Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Mogilany EDUKACJA UMIEJĘTNOŚCI POSTĘP 2001 - 2008 Mogilany, 29 grudnia 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Mogilany EDUKACJA UMIEJĘTNOŚCI POSTĘP 2001 - 2008 Mogilany, 29 grudnia 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Mogilany EDUKACJA UMIEJĘTNOŚCI POSTĘP Mogilany, 29 grudnia 2008 roku

2 uczniowie szkół są wychowywani w duchu uniwersalnych humanistycznych wartości takich jak prawda, uczciwość i wolność mają zapewnioną wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, otwartą i przyjazną uczniom atmosferę pracy, zajęcia pozalekcyjne, nowocześnie wyposażone pracownie, w tym w szczególności teleinformatyczne obiekty sportowe i rekreacyjne szkoły są szkołą intelektu – zapewniają aktywne i twórcze uczenie się, rozwijanie zdolności i umiejętności poznawczych uczniowie czynnie włączają się w życie społeczności lokalnej. Uczestniczą w środowiskowych uroczystościach i konkursach, wykazując przy tym wysoki poziom kultury osobistej, wiedzy i umiejętności Liczba placówek 10 szkół podstawowych 7 gimnazjum 2 przedszkole 1 uczniów 1482 nauczycieli 185 obsługa 65 budżet 2008 ok. 15 mln International School of Krakow z siedzibą w Lusinie Akademia Językowa w Chorowicach International School of Krakow in Lusina/Mogilany

3

4

5

6

7 Zespół Szkół w Gaju: Szkoła Podst. : 8.00 – (maksymalnie) Gimnazjum: 8.00 – (maksymalnie) Gimnazjum w Mogilanach: 7.50 – (maksymalnie) Szkoła Podstawowa w Mogilanach: pn, wt: 7.40 – (maksymalnie) śr – pt: 7.40 – (maksymalnie) Oddział Przedszkolny (2 grupy): 7.30 – SP Buków: 8.00 – (maksymalnie) SP Konary: 8.00 – (maksymalnie) SP Libertów: 8.00 – (maksymalnie) SP Lusina: 8.00 – (ze świetlicą 2 godz.) SP Włosań: 8.00 – (maksymalnie)

8 Najważniejsze zadania w tym zakresie: Wykonanie progów zwalniających w okolicach: SP Buków, SP Mogilany, Gimnazjum Mogilany (drogi gminne) Wykonanie progów zwalniających w okolicach: SP Lusina i SP Włosań (drogi powiatowe) Wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w okolicach SP w Libertowie (ZDPK) Wykonanie monitoringu w: ZS w Gaju, SP i Gimnazjum w Mogilanach Zatrudnienie 3 osób przeprowadzających dzieci przez drogę krajową nr 7 tzw. Zakopiankę – zadanie realizowane od 12 lat Dowóz dzieci do szkół - Gimbus Akcja Bezpieczna Gmina Mogilany – spotkania z Policją, pogadanki z rodzicami i dziećmi, ulotki, emblematy odblaskowe Dodatkowe środki finansowe na Policję – patrole, drogówka

9 1. Budowa szkoły w Konarach (kontynuacja zadania) – wydatkowano kwotę zł 2. Remont dachu na budynku SP w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 3. Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Bukowie – wydatkowano kwotę zł 4. Wymiana dachu na przedszkolu w Libertowie (zapłacono za roboty wykonane w 2000 roku) – wydatkowano zł

10 1. Modernizacja budynku SP w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 2. Modernizacja budynku SP w Bukowie – wydatkowano kwotę zł 3. Budowa stołówki w SP w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł 4. Wymiana dachu na SP w Lusinie – wydatkowano kwotę zł 5. Wymiana stolarki okiennej w szkołach – wydatkowano kwotę zł 6. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 7. Budowa oczyszczalni przy SP Buków – wydatkowano kwotę zł

11 1. Budowa szkoły w Konarach (kontynuacja zadania) – wydatkowano kwotę zł (w tym wydatki niewygasające zł) 2. Remont sali gimnastycznej przy SP w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł 3. Malowanie dachów - ZS w Gaju – wydatkowano kwotę zł 4. Remont SP w Bukowie – wydatkowano kwotę zł 5. Remont SP w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 6. Wymiana stolarki okiennej (SP Mogilany, Buków, Lusina) wydatkowano kwotę zł 7. Wymiana kotła C.O. w SP w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 8. Projekt sali gimnastycznej przy SP we Włosani – wydatkowano kwotę zł (wyd. niewygasające) 9. Montaż stolarki okiennej w gimnazjum w Gaju – wydatkowano kwotę zł

