Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skarby na BURSZTYNOWYM SZLAKU Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skarby na BURSZTYNOWYM SZLAKU Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach"— Zapis prezentacji:

1 Skarby na BURSZTYNOWYM SZLAKU Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Prezentacja przygotowana w ramach projektu „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

2 Zabytkowy kościół w Pilaszkowicach
Zabytkowy kościół drewniany przeniesiony z Lublina z ul. Kunickiego z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został wzniesiony w latach według projektu inż. Tadeusza Witkowskiego jako świątynia parafialna dla dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. W 1985 r. został on przeniesiony do Pilaszkowic w parafii Częstoborowice, gdzie pełni rolę kaplicy dojazdowej. Architektura Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

3 Zabytkowy kościół w Pilaszkowicach
Kościół drewniany, jednonawowy, misternie wykończony, zbudowany w stylu neogotyckim wspaniale komponuje się z otaczającymi go wzgórzami. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Chrystusa przeniesiony wraz z kościołem. Na wysokiej wieży umieszczono 230-kilogramowy dzwon ufundowany z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Architektura Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

4 Rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena
Drewniana, dobrze zachowana  rzeźba w stylu barokowo-ludowym z przełomu XVIII i XIX w. przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Umieszczona w kapliczce przydrożnej we wsi Bazar. Św. Jan Nepomucen był patronem mostów, przepraw, opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru. Obecnie uznawany za patrona ratowników. Proszono go również o obronę przed obmową, zniesławieniem i pomówieniem. Dzieło sztuki Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

5 Rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena
Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury św. Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. Dzieło sztuki Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

6 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
„Kamienna Góra” W kolonii Żuków, gdzie znajduje się eksploatowane na niewielką skalę wyrobisko opoki, utworzony został w 1996 roku, zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Kamienna Góra". Na odkrytych skałach wapiennych, można znaleźć rzadki minerał - lublinit. Jest to igiełkowata odmiana kalcytu, która występuje w postaci białej pilśni. W pobliżu, na silnie erodowanym zboczu z rumoszem wapiennym, wykształciły się murawy kserotermiczne, stanowiące barwny akcent krajobrazowy. Znajduje się tu jedyne na terenie parku stanowisko kilkudziesięciu okazów dziewięćsiłu bezłodygowego. Pomnik przyrody Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

7 Obrzęd święcenia i sypania owsa
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest świętem odwiedzin i pamięci sąsiedzkiej. Krewni i sąsiedzi odwiedzają się wzajemnie sypiąc się owsem i życząc zdrowia, szczęścia i powodzenia. Z dniem tym jest związany zwyczaj święcenia owsa w kościele, którym po świeceniu obrzucają księdza, na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Część owsa gospodarz zostawiał do siewu, inni zaś sypali w każdym rogu stodoły, by myszy nie cięły zboża. Właściciele koni w tym dniu puszczali koniom juchę z pyska (nie jest to krew, bo tak się kojarzy, bo według wierzeń krew ma tylko Pan Bóg i człowiek), aby nie zełzowały, a następnie ujeżdżali konia od różnych chorób. Wieczorem, w dzień św. Szczepana kolędnicy poczynają chodzić ze szopką, kozą i turoniem.  Boże Narodzenie Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

8 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat
Lniane żniwa rozpoczynano od ręcznego wyrwania lnu. Następnie wiązano go w małe snopeczki, i suszono. Kolejnym etapem było odziarnianie przy pomocy tzw. czuchraczek. Odziarniony już len rozścielano na polu lub wkładano do rzeki, aby narosiał. Proces roszenia polegał na przegniciu zdrewniałej części łodygi rośliny i ułatwiał dalszą pracę. Zroszone łodygi poddawano kolejnej obróbce na tzw. międlicy, która służyła do połamania słomy lnianej. Efektem tego etapu było powstanie włókna, ale z nieoddzielonymi jeszcze paździerzami, czyli pozostałościami zdrewniałej części łodyg. Paździerze od włókna oddzielano dopiero przy pomocy narzędzia zwanego cierlicą. Oddzielone w ten sposób włókno czesano na tzw. czesaczce. Życie społeczne Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

