Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie ogólne z rodzicami na rok szk. 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie ogólne z rodzicami na rok szk. 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie ogólne z rodzicami na rok szk. 2013/2014

2 Organizacja pracy przedszkola:
GODZ. PRACY PRZEDSZKOLA GODZ. REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ GODZ. PRACY SEKRETARIATU DO GODZ wszystkie dzieci zbierają się w wyznaczonych salach na parterze PO GODZ wszystkie dzieci schodzą z piętra na parter do wyznaczonych sal

3 Przebieg czynności stałych dnia
RAMOWY ROZKŁAD DNIA rok szk. 2013/2014 Godziny Przebieg czynności stałych dnia Czas trwania (min.) Gospodarowanie czasem dziecka zgodnie z wytycznymi MEN w podstawie programowej* „Powitanie dnia” – zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne 120 Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa (3-latki), 15 1 Przygotowanie do śniadania, I śniadanie, czynności toaletowe 4 Realizacja I-go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego. 30 3 Realizacja II-go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego. (dzieci 3-4-letnie od ) Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali 60 2 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela 45 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne, II-gie śniadanie Przygotowanie do odpoczynku, czytanie bajek, relaksacja - odpoczynek w grupach młodszych (3-4-latki), 5-6-latki ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, wspierajace indywidualne zainteresowania i zdolności w ramach innowacji pedagogicznej 90 c.d. odpoczynek w grupach 3-4-latków, 5-6-latki zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela czynności higieniczne i organizacyjne, obiad zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo, zabawy w kącikach zainteresowań Czytanie bajek, rozmowy, lub zabawy swobodne

4 ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
ROK SZK. 2013/2014 L.p. Grupy, wiek dzieci, godziny pracy nauczyciele personel pomocniczy 1. I „Zajączki” 3 latki 7.30 (8.00 śr) – (16.00 w.śr,cz sala nr 05 Anna Sołowiej D. Pruszyńska I. Kowalczuk A. Zabłocka A.Olszewska 2. II „Żabki” 5 – 6 latki 7.30 (8.00) – (16.00)16.30 sala nr 109 J. Bryndza B. Mironiuk M. Ostrowska 3. III „Misie” 4 latki sala nr 105 E. Bielecka (E. Omelaniuk) zast. Justyna Omiljan M Piesiecka 4. IV „Biedroneczki” 5 latki 7.00 (7.30) sala nr 102 M. Damszel A. Postołowicz B. Waleszczyk 5. V „Motylki” 5-latki 7.00 (7.30)-17.00 sala nr 120 B. Szorc-Frankowska A. Zabielska T. Owsianko 6. VI „Promyczki” 4-latki sala nr 08 A. Rynkiewicz A Siemieniuk I.Adamiuk 7. VII „Krasnoludki” sala nr 02 E. Siemieńczuk A. Piasecka B. Stepaniuk H. Rutkowska 8. VIII „Mróweczki” 5-6 latki (7.30) (16.30) sala nr 00 A. Kobrzeniecka A. Pyłko

5 Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 82
§ Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie. § Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. W trakcie realizacji podstawy programowej: 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (1 godz.) 1/4 czasu dzieci spędzają na podwórku (1 godz. 15 min) zalecane każdego dnia bez względu na porę roku 1/5 czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne (1 godz.), realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego pozostały czas (1 godz. 45 min.) przeznacza się na czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjno-porządkowe, spożywanie posiłku Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 82 w Białymstoku w roku szk. 2013/2014 we wszystkich oddziałach, ustala się w godzinach

6 § Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2. 1., obejmujące w szczególności: realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: fachowej opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych, wspierania indywidualnych zainteresowań; organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych; prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających; zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.

7 - we wszystkich oddziałach rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne
O GODZ. 9.00 - we wszystkich oddziałach rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne Pory podawania posiłków: 8.45 – I śniadanie II-gie śniadanie 14.00 – obiad  Odpoczynek i relaks dzieci młodszych na leżakach po II-gim śniadaniu.

8 5-godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 5-godzinna realizacja nieodpłatna podstawy programowej opłata do czasu wydania stosownej uchwały Rady Miasta Białegostoku 1,- za każdą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej, we wrześniu pobrana w kwocie 84,- (licząc 21 dni x 4 godz. x 1 zł) stosowne ulgi, przysługujące rodzicowi będą uwzględnione w następnym miesiącu rozliczeniowym

9 Jadłospis jest opracowany tak, żeby przy posiłku mlecznym był dodatek w postaci kanapki, bułeczki, sałatki, owoców lub innych produktów – na tablicy do wglądu dla rodziców. Opłata za żywienie wynosi 4,40 za dzień i jest liczona przez liczbę dni żywieniowych w miesiącu. Odpis za żywienie dziecka w przypadku nieobecności uwzględniany jest następnego dnia po zgłoszeniu.

