Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Agata Wala III b.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Agata Wala III b."— Zapis prezentacji:

1 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Agata Wala III b

2 UK… The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is located off the north-western coast of continental Europe. The United Kingdom was created in 1707, when Scotland joined England. Przypisy: ed_Kingdom ka_Brytania angielski.info/angielski/premier- anglii-adres.htm angielski.info/angielski/anglia- unia-europejska.htm angielski.info/angielski/nazwa- brytyjskiej-waluty.htm angielski.info/angielski/roku-unii- szkocji-wielkiej-brytanii.htm ed_Kingdom ka_Brytania angielski.info/angielski/premier- anglii-adres.htm angielski.info/angielski/anglia- unia-europejska.htm angielski.info/angielski/nazwa- brytyjskiej-waluty.htm angielski.info/angielski/roku-unii- szkocji-wielkiej-brytanii.htmT h e c a u n t r y j o i n e d t h e E u r o p e a n U n i o n i n T h e c a p i t a l c i t y o f B r i t a i n i s L o n d o n. The form of government is a constitutional monarchy with a parliamentary system. The UK is one of the few countries in the twenty-first century that have a queen. The current Prime Minister is David Cameron. G r e a t B r i t a i n ' s n a t i o n a l a n t h e m i s G o d s a v e t h e Q u e e n.

3 …it consists of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland, colloquially- Ulster. Walia – por i żonkil. Anglia –róża. Szkocja –oset. Pn. Irlandia – koniczyna Przypisy: angielski.info/angielski/rosliny- symbole-anglii-szkocji-walii-irlandii- polnocnej.htm d_Kingdom angielski.info/angielski/potoczna- nazwa-irlandii-polnocnej.htm angielski.info/angielski/stolica- anglii-walii-szkocji-irlandii.htmhttp://www.tlumaczenia- angielski.info/angielski/rosliny- symbole-anglii-szkocji-walii-irlandii- polnocnej.htm d_Kingdom angielski.info/angielski/potoczna- nazwa-irlandii-polnocnej.htm angielski.info/angielski/stolica- anglii-walii-szkocji-irlandii.htm All of the countries have a symbolic plant: Wales- leek & daffodil Ireland- clover Scotland- thistle Eengland- rose

4 Scotland Najpopularniejsze zawody w których udziała biorą silni mężczyźni to Tossing the caber". Polegaja one na rzucaniu drewnianym palem lub młotem. Nessi to legendarny potwór który żył w szkockim jeziorze Loch Ness. Kilt to szkocka spódniczka zrobiona z tartanu. Tartan to materiał w kratę. Narodowym instrumentem Szkocji są dudy (Bagpipes). Wyspy należce do szkocji: Hebrydy, Orkady i Szetlandy. Haggis to szkocka narodowa potrawa zrobiona z przyprawionych płuc, żołądków, wątroby i serc podawanych w owczych żołądkach. Przypisy: angielski.info/angielski/co-oznacza- loch.htmhttp://www.tlumaczenia- angielski.info/angielski/co-oznacza- loch.htm angielski.info/angielski/najpopularniejsz e-szkockie-zawody.htm angielski.info/angielski/co-to-jest- nessie.htm angielski.info/angielski/jak-nazywa-sie- szkocka-krata.htm angielski.info/angielski/narodowy- instrument-szkocji.htm angielski.info/angielski/wyspy- szkockie.htm angielski.info/angielski/co-to-jest- haggis.htmhttp://www.tlumaczenia- angielski.info/angielski/najpopularniejsz e-szkockie-zawody.htm angielski.info/angielski/co-to-jest- nessie.htmhttp://www.tlumaczenia- angielski.info/angielski/jak-nazywa-sie- szkocka-krata.htm angielski.info/angielski/narodowy- instrument-szkocji.htm angielski.info/angielski/wyspy- szkockie.htmhttp://www.tlumaczenia- angielski.info/angielski/co-to-jest- haggis.htm I s l a n d s b e l o n g i n g t o S c o t l a n d : H e b r i d e s, O r k n e y a n d S h e t l a n d. H a g g i s i s a S c o t t i s h n a t i o n a l d i s h m a d e o f s p i c e d l u n g, s t o m a c h, l i v e r a n d h e a r t s s e r v e d i n s h e e p s t o m a c h s. S c o t t s h k i l t i s m a d e o f t a r t a n s k i r t. T a r t a n i s a c c c c h e c k e d m a t e r i a l. N e s s i i s t h e l e g e n d a r y m o n s t e r w h o l i v e d i n S c o t l a n d ' s L o c h N e s s. T h e m o s t p o p u l a r g a m e s i n v o l v i n g s t r o n g m e n a r e " t o s s i n g t h e c a b e r. " I t i s a b o u t t h r o w i n g a w o o d e n c a b e r o r a h a m m e r. S c o t l a n d ' s n a t i o n a l i n s t r u m e n t i s b a g p i p e s.

