Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Gostyniu ID grupy: 98/55_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno- fizyczna Temat projektowy: Prąd elektryczny Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011

3 Plan prezentacji Co to jest prąd, rodzaje prądu, napięcie, natężenie, opór.. Prawo Ohma Wykorzystanie energii elektrycznej Doświadczenia związane z prądem Doświadczenia z prądem indukcyjnym Zdjęcia i filmy z doświadczeń Obwody elektryczne Magnesy i elektromagnesy Praca, moc. Transformator Ciekawostki. Autorzy. Źródła.

4 Z PRĄDEM ELKTRYCZNYM JEST PODOBNIE JAK Z MAŁŻEŃSTWEM, NAJPIERW JEST WYSOKIE NAPIĘCIE, POTEM MAŁY PRĄD STAŁY, A NA KONIEC PRĄD PRZEMIENNY J.Tati Motto

5 Prąd Prąd elektryczny – uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny, czy czynność komórek nerwowych, którym również towarzyszy przepływ prądu. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.

6 Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny można zdefiniować jako miarę siły wzajemnego oddziaływania ciał. Istnieją dwa rodzaje ładunków: dodatni i ujemny. Ładunki jednoimienne (o tych samych znakach) odpychają się, a ładunki różnoimienne (o znakach przeciwnych) przyciągają się.

7 Aby prąd mógł płynąć musi pojawić się pole elektryczne wytworzone przez źródło prądu (np. baterię), obwód musi być zamknięty i muszą istnieć swobodne elektrony lub jony, dzięki którym przepływ prądu będzie możliwy. Prąd elektryczny Obwód to nic innego jak układ składający się ze źródła energii, przewodników i jej odbiorników (czyli urządzeń, do których prąd docierając powoduje wykonanie przez te urządzenia pewnej pracy, np. świecenie żarówki)

8 Jeżeli pole elektryczne wykona prace 1 dżula przy przesunięciu ładunku elektrycznego o wartości 1 kulomba między dwoma punktami pola, to napięcie elektryczne między tymi punktami wyniesie 1 wolt ( V ): 1V= 1J/1C Napięcie elektryczne. U – napięcie W - praca [J] q - ładunek [C] Napięcie w obwodzie mierzy się woltomierzem przyłączonym do obwodu równolegle, w przeciwieństwie do amperomierza

9 Natężenie prądu... informuje nas o tym jak wielki ładunek elektryczny przepływa przez przewodnik w danym czasie. 1A= 1C/1s Q - ładunek [C] t - czas (ang. time) [s] Jednostką natężenia jest amper [A]. Jest to jednostka podstawowa układu SI. Natężenie prądu mierzy się amperomierzem. Amperomierz należy przyłączyć do układu szeregowo (tak, że prąd przez niego przepływa):

10 Opór elektryczny Opór elektryczny to zaburzenie przepływu prądu w przewodniku (również celowe). Pamiętajmy, że im dłuższy przewodnik, tym większy jest jego opór, odwrotnie natomiast z wielkością pola poprzecznego przekroju przewodnika. Najważniejszy jest jednak opór właściwy przewodnika, czyli opór, który stawia prądowi materiał, z którego wykonany jest przewodnik: Ω - Ohm R - opór (ang. resistance) opór właściwy (Rho) [Ωm] l - długość przewodnika [m] S - pole poprzecznego przekroju przewodnika

11 Prawo Ohma Prawo Ohma - stwierdza,że stosunek przyłożonego do przewodnika napięcia do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik jest stały i nazywa się go oporem elektrycznym. Po przekształceniu

12 Prawo Ohma Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do wartości napięcia elektrycznego na jego końcach i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji przewodnika.

13 Pomiary natężenia i napięcia prądu w obwodzie Odwód: bateria 1,5V, żarówka, amperomierz, woltomierz Pomiary kolejno dla 1, 2, 3,4 baterii w obwodzie

14 EfektPrzykłady świetlny świecenie żarówek, diod, świetlówek cieplnynagrzewanie się grzałki magnetycznyelektromagnes chemiczny zachodzenie reakcji chemicznych, zazwyczaj w roztworze - ładowanie się akumulatora Efekty przepływu prądu, efekty przepływu prądu mogą być różne, w zależności od użytych odbiorników. Odbiornik to urządzenie, które wykonuje jakąś pracę dzięki dostarczeniu do niego prądu.

15 Prąd Stały Prąd stały – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością natężenia oraz kierunkiem przepływu.

16 Elektryczność Elektryczność w atmosferze ziemskiej - zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej; zalicza się do nich jonizację powietrza, występowanie pola elektrycznego, powstawanie ładunków elektrycznych w chmurach i opadach, wyładowania elektryczne. Jonizacja (powstawanie jonów dodatnich i swobodnych elektronów) powietrza zachodzi pod wpływem promieniowania kosmicznego i promieniowania emitowanego przez obecne w atmosferze i skorupie ziemskiej substancje promieniotwórcze.