10 Opłaty za przedszkole uiszczamy do dziesiątego dnia każdego miesiąca
Opłaty za przedszkole uiszczamy do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Można opłacić w przedszkolu w wyznaczone dwa dni (informacja na tablicy ogłoszeń) lub dokonać przelewu na konto bankowe. Numery kont znajdują się na informacjach przygotowanych przez intendenta, które przekazują co miesiąc nauczycielki. Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Decyzje należy dostarczyć (zgodnie z dotychczasową uchwałą RM) dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie. 50% ulga przysługuje w związku z uczestnictwem w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny

11 W przypadku otrzymania decyzji całkowitą opłatę ponosi MOPR.
Rodzice mogą składać wnioski do MOPR-u o refundacje opłaty za żywienie. W przypadku otrzymania decyzji całkowitą opłatę ponosi MOPR. Obecność dziecka jest rozliczana w systemie elektronicznym (Stoperek).

12 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO „STOPEREK”
Wchodząc do budynku należy zbliżyć elektroniczną kartę do czytnika (zegar z nadrukiem Stoperek), który zamontowany jest na ścianie po prawej stronie od wejścia, w holu przedszkola na parterze. System automatycznie wczyta godzinę wejścia. Wychodząc z przedszkola tą sama czynność należy powtórzyć. Głośny dźwięk oznacza, że czynność wczytania została wykonana poprawnie. Skutecznego zbliżenia karty należy dokonać tylko raz przy wejściu i tylko raz przy wyjściu. W celu usprawnienia organizacji korzystania z kart, rodzice pozostawiają je w ciągu dnia u nauczycielek w oddziale. Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wejścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nie prawidłowo) system automatycznie odznaczy wejście o godz Jeżeli nie zostanie wczytana godzina wyjścia (rodzic zapomni lub zbliży kartę do czytnika nie prawidłowo) system automatycznie odznaczy wyjście o godz Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne – zostanie wprowadzony do systemu pobyt liczony od godz do godz Uwaga! W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z intendentem lub dyrektorem przedszkola.

13 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZK. 2013/2014r.
L.p. rodzaj imprezy termin osoby odpowiedzialne uwagi 1. Pasowanie na przedszkolaka Nauczycielki z oddziałów: I-go, i VII-go 2. ,,Patriotyczne śpiewanie” n-lki prowadzące koło ekologiczne Ewa Bielecka, Ewa Omelaniuk Współpraca z nadleśnictwem Dojlidy i Klubem Gaja 3. ,,Dzień zdrowego żywienia” Anna Pyłko, Aneta Kobrzeniecka Współpraca z Departamentem Spraw Społecznych UM 4. ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia” w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” Ewa Omelaniuk, Justyna Bryndza Anna Rynkiewicz współpraca z BTL 5. ,,Pod skrzydłami Anioła” Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Miejskiego konkursu plastycznego Ewa Bielecka, Anna Siemieniuk M. Damszel, B. Mironiuk, A. Piasecka Współpraca ze SM „Słoneczny Stok” J. Jurgielańcem i MODM 6. Mikołajki A. Zabielska B. Szorc-Frankowska Rada Rodziców 7. ,,Jasełka” spotkanie opłatkowe z rodzicami Nauczycielki 5-6-latków 8. Rodzinny konkurs kolęd ph. „Rodzinne kolędowanie” A. Siemieniuk, B. Mironiuk 9. Dzień Dziadków Wszystkie nauczycielki 10 Bal karnawałowy luty 2014 11. Konkurs rodzinny „Przedszkole drugim domem jest”- 4-te urodziny przedszkola Postołowicz, M. Damszel, E. Siemieńczuk 12. ,,Lepsze zdrowie i uroda niż papierosowa moda” – rozstrzygnięcie miejskiego konkursu plastycznego Ewa Bielecka , Iwona Kowalczuk 13. ,,Moje osiedle, moje miasto, mój kraj”- rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Agnieszka Piasecka Beata Szorc-Frankowska współpraca ze SM ,,Słoneczny Stok” 14. Wiosna suknię wkłada-powitanie wiosny A. Pyłko, A. Kobrzeniecka 15. ,,Dzień ziemi” E. Bielecka A. Piasecka Nadleśnictwo Dojlidy 16. Integracyjne spotkania przy jajeczku 17. Koncert dzieci „Dla Ciebie Mamo” J. Bryndza, B. Mironiuk, M. Damszel 18. Odblaskowa dyskoteka i turniej wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczni na drodze” B. Szorc-Frankowska, Szkoła Podstawowa Nr 12, WORD, Straż Miejska, Policja 19 Festyn rodzinny Dyrektor, współpraca z Departamentem Spraw Społecznych UM i Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 20. Dzień sportu – turniej sprawnościowy M. Damszel A. Postołowicz 21. Obchody Dnia Dziecka: -wycieczki, - konkursy i imprezy wewnątrzprzedszkolne Współpraca z Radą Rodziców i Szkołą Podstawową Nr 12 22. Zakończenie roku Prezentacje zajęć dodatkowych: tanecznych, j. ang., kół zainteresowań