5 ireland Głównym świętem obchodzonym wIrlandi jest dzień SW. Patryka. W tym dniu wszyscy ubrani są na zielono. Symbolew Irlandi jest Shamrock, czyli po pristy trójlistna koniczyna. Wedłóg legendy to na jej podstawie św.Piotr wyjaśnił pierwszym Irlandzkim Chrześcijanom czym jest trójca święta. Przypisy: wiki/Dzie%C5%84_%C5% 9Awi%C4%99tego_Patry ka wiki/Shamrock_(symbol) el.pl/ciekawostki_o_irlan dii wiki/Dzie%C5%84_%C5% 9Awi%C4%99tego_Patry ka wiki/Shamrock_(symbol) el.pl/ciekawostki_o_irlan diiF r o m I r e l a n d d e r i v e s H a l l o w e e n. t y p i c a l I r i s h d a n c e T h e I r i s h d o n o t u s e l a r g e - d e n o m i n a t i o n b a n k n o t e s. T h e h i g h e s t t o l e r a t e d i n t h i s t r a d e b i l l i s 5 0 e u r o s a n d h i g h e r d e n o m i n a t i o n s r a i s e s t a m p e d e a m o n g s e l l e r s. Irlandczycy nie używają banknotów o dużych nominałach. Najwyższy tolerowany w handlu to banknot o wartości 50 euro. 100 i wyższe nominały budzą wręcz popłoch u sprzedawców. The main holiday celebrated in Ireland is the St Patricks day. On this day, all are dressed in green. The symbol of Ireland is the shamrock, or three-leaved clover. According to legend St. Patrick explained what the holy trinity was on the basis of it to the first Irish Christians. G u i n n e s s b e e r The harp is the symbol of Ireland too.

6 QueenC u r r e n t l y, t h e r e i g n i n g B r i t i s h f a m i l y a r e t h e W i n d s o r s, w h o h a v e b e e n s i t t i n g o n t h e t h r o n e s i n c e Przypisy: ki/El%C5%BCbieta_II iki/Elizabeth_II angielski.info/angielski/na zwa-rodu- brytyjskiego.htm angielski.info/angielski/elz bieta-ii-rok-wstapienia- na-tron-ojciec-imiona- dzieci-meza.htm ki/El%C5%BCbieta_II iki/Elizabeth_II angielski.info/angielski/na zwa-rodu- brytyjskiego.htm angielski.info/angielski/elz bieta-ii-rok-wstapienia- na-tron-ojciec-imiona- dzieci-meza.htm Now the Queen of Great Britain is Elizabeth II. She was born in 1926 and was crowned in Elizabeth Alexandra Mary is not only the Queen of the UK but also of Jamaica, Barbados, the Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, the Solomo Islands, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Belize, Antigua and Barbuda and Saint Kitts and Nevis. Her father was George VI, husband - Prince Philip and she has one sister- Margaret. Elizabeth II has four kids; Charles, Anne, Andrew and Edward.

