Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agenda Cel i struktura modelu Wyniki modelowania w różnych scenariuszach Zestawienie progów rentowności (Założenia modelu)

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel modelu Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach

4 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura modelu Dane wejściowe: – koszty jednostkowe, w tym: nakłady inwestycyjne nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw) koszty zewnętrzne (CO 2, hałas…) – stopa dyskontowa – parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna) Dane wyjściowe: – Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznych i finansowych

5 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza finansowa Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F) Tylko przepływu gotówkowe

6 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ekonomiczna Zdyskontowane koszty finansowe + zewnętrzne = ekonomiczne (LCC E) Dodatkowo: – Hałas – Emisja szkodliwych substancji

7 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz wyjściowy Realistyczny dla Polski

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz wyjściowy – wyniki analizy finansowej

9 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz wyjściowy – wyniki analizy ekonomicznej

10 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz wyjściowy – wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

11 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz nieemisyjny 100% ekologicznej energii

12 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz nieemisyjny – wyniki analizy ekonomicznej

13 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz nieemisyjny – wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

14 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz bezinwestycyjny Bez kosztów inwestycji

15 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz bezinwestycyjny – wyniki analizy finansowej

16 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz bezinwestycyjny – wyniki analizy ekonomicznej

17 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz bezinwestycyjny – wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

18 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestawienie progów rentowności Scenariusz wyjściowy Scenariusz nieemisyjny Scenariusz wysokich cen oleju napędowego Scenariusz bez nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę Próg rentowności w analizie finansowej [kursów w dzień roboczy] (średnia częstotliwość) 190 (5 min.) 190 (5 min.) 120 (8 min.) 95 (ok. 10 min.) Próg rentowności w analizie ekonomicznej [kursów w dzień roboczy] (średnia częstotliwość) 250 (4 min.) 170 (5,5 min.) 110 (8 min.) 80 (ok. 12 min.)

19 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski Warto: – przy dużym ruchu – niskich cenach energii – zewnętrznym finansowaniu infrastruktury – dociążeniu istniejącej sieci – jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii

20 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia (1) Sieć trakcyjna [PLN/km]1 500 000 Podstacje trakcyjne [PLN]1 300 000 Liczba podstacji na km sieci0,29 Roczne nakłady utrzymaniowe [PLN/km]100 000 Wartość rezydualna infrastruktury (po 30 latach)35%

21 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia (2) Cena autobusu [PLN]770 000 Cena trolejbusu [PLN]980 000 Okres eksploatacji autobusu [lata]12 Okres eksploatacji trolejbusu [lata]20 Koszty eksploatacji autobusu [PLN/km]1,05 Koszty eksploatacji trolejbusu [PLN/km]1,35

22 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia (3) Autobus – zużycie paliwa [l/100km]40 Autobus – cena paliwa [PLN/l]4,00 Autobus – realna roczna stopa wzrostu cen paliwa [% rocznie]4% Trolejbus – zużycie energii elektrycznej [kWh/100 km]190,00 Trolejbus – cena energii elektrycznej [PLN/kWh]0,30 Trolejbus – realna roczna stopa wzrostu cen energii elektrycznej [% rocznie] 2%

23 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia (4) ZanieczyszczeniaCONMHCNOxPM10CO2 Autobus Euro 5 [g/wozokm] 0,0400,1102,8300,0301400,000 Trolejbus [g/kWh]0,0860,0001,8220,220811,300 Jednostkowy koszt zewnętrzy emisji [EUR/g] 0,000010,001000,004400,089310,00009

24 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia (5) Autobus - koszty hałasu [EUR/vehkm]0,06 Trolejbus - koszty hałasu [EUR/vehkm]0,012

25 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze unijne w transporcie dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

26 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Agenda Wielkość inwestycji unijnych Produkty inwestycji unijnych Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych Zmiany w systemach zarządzania Zmiany pracy przewozowej

27 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łączna wartość inwestycji Ponad 20 mld inwestycji Ponad 11 mld dofinansowania 137 projektów Z tego 2004-2006 – 2 mld inwestycji – 1 mld dofinansowania – 15 projektów

28 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze centralne

29 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze regionalne

30 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ujęcie przestrzenne (1)

31 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ujęcie przestrzenne (2)

32 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres projektów

33 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycje członków IGKM

34 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakupy taboru

35 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawy tramwajów

36 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura wiekowa taboru autobusowego

37 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura wiekowa taboru tramwajowego

38 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura sieci tramwajowych - Vmax

39 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca eksploatacyjna (GUS)

40 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca eksploatacyjna (IGKM)

41 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prędkość eksploatacyjna

42 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszty operatorów

43 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszty i przychody zarządów

44 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współczynniki rentowności

45 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Postęp w uchwaleniu planów transportowych

46 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposoby pozyskiwania danych

47 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Posiadane systemy elektroniczne

48 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkość przewozów

49 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany na przyszłość (1)

50 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany na przyszłość (2)

51 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany na przyszłość (3)

52 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski Wielkie inwestycje z funduszy centralnych – skupione w metropoliach Wciąż duże potrzeby inwestycyjne Niska skuteczność inwestycji Eksplozja kosztów – wynik prosperity, czy funduszy?

53 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie satysfakcji pasażerów ZMP 2013

54 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel – porównywalność Założony termin przeprowadzania badań, to 12-25 kwietnia 2013, przy czym jako termin podstawowy należy założyć tydzień 15-21 kwietnia Ewentualne zmiany (rozszerzenia) kwestionariusza zostaną przedyskutowane na spotkaniu w Olsztynie (21-22 marca), zaś sam kwestionariusz zostanie zatwierdzony do końca marca – punktem wyjścia do dyskusji jest kwestionariusz tegoroczny Listy zadań zostały przekazane przez uczestników Grafiki badań zostaną przygotowane do końca marca – w grafikach zakładamy rozkład ruchu w ciągu dnia i tygodnia taki sam, jak w zeszłym roku, więc obecnie nie prosimy o przygotowanie danych na temat rozkładu ruchu


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google