12 1. Budowa SP w Konarach (zakończenie zadania) – wydatkowano kwotę zł (w tym z wydatków niewygasających z roku 2003 – zł) 2. Remont SP w Bukowie – wydatkowano kwotę zł 3. Remont SP w Libertowie – wydatkowano kwotę zł 4. Remont SP w Lusinie – wydatkowano kwotę zł 5. Remont SP i Gimnazjum w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł (wydatki bieżące) 6. Remont ZS im. Jana Pawła II w Gaju – wydatkowano kwotę zł 7. Remont Przedszk. w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł 8. Budowa sali gimnastycznej przy SP we Włosani – wydatkowano kwotę zł (kwota zł została przekazana na wydatki niewygasające ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową)

13 Szkoła Podstawowa w Konarach

14 1. Budowa SP w Konarach ( wyniku przetargu zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń – wydatkowano kwotę zł 2. Budowa sali gimnastycznej SP we Włosani – wydatkowano kwotę zł 3. Rozbudowa SP w Libertowie z salą gimnastyczną – wydatkowano kwotę zł

15 Budowa sali gimnastycznej we Włosani Inwestycja zrealizowana przez sześć miesięcy

16 1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną – wydatkowano kwotę zł 2. Budowa Gimnazjum w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł 3. Wjazd i parking przy SP we Włosani – wydatkowano kwotę zł 4. Modernizacja i remonty placówek oświatowych: - SP Buków – wydatkowano kwotę zł - SP Włosań – wydatkowano kwotę zł - SP Lusina – wydatkowano kwotę zł - SP Mogilany – wydatkowano kwotę zł - Gimnazjum w Mogilanach –wydatkowano kwotę zł - Przedszkole w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł - ZS Gaj – wydatkowano kwotę zł

17 SP Lusina Przedszkole w Libertowie

18 ZS w Gaju SP Mogilany

19 1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną z zapleczem – wydatkowano kwotę zł zł (środki niewygasające) 2. Projekt na budowę sali gimnastycznej przy SP w Bukowie – wydatkowano kwotę 35 zł zł (środki niewygasające) 3. Rozbudowa monitoringu w SP i Gimnazjum w Mogilanach oraz ZS Gaj – wydatkowano kwotę zł 4. Remont przedszkola Samorządowego w Mogilanach – wydatkowano kwotę zł 5. Projekt remontu filii Przedszkola Samorządowego w Libertowie – wydatkowano kwotę zł zł (środki niewygasające) 6. Przebudowa zachodniej części budynku SP w Konarach na Przedszkole Samorządowe (wykonano projekt budowlano- wykonawczy) – wydatkowano kwotę zł zł (środki niewygasające) 9. Boisko sportowe ZS w Gaju – wydatkowano kwotę zł zł (środki niewygasające) 10. Budowa gimnazjum w Mogilanach – wykonano projekt – wydatkowano zł

20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Libertowie oraz budowa sali gimnastycznej – koszt ok zł Realizacja inwestycji: Październik 2006 – Sierpień 2007

21 Gimnazjum w Mogilanach ( , 00 zł wg planu) Wymiana instalacji elektrycznej w SP Mogilany i Gimnazjum w Mogilanach ( ,00 zł) Rozbudowa monitoringu w ZS im. Jana Pawła II w Gaju oraz Gimnazjum w Mogilanach ok ,00 zł. Opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły w SP Lusina wraz z salą gimnastyczną (6.832,00 zł) Projekt i wymiana instalacji elektrycznej, gazowej i wod.- kan, malowanie sal, pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach (ok ,00 zł) Nawierzchnia boiska przy ZS im. Jana Pawła II w Gaju ( ,00 zł)

22 Marzec 2001 – spotkanie Wójta Gminy Małgorzaty Mardyła oraz pracowników UG z Prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mogilanach Panem Józefem Łopatą. Z inicjatywy p. wójt dyskusja na temat możliwości pozyskania gruntu pod budowę gimnazjum. 21 września 2001 roku – Walne Zgromadzenie RSP w Mogilanach przekazało w formie aktu notarialnego teren rolny o pow. ok. 3 ha pod budowę gimnazjum. 25 czerwca 2005 roku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i po publikacji plan zaczął obowiązywać. Według nowego planu działka ta została przekwalifikowana na budowlaną. Opracowanie programu funkcjonalnego 2005/ lutego – 9 marca 2006 roku – opracowanie programu użytkowego i studium architektoniczno – urbanistycznego – szeroka konsultacja społeczna. 23 maja 2006 roku zostało podpisane Zarządzanie Wójta Gminy o rozpoczęciu procedury konkursowej i powołaniu Sądu Konkursowego celem wyłonienia najlepszych prac na opracowanie koncepcji architektonicznej Gimnazjum i Sali sportowo-widowiskowej w Mogilanach

23 24 maja 2006 roku zostało wysłane ogłoszenie o konkursie do Biuletynu Zamówień Publicznych. 2 czerwca 2006 roku opublikowano ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 20 czerwca 2006 roku natomiast do 31 sierpnia 2006 roku wyznaczono termin na składanie prac konkursowych. 20 czerwca 2006 roku – złożono 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie września 2006 roku odbywały się prace Sądu Konkursowego nad wybraniem najlepszego opracowania (rozstrzygnięcie konkursu). Przyznano następujące nagrody: I miejsce – 6000 zł, II miejsce zł, III miejsce zł 9 październik 2006 roku – wysłanie zaproszeń do przetargu na projekt budowlany oraz projekt dokumentacji wykonawczej w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Firmy, które zajęły I i II miejsce zostały zaproszone do przetargu.

