Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA DYREKTORA SZKOŁY ZOFIĘ KORONA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA DYREKTORA SZKOŁY ZOFIĘ KORONA"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA DYREKTORA SZKOŁY ZOFIĘ KORONA
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁKOWICACH W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II OPRACOWANA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY ZOFIĘ KORONA

2 Historia Rodziny - Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II
„Szkoła jest dla wszystkich - nauczycieli i uczniów - wspólnotą, rodziną wychowawczą, w której każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem niezależnie od swoich zdolności i możliwości intelektualnych, jako że nie można ich uważać za jedyne bogactwo osoby. Jest to podstawowy warunek rozwoju indywidualnego talentów każdego ucznia. Pierwszoplanowa misja szkoły (...) polega bowiem na wychowaniu mężczyzn i kobiet, którzy w przyszłości będą umieli oddać swoje najlepsze zdolności dla dobra społeczeństwa i Kościoła. (...) Ośrodki oświatowe nie powinny nigdy tracić z oczu tego szczególnego zadania, jakie mają wypełniać. Nauczyciele i wychowawcy mają nie tylko zapewnić uczniom wysokiej jakości wykształcenie, ale winni też wpajać im wartości moralne i duchowe o fundamentalnym znaczeniu w życiu każdego człowieka, a także być świadkami Chrystusa jako źródła i centrum wszelkiego życia. Niech starają się zawsze "uzasadniać nadzieję, która w nich jest" (por. 1P 3,15). Kształtowaniu umysłu musi koniecznie towarzyszyć formacja sumienia i rozwój życia moralnego poprzez praktykę cnót, a także wdrażanie do życia społecznego i otwieranie na sprawy całego świata.. Takie integralne wychowanie jest nieodzowną drogą rozwoju i postępu jednostek, narodów, drogą solidarności i braterskiego zrozumienia, drogą Chrystusa i Kościoła”. Jan Paweł II

3

4

5 **********************
Spotkania z Patronem: ********************** Na pierwsze spotkanie w 1999 r. do Łowicza na Mszę sprawowaną przez Jana Pawła II przybyło około 3 tysięcy przedstawicieli społeczności szkolnych noszących papieskie imię. O tym, że byliśmy grupą zorganizowaną świadczył “las” jednakowych, czerwonych serc przygotowanych przez każdą szkołę. Jako prezent wręczyliśmy Ojcu Świętemu zbiór nagrodzonych prac uczniowskich, wydanych p.t. “ OJCZE NASZ...” . Uczniowie i nauczyciele należący do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zobowiązani są do modlitwy w intencji Papieża Polaka i do przyjmowania w żywy sposób nauk papieskich poprzez realizowanie ich w życiu. Podobnie wyglądały II i III spotkanie z PATRONEM, które miały miejsce w Starym Sączu – r. Łowicz, 14 czerwiec 1999r. Stary Sącz, 16 czerwiec 1999r.

6 Podczas sierpniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 2002 roku spotkaliśmy się na Błoniach w Krakowie. Natomiast w 2000, 2002 i 2003 roku spotkaliśmy się z Janem Pawłem II w Watykanie.

7 Od 1998 roku odbyło się 20 zjazdów w różnych częściach kraju
Od 1998 roku odbyło się 20 zjazdów w różnych częściach kraju. - Owocują one wieloma zadaniami dotyczącymi wychowania młodego pokolenia poprzez organizowanie m.in. konkursów wiedzy o patronie, plastycznych, sportowych, recytatorskich i literackich. Dzięki takim przedsięwzięciom nasi uczniowie mieli możliwość: współzawodniczenia z rówieśnikami z całej Polski, występowania na prawdziwej teatralnej scenie w Toruniu, uczestniczenia w programie telewizyjnym -”Ziarno”, publikowania swoich prac literackich w czasopiśmie- “Wychowawca” a nawet wyjazdu do Rzymu na spotkanie z Patronem, w nagrodę za zdobycie I miejsca w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

