Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w naszej szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w naszej szkole"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w naszej szkole
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy W Tychach Sześciolatek w naszej szkole Jak nasza szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy  

2 Jacy są nasi nauczyciele?
Najważniejszą sprawą, o którą dbają nauczyciele przed rozpoczęciem pracy z pierwszą klasą to stworzenie dobrej atmosfery dającej dziecku oraz jego rodzicom poczucie dobrego startu w nowym szkolnym środowisku oraz w nowej sytuacji. Nauczyciele budują przekonanie wśród uczniów, że można mieć zaufanie do swojej pani, że zależy jej na sukcesach swoich wychowanków. Nauczyciele są otwarci na zmiany. Podejmują liczne działania w kierunku doskonalenia swojego warsztatu zawodowego w zakresie różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju dzieci sześcioletnich, zmian programowych związanych z reformą oświaty. Nauczyciele posiadają dwukierunkowe wykształcenie

3 Uczymy się przez zabawę

4 Pracę w zespołach nauczyciele opierają na metodach związanych z wykorzystaniem aktywności dzieci w procesie uczenia się. Poprzez metody aktywne, takie formy pracy jak zabawa, gry dydaktyczne, sytuacyjne, dzieci mogą bardziej efektywnie, zdobywać umiejętności, wiedzę, a właściwie też uczyć się o tym jak się uczyć. Dzieci same dokonują obserwacji danego problemu. W związku z powyższym biorą udział w obserwacjach uczestniczących, uczą się odkrywać, poszukiwać, eksperymentować, tworzą opowiadania, inscenizacje.

5 Jedną z form nauki w szkole jest zabawa
Jedną z form nauki w szkole jest zabawa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z jej walorów edukacyjnych, społecznego uczenia się ról, przestrzegania pewnych zasad. Podobną rolę spełniają gry dydaktyczne – przede wszystkim te, które tworzą sami uczniowie. Takie sytuacje pozwalają na dowolne tempo uczenia się i dają prawo do popełnienia błędu. Każde dziecko ma również szansę na przeżycie sukcesu. Dzieci bardzo często uczą się w grupach. Łączenie uczniów w zespoły sprzyja poczuciu przynależności w grupie, każdy może wykazać się swoimi zdolnościami, dzieci mogą rozwijać swoje zasoby społeczne. Ponadto nauczyciele starają aby prowadzone zajęcia nie były rutynowe, monotonne. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy, natomiast dominujące są metody oparte na aktywności dziecka.

6

7

8 "Mały przyrodnik" - autorski program innowacji pedagogicznej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu poznawania przyrody i wychowania proekologicznego, realizowany jest w naszej szkole w czterech klasach dzieci sześcio i siedmioletnich. Zawarte w nim treści dają możliwość rozwijania zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią. Program opracowano, jest realizowany zgodnie z zasadą, że trzeba najpierw poznać i pokochać, by potem móc chronić środowisko naturalne. Metody, które służą w osiąganiu założonych celów są oparte głównie na aktywności dzieci. Staramy się, aby były prowadzone w środowisku naturalnym - w zależności od pogody Innowacje pedagogiczne

9 Ponadto bierzemy aktywnie udział w różnych programach, projektach, happeningach, sami wymyślamy konkursy, podczas których nie tylko sprawdzamy nabytą wiedzę, ale również wyśmienicie się bawimy.

10

11 Innowacja muzyczna „Z muzyką w szkole" - autorski program innowacji pedagogicznej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu świata muzyki realizowany jest w naszej szkole w jednej z klas, gdzie uczą się zarówno dzieci sześcio- i siedmioletnie.

12 III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
NASZE SUKCESY Najmłodsi uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów zarówno w codziennym życiu, jak i podczas udziału w różnorodnych konkursach. A oto niektóre z ich osiągnięć… Kwalifikacja do wystawy w XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „To co piękne wokół nas” III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”

13 I miejsce i nagroda publiczności w III Konkursie Angielskich Kolęd i Piosenek
Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Angielska Kartka Świąteczna III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zwierzęta w niebezpieczeństwie”

14 Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana w naszej szkole ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. W konkursie ogłoszonym w ramach tej akcji praca uczennicy kl. I została wyróżniona spośród kilkunastu tysięcy innych.

