Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONAŁA: Anna Grodzka kl. VIa Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONAŁA: Anna Grodzka kl. VIa Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu."— Zapis prezentacji:

1 WYKONAŁA: Anna Grodzka kl. VIa Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu

2 W ciągu swojego pontyfikatu papież wielokrotnie okrążył kulę ziemską. Był na wszystkich zamieszkanych kontynentach, odwiedzał zarówno koronowane głowy jak i najuboższych. Przemawiał w parlamentach, na stadionach. Jako pierwszy papież w historii przekroczył progi synagogi i meczetu.

3 liczba odwiedzin

4

5 Jan Paweł II, jako papież pielgrzymował bardzo wiele. Najwięcej razy odwiedził swój ojczysty kraj – Polskę (8 razy). USA (7 razy) i Francję (też 7 razy). Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski: I pielgrzymka (od 2 do 10 czerwca 1979r.), II pielgrzymka (od 16 do 20 czerwca 1983r.), III pielgrzymka (od 8 do 14 czerwca 1987r.), IV pielgrzymka (od 1 do 9 czerwca 1991r. i od 13 do 16 sierpnia 1991r.) – - dwuczęściowa pielgrzyma V pielgrzymka (22 maja 1995r.) VI pielgrzymka (od 31 maja do 10 czerwca 1997r.), VII pielgrzymka (od 5 do 17czerwca 1999r.), VIII pielgrzymka (od16 do 19 sierpnia 2002r.).

6 I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku. HASŁO: HASŁO: Gaude Mater Polonia (Raduj się Matko Polsko). GŁÓWNY CEL: GŁÓWNY CEL: Uczczenie św. Stanisława, patrona Polski w 900. rocznicę jego śmierci. Podczas odwiedzin w ojczystym kraju papież odwiedził: Warszawę Gniezno Częstochowę Kalwarię Zebrzydowską Wadowice Oświęcim Nowy Targ Kraków

7 Ojciec Święty na Okęciu podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 r. Spotkanie z wiernymi Ucałowanie ziemi ojczystej

8 10 milionów 10 milionów Polaków uczestniczyło w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas całej pielgrzymki. 2 miliony 2 miliony wiernych uczestniczyło w największym zgromadzeniu tej pielgrzymki – Mszy św. na Błoniach. 46 przemówień 46 przemówień i homilii wygłosił Ojciec Święty podczas nabożeństw i spotkań. 8 miast 8 miast znalazło się na trasie pierwszej pielgrzymki Papieża do ojczyzny.

9 II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach od 16 do 23 czerwca 1983roku. HASŁO: HASŁO: Pokój Tobie, Ojczyzno Moja. GŁÓWNY CEL: GŁÓWNY CEL: Uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz trzy beatyfikacje: m. Urszuli Ledóchowskiej, Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i o. Rafała – Józefa Kalinowskiego. Podczas odwiedzin ojczystego kraju po raz drugi papież odwiedził: Warszawę Niepokalanów Częstochowę Poznań Katowice Wrocław Górę św. Anny Kraków Nowa Huta

10 6650 tys. osób – według danych oficjalnych wzięło udział w uroczystościach religijnych z obecnością Papieża 8 miast 8 miast i 1 wieś znalazły się na trasie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. 42 przemówienia 42 przemówienia i 7 homilii wygłosił Ojciec Święty podczas całej wizyty apostolskiej.

11 HASŁO: GŁÓWNY CEL: III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach od 8 do 14 czerwca 1987 roku. HASŁO: Do końca Ich Umiłował. GŁÓWNY CEL: Udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym, beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bp Michała Kozala. Podczas trzeciej wizyty w rodzinnym kraju papież odwiedził: Warszawę Lublin Tarnów Kraków Szczecin Gdynię Łódź Gdańsk Częstochowę

12 5 milionów 5 milionów wiernych uczestniczyło we wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym. 19 nabożeństw i otwartych spotkań z wiernymi znalazło się w programie całej wizyty apostolskiej. 28 godzin i 40 minut 28 godzin i 40 minut trwały łącznie bezpośrednie transmisje telewizyjne ze zgromadzeń religijnych z udziałem Jan Pawła II.

13 IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w początkowych latach odzyskania przez kraj niepodległości. Była to pielgrzymka podzielona na dwie części: od 1 do 9 czerwca 1991r. i od 13 do 16 sierpnia 1991r. HASŁO: Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście. GŁÓWNY CEL: Rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenamego, beatyfikacja bp Józefa Sebastiana Pelczara, m. Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego, Anieli Salawy oraz Dni Młodzieży w Częstochowie. Tym Razem trasa prowadziła przez diecezje i miasta prowincjonalne: Przyjazd w sierpniu związany był z Światowym Dniem Młodzieży zorganizowanym w Częstochowie. Objął wtedy również: Wadowice Przemyśl Kielce Lubaczów Łomżę Białystok Olsztyn Płock Warszawa Kraków

14 Jan Paweł II podczas swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny odwiedził tylko kilka miast, a później znów zawitał w Polsce, tym razem przede wszystkim po to, aby uczestniczyć w Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze. Częstochowa została dosłownie zalana przez tłum młodych z całego świata. Wśród miliona uczestników znaczny procent młodzieży przybyło zza granicy. Papież promieniał. U stóp klasztoru jasnogórskiego mówił: Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem, młodzi przyjaciele ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, gdy widzę was zjednoczonych wiarą Chrystusa który jest wczoraj i dziś, ten sam, także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem Nadziei.