8 Od 7 lat pielgrzymujemy na Jasną Górę
Od 7 lat pielgrzymujemy na Jasną Górę. Co roku w październiku na Jasną Górę pielgrzymują uczniowie najstarszych klas ze swoimi wychowawcami, rodzicami, katechetami oraz dyrektorzy. r.- I Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę- przyjechali uczniowie z 128 szkół z całej Polski;

9 17.10.2002r. – II Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę- przybyło ponad
5000 przedstawicieli naszych społeczności szkolnych. Wykonane po Mszy św. “ Rodzinne zdjęcie” przekazaliśmy Ojcu Świętemu w czasie spotkania przedstawicieli Rodziny Szkół w Watykanie r. z okazji imienin Papieża;

10 09.10. 2003r. – III Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę- przybyło około
7000 przedstawicieli naszych społeczności szkolnych w celu: - wysłuchania homilii Nuncjusza Apostolskiego w Polsce zawierającej przesłania Naszego Papieża dla uczniów i wychowawców szkół noszących Jego imię, - uczczenia jubileuszu 25 –lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, - uczczenia 5-lecia działalności naszej Rodziny. - podsumowania Jubileuszowego Konkursu Plastycznego i wręczenia nagród przez przedstawicieli Fundacji Episkopatu Polski “ Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, będących współorganizatorami tego konkursu.

11 06. 10. 2004r. – IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkól im
r. – IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkól im. Jana Pawła II na Jasną Górę- wzięło w niej udział ponad 6 300 pielgrzymów ze 163 szkół, reprezentowanych przez 137 pocztów sztandarowych w celu: - uczestniczenia we wspólnej modlitwie w intencjach Ojca Świętego, o pokój na świecie oraz za wszystkie dzieci , zwłaszcza te, które cierpią z powodu przemocy i toczących się wojen; - podsumowania akcji “ Dzieci – dzieciom”, polegającej na zebraniu i przekazaniu przez szkoły daru w postaci zeszytów uczniom z Ukrainy, Estonii, Litwy i Białorusi; - uczestniczenia w koncercie zespołu “ Piwnica Świętego Norberta” z Krakowa.

12 Niezwykle barwne transparenty i poczty sztandarowe wyróżniały VI Pielgrzymkę Szkół im. Jana Pawła II, która przybyła na Jasną Górę, r. W tym roku pielgrzymowało ponad 14 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz nauczycieli i dyrektorów z 300 szkół. Po raz pierwszy do jasnogórskiego sanktuarium przybyli uczniowie z Litwy. Pielgrzymujemy wzorem naszego Patrona Jana Pawła II, aby nabierać sił do pracy, dziękować za opiekę i prosić o beatyfikację naszego Patrona. Uczniowie z naszej szkoły odczytali, zredagowaną przez nich modlitwę o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego. Pielgrzymka była również przygotowaniem Rodziny Szkół do obchodów Dnia Papieskiego w Polsce - „ Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia”. Z tej okazji uczniowie przywieźli na Jasną Górę liczne dary żywnościowe, które zostały przekazane na rzecz osób potrzebujących. Spotkanie zakończyło się koncertem Magdy Anioł oraz spotkaniem nauczycieli i wychowawców z przedstawicielami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

13 4. 10. 2007r. - VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im
r. - VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę zgromadziła ponad 20 tys. uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów z 400 szkół różnego typu. Pielgrzymka była również przygotowaniem do obchodów VII Dnia Papieskiego, przebiegającego pod hasłem „ Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka”.Po uroczystej Mszy św z udziałem pocztów sztandarowych każda szkoła otrzymała gwoździe do sztandarów poświęcone przy grobie Sługi Jana Pawła II. Będące jednolitym symbolem dokumentującym dzień przejścia naszego Patrona do Domu Ojca.Przekazane zostały również pamiątkowe obrazki - relikwie ze skrawkami sutanny Jana Pawła II - ofiarowane Rodzinie Szkół przez JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

