Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI 1999 - 2006 Leonardo da Vinci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI 1999 - 2006 Leonardo da Vinci."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI 1999 - 2006 Leonardo da Vinci

2 SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci

3 W latach 1999 – 2006 zrealizowano następujące projekty: Nauczycielskie: Szkolenie zawodowe nauczycieli Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej Uczniowskie: Praktyka zawodowa uczniów w branży mleczarskiej Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych Innowacje w produkcji piekarsko – ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie Leonardo da Vinci

4 Cele projektów wymian i staży doskonalenie jakości, dostępności i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego podwyższenie kwalifikacji zawodowych nabywanie nowych umiejętności i kompetencji wyrównanie szans młodzieży polskiej na europejskim rynku pracy wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich i zagrożonych bezrobociem Leonardo da Vinci

5 Cele projektów wymian i staży przygotowanie młodzieży do dorosłego, zawodowego życia dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku zwiększenie mobilności absolwentów na rynku pracy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów motywowanie do nauki języków obcych Leonardo da Vinci

6 Krefeld: Komisja Badań Sensorycznych - E. Madejska, I. Lewicka K. Jacek oraz pracownicy Instytutu MLUA. Leonardo da Vinci

7 Szkolenie zawodowe nauczycieli Szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA w Krefeldzie /Niemcy/ w dniach od 15 marca do 26 marca 1999r. Beneficjentami było pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych Leonardo da Vinci

8 Krefeld: Komisja Badań Sensorycznych - P. Ostrowski, I. Lewicka, K. Jacek, A. Wanic oraz pracownicy Instytutu MLUA. Leonardo da Vinci

9 Rezultaty projektu W trakcie wymiany beneficjenci poznali: nowe rozwiązania technologiczne i techniczne w branży mleczarskiej procesy produkcji i metody badań artykułów mleczarskich system zarządzania jakością ISO – 9000 kulturę, tradycje i obyczaje Niemiec dualny system kształcenia i szkolenia zawodowego w niemieckich szkołach Leonardo da Vinci

10 Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej Projekt został zrealizowany w dniach od 03 września do 16 września 2003r. w Lipsku przez pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Leonardo da Vinci

11 Zakłady Mięsne Silberthaler Fleischwaren GmbH w Delitzsch. Leonardo da Vinci

12 Zwiedzane zakłady spożywcze. 1. Firma Stockheim Air Catering w Schkeuditz. 2. Zakłady Mięsne Silberthaler Fleischwaren GmbH w Delitzsch. 3. Zakłady Produkcji Soków i sprzedaży owoców Kelterei Sachsenobst GmbH & Obstland Durrweitzschen AG w Eberbach. 4. Lipski Browar - Reudnitz.

13 Lipsk: Centrum Kształcenia w Rote Jahne – E. Madejska, A. Wanic, K. Jacek, I. Lewicka Leonardo da Vinci

14 Zwiedzane szkoły zawodowe 1. Techniczna Placówka Kształcąca Gewerbliche Budungsstatte GTB w Schkeuditz. 2. Centrum Kształcenia w Rote Jahne. 3. Zawodowe Centrum Szkoleniowe Berufliche Schutzentrum 10 w Lipsku.

15 Rezultaty projektu W trakcie wymiany nauczyciele poznali: system kształcenia i szkolenia zawodowego w szkołach w landzie Saksonia problematykę bezrobocia w Niemczech funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej kulturę, tradycje i obyczaje Saksonii. Leonardo da Vinci

16 Praktyka zawodowa uczniów branży mleczarskiej to pierwszy uczniowski staż, który miał miejsce w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym w Krefeldzie w dniach 19. 01. - 10. 02. 1999r. Beneficjentami byli uczniowie kl. III-V kształcący się w zawodzie Technik Technologii Żywności o specjalności: przetwórstwo mleczarskie. Leonardo da Vinci

17 Krefeld: beneficjenci wraz z opiekunką I. Lewicką podczas zajęć w Instytucie Szkoleniowo- Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA Leonardo da Vinci

18 Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali: procesy technologiczne i metody oceny artykułów mleczarskich system zarządzania jakością ISO – 9000 bazę surowcową, park maszynowy oraz dokumentację produkcyjną zasady zbytu i dystrybucji kulturę, tradycje i obyczaje Leonardo da Vinci

19 Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych to tytuł drugiego projektu uczniowskiego. Zagraniczny staż przeprowadzony był w trzech grupach po 10-ciu uczniów w terminach: a) 01.03. - 21.03.2001r. b) 01.10. - 21.10.2001r. c) 06.03. - 28.03.2002r. Młodzież odbywała szkolenie praktyczne w hotelach i restauracjach w Bochum. Leonardo da Vinci