9 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat
W czasach późniejszych udoskonalono technologię obróbki lnu wprowadzając zamiast powyżej wymienionych narzędzi odziarniarkę, międlarkę i trzepak- napędzane za pomocą kieratu, a później silnika elektrycznego. Życie społeczne Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

10 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat
Życie społeczne Obecnie wszystkie urządzenia zastąpiła turbina wielofunkcyjna. Mimo to praca przy obróbce lnu pozostała jedną z najcięższych i bardzo czasochłonnych. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

11 Władysław Ślewiński – światowej sławy malarz
Osoba Władysława Ślewińskiego, światowej sławy artysty, związanego ze środowiskiem paryskich malarzy (Paul Gauguin był jego przyjacielem) jest mocno powiązana z Pilaszkowicami – dawną posiadłością rodu Sobieskich. Osiemnastoletni Władysław Ślewiński po skończonym gimnazjum i ledwo rozpoczętej szkole rolniczej w Czernichowie - stawił się w Pilaszkowicach jako rządca majątku.  Niestety, przehulał znaczne kwoty i uciekając przed wierzycielami udał się w 1888r. do Paryża. Musiał się sam utrzymywać, ale odnalazł swoje przeznaczenie. Autoportret w bretońskim kapeluszu, W. Ślewiński Postać historyczna Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

12 Władysław Ślewiński – światowej sławy malarz
Pierwsze próby - szkice na serwetkach - ocenił nie kto inny, jak sam Gauguin.  Coraz sławniejszy Ślewiński odwiedził Polskę. Nie zachwyciło go współczesne polskie malarstwo, za to zakochał się w Zakopanem oraz w Kazimierzu nad Wisłą czego malarskie dowody ozdabiają kolekcje koneserów. Wrócił do Bretanii, gdzie portretował twarze rybaków i malownicze brzegi. Tam też zmarł w 1918 roku. Obecnie obrazy Władysława Ślewińskiego znajdują się  w Muzeum Narodowym w Warszawie i wielu innych, oprócz tego obrazy tego malarza wywodzącego się z Pilaszkowic zdobią kolekcje prywatne. W Polsce znajdują się 103 obrazy – portrety, pejzaże, autoportrety. Dzieła Władysława Ślewińskiego można odnaleźć w różnych zakątkach świata. Postać historyczna Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

13 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Lucjan Świetlicki Lucjan Świetlicki urodzony r. w miejscowości Pilaszkowice-Bazar. Historyk, ceniony regionalista, nauczyciel wielu pokoleń młodzieży znany jest szerokim kręgom literatów i historyków jako autor wielu książek, poświęconych Piaskom, Rybczewicom, Pilaszkowicom i okolicom. Harcerz i organizator wielu plenerowych spotkań popularyzujących przeszłość o kulturę naszych okolic. Jest autorem wielu publikacji poświęconych historii regionu, m.in.: "Dzieje gminu Rybczewice", "Dwory nad Giełczwią", "Skąd nasz ród?". Postać żyjąca Lucjan Świetlicki z żoną - Anną z Łysakowskich Świetlicką - podczas wizyty w przyszkolnym ogrodzie w Pilaszkowicach. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

14 Pieśni ludowe zespołu śpiewaczego Pilaszkowiczanki z Pilaszkowic
Zespół Pilaszkowiczanki powstał w 1977 roku. Wywodzi się z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Ich repertuar stanowiły pieśni ludowe z regionu lubelskiego. Swoimi występami uświetniały ważne uroczystości, np. dożynki, Święto Kwitnących Bzów. Stroje, które  posiadają ufundował zespołowi minister kultury i sztuki Zdzisław Podkański Muzyka Pilaszkowiczanki podczas pobytu w ogrodzie Szkoły Podstawowej w Pilaszkowicach. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