14 Pielgrzymowania takie mają bardzo wymierne efekty dla każdej szkoły ponieważ:
- integrują wszystkie podmioty szkoły i wzbogacają jej tradycje; - są wyrazem jedności z Ojcem Świętym – naszym wzorem osobowym; - umożliwiają wspólne poznanie się uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkół imienniczek; - uczą godnego uczestniczenia we wspólnej modlitwie; - dają możliwość zaprezentowania się uczniów z poszczególnych szkół np. w pełnieniu służby liturgicznej ołtarza, przygotowaniu oprawy muzycznej, przygotowaniu i odczytaniu Aktu zawierzenia Królowej Polski uczniów szkół, których patronem jest Jan Paweł II; - pozwalają uroczyście prezentować a nawet dokumentować poczty sztandarowe; - umożliwiają uczestnikom zwiedzanie zabytkowego klasztoru i i dogłębne poznanie historii Jasnej Góry; - stwarzają okazje do wysłuchania koncertów muzycznych znanych zespołów dziecięcych, jak “ Mały Chór Wielkich Serc” z Łodzi, “ Dzieci z Brodą”, „ 40i 30na 70”czy “Piwnicy Świętego Norberta” oraz wspólnej zabawy na Placu przed Szczytem przy dźwiękach zespołów muzycznych; - uczą dzieci i młodzież redagowania listów z jasnogórskich spotkań do Papieża oraz pisania reportaży, jako wypracowania z języka polskiego.

15 PREZENTACJA ODBYTYCH ZJAZDÓW:
Uczestniczenie w życiu rodziny jest dla szkół pewną nobilitacją, jak również zadaniem, aby nie tylko kształcić naszą młodzież, ale również ją wychowywać w oparciu o papieskie nauczanie . Wiele trudnych spraw jest w tej chwili do rozwiązania w polskiej szkole. - Szczerze mówimy, że na płaszczyźnie wychowawczej nie radzimy sobie i dlatego tego typu wspólne spotkania mogą nam pomóc. Podpowiadamy sobie, jak radzić sobie z tym problemem. Aktywny udział w spotkaniach Rodziny daje możliwość poznania różnych szkół i ciekawych miejsc w danym regionie oraz stwarza doskonałą okazję do promowania osiągnięć własnej szkoły i środowiska lokalnego. Działalność Rodziny jest dokumentowana poprzez prowadzenie: kroniki, strony internetowej (szkoła w Myślenicach), bazy danych (szkoła w Gołkowicach) oraz wydawanie różnych publikacji. PREZENTACJA ODBYTYCH ZJAZDÓW: I , RADOM, 20 listopada 1998 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Halina Marciniak CELE: — nawiązanie współpracy i wzajemne poznanie się; — przygotowanie szkół do spotkania z Ojcem Świętym w Łowiczu UCZESTNICY: 15 szkół, 20 przedstawicieli; USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Każdego 16 dnia miesiąca uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji Ojca Świętego (cała społeczność szkolna z pocztem sztandarowym) 2. Odmawiać (wspólnie opracowany) tekst modlitwy w intencji Patronaprzed i po lekcjach każdego dnia; 3. Przygotować wspólne spotkanie - społeczność szkół noszących imię Jana Pawła II z Ojcem Świętym - dnia 14 czerwca 199 r. w Łowiczu.

16 II , SUŁOSZOWA, 8 i 9 stycznia 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im
II , SUŁOSZOWA, 8 i 9 stycznia 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Tadeusz Łuszczak CELE: — dalsza integracja oraz wymiana doświadczeń; UCZESTNICY: 26 szkół, W Sułoszowej po raz pierwszy szkoły z całej Polski, noszące imię Wielkiego Polaka - Jana Pawła II - określono mianem RODZINY SZKÓŁ (słowa wypowiedziane przez dyrektora ww. szkoły): Mamy nadzieję, że wokół osoby naszego patrona, stworzymy rodzinę szkół, która będzie wychowywać młode pokolenie zgodnie z Jego nauką. USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Opracowano zasady konkursów: plastycznego, literackiego i wiedzy o Patronie. Ustalono, że 5 najlepszych prac pisemnych i jedna praca plastyczna, z każdej placówki, będa wydrukowane w okolicznościowej publikacji, która zostanie przekazana Ojcu Świętemu.

