Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misją Fundacji jest: - wspierać małżonków w ich wzajemnych relacjach i rodzicielstwie - wspierać dzieci w dojrzewaniu do miłości i odpowiedzialności -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misją Fundacji jest: - wspierać małżonków w ich wzajemnych relacjach i rodzicielstwie - wspierać dzieci w dojrzewaniu do miłości i odpowiedzialności -"— Zapis prezentacji:

1

2 Misją Fundacji jest: - wspierać małżonków w ich wzajemnych relacjach i rodzicielstwie - wspierać dzieci w dojrzewaniu do miłości i odpowiedzialności - wspierać nauczycieli w działaniach wychowawczych i prorodzinnych

3 Seksualizacja dzieci i młodzieży Odpowiedź rodziców i specjalistów w kontekście profilaktyki zintegrowanej Szymon Grzelak Gdańsk, 23.10.2008

4 Zadania rozwojowe okresu dojrzewania (E. Erikson) Akceptacja własnej płci i własnego ciała Akceptacja własnej płci i własnego ciała Przyjęcie zdrowego modelu roli płciowej oraz nauka zdrowego stosunku do płci odmiennej Przyjęcie zdrowego modelu roli płciowej oraz nauka zdrowego stosunku do płci odmiennej Kierowanie własną seksualnością Kierowanie własną seksualnością

5 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego Marzec 2007 Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: APA.

6 Szymon Grzelak Seksualizacja (06.2007)

7 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego Marzec 2007 seksualizacja zdrowa seksualność seksualizacja zdrowa seksualność Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: APA.

8 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Seksualizacja pojawia się, gdy: Wartość osoby sprowadzana jest do seksownego wyglądu lub zachowania Wartość osoby sprowadzana jest do seksownego wyglądu lub zachowania Osoba zostaje seksualnie uprzedmiotowiona (widziana jako obiekt użycia seksualnego innych, a nie w pełni swego człowieczeństwa) Osoba zostaje seksualnie uprzedmiotowiona (widziana jako obiekt użycia seksualnego innych, a nie w pełni swego człowieczeństwa) Seksualność jest tej osobie nieadekwatnie narzucana Seksualność jest tej osobie nieadekwatnie narzucana Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: APA.

9 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Obiektem seksualizacji są przede wszystkim dziewczęta, ale ofiarami dziewczęta i chłopcy Obiektem seksualizacji są przede wszystkim dziewczęta, ale ofiarami dziewczęta i chłopcy Seksualizacja jest obecna we wszystkich rodzajach mediów i w niektórych produktach (TV, radio, wideoklipy, piosenki pop, internet, gry komputerowe, czasopisma, reklama, ubrania, zabawki, itp) Seksualizacja jest obecna we wszystkich rodzajach mediów i w niektórych produktach (TV, radio, wideoklipy, piosenki pop, internet, gry komputerowe, czasopisma, reklama, ubrania, zabawki, itp) Z seksualizacją związane są wąskie standardy szczupłości i seksowności Z seksualizacją związane są wąskie standardy szczupłości i seksowności Do seksualizacji mogą się przyczyniać rodzice (traktując fizyczną atrakcyjność jako najważniejszy cel dla dziewcząt), nauczyciele (stawiając dziewczęta w seksualizowanej roli dorosłych kobiet), rówieśnicy (przez wymuszanie konformizmu wobec mód na szczupłość i seksowność) i same dziewczęta poprzez zjawisko samo uprzedmiotowienia (kupowanie ubrań nadających seksowny wygląd, naśladowanie stylu bycia idoli młodzieżowej pop-kultury) Do seksualizacji mogą się przyczyniać rodzice (traktując fizyczną atrakcyjność jako najważniejszy cel dla dziewcząt), nauczyciele (stawiając dziewczęta w seksualizowanej roli dorosłych kobiet), rówieśnicy (przez wymuszanie konformizmu wobec mód na szczupłość i seksowność) i same dziewczęta poprzez zjawisko samo uprzedmiotowienia (kupowanie ubrań nadających seksowny wygląd, naśladowanie stylu bycia idoli młodzieżowej pop-kultury)

10 Dziewczęta uczą się traktować siebie jako obiekty służące do oglądania, które poddawane są ocenie opartej na wyglądzie zewnętrznym. Zjawisko samouprzedmiotowienia dziewcząt

