Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja mała Ojczyzna-Olszyny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja mała Ojczyzna-Olszyny"— Zapis prezentacji:

1 Moja mała Ojczyzna-Olszyny
Ewa Osika

2 Położenie geograficzne
Wieś Olszyny położona jest w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Olszyny są największą miejscowością pod względem obszaru i liczby ludności w gminie Rzepiennik Strzyżewski, leżącą w dolinie rzeki Olszynki we wschodniej części woj. małopolskiego Olszyny leżą na granicy dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Graniczą z następującymi wioskami: Żurową, Ołpinami, Rzepiennikiem Suchym, Rzepiennikiem Biskupim, Kołkówką i Jodłówką Tuchowską. Przez wioskę przebiega droga powiatowa nr 314 Lubaszowa – Olszyny – Siepietnica oraz nr 371 Rzepiennik Suchy – Olszyny.  Odległość od Tarnowa wynosi 35 km, a od Krakowa ok. 100 km. OLSZYNY

3 OLSZYNY

4 Zdjęcie z lotu ptaka

5 Historia Olszyny to bardzo stara osada powstała w XIV w. czasie akcji kolonizacyjnej na prawie niemieckim. W dniu 9 marca 1386 r. król Władysław Jagiełło nadał wojewodzie krakowskiemu – Spytkowi herbu Leliwa z Melsztyna wieś Olszyny oraz kilka wsi sąsiednich. Nadanie zostało potwierdzone jeszcze w 1387 r. i 1399 r., zaś królowa Jadwiga – w 1391 r. poręczyła także jego następcom posiadanie tych dóbr, które dotąd dzierżawił. OLSZYNY

6 Warunki naturalne Szkolnictwo OLSZYNY
Olszyny są typową wsią rolniczą, którą zamieszkuje obecnie ok osób. Dominują gospodarstwa tradycyjne, których średnia wielkość wynosi 3,9 ha. Głównymi uprawami są : zboża, ziemniaki i buraki. Hodowla prowadzona jest bez wyraźnej specjalizacji – głównie bydło i trzoda chlewna. Szkolnictwo Po zakończeniu nauki w miejscowej szkole dzieci podejmują dalszą edukację głównie w liceach ogólnokształcących i zawodowych w miastach: Tarnowie, Tuchowie. Bieczu, Jaśle i Gorlicach a niewielki procent w szkołach zawodowych. Obecnie obserwuje się wzrost liczby studentów spośród młodzieży olszyńskiej, która podejmuje studia wyższe na różnych uczelniach w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie Lublinie, Kielcach. Jednak młodzież ta nie powraca już na wieś, tylko szuka nowego miejsca zamieszkania i pracy w większych miastach. OLSZYNY

7 CIEKAWE MIEJSCA OLSZYNY

8 Widok na Zespół Szkół Publicznych w Olszynach

9

10 Stadion LKS Olszyny

11 Od lewej: Dom Ludowy, Ośrodek Zdrowia, Remiza OSP a w dali Kościół

12 Widok na Brzankę (534 m n.p.m.)

13 Brama wejściowa na cmentarz wojskowy

14 Cmentarz wojskowy Według zachowanych napisów nagrobnych na cmentarzu tym spoczywa 179 żołnierzy różnych narodowości. Mogiły ziemne ustawione są w sześciu równoległych rzędach.

15 NEOGOTYCKA DZWONNICA       Na placu kościelnym stoi murowana z kamienia ciosanego neogotycka dzwonnica w kształcie arkad, zbudowana w 1908 roku przez miejscowego kamieniarza Józefa Bąka, na której zawieszone są harmonijnie cztery dzwony. Przykościelna dzwonnica

16 KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
      Ważnym miejscem wokół, którego skupia się życie ludności wiejskiej jest kościół. W Olszynach pierwszy kościół powstał w 1580 roku pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z własnym kapelanem zależnym od parafii w Ołpinach. Kościół parafialny

17

18 W centrum wsi przy drodze głównej stoi pomnik na wielostopniowym postumencie w kształcie obelisku, wykonany z kamienia, na którego szczycie umieszczony jest wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego.  Pomnik został ufundowany w 1910 roku przez Józefa Bąka w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Pomnik grunwaldzki

19 Pomnik Polskich Lotników
7 września 1969 r. wzniesiony został w ogrodzie p. Edwarda Mężyka pomnik dla uczczenia tragicznej śmierci siedmiu polskich lotników. W 66 rocznicę zestrzelenia załogi bombowca Liberator 17 sierpnia 2010 r.odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne odsłonięcia nowej tablicy z poprawnie zapisanymi nazwiskami całej załogi.

20 Wiele przydrożnych krzyży i kapliczek
np.

21 Pomnik przyrody w Olszynach

22 Źródła: Własne zdjęcia OLSZYNY


Pobierz ppt "Moja mała Ojczyzna-Olszyny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google