20 Stołówka Hotelu Bogata – beneficjenci I grupy w czasie wspólnego posiłku Leonardo da Vinci

21 Kolonia Muzeum czekolady – beneficjenci II grupy wraz z opiekunką I. Lewicką. Leonardo da Vinci

22 Bochum: Hotel Bogata – III grupa beneficjentów z opiekunką I. Lewicką. Leonardo da Vinci

23 Rezultaty projektu W trakcie stażu beneficjenci poznali: organizację pracy i kierowanie zakładami gastronomicznymi w Zagłębiu Ruhry różne formy obsługi konsumenta tradycyjne potrawy i zasady żywieniowe kuchni niemieckiej wyposażenie techniczne w zakładach gastronomicznych kulturę, tradycje i obyczaje Leonardo da Vinci

24 Bochum: Beneficjent w trakcie pracy. Leonardo da Vinci

25 Innowacje w produkcji piekarsko-ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej zrealizowane zostały w piekarniach i cukierniach w Lipsku przez uczniów w dwóch grupach po 10 beneficjentów w terminach: a) 22.09. - 11.10.2003r. b) 02.03. - 22.03.2004r. Leonardo da Vinci

26 Schkeuditz: beneficjenci wraz z pracownikiem firmy Vitalis- panią Nadine. Leonardo da Vinci

27 Drezno: beneficjenci z opiekunem H. Chruścińskim. Leonardo da Vinci

28 Rezultaty projektu W trakcie stażu młodzież poznała: procesy technologiczne w przemyśle piekarsko – ciastkarskim aparaturę i urządzenia produkcyjne zintegrowany system zarządzania jakością bazę surowcową, wymagania jakościowe, dokumentację produkcyjną i warunki magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych kulturę, tradycje i obyczaje Leonardo da Vinci

29 Lipsk: piekarnia Löwenbäcker GmbH – uczennica przy produkcji drożdżówek. Leonardo da Vinci

30 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie To tytuł czwartego projektu uczniowskiego, który opracowano w 2005 roku. Staż realizowany był w dwóch grupach po 10 osób w terminie: a)26.09 – 21.10. 2005 b)06.02 – 03.03. 2006 Partnerem była Academia Cordoba i gospodarstwo agroturystyczne w Martos (Hiszpania) Leonardo da Vinci

31 Martos – beneficjenci I grupy z opiekunką T. Bugajską Leonardo da Vinci

32 Plantacja drzewek pomarańczy - beneficjenci II grupy z opiekunką T. Bugajską Leonardo da Vinci

33 Rezultaty projektu W trakcie stażu uczniowie poznali: zasady organizowania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego tradycyjne potrawy kuchni hiszpańskiej produkcję żywności ekologicznej kulturę, tradycje i obyczaje regionu Andaluzji firmy i instytucje oraz stowarzyszenia pomagające założyć własną firmę Leonardo da Vinci

34 Beneficjenci w wytwórni ekologicznej oliwy z oliwek Leonardo da Vinci

35 Rezultaty projektów wymian/staży dla szkoły wzmocnienie europejskiego wymiaru treści szkoleniowych umocnienie pozycji szkoły w regionie promocja szkoły za granicą zwiększenie atrakcyjności zawodów: technik technologii żywności, technik kucharz nawiązanie współpracy z zagranicznymi placówkami szkolenia zawodowego Leonardo da Vinci

36 Rezultaty projektów wymian/staży dla beneficjentów podwyższenie kwalifikacji zawodowych nabywanie nowych umiejętności i kompetencji poznanie procesów technologicznych w różnych branżach przemysłu spożywczego porównanie szkolenia i kształcenia zawodowego w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Leonardo da Vinci

37 Wykaz beneficjentów realizujących Program Leonardo da Vinci w poszczególnych latach Leonardo da Vinci

38 Mapa miejsc odwiedzanych przez beneficjentów w ramach programu CORDOBA MARTOS RZESZÓW Leonardo da Vinci Hiszpania PolskaNiemcy Bochum Krefeld Lipsk

39 Podsumowanie od 1999 do 2006 roku w zagranicznych wymianach i stażach wzięło udział 90 beneficjentów, z czego: w wymianach uczestniczyło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, natomiast w stażach 80 uczniów na zagraniczne praktyki uczniowskie wyjechało: 45 dziewcząt i 35 chłopców. Leonardo da Vinci

40 Prezentację wykonali nauczyciele: Edyta Kraska Kazimierz Latocha Małgorzata Pabjańska Konsultacja: Aleksandra Wanic Leonardo da Vinci


Pobierz ppt "SZKOŁA W PROGRAMIE LEONARDO DA VINCI 1999 - 2006 Leonardo da Vinci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google