7 Union Jack Czerwony krzyż na białym tle to krzyż Św. Georga, który jest patronem Anglii. Dwa białe krzyże po przekątnej, które są na niebieskim tle to krzyże Św. Andrzeja, patrona Szkocji. Czerwone krzyże Św. Patryka po przekątnych są na białym tle i należą do Irlandii. We fladze nie jest ujęta Walia, ponieważ kiedy pojawiła się pierwsza wersja flagi, Walia była zjednoczona z Anglią. Przypisy: angielski.info/angielski/n azwa-flagi-wielkiej- brytanii.htm angielski.info/angielski/k rzyze-flaga-wielkiej- brytanii.htm The flag of the United Kingdom is called Union Flag but everyone calls it colloquially Union Jack. The red cross on a white background is the cross of St. George, who is the patron of England. The white diagonal cross on the blue background is the cross of St. Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross on the white background is St. Patricks and belongs to Ireland. T h e f l a g o f W a l e s i s n o t s h o w n b e c a u s e w h e n t h e f i r s t v e r s i o n o f t h e f l a g e m e r g e d, W a l e s w a s u n i t e d w i t h E n g l a n d.

8 London Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Wielkiego Londynu) wynosi ok. 8,2 mln (2011 r.) na obszarze km²; cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miastami liczy ok. 20 mln mieszkańców (obszar tzw. megalopolis). Miasto, pełne zabytków i muzeów, przyciąga rocznie ok. 30 mln turystów. Burmistrzem Londynu od 2008 jest Boris Johnson.Wielkiego Londynu megalopolismuzeów Przypiski: /wiki/Londyn /wiki/Boris_Johnson /wiki/Londyn /wiki/Boris_Johnson The UK capital is London. It is the third largest city in Europe and the largest in the European Union. The population of London (within the so-called Greater London) is around 8.2 million per km ², all of the London metropolitan area, including all surrounding cities (the so-called area Megalopolis) has about 20 million inhabitants. London is full of monuments and museums so every year about 30 million tourists arrive there. M a y o r o f L o n d o n s i n c e h a s b e e n B o r i s J o h n s o n.

9 Culture

10 Literatura: Dramaturg William Szekspir jest przez wielu literaturoznawców uważany za najwybitniejszego pisarza angielskiego. Inni dobrze znani pisarze to Alan Alexander Milne, Agatha Christie, Charles Dickens, Geoffrey Chaucer, Jane Austen, Terry Pratchett oraz J.K.Rowling. Wśród poetów na uwagę zasługują George Herbert, John Donne, Robert Burns, Thomas Hardy, John Milton, Alfred Tennyson, Rudyard Kipling, Dylan Thomas i William Wordsworth.William SzekspirAlan Alexander Milne Agatha ChristieCharles DickensGeoffrey ChaucerJane AustenTerry Pratchett J.K.RowlingGeorge HerbertJohn DonneRobert BurnsThomas HardyJohn MiltonAlfred Tennyson Rudyard KiplingDylan Thomas William Wordsworth Czterech wybranych pisarzy: William Shakespeare: Hamlet, Romeo i Julia, Charles Dickens: Oliver Twist. Jane Austen: Duma I Uprzedzenie, (Pride and Prejudice) Emily Bronte: Wichrowe Wzgórza ("Wuthering Heights) Swan of Avon (łabędź z Avon). Szekspir przybrał taki pseudonim, ponieważ urodził się w Stratford-Upon-Avon. Przypisy: ielka_Brytania angielski.info/angielski/pseudo nim-szekspira- pochodzenie.htm angielski.info/angielski/dawna- nazwa-halloween.htm angielski.info/angielski/znani- brytyjscy-pisarze-dziela.htm ielka_Brytania angielski.info/angielski/pseudo nim-szekspira- pochodzenie.htm angielski.info/angielski/dawna- nazwa-halloween.htm angielski.info/angielski/znani- brytyjscy-pisarze-dziela.htm famous artists William Shakespeare is considered by many literary scholars as the most prominent writer of English. Shakespeare had a pseudonym "Swan of Avon". Alan Alexander Milne Charles DickensTerry Pratchett J.K.RowlingJohn Donne Jane Austen