15 Pieśni ludowe zespołu śpiewaczego Pilaszkowiczanki z Pilaszkowic
W Pilaszkowicach się kocham Kalino, kalino Wysoko sadeczek jeszcze wyżej skała powiedz ma dziewczyno czy mnie będziesz chciała Chciałaby ja chciała ale nie takiego ładnego zgrabnego chłopca do wszystkiego Nie czas panny nie czas tak się na nas złościć przyjdzie ciemna nocka wy musicie pościć Posprzedam, posprzedam z klunisia rzemienie W Pilaszkowicach się kocham a w Dąbiu się żenić Nie będę się żenił w tym Dąbiu wcale bo bym musiał robić na pudry i male Nie przebieraj Maryś żebyś nie przebrała żebyś za kanarka wróbla nie dostała  Ja kanarka nie mam o wróbla nie proszę a takiego chłopca pod obcasem noszę. Kalino, kalino szerokiego liścia czy mnie chłopcy nie chcą czy ja nie mam szczęścia. Chłopcy by mnie chcieli I szczęście bym miała żeby mi mamusia Morgi zapisała i talarów wiele to by było jeszcze w tym roku wesele Jedna Pilaszczanka tak mnie się spytała czy mam morgów dziesięć syna by mi dała Ja jej odpowiadam mam majątek srogi cztery liche kury i kaczkę bez nogi Kaczkę m i ukradli kury mi zostały zgłaszajcie się chłopcy mój majątek cały. Muzyka Pilaszkowiczanki podczas występów artystycznych w ramach Święta Kwitnących Bzów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Pilaszkowicach Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

16 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Ogród przyszkolny Ogród powstał w roku Celem jego powstania było zagospodarowanie części przyszkolnego terenu, zachowanie lokalnych tradycji ogrodniczych oraz zorganizowanie dodatkowej bazy dydaktycznej. Miejscowa społeczność zaangażowała się bardzo żywo w prowadzone prace wykazując duży stopień integracji. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli posiada niezwykły walor wychowawczy. Ogród okazał się znakomitym miejscem dla starych przedmiotów codziennego użytku, które, przynoszone przez mieszkańców, pozwoliły na zorganizowanie miniskansenu. Skarb specjalny Widok na miniskansen umiejscowiony w przyszkolnym ogrodzie Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

17 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Ogród przyszkolny Ogród stał się także miejscem spacerów dla mieszkańców Pilaszkowic i przyjeżdżających gości. W ogrodzie odbywają się cykliczne imprezy, takie jak "Święto Kwitnących Bzów", czy "Sobótki". Nasze ogrodnicze przedsięwzięcie znajdowało uznanie w oczach różnych komisji konkursowych. Było nagradzane w konkursie "Kształtujemy tożsamość krajobrazu", organizowanym przez Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz laureatem Kryształowej Malwy - nagrody Wojewody Lubelskiego. W przyszłości zamierzamy nadal nawiązywać do lokalnych tradycji wzbogacając je o nowe elementy. Skarb specjalny Goście podziwiający nasz ogród Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

18 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Ogród przyszkolny Skarb specjalny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

19 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Ogród przyszkolny Skarb specjalny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

20 „Zakątek leśny” w naszym ogrodzie Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
Ogród przyszkolny „Zakątek leśny” w naszym ogrodzie Skarb specjalny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

21 Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach
W prezentacji wykorzystano utwór pod tytułem Looking Glass wykonany przez Waltteri Utwór udostępniony na licencji Creative Commons [„uznanie autorstwa – na tych samych warunkach” w wersji 3.0] Przy uznaniu autorstwa oraz na tych samych warunkach wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór; jak również tworzyć utwory zależne (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Utwór pobrano z internetowego serwisu jamendo.org Dziękujemy za uwagę Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach


Pobierz ppt "Skarby na BURSZTYNOWYM SZLAKU Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google