11 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Konsekwencje seksualizacji: A1 badania Poznawcze (pogorszenie sprawności umysłowej, logicznego myślenia, obliczeń matematycznych) Poznawcze (pogorszenie sprawności umysłowej, logicznego myślenia, obliczeń matematycznych) Emocjonalne (brak pewności siebie, nieakceptacja własnego ciała, wstyd, lęk, wstręt do siebie) Emocjonalne (brak pewności siebie, nieakceptacja własnego ciała, wstyd, lęk, wstręt do siebie) Psychiczne (zaburzenia odżywiania, niska samoocena, depresja) Psychiczne (zaburzenia odżywiania, niska samoocena, depresja) Seksualne (zaburzenia w rozwoju zdrowej seksualności, nierealistyczne lub negatywne oczekiwania wobec sfery seksualnej, brak asertywności) Seksualne (zaburzenia w rozwoju zdrowej seksualności, nierealistyczne lub negatywne oczekiwania wobec sfery seksualnej, brak asertywności) Związane z własną tożsamością (traktowanie wyglądu i fizycznej atrakcyjności jako centralnej wartości u kobiety) Związane z własną tożsamością (traktowanie wyglądu i fizycznej atrakcyjności jako centralnej wartości u kobiety) Inne (chłopcom utrudnia znalezienie akceptowalnej partnerki lub pełne przeżywanie intymnej relacji, starszym kobietom przysparza cierpień w dążenia do ideałów fizycznej atrakcyjności) Inne (chłopcom utrudnia znalezienie akceptowalnej partnerki lub pełne przeżywanie intymnej relacji, starszym kobietom przysparza cierpień w dążenia do ideałów fizycznej atrakcyjności) Wzrost przemocy seksualnej i dziecięcej pornografii Wzrost przemocy seksualnej i dziecięcej pornografii

12 Raport o Seksualizacji Dziewcząt Antidota: Programy edukacji medialnej Programy edukacji medialnej Kontakt dziecka z mediami w towarzystwie dorosłego (pomoc w interpretacji seksualizujących treści) Kontakt dziecka z mediami w towarzystwie dorosłego (pomoc w interpretacji seksualizujących treści) Oparcie w religii (rozbudzanie wrażliwości etycznej i psychologiczno- duchowa alternatywa wobec wartości propagowanych przez pop-kulturę) Oparcie w religii (rozbudzanie wrażliwości etycznej i psychologiczno- duchowa alternatywa wobec wartości propagowanych przez pop-kulturę) Edukacja seksualna wpisująca seksualność w kontekst pozostałych wymiarów człowieczeństwa Edukacja seksualna wpisująca seksualność w kontekst pozostałych wymiarów człowieczeństwa Działania na rzecz ograniczenia seksualizujących treści w mediach i w produktach Działania na rzecz ograniczenia seksualizujących treści w mediach i w produktach

13

14

15

16 Profilaktyka zintegrowana Profilaktyka zintegrowana to nazwa podejścia do profilaktyki dziecięcej i młodzieżowej to nazwa podejścia do profilaktyki dziecięcej i młodzieżowej mająca charakter autorskiej syntezy współczesnej wiedzy profilaktycznej. mająca charakter autorskiej syntezy współczesnej wiedzy profilaktycznej.

17 Profilaktyka zintegrowana Profilaktyka zintegrowana Dwa wymiary integracji: Dwa wymiary integracji: oIntegracja działań różnych podmiotów oddziaływujących na dzieci i młodzież oIntegracja różnych dziedzin profilaktyki

18 Definicja aktualna (2008) Profilaktyka zintegrowana to taka, która stawia sobie za cel skuteczne zapobieganie możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych i problemów młodzieży (np. nikotyna, alkohol, narkotyki, przemoc, depresja, ciąże nastolatek, HIV/AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową) i korzysta z metodyki dającej największą szansę na osiągnięcie dobrej proporcji nakładów do efektów (cost-effectiveness). to taka, która stawia sobie za cel skuteczne zapobieganie możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych i problemów młodzieży (np. nikotyna, alkohol, narkotyki, przemoc, depresja, ciąże nastolatek, HIV/AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową) i korzysta z metodyki dającej największą szansę na osiągnięcie dobrej proporcji nakładów do efektów (cost-effectiveness).