17 III , TWARDOGÓRA, 19 i 20 marca 1999 r
III , TWARDOGÓRA, 19 i 20 marca 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Elżbieta Stępień CELE: — praca nad programem uczestnictwa w pielgrzymce do Łowicza; — opracowanie zasad konkursu wiedzy o Papieżu - do drugiego etapu; — przygotowanie planu dalszej współpracy między szkołami. UCZESTNICY: 24 szkoły, 45 przedstawicieli USTALENIA I ZAŁOZENIA: 1. Zorganizować spotkanie Rodziny Szkół z Ojcem Świętym w Łowiczu. 2. Podarować Patronowi okolicznościowy zbiór najlepszych prac literackich i plastycznych wylonionych w konkursach szkolnych; tytuł zbiorku Ojcze nasz Opracować szczegółowo i harmonogram Konkursu Wiedzy o Patronie. 3. Przyjęto projekt medalu - symbolu Rodziny Szkół. Na spotkaniu tym dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 41 w Radomiu, pani Halina Marciniak, odczytała życzenia świąteczna, które Rodzina Szkół otrzymała od Patrona oraz vice prefekta Domu Papieskiego ks. bpa Stanisława Dziwisza z Rzymu.

18 IV RADOM, 13 maja 1999 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Halina Marciniak CELE: — przeprowadzenie finału I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie; — rozprowadzenie wśród szkół publikacji Ojcze nasz... oraz medalu pamiątkowego; — przygotowanie daru dla Ojca Świętego i rozdzielenie kart wstępu na spotkanie. UCZESTNICY: 40 szkół USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Wyłoniono zwycięzców konkursu wiedzy o Patronie. 2. Przyjęto harmonogram kolejnego spotkania. V , TORUŃ, 24 i 25 września 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Zbigniew Masłoń; CELE: — ustalenie zakresu tematyki i terminarza współpracy szkół ze szczególnym uwzględnieniem konkursów sportowych, a także spotkań dzieci i młodzieży. UCZESTNICY: 35 szkół USTALENIA I ZAŁOŻENIA:1. Zorganizować Ogólnopolski Turniej Sportowy - odpow. Łomża; 2. Kontynuować modlitwy przed lekcjami religii w intencji Ojca Świętego; 3. Upowszechnić udział młodzieży we Mszach Świętych 16 każdego miesiąca; 4. W I sobotę Wielkiego Postu organizować piesze pielgrzymki do najbliższych sanktuariów maryjnych; 5. Zorganizować spotkanie młodzieży w Częstochowie (czerwiec) - szczegóły na kolejnym zjeździe; 6. Kolejne zjazdy organizować dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią; 7. W każdym roku przyjmować tematykę przewodnią, którą należy kierować się w pracy dydaktycznej i wychowawczej; 8. Stworzyć bazę danych wyszczególniającą co dana szkoła ma do zaoferowania innym.

19 VI , NOWY TARG, 5 i 6 maja 2000 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im
VI , NOWY TARG, 5 i 6 maja 2000 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Krystyna Gódź CELE: — omówienie spraw bieżących związanych z praca w Rodzinie Szkół UCZESTNICY: 19 szkół USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Zorganizować I Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli, Dzieci i Rodziców (pierwsze miejsce pielgrzymki - Jasna Góra); 2. Przygotować stronę internetową Rodziny Szkół (odpow. Szkoła Podsatwowa w Twardogórze) 3. Zorganizować ogólnopolski konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Papieżu Janie Pawle II. Na spotkaniu tym przesłano do Watykanu życzenia urodzinowe dla Papieża.

20 VII GOŁKOWICE, 24 i 25 listopada 2000 r. Szkoła Podstawowa im
VII GOŁKOWICE, 24 i 25 listopada 2000 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Zofia Korona CELE: — wykonanie folderu reklamującego działalnośc Rodziny; — uporządkowanie i zebranie w pewną całość dotychczasowej działalności, a także oddziaływań lokalnych poszczególnych szkół w imieniu Rodziny; — nakreślenie dalszej działalności. UCZESTNICY: 50 szkół, 120 przedstawicieli USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Zgromadzić materiały do folderu Rodziny Szkół i przesłać do Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej; 2. Podać informacje, zdjęcia, ilustracje o szkole do założonej strony internetowej Rodziny Szkół; 3. Opracować szczegółowy regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II (odpow. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży); 4. Aktywnie uczestniczyć w rajdzie turystycznym samorządowym szlakiem Jana Pawła II ze Starego Sącza na Przehybę.

