Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI 1999 - 2006

2 SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI

3 W latach 1999 – 2006 zrealizowano następujące projekty:
Leonardo da Vinci W latach 1999 – 2006 zrealizowano następujące projekty: Nauczycielskie: „Szkolenie zawodowe nauczycieli” „Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej” Uczniowskie: „Praktyka zawodowa uczniów w branży mleczarskiej” „Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych” „Innowacje w produkcji piekarsko – ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej”. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie”

4 Cele projektów wymian i staży
Leonardo da Vinci Cele projektów wymian i staży doskonalenie jakości, dostępności i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego podwyższenie kwalifikacji zawodowych nabywanie nowych umiejętności i kompetencji wyrównanie szans młodzieży polskiej na europejskim rynku pracy wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich i zagrożonych bezrobociem

5 Cele projektów wymian i staży
Leonardo da Vinci Cele projektów wymian i staży przygotowanie młodzieży do dorosłego, zawodowego życia dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku zwiększenie mobilności absolwentów na rynku pracy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów motywowanie do nauki języków obcych

6 Leonardo da Vinci Krefeld: Komisja Badań Sensorycznych - E. Madejska, I. Lewicka K. Jacek oraz pracownicy Instytutu MLUA.

7 „Szkolenie zawodowe nauczycieli”
Leonardo da Vinci „Szkolenie zawodowe nauczycieli” Szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA w Krefeldzie /Niemcy/ w dniach od 15 marca do 26 marca 1999r. Beneficjentami było pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych

8 Leonardo da Vinci Krefeld: Komisja Badań Sensorycznych - P. Ostrowski, I. Lewicka, K. Jacek, A. Wanic oraz pracownicy Instytutu MLUA.

9 Rezultaty projektu W trakcie wymiany beneficjenci poznali:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie wymiany beneficjenci poznali: nowe rozwiązania technologiczne i techniczne w branży mleczarskiej procesy produkcji i metody badań artykułów mleczarskich system zarządzania jakością ISO – 9000 kulturę, tradycje i obyczaje Niemiec dualny system kształcenia i szkolenia zawodowego w niemieckich szkołach

10 „Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej”
Leonardo da Vinci „Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej” Projekt został zrealizowany w dniach od 03 września do 16 września 2003r. w Lipsku przez pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych.

11 Zakłady Mięsne Silberthaler Fleischwaren GmbH w Delitzsch.
Leonardo da Vinci Zakłady Mięsne Silberthaler Fleischwaren GmbH w Delitzsch.

12 Zwiedzane zakłady spożywcze.
Leonardo da Vinci Zwiedzane zakłady spożywcze. 1. Firma Stockheim Air Catering w Schkeuditz. 2. Zakłady Mięsne Silberthaler Fleischwaren GmbH w Delitzsch. 3. Zakłady Produkcji Soków i sprzedaży owoców Kelterei Sachsenobst GmbH & Obstland Durrweitzschen AG w Eberbach. 4. Lipski Browar - Reudnitz.

13 Leonardo da Vinci Lipsk: Centrum Kształcenia w Rote Jahne – E. Madejska, A. Wanic, K. Jacek, I. Lewicka

14 Zwiedzane szkoły zawodowe
Leonardo da Vinci Zwiedzane szkoły zawodowe 1. Techniczna Placówka Kształcąca Gewerbliche Budungsstatte GTB w Schkeuditz. 2. Centrum Kształcenia w Rote Jahne. 3. Zawodowe Centrum Szkoleniowe „Berufliche Schutzentrum 10” w Lipsku.

15 Rezultaty projektu W trakcie wymiany nauczyciele poznali:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie wymiany nauczyciele poznali: system kształcenia i szkolenia zawodowego w szkołach w landzie Saksonia problematykę bezrobocia w Niemczech funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej kulturę, tradycje i obyczaje Saksonii.

16 „Praktyka zawodowa uczniów branży mleczarskiej”
Leonardo da Vinci „Praktyka zawodowa uczniów branży mleczarskiej” to pierwszy uczniowski staż, który miał miejsce w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym w Krefeldzie w dniach r. Beneficjentami byli uczniowie kl. III-V kształcący się w zawodzie Technik Technologii Żywności o specjalności: przetwórstwo mleczarskie.

17 Leonardo da Vinci Krefeld: beneficjenci wraz z opiekunką I. Lewicką podczas zajęć w Instytucie Szkoleniowo- Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA

18 Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali: procesy technologiczne i metody oceny artykułów mleczarskich system zarządzania jakością ISO – 9000 bazę surowcową, park maszynowy oraz dokumentację produkcyjną zasady zbytu i dystrybucji kulturę, tradycje i obyczaje

19 „Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych”
Leonardo da Vinci „Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych” to tytuł drugiego projektu uczniowskiego. Zagraniczny staż przeprowadzony był w trzech grupach po 10-ciu uczniów w terminach: a) r. b) r. c) r. Młodzież odbywała szkolenie praktyczne w hotelach i restauracjach w Bochum.