17 Odkrycia w zakresie zjawisk elektrycznych VI w. p.n.e. - Tales z Miletu -opisuje elektryczne własności bursztynu, Gilbert -elektryzowanie ciał przez tarcie, Leibnitz -odkrycie iskry elektrycznej, Coulomb -sformułowanie prawa rządzącego oddziaływaniem ładunków, Volta -ogniwo galwaniczne- chemiczne źródło prądu, Ohm -przewodnictwo elektryczne i opór elektryczny przewodników, Faraday -odkrycie zjawiska indukcji elektromagnetycznej, Thomson - odkrycie elektronu

18 Prąd w organizmach żywych Skutki działania prądu na organizm człowieka można rozpatrzyć jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny.

19 Prąd w głębi ziemi - aż 80 proc. terytorium Polski leży na gorących źródłach. Zdaniem naukowców to dobry punkt wyjścia do przebudowy ciepłowni na elektrociepłownię. Dzięki temu gorące źródła za jakiś czas zapewnią mieszkańcom Uniejowa nie tylko ciepło, ale również prąd.

20 Wykorzystywanie energii elektrycznej Człowiek od początku swojego istnienia wykorzystywał źródła energii dostarczane mu przez naszą planetę. W miarę postępu ewolucji liczba wykorzystywanych źródeł oraz ilość sposobów ich wykorzystywania ciągle rosła Elektrownie słoneczne Elektrownie atomowe Elektrownie jądrowe Elektrownie wiatrowe

21 Elektrownia słoneczna

22 Elektrownia jądrowa Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo- energetyczny wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów,

23 Elektrownia wiatrowa Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe.

24 Elektrownia wodna Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną.

25 Elektrownia węglowa Elektrownia węglowa – elektrownia cieplna, w której paliwem jest węgiel brunatny lub węgiel kamienny.

26 Źródła energii elektrycznej Elektrownia Słoneczna - Innym rozwiązaniem umożliwiającym szersze spożytkowanie energii słonecznej jest rozwijanie elektrowni satelitarnych. Elektrownie słoneczne umieszczone na satelitach geostacjonarnych wykorzystują fakt, że promieniowanie słoneczne na orbicie takiego satelity pozwala na uzyskanie co najmniej 10 razy więcej energii niż na Ziemi.

27 Elektroliza Elektroliza to uporządkowana wędrówka jonów podczas przepływu prądu przez elektrolit – dodatnie kationy poruszają się w kierunku ujemnej katody, a ujemne jony w kierunku dodatniej anody. Na anodzie i katodzie zachodzą następnie odpowiednio procesy redukcji kationów i utlenienia anionów. Na przykład podczas elektrolizy wodnego roztworu chlorku miedzi(II) CuCl2 aniony chlorkowe Cl– wędrują do anody, na której oddają elektrony, utleniając się do wolnego chloru:

28 Zjawisko elektrolizy- plansza

29 Zastosowanie elektrolizy Oczyszczanie metali Ładowanie akumulatorów celowe wydzielanie osadów metalicznych na katodzie

30 Bateria Ogniw Zestaw dwóch lub więcej pojedynczych ogniw elektrycznych. Mimo tego, że określenie bateria oznacza zestaw składający się z kilku elementów, potocznie jest używane także w odniesieniu do pojedynczych ogniw.

31 Zdjęcia i filmy z doświadczeń Obwód elektryczny. – efekt świetlny

32 c Zdjęcia z doświadczeń i pomiarów

33 Dzwonek elektryczny

34 Obwód elektryczny - wyk. Hubert Klupś

35 Zdjęcia z doświadczeń i pomiarów

36 Doświadczenie- oddziaływania magnetyczne Gdy magnesy zbliżymy takimi samymi biegunami: (+,+) (-,-) - odpychają się, a gdy przeciwnymi (+,-) - przyciągają się.

37 Zdjęcia z doświadczeń i pomiarów

38

39 Elektroliza - zdjęcia z doświadczeń

40 Film z doświadczenia – oddziaływania elektromagnetyczne

41 Praca Praca prądu elektrycznego jest wprost proporcjonalna do napięcia i natężenia prądu oraz czasu jego przepływu. Obliczamy ze wzoru W = U* I* t [J] Bardzo często pracę przedstawia się jednak w kilowatogodzinach. 1 kWh to 1 kW * 1h, czyli J.