11 Education Nauka i oświata: W Wielkiej Brytanii znajduje się duża liczba prestiżowych uniwersytetów, jedne z anjpopularniejszych to University of Oxford, University of Cambridge, University College London.Wielka Brytania wydała wielu naukowców takich jak Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin, Alexander Fleming i Graham Bell.University of OxfordUniversity of CambridgeUniversity College London Isaac NewtonJames WattCharles Darwin Alexander Fleming Graham Bell Najstarszym uniwersytetem Wielkiej Brytanii jest Oxfor University. Przypisy: /wiki/Wielka_Brytania /wiki/Wielka_Brytania In the UK, there are many prestigious universities, including Oxford University, Cambridge University, the University College of London. From Britain come many great scientists such as Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin, Alexander Fleming and Graham Bell. The oldest university in the UK is Oxford University.

12 English Breakfast tradycyjny posiłek (śniadanie) serwowany na ciepło w krajach Wysp Brytyjskich. Kiedyś codzienny w większości angielskich domów, obecnie podawany głównie w hotelach, pensjonatach i B&B.śniadanieWysp BrytyjskichB&B Tradycyjne angielskie śniadanie to jajko na bekonie i tost z marmoladą. Tradycyjne śniadanie angielskie składa się z co najmniej kilku składników smażonych na głębokim tłuszczu lub pieczonych w piekarniku: jajekjajek (smażonych, jajecznicy lub "w koszulkach")jajecznicy plastrów bekonu parówek wieprzowych krojonej w plastry kiełbasy white pudding (przypominającej nieco polską pasztetową) lub black pudding, (przypominającej nieco polską kaszankę)white pudding pasztetowąblack puddingkaszankę pomidorów grzybów fasolki w sosie pomidorowym Dodatkowo podaje się: tostytosty z masłem i dżemem płatki zbożowe z mlekiem owsiankę kawę lub herbatę sokisoki owocowe sosy typu ketchup i brown sauceketchupbrown sauce w niektórych wariantach także podaje się ziemniaczane lub ryżowe krokiety w panierce, smażone w głębokim tłuszczu, zwane hash brownshash browns angielski.info/angielski/tr adycyjne-angielskie- sniadanie.htm ki/%C5%9Aniadanie_angi elskie English Breakfast is a traditional meal in the British Isles. Once every day it was given in most English homes, today it is more common in hotels, etc. The traditional English breakfast consists of at least some components of the deep-fat fried or baked in the oven: eggs, slices of bacon, pork sausages, tomatoes, mushrooms, beans in tomato sauce. In addition toast with butter and jam, cereal with milk, oatmeal, coffee, tea, fruit juices, sauces, ketchup and brown type of sauce are served. Sometimes it also includes a potato or rice croquettes in batter, deep fried, hash browns.

13 Tea time Potocznie mówi się, że Anglicy piją o piątej herbatę. Tea Time to podwieczorek, składający się z ciastek, herbaty, itp. Tea time, afternoon tea, high tea – określenie stosowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii opisujące przerwę na lekki posiłek spożywany zazwyczaj popołudniu pomiędzy godziną 15 a 17. Może się on składać z herbaty oraz kanapek, ciasta lub ciastek [1][2].Wielkiej BrytaniiIrlandiiherbaty kanapekciasta ciastek [1][2] angielski.info/angielski/c o-robia-anglicy-o- piatej.htm wiki/Tea_time Colloquially, it is said that the British drink tea at five o'clock. Tea Time consists of tea and sandwiches, cakes, pastries., etc. Tea time, afternoon tea, high tea - the terms used in the UK and Ireland, describing the break for a light meal typically eaten between the hours of 15 and 17.