20 Leonardo da Vinci Stołówka Hotelu „Bogata” – beneficjenci I grupy w czasie wspólnego posiłku

21 Leonardo da Vinci Kolonia „Muzeum czekolady” – beneficjenci II grupy wraz z opiekunką I. Lewicką.

22 Leonardo da Vinci Bochum: Hotel „Bogata” – III grupa beneficjentów z opiekunką I. Lewicką.

23 Rezultaty projektu W trakcie stażu beneficjenci poznali:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie stażu beneficjenci poznali: organizację pracy i kierowanie zakładami gastronomicznymi w Zagłębiu Ruhry różne formy obsługi konsumenta tradycyjne potrawy i zasady żywieniowe kuchni niemieckiej wyposażenie techniczne w zakładach gastronomicznych kulturę, tradycje i obyczaje

24 Bochum: Beneficjent w trakcie pracy.
Leonardo da Vinci Bochum: Beneficjent w trakcie pracy.

25 Leonardo da Vinci „Innowacje w produkcji piekarsko-ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej” zrealizowane zostały w piekarniach i cukierniach w Lipsku przez uczniów w dwóch grupach po 10 beneficjentów w terminach: a) r. b) r.

26 Schkeuditz: beneficjenci wraz z pracownikiem firmy „Vitalis”- panią Nadine.
Leonardo da Vinci

27 Drezno: beneficjenci z opiekunem H. Chruścińskim.
Leonardo da Vinci Drezno: beneficjenci z opiekunem H. Chruścińskim.

28 Rezultaty projektu W trakcie stażu młodzież poznała:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie stażu młodzież poznała: procesy technologiczne w przemyśle piekarsko – ciastkarskim aparaturę i urządzenia produkcyjne zintegrowany system zarządzania jakością bazę surowcową, wymagania jakościowe, dokumentację produkcyjną i warunki magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych kulturę, tradycje i obyczaje

29 Leonardo da Vinci Lipsk: piekarnia „Löwenbäcker GmbH“ – uczennica przy produkcji drożdżówek.

30 „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie”
Leonardo da Vinci „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie” To tytuł czwartego projektu uczniowskiego, który opracowano w 2005 roku. Staż realizowany był w dwóch grupach po 10 osób w terminie: a) – b) – Partnerem była Academia Cordoba i gospodarstwo agroturystyczne w Martos (Hiszpania)

31 Martos – beneficjenci I grupy z opiekunką T. Bugajską
Leonardo da Vinci Martos – beneficjenci I grupy z opiekunką T. Bugajską

32 Leonardo da Vinci Plantacja drzewek pomarańczy - beneficjenci II grupy z opiekunką T. Bugajską

33 Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali:
Leonardo da Vinci Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali: zasady organizowania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego tradycyjne potrawy kuchni hiszpańskiej produkcję żywności ekologicznej kulturę, tradycje i obyczaje regionu Andaluzji firmy i instytucje oraz stowarzyszenia pomagające założyć własną firmę

34 Beneficjenci w wytwórni ekologicznej oliwy z oliwek
Leonardo da Vinci Beneficjenci w wytwórni ekologicznej oliwy z oliwek

35 Rezultaty projektów wymian/staży dla szkoły
Leonardo da Vinci Rezultaty projektów wymian/staży dla szkoły wzmocnienie europejskiego wymiaru treści szkoleniowych umocnienie pozycji szkoły w regionie promocja szkoły za granicą zwiększenie atrakcyjności zawodów: technik technologii żywności, technik kucharz nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami szkolenia zawodowego

36 Rezultaty projektów wymian/staży dla beneficjentów
Leonardo da Vinci Rezultaty projektów wymian/staży dla beneficjentów podwyższenie kwalifikacji zawodowych nabywanie nowych umiejętności i kompetencji poznanie procesów technologicznych w różnych branżach przemysłu spożywczego porównanie szkolenia i kształcenia zawodowego w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

37 Leonardo da Vinci Wykaz beneficjentów realizujących Program Leonardo da Vinci w poszczególnych latach

38 Mapa miejsc odwiedzanych przez beneficjentów w ramach programu
Leonardo da Vinci CORDOBA MARTOS RZESZÓW Niemcy Polska Bochum Krefeld Lipsk Hiszpania

39 Podsumowanie od 1999 do 2006 roku w zagranicznych wymianach
Leonardo da Vinci Podsumowanie od 1999 do 2006 roku w zagranicznych wymianach i stażach wzięło udział 90 beneficjentów, z czego: w wymianach uczestniczyło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, natomiast w stażach 80 uczniów na zagraniczne praktyki uczniowskie wyjechało: 45 dziewcząt i 35 chłopców.

40 Prezentację wykonali nauczyciele:
Leonardo da Vinci Prezentację wykonali nauczyciele: Edyta Kraska Kazimierz Latocha Małgorzata Pabjańska Konsultacja: Aleksandra Wanic


Pobierz ppt "SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google