21 VIII PODOLE - GÓROWA , 30 i 31 marca 2001 r. Szkoła Podstawowa im
VIII PODOLE - GÓROWA , 30 i 31 marca 2001 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Józef Klimek MOTTO SPOTKANIA: Uczniowie Chrystusa mają tworzyć doskonałą jedność, aby świat widział w nich czytelny znak dla siebie CELE: — wspólne spędzenie czasu, rozmowy na temat problemów, z którymi się borykamy; rozważanie słów Jana Pawła II; — prezentacja rozdziałów folderu i ustalenie wspólnej formy; — zebranie materiałów związanych z pracą wychowawczą opartą o działalność i nauczanie Ojca Świętego; wymiana pomiędzy szkołami tych materiałów. UCZESTNICY: 52 szkoły, 130 przedstawicieli USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Wydać album (informator) promujący szkoły noszące imię Jana Pawła II; 2. Zorganizować spotkanie nauczycieli, dzieci, rodziców na Jasnej Górze we wrześniu br. (odpow. Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu); 3. Zorganizować spotkanie w Wadowicach, rodzinnym mieście Ojca Świętego, w maju 2002 r.; odpow. proboszcz Bazyliki Wadowickiej i dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach. Ze zjazdu wysłano telegram do Ojca Świętego od wszystkich uczestników VIII Zjazdu: Umiłowanemu Ojcu Świętemu - Patronowi Rodziny na VIII Zjeździe w dniu 30 marca 2001 roku w Podolu-Górowej w Diecezji Tarnowskiej przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia i jednocześnie podkreślamy, że Jesteśmy wszyscy jedną rodziną, rodziną, której Ojcem jesteś Ty. Bo gdy zabraknie wśród nas miłości, kto powie, jak naprawdę trzeba żyć? Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

22 IX WARSZAWA , 9 i 10 listopada 2001 r. Publiczne Gimnazjum nr 5 im
IX WARSZAWA , 9 i 10 listopada 2001 r. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II Warszawa-Twardówek; ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Maria Jolanta Nawrocka; MOTTO SPOTKANIA: Młodzi was potrzebują (...) pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie warsztatowych; USTALENIA I ZAŁOŻENIA: 1. Utworzyć kronikę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, księgę przechodnią (odpow. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Warszawie); 2. Stworzyć wspólny program wychowawczy; 3. Lepiej poznać osobę i nauki Ojca Świętego — lekcje wychowawcze poświęcone Patronowi, — tworzenie haseł - motto z nauk, homilii papieża i wykorzystywanie ich w pracy wychowawczej. Wychowawcze zadania szkół noszących imię Jana Pawła II 1.Życie zgodne z hierarchią wartości wynikających z dekalogu. 2.Kierowanie się prawdą w życiu codziennym. 3.Poszanowanie człowieka i jego godności; odrzucenie przemocy. 4.Wrażliwość na krzywdę ludzką i niesienie pomocy potrzebującym. 5.Umiejętne korzystanie z daru wolności. 6.Miłość i szacunek do rodziców. 7.Umiłowanie ojczyzny. 8.Wytrwałość i konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów. 9.Dążenie do samodzielnego zdobywania wiedzy. 10.Prowadzenie zdrowego trybu życia.