42 Ile kosztuje godzina pracy jednego urządzenia elektrycznego. Pralka Załóżmy, że korzystamy z pralki dwa razy w tygodniu (zatem w przeciągu roku wykonamy 104 prania). Przeciętna pralka klasy energetycznej A zużywa 0,95 kWh na pranie. zużycie prądu: 0,95 kWh x 104 = 99 kWh koszt: 99 kWh x 0,39 PLN = 38 PLN Czajnik elektryczny Codziennie trzy razy gotujemy wodę w czajniku elektrycznym. Przeciętnie moc tego urządzenia to W a gotowanie wody trwa 3 minuty. zużycie prądu: 2000W = 2kW; dziennie 9 minut, a rocznie 365 x 9 = 3285 minut = 54,75 godzin; 54,75 x 2kW = 105,5kWh koszt: 105,5kWh x 0,39 PLN = 42,70 PLN

43 1. używać sprzętów gospodarstwa domowego zgodnie z instrukcją obsługi. 2. nigdy nie używać urządzeń, które mają uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę sieciową. 3. odłączać urządzenia, wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. 4. nigdy nie suszyć włosów w trakcie kąpieli lub gdy możemy przypadkowo dotknąć naszym ciałem do wody. 5. wszelkie prace za pomocą narzędzi zasilanych z instalacji domowej, np. wiertarki, wykonywać w obuwiu na gumowej podeszwie. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych :

44 Energia elektryczna Szybkość przekształcania energii elektrycznej w inne formy energii nazywamy mocą elektryczną. Obliczamy ze wzoru Moc prądu elektrycznego to praca, jaką wykonuje prąd w określonym czasie: P - moc (ang. power) [W] W - praca [J] t - czas [s] Prawdziwy jest także wzór: P = U*I

45 Magnes i szpilka - doświadczenie Magnes będąc ciałem ciepłym wytwarza stałe pole magnetyczne w ten sposób przyciąga kawałki żelaza lub inne magnesy. Biegun północny odpycha od siebie szpilkę, ponieważ ma biegun północny. Natomiast biegun południowy przyciąga do siebie szpilkę, ponieważ szpilka ma biegun północny.

46 Magnesy i elektromagnesy Magnes - ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne. Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego.

47 Obwody elektryczne Obwód elektryczny - układ źródeł prądu i napięcia, przewodów elektrycznych, przez które prąd może bez przerwy płynąć, oraz rozmaitych elementów obwodów elektrycznych elementów aktywnych lub pasywnych obwodu jak rezystory, kondensatory, cewki (zwojnice), diody, transformatory, itp.

48 Prawa Kirchhoffa Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających. Pierwsze prawo Kirchhoffa I 1 + I 2 = I 3 Suma napięć źródłowych w dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest sumie napięć na odbiornikach (tzw. oczkach). Drugie prawo Kirchhoffa

49 Transformator Transformator– urządzenie elektryczne służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Transformator umożliwia w ten sposób na przykład zmianę napięcia panującego w sieci wysokiego napięcia.

50 Prądnica, będąc szczególnym przypadkiem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego jest urządzeniem przekształcającym energię mechaniczną w energię elektryczną. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Odbywa się to na skutek względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego. Prądnica

51 Prąd elektryczny może być bardzo groźny dla organizmów żywych!!! prąd o natężeniu 5-10 mA wywołuje w organiz. lekki skurcz mięśni, prąd o natęż mA również niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi prąd o natężeniu do 80 mA powoduje migotanie komór sercowych oraz częściowe porażenie ośrodków oddechowych, co może doprowadzić do utraty przytomności. prąd o natężeniu powyżej 80 mA powoduje silne drgania komór sercowych, utratę przytomności i w końcu śmierć. Za bezpieczne napięcie, bez względu na wartość natężenia, uważa się wartość 24 V. Ciekawostki

52 Dlaczego ptak siedzący na linii wysokiego napięcia nie zostaje porażony prądem? Ponieważ ptak nie dotyka ziemi i ma nogi blisko siebie. Nie wytwarza się wiec różnica potencjału. Aby prąd elektryczny mógł wyrządzić żywemu organizmowi jakąkolwiek krzywdę, musi przez niego przepływać. Mały ptak dotykający tylko przewodu jest bezpieczny, ponieważ nie tworzy obwodu elektrycznego.

53 Autorzy Hubert Ceranka Hubert Klupś Patryk Kaczmarek Damian Nowański Jakub Smektała Katarzyna Ratajczak Mikołaj Nowaczyk Arkadiusz Tarnowski Krzysztof Pospiech Mariusz Walczewski

54 Źródła Literatura [1] Pomiary fizyczne za pomocą komputera, H. Szydłowski, Wyd. UAM, Poznań, [2] J. Turło, A. Karbowski, Z. Turło, Fizyka z komputerem, Top Kurier, Toruń, [3] Doświadczenia fizyczne wspomagane komputerowo, Pracownia Dydaktyki Fizyki IF UMK, red. J. Turło, [4] P.G. Hewitt Fizyka wokół nas [5] H. Backe Z fizyką za pan brat [6] S. Pople, P. Whitehead Vademecum ucznia. Fizyka [7] Mikrokomputer w doświadczeniach fizycznych skrypt pod red. H. Szydłowskiego UAM Poznań.

55 Bezpłatne zasoby internetowe (Linki do stron internetowych)

56 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google