19 Dlaczego tak? Czynniki ryzyka różnych zachowań ryzykownych młodzieży są podobne Czynniki ryzyka różnych zachowań ryzykownych młodzieży są podobne Czynniki chroniące są podobne Czynniki chroniące są podobne Te same teorie okazują się skuteczne w różnych obszarach profilaktyki Te same teorie okazują się skuteczne w różnych obszarach profilaktyki Te same strategie i elementy kluczowe są skuteczne w różnych obszarach profilaktyki Te same strategie i elementy kluczowe są skuteczne w różnych obszarach profilaktyki Diagnozując problemy młodzieży (np. ESPAD) coraz częściej bada się ich szeroki przekrój. Nasilenie problemów jest różne w różnych miastach, szkołach grupach wiekowych i płciowych. Diagnozując problemy młodzieży (np. ESPAD) coraz częściej bada się ich szeroki przekrój. Nasilenie problemów jest różne w różnych miastach, szkołach grupach wiekowych i płciowych. Szczegółowe diagnozowanie problemów na dużą skalę nierealne. Zamiast tego można uderzać w całe pęczki problemów Szczegółowe diagnozowanie problemów na dużą skalę nierealne. Zamiast tego można uderzać w całe pęczki problemów

20 W profilaktyce zintegrowanej dąży się do wzmacniania czynników chroniących młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemowych oraz do osłabiania czynników ryzyka. Szczególne znaczenie przykładane jest do czynników uniwersalnych (np. więzi z ważnymi dorosłymi, religijność). Szczególne znaczenie przykładane jest do czynników uniwersalnych (np. więzi z ważnymi dorosłymi, religijność).

21 Wydawnictwo Naukowe Scholar kwiecień 2006

22 Ważną gałęzią profilaktyki zintegrowanej są działania skierowane do małych dzieci (4-10), są działania skierowane do małych dzieci (4-10), ich rodziców i wychowawców. ich rodziców i wychowawców. Przykładem takich działań są programy Przykładem takich działań są programy Cukierki, Magiczne Kryształy i Księżniczka Roku oparte o bajki profilaktyczne Agnieszki Grzelak pełniące funkcję szczepionek wychowawczych. Cukierki, Magiczne Kryształy i Księżniczka Roku oparte o bajki profilaktyczne Agnieszki Grzelak pełniące funkcję szczepionek wychowawczych.

23 Szymon Grzelak Szymon Grzelak Strategia pozytywnych inicjacji Strategia pozytywnych inicjacji (cykl 2007/2008) (cykl 2007/2008)

24 Inicjacja = wtajemniczenie (łac. initiatio) lub początek (łac. initium).

25 Jaka kultura – takie wtajemniczenia Jakie społeczeństwo – takie inicjacje

26 inicjacja….

27 ZASADY ROZMÓW Z DZIEĆMI O SEKSUALNOŚCI Rodzic powinien być o 2 kroki przed resztą świata w objaśnianiu dziecku spraw seksualności. Rodzic powinien być o 2 kroki przed resztą świata w objaśnianiu dziecku spraw seksualności. Mówimy dziecku prawdę. Nie zbywamy, nie wyśmiewamy, nie kpimy. Mówimy dziecku prawdę. Nie zbywamy, nie wyśmiewamy, nie kpimy. Informację dostosowujemy do wieku dziecka. Młodsze dziecko może potrzebować bardziej wyjaśnień filozoficznych i egzystencjalnych niż fizjologicznych. Informację dostosowujemy do wieku dziecka. Młodsze dziecko może potrzebować bardziej wyjaśnień filozoficznych i egzystencjalnych niż fizjologicznych. Używamy słów zrozumiałych dla dziecka. Używamy słów zrozumiałych dla dziecka. Do rozmów z dzieckiem wykorzystujemy zaistniałe lub specjalnie stworzone sytuacje: wydarzenia rodzinne, obejrzane filmy, itp. Do rozmów z dzieckiem wykorzystujemy zaistniałe lub specjalnie stworzone sytuacje: wydarzenia rodzinne, obejrzane filmy, itp. Im młodsze dziecko, tym krótszy komunikat. Im młodsze dziecko, tym krótszy komunikat.

28 ZASADY ROZMÓW Z DZIEĆMI O SEKSUALNOŚCI 7. Pytania o treści seksualne traktujemy równie spokojnie, jak pytanie o budowę traktora czy latanie ptaków, pamiętając przy tym, że przy ich okazji trzeba dziecku pokazać sens ludzkiego życia, sens kobiecości i męskości, piękno macierzyństwa. 8. Jeśli czegoś nie wiemy lub nie wiemy jak o tym powiedzieć - nie zmyślamy. Mówimy, że nie wiemy. 9. Informujemy o zagrożeniach w sposób prawdziwy i z troską, ale nie strasząc naginanymi argumentami. 10. Dbamy o to, aby inni ludzie, którzy wychowują Twoje dziecko wzmacniali nasz przekaz, a nie podważali. Dalsza rodzina (imprezy, wesela, komentarze, język), nauczyciele, massmedia.