14 Cheddar Cheddar - nazwa sera pochodzi od nazwy wsi Cheddar w Anglii w hrabstwie Somerset. Ser zaczęto produkować w 1170r. Jest to najpopularniejszy gatunek na rynku brytyjskim (50 proc. udziału w ogólnej sprzedaży sera).sera nia- angielski.info/angielsk i/ser-angielski.htm g/wiki/CheddarC h e d d a r i s t h e m o s t p o p u l a r t y p e o f c h e e s e i n t h e U K. T h e n a m e o f t h e c h e e s e c o m e s f r o m t h e n a m e o f t h e v i l l a g e o f C h e d d a r i n S o m e r s e t, E n g l a n d. C h e e s e s t a r t e d t o b e p r o d u c e d i n

15 Poppy Day … it is a Remembrance Day on a Sunday, before 11 November. It is a day dedicated to the victims of war. Then are held some Masses and military parades. angielski.info/angielski/dzi en-pamieci-narodowej- wielkiej-brytanii.htm angielski.info/angielski/kw iaty-zwiazane-ze-swietem- pamieci-narodowej.htm Odbywają się msze i parady wojskowe. W Londynie pod pomnikiem Cenotaph składane są wieńce z maków T h i s d a y i s c a l l e d P o p p y D a y b e c a u s e i n L o n d o n a t t h e C e n o t a p h t h e r e a r e p u t s o m e m e m o r i a l w r e a t h s m a d e f r o m p o p p i e s.

16 Pancake Day We wtorek przed środą popielcową. Dla chrześcijan był to ostatni dzień, w którym mogli się najeść do syta. Mąkę, jaja i tłuszcz, który mieli w domach wykorzystywali do naleśników. Wyścigi naleśników (Pancake race) odbywają się we wtorek, przed Środą Popielcową. Wygrywa ten, kto przebiegnie dystans ok. 380m podrzucając naleśnik na patelni 3 razy. angielski.info/angielski/kie dy-przypada-pancake- day.htm angielski.info/angielski/kie dy-odbywaja-sie-wyscigi- nalesnikow-w-anglii.htm Pancake Day is celebrated on the Tuesday before Ash Wednesday. For Christians, it was the last day that they could eat their fill. Flour, eggs and fat that they have in the home are used for pancakes. P a n c a k e r a c e i s h e l d o n T u e s d a y b e f o r e A s h W e d n e s d a y. T h e w i n n e r i s t h e o n e w h o g o e s a d i s t a n c e o f a b o u t m t o s s i n g a p a n c a k e i n a f r y i n g p a n 3 t i m e s.

17 The beatles The Beatles zespół rockowy z Liverpoolu, istniejący od 1960) do 1970 roku. Jczłonkowie są uważani za najpopularniejszych muzyków wszech czasów. W historii amerykańskiego rynku fonograficznego nikt nie sprzedał więcej płyt niż oni. rockowyLiverpoolu a- angielski.info/angielski/ zespol-z-liverpool.htm /wiki/The_Beatles The Beatles- rock band from Liverpool, existing from 1960 to Its members are considered to be the most popular musicians of all time. In the history of the U.S. market, no one has sold more albums than they did.

18 London Buses Obecnie W ramach London Buses działają 673 linie autobusowe, obsługujące około przystanków. Flotę stanowi 7500 autobusów. Routemaster- model autobusu piętrowego jeden z symboli Londynu, produkowany w latach w setkach sztuk. ki/London_Buses ki/Routemaster iki/RoutemasterCurrently, The London Buses operate 673 bus lines, serving about stations and 7,500 buses. Routemaster double-decker bus-model, one of the symbols of London, The first prototype was completed in 1954 and the last one was delivered in 1968.

