Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Brygida Bieda ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa tel. 034 – 362-30-33,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Brygida Bieda ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa tel. 034 – 362-30-33,"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Brygida Bieda ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa tel. 034 – 362-30-33, e-mail: mp43@zeto.czest.pl tel. 034 – 362-30-33, e-mail: mp43@zeto.czest.pl

2 Nasz ą pasj ą s ą ludzie.

3 Jesteśmy przedszkolem integracyjnym, gdzie uczą się wspólnie dzieci zdrowe i niepełnosprawne, co przynosi obustronne korzyści w aspekcie wychowawczym i dydaktycznym. W przedszkolu funkcjonują IV oddziały – grupy mają swoje nazwy: Żabki, Biedronki, Świetliki, Pszczółki, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 3-8 lat w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4 Przedstawiamy Państwu ciekawe programy i przedsięwzięcia jakie od wielu lat funkcjonują na terenie naszego przedszkola. Trzy z nich to programy autorskie: Dogoterapia Uczymy się języka niemieckiego w przedszkolu Śpiewam, rozumiem, mówię…- język włoski dla przedszkolaków, natomiast Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych Paraolimpiada, który z imprezy o zasięgu międzyprzedszkolnym przekształcił się w duże przedsięwzięcie regionalne oraz corocznie organizowane Wyścigi Rowerowe to imprezy o uniwersalnym, integrującym charakterze.

5 Program autorski Dogoterapia jest realizowany od 2002 roku i cieszy się nieustannie olbrzymim zainteresowaniem dzieci i rodziców. Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z udziałem psów wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych. Zajęcia z psami dobrze wpływają na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Wzbogacają słownictwo, uwrażliwiają, uczą odpowiedzialności, rozwijają motorykę małą i dużą, ćwiczą koncentrację, pamięć, wpływają pozytywnie na rozwój zmysłów. Cele dogoterapii : zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uaktywnienie w strefach poznawczych (uwaga, wzrok, słuch, dotyk i węch), pozytywny wpływ na rozwój mowy i potrzeby komunikacji nauka relaksacji w obecności psa

6 Dogoterapia obejmuje grupy integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu na terenie przedszkola ( sala, gabinet terapii, sala gimnastyczna) Pies wybrany do terapii to golden retriver, wabi się Laki, ma 6 lat. Właścicielem psa jest nauczycielka naszego przedszkola Anna Bulica, która po ukończeniu specjalistycznych kursów powadzi zajęcia dogoterapii.

7 Staramy się, aby w czasie zajęć z naszym pupilem oddziaływać na wszystkie zmysły. Staramy się stworzyć warunki do relaksacji i wyciszenia emocji, wyzwolić spontaniczność i aktywność dzieci w sferze ruchowej i werbalnej. Pragniemy, aby dziecko było po prostu szczęśliwe. Cieszy nas każdy postęp: nowe słowo, ruch, gest. Pobyt z Lakim powoduje wzrost zainteresowania i motywacji u dziecka, a czasem pies staje się tylko" jego przyjacielem, do którego można się przytulić. Pies nie krytykuje i nie stawia żadnych wymagań. Dzięki terapii u wielu dzieci można zauważyć zmiany w codziennym zachowaniu- wzrasta akceptacja samego siebie, a także chęć bycia z innymi.

8 Efekty dogoterapii mierzyliśmy za pomocą obserwacji skategoryzowanej przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego cyklu zajęć prowadzonych według scenariuszy autorskich. Zaobserwowano pozytywne zmiany w codziennym zachowaniu dzieci polegające na: większej motywacji do wykonywania zadań, wydłużenia czasu koncentracji uwagi, usprawnienia mowy komunikacyjnej oraz motoryki dzieci, lepszej orientacji w schemacie ciała, zmniejszenia ilości zachowań agresywnych

9

10 Przedstawiony program stanowi sposób na poszerzenie oferty zajęć przedszkolnych i ma na celu usprawnienie rozwoju emocjonalno- społecznego oraz motoryki dzieci w wieku przedszkolnym, co może wpłynąć na lepszy start szkolny.

11 Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych Paraolimpiada funkcjonuje od 2001 roku i organizowany jest corocznie. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem środowiska, o czym świadczy duża ilość zgłaszanych dzieci i placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Naszym celem jest: - propagowanie szeroko pojętej integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. -umiejetność współdziałania dzieci sprawnych fizycznie z dziećmi z deficytami rozwojowymi -umiejętność rozładowywania napięć i pokonywania stresu -podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości -zmiana wizerunku dziecka niepełnosprawnego w środowisku Paraolimpiada 2005 Paraolimpiada 2007

12 Konkurs Gier i Zabaw Ruchowych Paraolimpiada z imprezy o zasięgu międzyprzedszkolnym przekształcił się w duże przedsięwzięcie o charakterze regionalnym. Dla nas samych jest to dużym zaskoczeniem, że stwarzanie możliwości współuczestnictwa w życiu społecznym dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami jest tak bardzo potrzebne w naszym środowisku. Dodatkowym efektem programu jest popularyzacja zabaw ruchowych u dzieci i młodzieży oraz położenie akcentu na aspekt rewalidacji w oparciu o zajęcia sportowe jako element rehabilitacji psychoruchowej i promowania zdrowego stylu życia.