24 7 listopada 2006 roku wybór oferty. Złożono dwie oferty: I Autorska Pracownia Architektury91 na kwotę ,00 PLN II WZ Projekt na kwotę ,00 PLN Do wyboru oferty najkorzystniejszej (oprócz ceny) brana była również pod uwagę ilość punktów uzyskanych w konkursie i tak: I Autorska Pracownia Architektury punktów II WZ Projekt - 74,17 punktów 4 grudnia 2006 roku podpisanie umowy 31 maja 2007 roku złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Krakowie. 3 grudnia 2007 roku - uzyskanie pozwolenia na budowę (prawomocność ) Przygotowanie materiałów na wykonawstwo 2007/ kwietnia 2008 roku ogłoszenie przetargu (15 maja br. otwarcie) 9 lipca br. wybór wykonawcy, 2 sierpnia rozpoczęcie budowy 1 września – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum

25 Pow. zabudowy: 9461,06 m ² Pow. całkowita: 12507,44m ² Kubatura: 50107,80 m ² Wartość I etapu – ponad 38 mln Termin realizacji I etapu: 2008 – 2013

26 5 sal lekcyjnych, 4 pracownie języków obcych, pracownie z gabinetami: chemii, fizyki, biologii, prac plastycznych i technicznych oraz 2 pracownie informatyki, pomieszczenia administracji oraz zaplecze socjalne

27 Hala przeznaczona może być na imprezy sportowe z widownią na 300 osób lub imprezy gminne dla 800 osób. Zasadnicza funkcja: dwie sale gimnastyczne o wym. 15 x 24 i jedna o wym. 18 x 24 m wydzielone ruchomymi ściankami

28 Budowa gimnazjum w Mogilanach (2008 – 2013) – planowane wydatki zgodnie z umową 2008 – zł (planowane wykonanie) 2009 – zł 2010 – zł 2011 – zł 2012 – zł 2013 – zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bukowie wraz z budową sali gimnastycznej. Złożenie wniosku o dofinansowanie – Planowany termin realizacji zadania – 2010 – Koszt inwestycji – zł

29 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusinie wraz z budową sali gimnastycznej. Planowany termin realizacji zadania – 2010 – Koszt inwestycji – zł Wykończenie szkoły w Konarach z przeznaczeniem na przedszkole i kuchnie z jadłodajnią – 2010 – Koszt inwestycji zł Modernizacja przedszkola w Libertowie – 2011 – Koszt inwestycji – zł

30 UG posiada prawomocne pozwolenie na budowę

31 2009 rok – rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej

32 finansowanie dojazdów na lekcje pływania uczniów szkół podstawowych (od 5 lat a w br. (maj – listopad) dodatkowo współfinansowanie projektu Popłyńmy po zdrowie) wspóorganizowanie i finansowanie nagród w gminnych konkursach: m.in.: Konkurs Poezji Żartobliwej, Konkurs Ortograficzny, Konkurs na palmę wielkanocną, Konkurs mitologiczny, Konkursy plastyczne organizowanie działalności świetlic środowiskowych finansowanie i wspieranie działalności Szkolnego Związku Sportowego wspieranie działalności Klubu Twórczego Plastyka – zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I – III, wychowania przedszkolnego i plastyki umożliwianie prezentacji dorobku placówek oświatowych podczas masowych imprez gminnych, np. Majówka, Rocznica Cudu nad Wisłą, Wieczornica 11 listopada, Koncert Noworoczny, Dzień Seniora

33 2008 – ,00 zł (wg planu) 2007 – ,31 zł 2006 – ,43 zł 2005 – ,00 zł

34 1998 – Zespół Szkół w Gaju im. Jana Pawła II 2004 – Szkoła Podstawowa w Mogilanach im. Józefa Nowina Konopki 2004 – Szkoła Podstawowa w Lusinie im. Świętej Jadwigi Królowej 2005 – Szkoła Podstawowa w Bukowie im. Oskara Kolberga 2005 – Przedszkole Samorządowe w Mogilanach Iskierka 2006 – Szkoła Podstawowa we Włosani im. Świętej Faustyny Kowalskiej 2007 – Szkoła Podstawowa w Libertowie im. Janusza Korczaka 2008 – Szkoła podstawowa w Konarach im. Marii Konopnickiej