23 Umiłowany Ojcze Święty
X MYŚLENICE, 19 i 20 kwietnia 2002 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: dyrektor Szkoły Jan Szpakiewicz; CELE: — dalsza integracja Rodziny Szkół; — finalizacja prac związanych z organziacją Konkursu Wiedzy o Patronie; — ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu twórczości dziecięcej dla uczniów szkół podstawowych noszących imię Jana Pawła II pt. Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata. UCZESTNICY: 79 szkół, 164 przedstawicieli; USTALENIA I ZAŁOŻENIA 1. Ułożyć regulamin Konkursu Wiedzy o Patronie, który będzie przeprowadzony w trzech etapach. Szczegółowe informacje związane z konkursem (organizacja półfinałów dla poszczególnych szkół, literatura oraz szczegółowy regulamin) zostaną podane podczas jesiennego zjazdu; 2. Zorganizować wspólne spotkanie Szkół im. Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie, podczas sierpniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 3 w Myslenicach lub Szkoła Podstawowa w Sułoszowej; 3. Ustalić dalsze działania dotyczące utworzonej strony internetowej - dotyczy m.in. listy dyskusyjnej Rodziny itp.; 4. Uzupełnić na bieżąco, przekazaną przez Publiczne Gimnazjum nr 5 w Warszawie, Kronikę Zjazdów Rodziny Szkół; 5. Opracowanie treści listu okolicznościowego, adresowanego do naszego Patrona, który zostanie wysłany do Watykanu: Umiłowany Ojcze Święty Pragniemy Waszą Świątobliwość poinformować, że już dziesiąty raz organizujemy spotkanie dyrektorów szkół noszących imie Jana Pawła II Jesteśmu rodziną, która na stałe wpisała się w tradycję polskiej oświaty. Staramy się przez realizację programu pracy szkoły, także wychowawczego, opartego o przesłanie Waszej Świątobliwości, przygotować uczniów do dalszego życia w zgodzie z chrześcijanskim systemem wartości. Bardzo prosimy o Ojcowskie Błogosławieństwo. Mamy też nieśmiałą ale ogromną prośbę, aby Jego Świątobliwość zechciał nas przyjąć na uadiencji w czasie sierpniowej pielgrzymki do Polski oraz wyraził zgodę na wydzielenie specjalnego sektora na Błoniach krakowskich, przeznaczonego dla Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Z wyrazami szacunku oraz życzeniami wieli łask Bożych. Dyrektorzy Szkół im. Jana Pawła II zgromadzeni na spotkaniu w Myślenicach

24 XI KLIMKÓWKA, 8-9 listopada 2002r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: Marian Penar - dyrektor Szkoły W zjeździe brało udział 193 przedstawicieli 77 szkół z całego kraju. XII NOWY SĄCZ, maja 2003r. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jana Pawła II ORGANIZATOR: Halina Węgrzyn - dyrektor Szkoły W zjeździe brało udział 265 przedstawicieli 73 szkół z całego kraju. CELE: - przeprowadzenie finału II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym - dyskusja nad dalszym kształtem i działalnością szkół noszących imię Jana Pawła II USTALENIA: - szkoła w Gołkowicach jest punktem kontaktowym dla wszystkich szkół - w dalszym ciągu szkoły będą organizować wspólnie raz na trzy lata: Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, rozgrywki sportowe i konkursy poetyckie i plastyczne - w dalszym ciągu każda szkoła powinna dbać o bardzo dobry poziom kształcenia i wychowania w duchu chrześcijańskiego systemu wartości, dbać o dobre imię Papieża Polaka Jana Pawła II, wspierać sąsiednie szkoły noszące to imię i promieniować na środowisko, w którym się znajduje.

25 XIII DZIAŁDOWO, 26-27 września 2003 r. Szkoła Podstawowa im
XIII DZIAŁDOWO, września 2003 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

26

27 XV LICHEŃ I WYSOKIE, 15 i 16 października 2004r.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wysokiem; ORGANIZATOR: dyrektorzy szkół Genowefa Samorzewska i Andzej Nowak; CELE: kultywowanie w szkołach tradycji związanych z osobą Patrona – Jana Pawła II ( np. ślubowanie pierwszoklasistów i pożegnanie ze szkołą, udział sztandarów w wydarzeniach religijnych i państwowych w środowisku lokalnym itp.), powinności szkół wobec środowiska lokalnego, USTALENIA: - Powołanie Rady Rodziny; - Zorganizowanie w Radomiu spotkania opłatkowego dla Rodziny; - Przygotowanie przez każdą ze szkół informacji umożliwiającej orientację o możliwościach zorganizowania noclegu i posiłku w obiektach danej szkoły oraz atrakcyjności turystycznej okolicy.