13 Po zakończonym konkursie uczestnicy spotykają się z jurorami w celu dokonania oceny swoich dokonań. Rozmowy służą do dokonania analizy mocnych i słabych stron prezentacji i są wskazówką dla nauczycieli i terapeutów do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. Dobrym materiałem służącym do lepszej pracy jest film nagrany podczas kolejnych konkurencji. Podczas odtwarzania filmu mamy możliwość zwrócenia uwagi na ewentualne błędy czy też niedociągnięcia zaistniałe podczas konkurencji zespołowych – ich omówienie i korygowanie.

14 Wyścig Rowerowy Przedszkolaków - od 2002 roku organizujemy co roku w Miasteczku Ruchu Drogowego przy SP nr 50, a ostatnio na terenie Promenady i Lasku Aniołowskiego. Dzieci muszą wykazać się dużymi umiejętnościami prawidłowej jazdy rowerem na polu manewrowym zważając na znaki drogowe, sygnalizację świetlną, sytuacje na drodze. Konkurs jest uwieńczeniem zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji komunikacyjnej.

15 Wyścig rowerowy wspierają policjanci z V Komisariatu Policji i Komendy Miejskiej w Częstochowie. Dużą atrakcją dla dzieci są wozy policyjne, do których można wsiąść i motocykle eskortujące naszą jazdę. O tym, że konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem świadczy co roku obecność mediów. Dodatkowym efektem jest propagowanie zdrowego stylu życia i spędzania czasu rodziców z dziećmi.

16 Medale i dyplomy za udział w konkursie odebrane z rąk Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego to dla przedszkolaków wielka nagroda i przeżycie.

17 Nauczanie języków obcych w przedszkolu to jeden z efektów współpracy międzynarodowej w programie Comenius w latach 2004 -2007 i ukończenia przez nauczycielki kursów językowych. Wykorzystujemy obecnie dwa programy własne opracowane przez nauczycielki: Uczymy się języka niemieckiego w przedszkolu Śpiewam, rozumiem, mówię… - język włoski dla przedszkolaków Programy skierowane są do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, które chcą bawić się językami obcymi a także zapoznawać się z kulturą i obyczajowością innych krajów.

18 Nasze programy zostały opracowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, oparte są na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych dzieci. Programy wykorzystują naturalne predyspozycje dziecka do nauki języków obcych: spontaniczność, wrażliwość, działanie intuicyjne, potrzebę ruchu jak również krótkotrwałą koncentrację. Celem głównym naszych zajęć jest rozwijanie sprawności komunikacyjnej w obcym języku i poznawanie nowego słownictwa związanego z otoczeniem dziecka i jego codziennymi czynnościami.

19 Nauka języków obcych jest sukcesywnie wplatana w program nauczania danej grupy i elastycznie dostosowywana do kalendarza imprez przedszkolnych. Naszym atutem jest to, że prowadzącymi są nauczycielki naszego przedszkola, które mogą wybierać treści programowe i elastycznie dostosowywać metody pracy do aktualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Ta forma nauki wytwarza u dzieci motywację i pozytywne nastawienia do nauki języka obcego w dalszych etapach nauki oraz rozwija sprawności mówienia i słuchania u dzieci. Osłuchanie się z językiem obcym pozwoli na łatwiejszy start w szkole podstawowej.

20 W przedszkolu wykorzystywanych jest wiele metod pracy z dziećmi. Rodzaj metody dobrany jest odpowiednio dla potrzeb grupy lub indywidualnie dla dziecka w przypadku zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Wykorzystujemy na co dzień: Metodę Dobrego Startu, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, program aktywności Dotyk i Komunikacja M. Ch. Knillów, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, pedagogiki M. Montessorii, terapię zabawy, elementy integracji sensorycznej, arteterapię, bajkoterapię, trening autogenny. Dzieci mają możliwość ekspresji swoich potrzeb ruchowych na zajęciach z muzykoterapii, w trakcie zajęć gimnastycznych z rehabilitantem, spontanicznych zabaw w suchym basenie oraz ćwiczeń z wykorzystaniem rozmaitego sprzętu, w tym atrakcyjnych kształtek rehabilitacyjnych.

21 Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają wobec nas zwykle duże oczekiwania i liczą na naszą pomoc. We wszystkich naszych działaniach stosujemy podejście oparte na współpracy i wspólnym negocjowaniu celów. Pierwszy kontakt z rodzicami następuje już przy rekrutacji. Rodzice coraz częściej przychodzą wspólnie z dzieckiem, pragną obejrzeć całe przedszkole, interesują się wyposażeniem, rodzajem zajęć, rozkładem dnia itp. Widać w tym rzeczywistą troskę o swoje dziecko, któremu chcą zapewnić optymalny rozwój. Cieszymy się z takiego odpowiedzialnego rodzicielstwa. W naszym przedszkolu nie zapominamy też o starszym pokoleniu, mamy dla nich specjalny program Naszej Kochanej Babuni.

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dyrektor Brygida Bieda ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa ul. Bronisława Czecha 17, 42 – 224 Częstochowa tel. 034 – 362-30-33,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google