29 Archipelag Skarbów Wyspa Skarbów I Wyspa Skarbów II

30 autor: dr Szymon Grzelak współautorzy elementów programu: mgr Grzegorz Paź mgr Barbara Paź dr Marek Babik W latach 2006-2008 25 realizacji = 2500 uczniów 800 rodziców 450 nauczycieli W latach 2006-2008 25 realizacji = 2500 uczniów 800 rodziców 450 nauczycieli Archipelag Skarbów opracowano w 2006 roku w oparciu o koncepcję profilaktyki zintegrowanej we współpracy z PARPA Archipelag Skarbów opracowano w 2006 roku w oparciu o koncepcję profilaktyki zintegrowanej we współpracy z PARPA

31 Cele programu: integracja seksualności z całą osobowością integracja seksualności z całą osobowością kształtowanie postawy wstrzemięźliwości seksualnej kształtowanie postawy wstrzemięźliwości seksualnej kształtowanie postawy szacunku wobec innych kształtowanie postawy szacunku wobec innych ograniczenie korzystania z substancji psychoaktywnych ograniczenie korzystania z substancji psychoaktywnych wzrost zaufania do pozytywnych dorosłych wzrost zaufania do pozytywnych dorosłych duchowy emocjonalny fizyczny społeczny intelektualny JA

32 Adresaci: młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich Struktura i metodyka: 8 godzin pracy z młodzieżą (dwa 4-godzinne mityngi dla dużej grupy 60-200 os.) 8 godzin pracy z młodzieżą (dwa 4-godzinne mityngi dla dużej grupy 60-200 os.) 1,5-godzinne spotkanie dla rodziców 1,5-godzinne spotkanie dla rodziców 2-godzinne szkolenie rady pedagogicznej 2-godzinne szkolenie rady pedagogicznej Realizatorzy: 3-4 osobowa wyspecjalizowana ekipa 3-4 osobowa wyspecjalizowana ekipa

33 Struktura i metodyka, cd.: Program dla młodzieży zawiera: Program dla młodzieży zawiera: ćwiczenia aktywizujące ćwiczenia aktywizujące mini-wykłady oparte o prezentacje multimedialne mini-wykłady oparte o prezentacje multimedialne elementy dialogu z salą elementy dialogu z salą świadectwa zdrowego stylu życia zaproszonych studentów świadectwa zdrowego stylu życia zaproszonych studentów festiwal twórczości festiwal twórczości Elementy specjalne: Elementy specjalne: nagrody za udział w ćwiczeniach i festiwalu nagrody za udział w ćwiczeniach i festiwalu eleganckie zaproszenia rozdawane wszystkim uczestnikom eleganckie zaproszenia rozdawane wszystkim uczestnikom strona internetowa dla młodzieży www.archipelagskarbow.eu strona internetowa dla młodzieży www.archipelagskarbow.euwww.archipelagskarbow.eu Konsultacje elektroniczne dla uczestników Konsultacje elektroniczne dla uczestników Program bazuje na pozytywach, zmienia przekonania normatywne i ukazuje konsekwencje zachowań ryzykownych Program bazuje na pozytywach, zmienia przekonania normatywne i ukazuje konsekwencje zachowań ryzykownych

34 Wyniki ankiet bezpośrednich – gimnazja przydatność szacunek pornografia xc alkohol narkotyki ślub dorosłość Średnia ocena: 4,75

35 Festiwal twórczości Archipelagu Skarbów Krótki wiersz Krótki wiersz Piosenka po polsku lub nie Piosenka po polsku lub nie Własne tłumaczenie piosenki Własne tłumaczenie piosenki Zdanie wyrażające ważną dla Ciebie mądrość życiową Zdanie wyrażające ważną dla Ciebie mądrość życiową Miniprezentacja komputerowa (1-3 slajdy) Miniprezentacja komputerowa (1-3 slajdy) Nowa zasada postępowania z drapieżnikiem wraz z pomysłem jak ją wykorzystać Nowa zasada postępowania z drapieżnikiem wraz z pomysłem jak ją wykorzystać Inne dzieło twórcze – plastyczne, muzyczne lub informatyczne Inne dzieło twórcze – plastyczne, muzyczne lub informatyczne TEMATY: Hierarchia wartości w praktyce Hierarchia wartości w praktyce Miłość, w której najważniejszy jest niebieski Miłość, w której najważniejszy jest niebieski Szacunek do dziewczyn i kobiet Szacunek do dziewczyn i kobiet STOP Pornografii STOP Pornografii Oswajanie tygrysów (sił seksualności, złości) Oswajanie tygrysów (sił seksualności, złości) Wstrzemięźliwość seksualna z wyboru Wstrzemięźliwość seksualna z wyboru Znaczenie trzeźwości od alkoholu i narkotyków w miłości Znaczenie trzeźwości od alkoholu i narkotyków w miłości