14 Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

15 Wspomaganie zajęć umuzykalniających – podkład muzyczny do zajęć - Urszula Właźniak

16 Karate – prowadzone przez firmę „Akademia Karate Tradycyjnego”
zajęcia 1 raz w tygodniu po 30 minut dla 5 – 6 latków ZAJĘCIA Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO „STUDIO TAŃCA” Pan Robert Gawędzki 1 raz w tygodniu po 30 min. j. angielski p. Urszula Bołtryk 2 razy w tyg. po 30 min. (ew. jak rytmika) Możliwe zorganizowanie zajęć tematycznych po nawiązaniu bezpośredniej umowy rodzica z firmą zewnętrzną, wynajmującą pomieszczenia przedszkola.

17 Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców za rok 2012/2013
Wydatki grupowe (zbiórka po 25 zł)Dzień zdrowego żywienia (nagrody dla grupy - gry edukacyjne)Dzień pluszowego misia (upominki )Walentynki (drobne upominki)Urodziny Przedszkola (torty)Święta Wielkanocne - kurczaczekProjekt – „Mały Patriota” (zakup stojaka na flagi) Kwota niewydatkowana (łączna ze wszystkich grup) ,68 zł Przychód Rady Rodziców Zbiórka kwoty po 7 zł/dziecko dzieci * 7 zł (bal karnawałowy) 1.246,00 zł Zbiórka kwoty po 20 zł/dziecko – 94 dzieci * 20 zł (Festyn Rodzinny) ,00 zł Kwota niewydatkowana (łączna ze wszystkich grup) ,68 zł Razem przychód ,68 zł Wydatki Bal karnawałowy ( prowadzenie balu 2 grupy * 550 zł = 1100,00 zł) ,00 zł Festyn rodzinny (prowadzenie festynu 700,00 zł, Dmuchańce 2200,00 zł) ,00 zł Razem wydatki ,00 zł

18 Kwota niewydatkowana (różnica pomiędzy przychodem a wydatkami) 117,68 zł
Kwota pozostająca w dyspozycji z roku ,48 zł Łączna kwota pozostająca w dyspozycji na koniec roku szkolnego 2012/ ,16 zł Kwota pozostająca w dyspozycji Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2012/2013 zostanie przekazana na poczet przyszłych zakupów nowopowołanej Radzie Rodziców działającej w roku szkolnym 2013/2014.

19 łącznie: 180,- (możliwe dwie wpłaty po 90,-)
Rada Rodziców proponuje zebranie kwoty ogólnej składki, w którą wejdą następujące opłaty: rytmizacja do zajęć umuzykalniających 52,- za rok środki czystości 20,- teatrzyki (5 w roku) i audycje muzyczne (5 w roku) (bez wyjazdów poza przedszkole) 35,- zabawki 30,- pięć imprez śródrocznych (z wyłączeniem paczek choinkowych i wycieczek) 25,- festyn rodzinny 10,- zabawa karnawałowa 8,- łącznie: 180,- (możliwe dwie wpłaty po 90,-) pierwsza wpłata do końca października zbiera skarbnik RR (terminy będą podane do wiadomości),

20 Zajęcia bezpłatne Chór Religia katolicka i prawosławna
realizacja programu Śpiewająca Polska – 2 razy w tygodniu po 45 minut Religia katolicka i prawosławna - realizowana w czterech grupach wiekowych dla dzieci 5 – 6 letnich - dwa razy w tygodniu po 30 minut tylko dla dzieci, których rodzice wyrażą chęć uczestnictwa terapia logopedyczna (4 godz. tygodniowo)

21 Program profilaktyki próchnicy Gabinet Stomatologiczny NZOZ EURODENT
Pani Agnieszka Cimochowska 6 zabiegów żelem – 35,- płatne z góry do końca września przed rozpoczęciem zabiegów listy dla zainteresowanych rodziców znajdują się w oddziałach

22 Ubezpieczenie InterRisk S.A. Vienna Insurance Group – kwota 35,-
suma ubezpieczenia ,- ubezpieczenie całodobowe od r. do r. § 19 ust 7 Statut PS Nr 82 „Uczestnicy wycieczek i spacerów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków” - opłaty do końca września u intendenta

