Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieś Olszyny położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Olszyny są największą miejscowością pod względem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieś Olszyny położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Olszyny są największą miejscowością pod względem."— Zapis prezentacji:

1

2 Wieś Olszyny położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Olszyny są największą miejscowością pod względem obszaru i liczby ludności w gminie Rzepiennik Strzyżewski, leżącą w dolinie rzeki Olszynki we wschodniej części woj. małopolskiego Olszyny leżą na granicy dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Graniczą z następującymi wioskami: Żurową, Ołpinami, Rzepiennikiem Suchym, Rzepiennikiem Biskupim, Kołkówką i Jodłówką Tuchowską. Przez wioskę przebiega droga powiatowa nr 314 Lubaszowa – Olszyny – Siepietnica oraz nr 371 Rzepiennik Suchy – Olszyny. Odległość od Tarnowa wynosi 35 km, a od Krakowa ok. 100 km.

3

4

5 Olszyny to bardzo stara osada powstała w XIV w. czasie akcji kolonizacyjnej na prawie niemieckim. W dniu 9 marca 1386 r. król Władysław Jagiełło nadał wojewodzie krakowskiemu – Spytkowi herbu Leliwa z Melsztyna wieś Olszyny oraz kilka wsi sąsiednich. Nadanie zostało potwierdzone jeszcze w 1387 r. i 1399 r., zaś królowa Jadwiga – w 1391 r. poręczyła także jego następcom posiadanie tych dóbr, które dotąd dzierżawił.

6 Olszyny są typową wsią rolniczą, którą zamieszkuje obecnie ok. 2300 osób. Dominują gospodarstwa tradycyjne, których średnia wielkość wynosi 3,9 ha. Głównymi uprawami są : zboża, ziemniaki i buraki. Hodowla prowadzona jest bez wyraźnej specjalizacji – głównie bydło i trzoda chlewna. Po zakończeniu nauki w miejscowej szkole dzieci podejmują dalszą edukację głównie w liceach ogólnokształcących i zawodowych w miastach: Tarnowie, Tuchowie. Bieczu, Jaśle i Gorlicach a niewielki procent w szkołach zawodowych. Obecnie obserwuje się wzrost liczby studentów spośród młodzieży olszyńskiej, która podejmuje studia wyższe na różnych uczelniach w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie Lublinie, Kielcach. Jednak młodzież ta nie powraca już na wieś, tylko szuka nowego miejsca zamieszkania i pracy w większych miastach.

7

8 Widok na Zespół Szkół Publicznych w Olszynach

9

10 Stadion LKS Olszyny

11 Od lewej: Dom Ludowy, Ośrodek Zdrowia, Remiza OSP a w dali Kościół

12 Widok na Brzankę (534 m n.p.m.)

13 Brama wejściowa na cmentarz wojskowy

14 Cmentarz wojskowy Według zachowanych napisów nagrobnych na cmentarzu tym spoczywa 179 żołnierzy różnych narodowości. Mogiły ziemne ustawione są w sześciu równoległych rzędach.

15 Przykościelna dzwonnica NEOGOTYCKA DZWONNICA Na placu kościelnym stoi murowana z kamienia ciosanego neogotycka dzwonnica w kształcie arkad, zbudowana w 1908 roku przez miejscowego kamieniarza Józefa Bąka, na której zawieszone są harmonijnie cztery dzwony.

16 KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO Ważnym miejscem wokół, którego skupia się życie ludności wiejskiej jest kościół. W Olszynach pierwszy kościół powstał w 1580 roku pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z własnym kapelanem zależnym od parafii w Ołpinach. Kościół parafialny

17

18 Pomnik został ufundowany w 1910 roku przez Józefa Bąka w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Pomnik grunwaldzki W centrum wsi przy drodze głównej stoi pomnik na wielostopniowym postumencie w kształcie obelisku, wykonany z kamienia, na którego szczycie umieszczony jest wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego.

19 Pomnik Polskich Lotników 7 września 1969 r. wzniesiony został w ogrodzie p. Edwarda Mężyka pomnik dla uczczenia tragicznej śmierci siedmiu polskich lotników. W 66 rocznicę zestrzelenia załogi bombowca Liberator 17 sierpnia 2010 r.odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne odsłonięcia nowej tablicy z poprawnie zapisanymi nazwiskami całej załogi.

20 Wiele przydrożnych krzyży i kapliczek np.

21 Pomnik przyrody w Olszynach

22 Źródła: http://www.olszyny.info.pl Własne zdjęcia


Pobierz ppt "Wieś Olszyny położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Olszyny są największą miejscowością pod względem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google