15 nie miała hasła GŁÓWNY CEL: V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się 22 maja 1995 roku. Pielgrzymka ta była krótka i trwała tylko 10 godzin. Jako część pielgrzymki do Republiki Czeskiej nie miała hasła. GŁÓWNY CEL: Oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, kanonizowanemu dzień wcześniej w morskim Ołomuńcu. Papież odwiedził wówczas: Skoczów Bielsko-Białą Żywiec

16 Msza odprawiona przez papieża w Skoczowie. W takich okolicznościach, przesłanie Papieża "Polska woła dzisiaj nade wszystko do ludzi sumienia" musiało brzmieć mocno. Najdonośniej jednak brzmiał inny fragment kazania ze Skoczowa: "Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia".

17 HASŁO: GŁÓWNY CEL: VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997r. HASŁO: Chrystus Wczoraj, Dziś i na Wieki. GŁÓWNY CEL: Zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, udział w obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha, kanonizacja bł. Jadwigi Andegaweńskiej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej. W czasie tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Kraków Kalisz Wrocław Legnicę Gorzów Wielkopolski Gniezno Poznań Częstochowę Zakopane Ludźmierz Duklę Krosno

18 12 miast 12 miast odwiedził Jan Paweł II podczas szóstej pielgrzymki do ojczyzny. 12 milionów 12 milionów widzów zgromadziły przed telewizorami bezpośrednie relacje z wydarzeń tej pielgrzymki. 6 milionów wiernych wzięło udział w bezpośrednich spotkaniach z Papieżem.

19 "Obejmuję myślą i sercem całą moją Ojczyznę i wszystkich bez wyjątku rodaków. Mówił papież podczas VI pielgrzymki do ojczyzny. Papież - turysta Górska wspinaczka, jazda na nartach, wieczorne śpiewanie przy ognisku... to tylko największe sportowo-turystyczne pasje Ojca Świętego. Po objęciu Stolicy Piotrowej uczynił wszystko, by pozostać im wierny. Jedynie spływy kajakowe nie zmieściły się w watykańskiej etykiecie.

20 HASŁO: GŁÓWNY CEL: VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach od 5 do 17 czerwca 1999roku. HASŁO: Bóg jest miłością. GŁÓWNY CEL: Zamknięcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, kanonizacja bł. Kingi, beatyfikacja ks. Stefana W. Frelichowskiego oraz 108 męczenników, a także m. Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego. Była to najdłużej trwająca pielgrzymka Jana Pawła II do ojczystego kraju. W tym czasie papież odwiedził 21 miejscowości: Częstochowę Warszawę Sandomierz Zamość Radzymin Łowicz Sosnowiec Kraków Stary Sącz Wadowice Gliwice Gdańsk Sopot Pelplin Elbląg Licheń Bydgoszcz Toruń Ełk Siedlce Drohiczyn

21 10,2 miliona wiernych uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym podczas całej pielgrzymki. 20 tysięcy 20 tysięcy pielgrzymów przybyło ze Wschodu mi. in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. 110 osób 110 osób Papież wyniósł na ołtarze w Warszawie. Była to największa beatyfikacja w dziejach Kościoła w Polsce.

22 Z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta w Sejmie. O randze tego zdarzenia niech świadczy fakt, że nigdy i nigdzie wcześniej nie doszło do wystąpienia głowy Kościoła na tym forum. Witany owacyjnie przez ogół reprezentantów obu izb, wszystkich żyjących prezydentów, rząd, sędziów, dyplomatów i przedstawicieli Kościołów oraz wspólnot wyznaniowych papież wzywał do odpowiedzialnego korzystania w życiu publicznym z odzyskanej wolności i powszechnej współpracy dla wspólnego dobra. Przypomniał, że Stolica Apostolska od samego początku wspiera integrację Polski z Unią Europejską. Podkreślił, że Polacy wniosą do tej wspólnoty m.in. doświadczenie dziejowe i kulturowe narodu.

23 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

24 HASŁO: GŁÓWNY CEL: VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2002 roku. HASŁO: Bóg Bogaty w Miłosierdzie. GŁÓWNY CEL: Poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, beatyfikacja ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i s. Sancji Janiny Szymkowiak. Podczas tej wizyty w ojczystym kraju papież odwiedził: Była to ostatnia podróż apostolska papieża Jana Pawła II do Jego ojczyzny. Kraków Kalwarię Zebrzydowską

25

26 KONIEC


Pobierz ppt "WYKONAŁA: Anna Grodzka kl. VIa Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google