wyjątkową formą poznawania i podziwiania przyrody. Wybraliśmy się również na wycieczkę do planetarium W Chorzowie, gdzie uczniowie poznali zasady funkcjonowania planetarium i mogli rozwijać swoje zainteresowania astronomiczne. W trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach ekologicznych, gdzie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zagadnień ekologicznych. Z okazji Święta Wody przygotowywali plakaty oraz prezentacje multimedialne, których tematem przewodnim było znaczenie wody w przyrodzie i sposoby jej oszczędzania . Zorganizowana była także wycieczka do stacji wodociągowej w Zwonowicach, gdzie pan Dariusz Migacz przybliżył uczniom mechanizm dostarczania wody do domów, sposoby jej oczyszczania i zasoby naszych studni. Przeprowadziliśmy apele z okazji Dnia Ziemi i Pierwszego Dnia Wiosny, gdzie uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem , pomysłowością, pokazując przy tym właściwy styl życia zgodny z przyrodą oraz postawy sprzyjające ochronie najbliższego środowiska. Realizując projekt uczniowie wykazali się dużą znajomością i umiejętnością korzystania ze sprzętu komputerowego, przygotowywali prezentację na temat roślin i zwierząt chronionych w Polsce, rozwiązywali testy przyrodnicze, korzystali z płytek CD dołączonych do podręczników. Na zajęciach informatycznych wykonywali zdjęcia , następnie poddawali je obróbce, poznawali zasady robienia ładnych zdjęć oraz możliwości pracy w edytorze zdjęć.

21 W trakcie realizacji projektu nie zapomnieliśmy również o nas samych, przeprowadziliśmy
pogadankę na temat używek, obejrzeliśmy film i poznaliśmy skutki uzależnień. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka. Braliśmy udział w wyjazdach na basen w ramach projektu unijnego. Dbając o zdrowie i kondycję możemy być silni i zdrowi a dzięki temu pomocni innym. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie realizowali zagadnienia projektu. Koordynator projektu : Lidia Kolosko Źródła: -Życie Szkoły -Edukacja ekologiczna- Pracownia na rzecz wszystkich istot -www.google -www.przyroda org -Mały fotograf – B. i P. Horosiewicz -Eko- Planeta -Klub Gaja -www.szkolazsee


Pobierz ppt "21 MARCA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google