28 XVI RADOM, 7 i 8 stycznia 2005r. Spotkanie opłatkowe – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu oraz Zespól Szkół Integracyjnych IM. Jana Pawła II w Radomiu ORGANIZATOR: Ordynariusz Diecezji Radomskiej J. E. Ks. Bp ZYGMUNT ZIMOWSKI oraz dyr. Szkoły Halina Marciniak CELE: - SPOTKANIE OPŁATKOWE, - POWOŁANIE SPOŁECZNEJ RADY RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W całej Polsce jest 407 szkół noszących imię Jana Pawła II. O wyzwaniach i zadaniach na przyszłość dyskutowali przedstawiciele Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na spotkaniu, które odbywało się 7 i 8 stycznia m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Uczestnicy zjazdu powołali Radę Społeczną rodziny papieskich szkół oraz zredagowali list do Ojca Świętego.

29 Skład Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Spotkanie rozpoczęło się Mszą święta w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem duszpasterza szkół papieskich II biskupa Zygmunta Zimowskiego. W homilii ordynariusz radomski zauważył, że w wielu środowiskach panuje moda na mówienie o prawach dzieci, na tworzenie nowych fundacji oraz instytucji działających na ich rzecz a z drugiej "te same środowiska, które idealizują dzieciństwo i mówią o prawach młodego pokolenia, nie przyznają dzieciom najważniejszych praw do życia, rozwoju w kochającej i rozwijającej się rodzinie". - Powoływanie rzeczników praw dziecka stało się wręcz nakazem politycznej poprawności - podkreślił ordynariusz radomski. Dodał, że modne jest także lansowanie mitów, które sugerują, że dzieci mogą się rozwijać bez Boga, zasad moralnych, bez dyscypliny, bez pracy nad sobą, nawet nieraz mówi się o bezstresowym wychowaniu dziecka. - I dlatego zadaniem szkół papieskich powinno być nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wychowywanie młodego pokolenia - stwierdził bp Zimowski. - Popatrzymy na patrona szkół papieskich. Ile światła i dobroci rzucił na cały świat i go zachwycił, mimo swego cierpienia - dodał biskup. Pomysł spotkania w Radomiu zrodził się w czasie październikowej pielgrzymki szkół papieskich na Jasną Górę. Jest to zarazem pierwsze ogólnopolskie spotkanie opłatkowe w sześcioletniej historii Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. - Jest to doskonała okazja do większej integracji tych placówek oświatowych, wymiany pewnych doświadczeń na płaszczyźnie wychowawczej. Skład Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

30 W dniach 25 - 26 maja 2007r. przeżywaliśmy w Ulanowie w woj
W dniach maja 2007r. przeżywaliśmy w Ulanowie w woj. podkarpackim XX Jubileuszowy Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II reprezentowanej przez około 850 szkół. Honorowy patronat nad zjazdem objął Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych oraz ks. bp Andrzej Dzięga Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Honorowymi gośćmi zjazdu byli: Wiceminister Edukacji Narodowej i Sekretarz Stanu MEN Pan Mirosław Orzechowski, Marszałek i Wojewoda Podkarpacki, Starosta Powiatu Niżańskiego i Burmistrz Miasta I Gminy Ulanów. Ks. biskup Andrzej Dzięga powiedział do uczestników zjazdu: „ Nie bójcie się radośnie zmęczeni w dziele, które prowadzicie. Nie lękajcie się, rozradujcie się. I jak w nurcie potężnym będąc, trzeba się nurtowi poddać, a jeszcze wiosłem pracując, można przyśpieszyć, zintegrować, można jeszcze owocniej ten nurt wykorzystać, tak i wy w tym nurcie powstawania szkół Jana Pawła II, wy jako Zjazd, jako grono bądźcie jak flisacka tratwa, która jest dobrze sterowana i jeszcze przyśpiesza, aby przetrzeć szlaki i wskazywać drogę. A może wiadomość zawieźć, a może z czymś dobrym powrócić”. Zjazd zakończył się prezentacją dorobku szkoły i miasta Ulanowa oraz wspólnym zwiedzaniem malowniczego Sandomierza.


Pobierz ppt "PREZENTACJA DYREKTORA SZKOŁY ZOFIĘ KORONA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google