Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

2 Zabytkowy kościół w Pilaszkowicach Zabytkowy kościół drewniany przeniesiony z Lublina z ul. Kunickiego z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został wzniesiony w latach 1933-34 według projektu inż. Tadeusza Witkowskiego jako świątynia parafialna dla dzielnicy Dziesiąta w Lublinie. W 1985 r. został on przeniesiony do Pilaszkowic w parafii Częstoborowice, gdzie pełni rolę kaplicy dojazdowej. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

3 Zabytkowy kościół w Pilaszkowicach Kościół drewniany, jednonawowy, misternie wykończony, zbudowany w stylu neogotyckim wspaniale komponuje się z otaczającymi go wzgórzami. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Chrystusa przeniesiony wraz z kościołem. Na wysokiej wieży umieszczono 230-kilogramowy dzwon ufundowany z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

4 Rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena Drewniana, dobrze zachowana rzeźba w stylu barokowo- ludowym z przełomu XVIII i XIX w. przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Umieszczona w kapliczce przydrożnej we wsi Bazar. Św. Jan Nepomucen był patronem mostów, przepraw, opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru. Obecnie uznawany za patrona ratowników. Proszono go również o obronę przed obmową, zniesławieniem i pomówieniem. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

5 Rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury św. Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. (nepomuki) Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

6 Kamienna Góra W kolonii Żuków, gdzie znajduje się eksploatowane na niewielką skalę wyrobisko opoki, utworzony został w 1996 roku, zespół przyrodniczo- krajobrazowy "Kamienna Góra". Na odkrytych skałach wapiennych, można znaleźć rzadki minerał - lublinit. Jest to igiełkowata odmiana kalcytu, która występuje w postaci białej pilśni. W pobliżu, na silnie erodowanym zboczu z rumoszem wapiennym, wykształciły się murawy kserotermiczne, stanowiące barwny akcent krajobrazowy. Znajduje się tu jedyne na terenie parku stanowisko kilkudziesięciu okazów dziewięćsiłu bezłodygowego. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

7 Obrzęd święcenia i sypania owsa Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest świętem odwiedzin i pamięci sąsiedzkiej. Krewni i sąsiedzi odwiedzają się wzajemnie sypiąc się owsem i życząc zdrowia, szczęścia i powodzenia. Z dniem tym jest związany zwyczaj święcenia owsa w kościele, którym po świeceniu obrzucają księdza, na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Część owsa gospodarz zostawiał do siewu, inni zaś sypali w każdym rogu stodoły, by myszy nie cięły zboża. Właściciele koni w tym dniu puszczali koniom juchę z pyska (nie jest to krew, bo tak się kojarzy, bo według wierzeń krew ma tylko Pan Bóg i człowiek), aby nie zełzowały, a następnie ujeżdżali konia od różnych chorób. Wieczorem, w dzień św. Szczepana kolędnicy poczynają chodzić ze szopką, kozą i turoniem. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

8 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat Lniane żniwa rozpoczynano od ręcznego wyrwania lnu. Następnie wiązano go w małe snopeczki, i suszono. Kolejnym etapem było odziarnianie przy pomocy tzw. czuchraczek. Odziarniony już len rozścielano na polu lub wkładano do rzeki, aby narosiał. Proces roszenia polegał na przegniciu zdrewniałej części łodygi rośliny i ułatwiał dalszą pracę. Zroszone łodygi poddawano kolejnej obróbce na tzw. międlicy, która służyła do połamania słomy lnianej. Efektem tego etapu było powstanie włókna, ale z nieoddzielonymi jeszcze paździerzami, czyli pozostałościami zdrewniałej części łodyg. Paździerze od włókna oddzielano dopiero przy pomocy narzędzia zwanego cierlicą. Oddzielone w ten sposób włókno czesano na tzw. czesaczce. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

9 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat W czasach późniejszych udoskonalono technologię obróbki lnu wprowadzając zamiast powyżej wymienionych narzędzi odziarniarkę, międlarkę i trzepak- napędzane za pomocą kieratu, a później silnika elektrycznego. Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

10 Narzędzia do obróbki lnu sprzed stu lat Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Obecnie wszystkie urządzenia zastąpiła turbina wielofunkcyjna. Mimo to praca przy obróbce lnu pozostała jedną z najcięższych i bardzo czasochłonnych.

11 Władysław Ślewiński – światowej sławy malarz Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Osoba Władysława Ślewińskiego, światowej sławy artysty, związanego ze środowiskiem paryskich malarzy (Paul Gauguin był jego przyjacielem) jest mocno powiązana z Pilaszkowicami – dawną posiadłością rodu Sobieskich. Osiemnastoletni Władysław Ślewiński po skończonym gimnazjum i ledwo rozpoczętej szkole rolniczej w Czernichowie - stawił się w Pilaszkowicach jako rządca majątku. Niestety, przehulał znaczne kwoty i uciekając przed wierzycielami udał się w 1888r. do Paryża. Musiał się sam utrzymywać, ale odnalazł swoje przeznaczenie. Autoportret w bretońskim kapeluszu, W. Ślewiński

12 Władysław Ślewiński – światowej sławy malarz Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Pierwsze próby - szkice na serwetkach - ocenił nie kto inny, jak sam Gauguin. Coraz sławniejszy Ślewiński odwiedził Polskę. Nie zachwyciło go współczesne polskie malarstwo, za to zakochał się w Zakopanem oraz w Kazimierzu nad Wisłą czego malarskie dowody ozdabiają kolekcje koneserów. Wrócił do Bretanii, gdzie portretował twarze rybaków i malownicze brzegi. Tam też zmarł w 1918 roku. Obecnie obrazy Władysława Ślewińskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie i wielu innych, oprócz tego obrazy tego malarza wywodzącego się z Pilaszkowic zdobią kolekcje prywatne. W Polsce znajdują się 103 obrazy – portrety, pejzaże, autoportrety. Dzieła Władysława Ślewińskiego można odnaleźć w różnych zakątkach świata.