19 WHAT TO VISIT?

20 Speakers' Corner Hyde Park to jeden z kilku królewskich parków w Londynie, położony na obszarze ok. 159 hektwrw. Hyde Park został założony w 1536 roku przez Henryka VIII. W parku tym znajduje się Speakers' Corner, czyli miejsce dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów w imię wolności słowa (pod warunkiem nieobrażania królowej) królewskich parków Londynie 1536Henryka VIII Jest to tradycyjne miejsce przemówień i debat (przemawiali tam m.in. Karol Marks i Włodzimierz Lenin), odbywających się zwłaszcza w niedzielne poranki.Karol MarksWłodzimierz Lenin wiki/Hyde_Park Hyde Park is one of several royal parks in London, located on the area of about 159 hectares. Hyde Park was founded in 1536 by Henry VIII. It is the traditional place of speeches and debates ( there spoke eg Karl Marx and Vladimir Lenin), taking place especially on Sunday mornings. In this park is located Speakers' Corner, the place for the free expression of all opinions in the name of freedom of speech (as long as they do not offend the Queen)

21 Buckingham Palace Buckingham Palace to oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów. Największy na świecie pałac królewski wciąż pełniący swą pierwotną funkcję. Pałac został wybudowany w Jest też siedzibą angielskiej królowej Elżbiety II1703 Od kwietnia do lipca codziennie o odbywa się przed pałacem uroczysta zmiana warty (w pozostałych miesiącach co drugi dzień). ki/Buckingham_Palace Buckingham Palace is the official residence of the British monarch. The world's largest royal palace is still performing its original function. The palace was built in It is also the seat of British Queen Elizabeth II From April to July, at every day in front of the palace is a ceremonial changing of the guard (in the remaining months every other day).

22 Madame Tussauds Jest to ogromne muzeum figur woskowych znanych ludzi z rozmaitych dziedzin życia, założone w 1835 przez Marie Tussaud w Londynie. Marie Tussaud przybyła w 1835 do Londynu z woskowymi odlewami głów arystokratów m.in. Marii Luizy, księżniczki de Lamballe,zgilotynowanych w czasie rewolucji francuskiej.woskowychMarie Tussaud Londynie odlewamiMarii Luizy, księżniczki de Lamballezgilotynowanych rewolucji francuskiej g/wiki/Muzeum_Figur _Woskowych_Madam e_Tussaud_w_Londyn ie It is a huge museum of wax figures of famous people from different walks of life, founded in 1835 by Marie Tussaud in London. Marie Tussaud in 1835 came to London with wax casts of the heads of aristocrats, among others Marie Louise, Princess de Lamballe, guillotined during the French Revolution.

23 Harrods Jaką nazwę ma najbardziej ekskluzywny domu towarowy w Londynie? Najsłynniejszy dom towarowy nazywa się Harrods. Znajduje sie on na Brompton Road, w dzielnicy Knightsbridge. Przypisy: angielski.info/angielski/dom- towarowy-w-londynie.htm angielski.info/angielski/dom- towarowy-w-londynie.htm It is the most exclusive department store in London. It is on Brompton Road in Knightsbridge.

24 Stonehenge Stonehenge to grupa dużych, wysokich kamieni ułożonych w krąg na południu Anglii. Powstały w czasach prehistorycznych (ok BC) nie wiadomo w jaki sposób. Prawdopodobnie było to miejsce kultu religijnego Druidów lub miejsce, z którego obserwowano kosmos. angielski.info/angielski/c zym-gdzie-jest- stonehenge.htm Stonehenge is a group of large, high-stones arranged in a circle in the south of England. Formed in prehistoric times around BC. Perhaps it was a place of worship or place of the Druids, who observed space.

25 Big Ben Big ben jest to wieża zegarowa w Londynie w Wielkiej Brytanii.LondynieWielkiej Brytanii Big Ben nosi swoją nazwę od Sir Benjamina Hall, który kierował budową budynków parlamentu. Big Ben znajduje się na szczycie wieży Św. Stephena, która znajduje się na budynkach Parlamentu angielski.info/angielski/na- czyja-czesc-nazwano-big- bena.htm angielski.info/angielski/na- jakim-budynku-znajduje- sie-big-ben.htm /Big_Ben Big Ben is a clock tower in London. Big Ben is called after the name of Sir Benjamin Hall, who led the construction of buildings of Parliament. Big Ben is on the top of the tower of St. Stephen, which is on the premises of the Parliament.

26 The ENd


Pobierz ppt "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Agata Wala III b."

Podobne prezentacje


Reklamy Google