15 Wyróżnienie I-go stopnia na XX Jubileuszowym Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej dla Zespołu wokalno-tanecznego „Wesołe nutki”

16 Zespół teatralny „Pierwsze kroki”

17 Zespół taneczny „MIRAGE” – każdy ma tu swoje miejsce
– i starsi, i młodsi.

18 Występ na deskach Teatru Małego

19 Najmłodsi uczniowie są aktywnymi uczestnikami życia szkolnego

20

21 Okres przedświąteczny co roku spędzamy bardzo pracowicie
Okres przedświąteczny co roku spędzamy bardzo pracowicie. Uczniowie są twórcami ozdób choinkowych. Niektóre z zabawek trafiają na kiermasz - organizowany co roku w naszej szkole, inne - jak na przykład wspaniałe, kolorowe choinki trafiły tym razem do naszych kolegów z Anglii, a jeszcze inne - stały się świątecznym prezentem, dla tych, którzy są nam najbliżsi.

22 Tydzień Tolerancji Tydzień Tolerancji w naszej szkole to warsztaty, scenki, konkursy, zabawa, które mają na celu przybliżenie tematu tolerancji, zarówno tej bardzo szeroko rozumianej, jak i tej na co dzień.

23 Cała Polska czyta Dzieciom -udział w programie we współpracy
z Biblioteką Miejską w Tychach…

24 Prezentacje twórczości literackiej uczniów sześcioletnich i siedmioletnich podczas spotkań z autorami…

25

26 Nasze klasy są kolorowe, czujemy się w nich bezpiecznie i swobodnie.
W naszej szkole nauczyciele zadbali o miły wystrój sal, ciepłe wnętrza, zabawki, gry dydaktyczne. Szczególną troską stało się zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa -wspólnie z wychowawcami wychodzą na śniadanie, obiad do stołówki szkolnej, a przerwy dostosowane do potrzeb grupy spędzają w swojej sali, bawiąc się w różnych kącikach zainteresowań, rysując, słuchając muzyki, korzystając z gier planszowych.

27 Sale lekcyjne w naszej szkole są podzielone na dwie części: edukacyjną składającą się z ławek, tablicy itp. oraz rekreacyjną (wyposażoną w dywan, zabawki, klocki itp.). W sali znajdują się regały, aby uczniowie mogli zostawiać w szkole część podręczników, przyborów szkolnych. Utworzone są kąciki tematyczne np. przyrodniczy, matematyczny, muzyczny, biblioteczkę.

28 Łazienki – ich wyposażenie – jest dostosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich.
Dzieci korzystają także z salki rekreacyjnej (Radosna Szkoła), sali gimnastycznej oraz przygotowanym dla nich przyszkolnym placu zabaw. Szkoła wychodzi naprzeciw rodzicom i ich dzieciom zapewniając opiekę w świetlicy szkolnej od 8.00 – W planie zajęć świetlicy realizowane są codziennie zajęcia muzyczno – ruchowe, rekreacyjno – sportowe, relaksacyjne, plastyczne, odbywają się konkursy.

29 REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY
Uczniowie naszej szkoły a zwłaszcza dzieci 6 letnie to dzieci bardzo aktywne, chętne do nauki, działania, przeżywania różnorakich doświadczeń i dzielenia się nimi, podejmowania nowych wyzwań. Poszczególni uczniowie przejawiają wiele zdolności językowych, logiczno – matematycznych, wizualno - przestrzennych, kinestetycznych muzycznych interpersonalnych, intrapersonalnych, przyrodniczych. Nauczyciele mając to na względzie starają się dobrać jak najlepsze programy nauczania. Na bieżąco modyfikują je dostosowując do możliwości grupy, indywidualnych potrzeb. Chcąc zadbać o jak najlepszy rozwój dzieci w szkole, już najmłodsi uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych programach realizowanych w ramach ogólnopolskich i europejskich projektów, czego odzwierciedleniem są nadane placówce certyfikaty.

30

31

32

33 "Gdy chcesz zdrowym być, ręce musisz myć! Bo zarazki to Twój wróg, więc nie wpuszczaj go za próg"

34

35

36

37 Główne obszary realizacji programu
Aktywny tryb życia Zdrowe odżywianie Higiena osobista i otoczenia

38 Szkoła promuje aktywność fizyczną również poza lekcjami - zajęcia na basenie - jazdę rekreacyjna na lodzie - zajęcia unihokeja

39 Wiemy jak ważne jest zdrowe odżywianie

40 i dyrektorem klubu - Karolem Pawlik.
Spotkanie z hokeistami absolwentem naszej szkoły i bramkarzem GKS-u Tychy - Arkadiuszem Sobeckim, kapitanem drużyny – Adrianem Parzyszek i dyrektorem klubu - Karolem Pawlik.

41

42

43

44

45

46

47 Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.
Zapraszamy do szkoły. Opracowanie Tekst i szata graficzna: Beata Kopko i Bożena Marut-Ozimek


Pobierz ppt "Sześciolatek w naszej szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google