13 Lucjan Świetlicki Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Lucjan Świetlicki urodzony 31.03.1931r. w miejscowości Pilaszkowice-Bazar. Historyk, ceniony regionalista, nauczyciel wielu pokoleń młodzieży znany jest szerokim kręgom literatów i historyków jako autor wielu książek, poświęconych Piaskom, Rybczewicom, Pilaszkowicom i okolicom. Harcerz i organizator wielu plenerowych spotkań popularyzujących przeszłość o kulturę naszych okolic. Jest autorem wielu publikacji poświęconych historii regionu, m.in.: "Dzieje gminu Rybczewice", "Dwory nad Giełczwią", "Skąd nasz ród?". Lucjan Świetlicki z żoną - Anną z Łysakowskich Świetlicką - podczas wizyty w przyszkolnym ogrodzie w Pilaszkowicach.

14 Pieśni ludowe zespołu śpiewaczego Pilaszkowiczanki z Pilaszkowic Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Zespół Pilaszkowiczanki powstał w 1977 roku. Wywodzi się z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Ich repertuar stanowiły pieśni ludowe z regionu lubelskiego. Swoimi występami uświetniały ważne uroczystości, np. dożynki, Święto Kwitnących Bzów. Stroje, które posiadają ufundował zespołowi minister kultury i sztuki Zdzisław Podkański Pilaszkowiczanki podczas pobytu w ogrodzie Szkoły Podstawowej w Pilaszkowicach.

15 Pieśni ludowe zespołu śpiewaczego Pilaszkowiczanki z Pilaszkowic Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Wysoko sadeczek jeszcze wyżej skała powiedz ma dziewczyno czy mnie będziesz chciała Chciałaby ja chciała ale nie takiego ładnego zgrabnego chłopca do wszystkiego Nie czas panny nie czas tak się na nas złościć przyjdzie ciemna nocka wy musicie pościć Posprzedam, posprzedam z klunisia rzemienie W Pilaszkowicach się kocham a w Dąbiu się żenić Nie będę się żenił w tym Dąbiu wcale bo bym musiał robić na pudry i male Nie przebieraj Maryś żebyś nie przebrała żebyś za kanarka wróbla nie dostała Ja kanarka nie mam o wróbla nie proszę a takiego chłopca pod obcasem noszę. Kalino, kalino szerokiego liścia czy mnie chłopcy nie chcą czy ja nie mam szczęścia. Chłopcy by mnie chcieli I szczęście bym miała żeby mi mamusia Morgi zapisała i talarów wiele to by było jeszcze w tym roku wesele Jedna Pilaszczanka tak mnie się spytała czy mam morgów dziesięć syna by mi dała Ja jej odpowiadam mam majątek srogi cztery liche kury i kaczkę bez nogi Kaczkę m i ukradli kury mi zostały zgłaszajcie się chłopcy mój majątek cały. Pilaszkowiczanki podczas występów artystycznych w ramach Święta Kwitnących Bzów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Pilaszkowicach

16 Ogród przyszkolny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Ogród powstał w roku 2003. Celem jego powstania było zagospodarowanie części przyszkolnego terenu, zachowanie lokalnych tradycji ogrodniczych oraz zorganizowanie dodatkowej bazy dydaktycznej. Miejscowa społeczność zaangażowała się bardzo żywo w prowadzone prace wykazując duży stopień integracji. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli posiada niezwykły walor wychowawczy. Ogród okazał się znakomitym miejscem dla starych przedmiotów codziennego użytku, które, przynoszone przez mieszkańców, pozwoliły na zorganizowanie miniskansenu. Widok na miniskansen umiejscowiony w przyszkolnym ogrodzie

17 Ogród przyszkolny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach Ogród stał się także miejscem spacerów dla mieszkańców Pilaszkowic i przyjeżdżających gości. W ogrodzie odbywają się cykliczne imprezy, takie jak "Święto Kwitnących Bzów", czy "Sobótki". Nasze ogrodnicze przedsięwzięcie znajdowało uznanie w oczach różnych komisji konkursowych. Było nagradzane w konkursie "Kształtujemy tożsamość krajobrazu", organizowanym przez Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz laureatem Kryształowej Malwy - nagrody Wojewody Lubelskiego. W przyszłości zamierzamy nadal nawiązywać do lokalnych tradycji wzbogacając je o nowe elementy. Goście podziwiający nasz ogród

18 Ogród przyszkolny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

19 Ogród przyszkolny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

20 Ogród przyszkolny Szkoła Podstawowa w Pilaszkowicach

21 W prezentacji wykorzystano utwór pod tytułem Looking Glass wykonany przez Waltteri Utwór udostępniony na licencji Creative Commons [uznanie autorstwa – na tych samych warunkach w wersji 3.0] Przy uznaniu autorstwa oraz na tych samych warunkach wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór; jak również tworzyć utwory zależne (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Utwór pobrano z internetowego serwisu jamendo.org


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana w ramach projektu Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google