36

37 Prószyński i S-ka Patronat medialny:grono-net Wiktor Gimnazjalista Gildia.pl

38 Herbata szczęścia to magiczna i wciągająca powieść dla młodzieży, bez elementów przemocy. Autorka w bardzo ciekawy sposób pisze o uczuciach oraz podstawowych wartościach takich jak przyjaźń, rodzina czy miłość. Herbata szczęścia to magiczna i wciągająca powieść dla młodzieży, bez elementów przemocy. Autorka w bardzo ciekawy sposób pisze o uczuciach oraz podstawowych wartościach takich jak przyjaźń, rodzina czy miłość. KAŻDY NASTOLATEK POWINIEN JĄ PRZECZYTAĆ! Agnieszka Grzelak ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Jest autorką popularnych bajek profilaktycznych Cukierki i Magiczne kryształy.

39 rok szkolny 2007/2008 Ewaluacja sumatywna programu Archipelag Skarbów rok szkolny 2007/2008 Ewaluacja sumatywna programu Archipelag SkarbówInstytucje wspierające: M MEN P PARPA C CMPPP K Krajowe Centrum ds. AIDS U Urzędy miast i gmin województwa mazowieckiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego

40 Osoby badane do analizy: GIMNAZJUM klasy II i III N = 922 ŚREDNIE SZKOŁY ZAWODOWE klasy I i II N = 345 N = 1267

41 Schemat eksperymentalny 2 x 3 Archipelag Archipelag 2 miesiące p r e t e s t grupa kontrolna grupa eksperymentalna 1 p o s t t e s t 2 p o s t t e s t 6 miesięcy Archipelag Archipelag

42 Gimnazja i szkoły średnie F 1,543 = 6,941 ; p=0,009 Celowe przerwanie oglądania obrazów lub czytania tekstów erotycznych lub pornograficznych wśród osób, które miały styczność z takimi materiałami

43 Celowe oglądanie obrazów lub czytanie tekstów erotycznych lub pornograficznych Gimnazjum (chłopcy) F 1,383 = 5,156 ; p=0,024 EFEKTY PO 6 MIESIĄCACH

44 Picie napojów alkoholowych (szampan, piwo, wino, wódka) w ciągu osta t nich 30 dni Gimnazja i szkoły średnie (chłopcy) F 1,384 = 3,982 ; p<0,05

45 Picie napojów alkoholowych (szampan, piwo, wino, wódka) w ciągu ostatnich 30 dni Gimnazjum F 1,853 = 4,457 ; p=0,037 EFEKTY PO 6 MIESIĄCACH

46 Gimnazja i szkoły średnie F 1,890 = 9,196 ; p<0,005 Użycie narkotyku (marihuana, haszysz, amfetamina, ecstasy i inne) w ciągu ostatnich 7 dni

47 Użycie narkotyku (marihuana, haszysz, amfetamina, ecstasy i inne) w ciągu ostatnich 6 miesięcy Gimnazjum F 1,875 = 4,815 ; p=0,028 EFEKTY PO 6 MIESIĄCACH

48 Myśli samobójcze w ciągu ostatnich 12 miesięcy Gimnazjum (dziewczęta) F 1,510 = 4,415 ; p=0,036 EFEKTY PO 6 MIESIĄCACH

49 Intencja czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego do ślubu Gimnazjum F 1,1275 =16,04; p<0,001

50 Zależy mi, by czekać z kontaktami seksualnymi do ślubu Gimnazjum

51 Intencja czekania z rozpoczęciem współżycia seksualnego do osiągnięcia pełnej dorosłości [dojrzałość, samodzielność, zdolność do odpowiedzialności za rodzinę] Gimnazjum F 1,1275 =22,02; p<0,001