35 Koszty wymiany międzynarodowej uczniów pokrywane są z budżetu gminy Sásd (Węgry) - wymiana międzynarodowa uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Untersteinach (Niemcy) - wymiana uczniów z Gimnazjum w Mogilanach

36 Gmina Mogilany ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - BUDOWA SALI KULTUROWO – WYSTAWOWEJ - INWESTYCJA WSPÓLNA Z KRAKOWSKIM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM Mogilany, 29 grudnia 2008 roku

37 30 grudnia 1991 roku Gmina Mogilany sprzedała KBS w swoim budynku lokal na parterze o powierzchni 107,2 m ² wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1319/10000.

38 28 kwietnia 2005 Rada Gminy Mogilany podjęła Uchwałę Nr XXIV/205/05 w sprawie kierunków działania dla Wójta zmierzających do rozbudowy budynku Urzędu Gminy wspólnie z KBS. 9 marca 2006 roku podpisany został przez Gminę Mogilany i KBS list intencyjny w sprawie realizacji wspólnej inwestycji. 24 maja 2006 roku w przetargu wybrano biuro projektów, które opracowało projekt rozbudowy budynku UG. Koszty w wysokości zł zostały pokryte – 50% Gmina Mogilany, 50% KBS. 3 kwietnia 2007 roku podpisane zostało porozumienie potwierdzone aktem notarialnym w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania rozbudowy budynku UG i KBS.

39 I etap – koszt realizacji został określony na podstawie kosztorysów inwestycyjnych. Zakres I etapu obejmował stan surowy z elewacją i zagospodarowanie terenu. Ze względu na większą wartość lokalu na parterze na podstawie opracowania rzeczoznawcy został wprowadzony współczynnik zwiększający koszt budowy lokalu na parterze. Po ogłoszeniu przetargu i wyborze wykonawcy w dniu 19 września 2007 roku aktem notarialnym określony został podział kosztów realizacji I etapu. Elementy wspólne: stan surowy otwarty, elewacja i wykończenie pomieszczeń wspólnych, instalacje sanitarne, kotłownia, kanalizacja sanitarna, przełożenie linii telefonicznej.

40 Zgodnie z porozumieniem finansowane były 70% Gmina Mogilany, 30% KBS. KBS pokrył w całości koszty związane z zagospodarowaniem terenu (mury oporowe, drogi, parkingi, odwodnienie). Podział kosztów wyglądał następująco: - Gmina Mogilany – zł (brutto) - KBS – zł (brutto). I etap został zrealizowany, roboty wykończeniowe KBS zrealizował we własnym zakresie. Uroczyste otwarcie KBS O/Mogilany – 7 listopada 2008 roku.

41 W wyniku ogłoszonego przetargu został wybrany wykonawca na realizację II etapu zadania. W zakres II etapu wchodzą następujące roboty: - roboty budowlane wykończeniowe poddasza, I piętra, parteru (bez piwnic) - instalacje sanitarne - instalacja elektryczna (bez piwnic) Koszt realizacji II etapu – zł (brutto) Do zrealizowania pozostało: wyposażenie oraz instalacja elektryczna i roboty wykończeniowe piwnic W nowym budynku Gmina Mogilany posiada 1089,90 m ², natomiast KBS 345,11 m ², część wspólna – 92,80 m ²

42 Planowany termin realizacji zadania: I połowa 2009 roku

43 Gmina Mogilany DROGI – CHODNIKI – OŚWIETLENIE ULICZNE Mogilany, 29 grudnia 2008 roku

44 Ogółem:plan

45 Układanie korytek ściekowych Układanie chodników Zabezpieczanie rowów przydrożnych ażurami Wykonywanie nowych przepustów Obcinanie gałęzi przy drogach Wykonywanie odwodnienia dróg Udrażnianie rowów i przepustów Montowanie znaków drogowych i progów zwalniających Koszenie poboczy dróg gminnych Prace porządkowe Prace remontowe w placówkach oświatowych

46 W tym czasie zakupiono sprzęt za ponad tys. złotych, m.in.: koparko- ładowarka, ciągnik Zetor wraz z przyczepą, Volksvagen Transporter, samochód ciężarowy marki DAF w oprzyrządowaniem do zimowego utrzymania Obecny stan zatrudnienia: 10 osób umowa o pracę, 5 osób PFRON, 8 osób – roboty publiczne

47 EQUAL w Gminie Mogilany – ok zł Koszt remontu: zł w tym EFS – zł

48 Dziękujemy za uwagę! Urząd Gminy Mogilany Mogilany, Rynek 2 tel ,


Pobierz ppt "Gmina Mogilany EDUKACJA UMIEJĘTNOŚCI POSTĘP 2001 - 2008 Mogilany, 29 grudnia 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google