23 § 27. Rodzice mają prawo do:
PRAWA I OBOWIAZKI RODZICÓW WYNIKAJACE ZE STATUTU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 82 W BIAŁYMSTOKU § Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu; 2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji; 3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, pomoce i przybory; 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 5) terminowe uiszczanie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole; 6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych; 7) dbanie o estetyczny wygląd dziecka, przyprowadzanie go do przedszkola czystego i zdrowego; 8) interesowanie się rozwojem własnego dziecka i funkcjonowaniem jego w przedszkolu, poprzez rozmowy z nauczycielami i czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do: a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. § 27. Rodzice mają prawo do: 1) zapoznania się z programem dydaktyczno - wychowawczym i zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale; 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 3) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków oraz opinii z obserwacji pracy przedszkola; 4) umówienia się na rozmowę indywidualną z nauczycielem (po jego godzinach pracy dydaktycznej) w terminie ustalonym na dany rok szkolny dla wybranego oddziału przedszkolnego; 5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców; 7) złożenia do dyrektora pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw dziecka, zgodnie z obowiązującymi procedurami. § 28. Rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola. § 29. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

24 dziecko chore w przedszkolu
SPRAWY RÓŻNE dziecko chore w przedszkolu bezpieczeństwo dziecka na placu przedszkolnym i w budynku, po odbiorze dziecka przez osobę uprawnioną czas pracy sekretariatu - a czas pracy przedszkola przyprowadzanie i odbieranie dzieci (korzystanie z domofonu, realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego 5-6-latków, przyprowadzanie w trakcie zajęć dydaktycznych po godz. 9.00) dziecko sprawiające trudności wychowawcze – współpraca z przedszkolem, oczekiwania i obowiązki rodzica uzyskiwanie informacji o dziecku (stałe dyżury raz w miesiącu w każdym oddziale po południu lub umówienie się z nauczycielem na spotkanie) OGŁOSZENIA – Czy warto czytać? Wycieczka – Czy dziecko może się na nią spóźnić? organizacja pracy przedszkola na wakacje i w dni przedświąteczne

25 KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA TWÓRCZE DZIECI
Koło origami „Małe origami” Koło muzyczno-taneczne „Pląsik” Koło logopedyczne „Aby język giętki…” Koło rozrywek umysłowych „Orzełki” Koło plastyczne „Tęczowy pędzelek” Koło j. angielskiego „Mały poliglota” Koło szachowe „Mały szachista”

26 Od przedszkolaka do pierwszaka -program wychowania przedszkolnego WSiP
PROGRAMY EDUKACYJNE „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. MAC Edukacja Od przedszkolaka do pierwszaka -program wychowania przedszkolnego WSiP PROGRAMY ROZSZERZAJĄCE TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ „Przyjaciele Zippiego” (5-latki) A. Zabielska, M. Damszel „Co warto jeść?” (Żabki, Mróweczki) A. Pyłko, A. Kobrzeniecka, B. Mironiuk, J. Bryndza „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” trzy edycje (Żabki) B. Mironiuk, J Bryndza „Aby język gietki…” A. Postołowicz

27 INNOWACJE PEDAGOGICZNE
PROJEKTY EDUKACYJNE „Sprawności zdobywanie-przedszkolaków zadanie” (gr. Biedroneczki) M. Damszel „Mali patrioci” (4-6-latki) A. Rynkiewicz, J. bryndza, B. Mironiuk „Mój pupil” (3-4-latki) I. Kowalczuk, A. Piasecka „Przygody Innego” (6-latki) B. Mironiuk, „Żyj zdrowo” (3-6-latki) A. Pyłko, A. Kobrzeniecka „Wokół świąt Bożego Narodzenia” (3-6-latki) A. Zabielska, B. Szorc-Frankowska „Bezpieczne wakacje” (3-6-latki) A. Piasecka, E. Bielecka „Tydzień pluszowego misia” (3-6-latki) J. Bryndza, A. Rynkiewicz, E. Siemieńczuk „Nasza Ziemia-planeta zielona” (3-4-latki) E. Bielecka, A. Piasecka INNOWACJE PEDAGOGICZNE „Mały rowerzysta-jeździ bezpiecznie” (3-6-latki) A. Postołowicz „Organizacja pracy dydaktycznej nauczyciela wspierająca potencjał i możliwości dzieci w starszych grupach wiekowych” (5-6-latki) A. Sołowiej

28 BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI
II edycja 3-4-latki szkolenie dla rodziców dzieci 3-letnich 24 września 2013r godz Przedszkole Samorządowe Nr 82 prowadzi p. Katarzyna Lotkowska (współautorka programu)

29 ADRES INTERNETOWEJ STRONY PRZEDSZKOLA
Statut przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Program wychowawczy Zasady doboru dzieci do kół zainteresowań Kodeks przedszkolaka Link do Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zebranie ogólne z rodzicami na rok szk. 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google