52 Zależy mi, by czekać z kontaktami seksualnymi do pełnej dorosłości Gimnazjum

53 Współżycie seksualne gimnazjalistów w okresie ostatniego miesiąca Gimnazjum F 1,837 = 3,626 ; p=0,057

54 C I A Ł O R O Z U M UCZUCIA W I Ę Z I D U C H ON TYTY ON A żywioł zmysłów pobudzenie seksualne atrakcyjność fizyczna higiena dbałość o wygląd zdrowie żywioł emocji fascynacja zakochanie okazywanie uczuć dystans do własnych uczuć przewidywanie konsekwencji uważne słuchanie, empatia podejmowanie decyzji planowanie wiedza o miłości uznawanie swoich błędów hierarchia wartości cele życiowe zasady wierność zasadom szacunek dla innych przebaczenie świadome kierowanie sobą

55 KOLEŻANKI I ZNAJOME KOLEŻANKI I ZNAJOME KOBIETY BLISKIE I WAŻNE KOBIETY Z PORNOGRAFII I Z AGENCJI KOBIETY Z PORNOGRAFII I Z AGENCJI

56

57 Jeśli w sobie masz choć krztę godności nie oglądaj gołych lasek, kobiet w nagości bo pewnie często na necie, na filmach chcesz zobaczyć je a twoje sumienie nie opiera się. Ja Tobie to mówię, z własnego doświadczenia, Tam nie ma nic fajnego do obejrzenia. Jeśli jednak chcesz zobaczyć, nie zabronię wchodzić, Lecz to może tylko Tobie zaszkodzić. Uzależnisz się, chociaż tego nie poczujesz, przez to kawał życia sobie zmarnujesz. Więc Ci dobrze radzę, lepiej słuchaj mnie I od dzisiaj pornografii mów głośno NIE!!! uczeń gimnazjum wiejskiego

58

59 SEKS to nie kontakt dwóch ciał Prawda o współżyciu seksualnym ON ON A

60 SEKS to wyraz miłości dwóch OSÓB Prawda o współżyciu seksualnym ON ON A

61 CZĘSTY ROZWÓJ MIŁOŚCI W ZWIĄZKU: 1. Silne uczucia 2. Seks 3. PROBLEMy

62 W MIŁOŚCI WAŻNY JEST WYBÓR WŁAŚCIWEJ OSOBY IM BARDZIEJ WYBÓR JEST TRZEŹWY TYM LEPIEJ Dlaczego uczucia + seks to zła recepta na rozwój miłości:

63 SEKS DAJE POCZUCIE BLISKOŚCI I SILNEJ WIĘZI ALE ZAKŁÓCA TRZEŹWY WYBÓR Dlaczego uczucia + seks to zła recepta na rozwój miłości:

64 Wiedza, że żadna metoda nie daje 100% pewności, że po współżyciu seksualnym nie dojdzie do nieplanowanej ciąży. Gimnazjum F 1,1275 = 146,7; p<0,001

65 Wiedza, że żadna metoda nie daje 100% pewności, że po współżyciu seksualnym nie dojdzie do zakażenia wirusem HIV. Gimnazjum F 1,1275 = 106,6 ; p<0,001

66 Skuteczność prezerwatyw w ochronie przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową Skuteczność prezerwatyw w ochronie przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową wirus HIV - 80% skuteczności wirus HPV - 70% skuteczności chlamydioza - 60% skuteczności kiła - ograniczona skuteczność opryszczka typ 2 - ograniczona skuteczność rzęsistkowica - ograniczona skuteczność rzeżączka - 90% skuteczności wirus HIV - 80% skuteczności wirus HPV - 70% skuteczności chlamydioza - 60% skuteczności kiła - ograniczona skuteczność opryszczka typ 2 - ograniczona skuteczność rzęsistkowica - ograniczona skuteczność rzeżączka - 90% skuteczności Weller, S, Davis, K. (2004). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK. McKay, A. (2007). The effectiveness of latex condoms for prevention of STI/HIV. The Canadian Journal of Human Sexuality, vol 16 (1-2) Weller, S, Davis, K. (2004). Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK. McKay, A. (2007). The effectiveness of latex condoms for prevention of STI/HIV. The Canadian Journal of Human Sexuality, vol 16 (1-2)

67 dr Szymon Grzelak, Wiceprezes Zarządu Fundacji: pppp iiii oooo nnnn ____ ssss zzzz @@@@ wwww pppp.... pppp llllwww.homohomini.org www.archipelagskarbow.eu


Pobierz ppt "Misją Fundacji jest: - wspierać małżonków w ich wzajemnych relacjach i rodzicielstwie - wspierać dzieci w dojrzewaniu do miłości i odpowiedzialności -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google