Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej Studium przypadku S&T Services Polska Sp. z o.o. Prowadzący: Robert Klingiert

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej Studium przypadku S&T Services Polska Sp. z o.o. Prowadzący: Robert Klingiert"— Zapis prezentacji:

1 1 Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej Studium przypadku S&T Services Polska Sp. z o.o. Prowadzący: Robert Klingiert

2 Plan webinarium Proces planowania i budżetowania w firmie produkcyjnej. Model funkcjonalny planu i budżetu w ujęciu wartościowym j ilościowym. Zarządzanie procesem planowania. Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców. Zarządzanie kosztami pośrednimi w odniesieniu do centrów ich powstawania. 2

3 Odzwierciedlenie celów Grupy w celach szczegółowych 3 Cele +zadania Cele szczegółowe Cele strategiczne Grupa Segment Spółka MPK Budżet grupy Budżet segmentu Budżet spółki Budżet ośrodka odpowiedzialności

4 Cykl procesu budżetowania i raportowania Sformułowanie strategii grupy Wyznaczenie celów strategicznych dla grupy w perspektywie 3..5 lat Sformułowanie celów szczegółowych i zadań Wyznaczenie celów szczegółowych dla segmentu; ustalenie zadań do realizacji na poziomach Segmentu Spółki MPK Uzgodnienie mierników wspólnych dla wszystkich spółek Przygotowanie budżetów spełniających zakładane KPI Raportowanie z wykonania budżetu i KPI Miesięczne przeglądy z wykonania budżetów na poziomie spółek. Kwartalne przeglądy na poziomie segmentu Podjęcie działań korygujących Rewizja ustalonych inicjatyw pod kątem założonych KPI. Wdrożenie zmian jeżeli konieczne

5 Przebieg procesu budżetowania Kaskadowa nie celów strategicznych Przegląd wyników bieżącego roku Wyznaczenie celów segmentu Wyznaczenie celów dla MPK Sprzedaż Inwestycje Badania i Rozwój Plan sprzedaży podstawowej i pomocniczej Plan realizacji projektów B+R Plan inwestycji Plan Produkcji Wyroby Projekty Materiału i Robocizna bezpośrednia wg. MPK Plan Zatrudnienia Zatrudnienie pracowników produkcyjnych i pozostałych wg MPK Koszty osobowe 5

6 Przebieg procesu budżetowania 6 Plan Kosztów Wydziałowe Sprzedaży Ogólne Amortyzacja, podatki i ubezpieczenia Działalność pomocnicza Remonty, utrzymanie Pozostała działalność operacyjna Dz. Finansowa Budżety Łączne Rachunek wyników – marże Plan TKW Plan Kosztów Pełnych Plan Kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Rachunek wyników - kalkulacyjny Przeglądy i zatwierdzenie MPK Spółka Segment Budżet a cele? Korekty Dodatkowe cele budżetowe Zatwierdzenie

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Schemat koncepcyjny powiązań planów i Aplikacji 11 Aplikacja planowania sprzedaży Plan sprzedaży Plan kosztów Plan inwestycji Plan B+R Plan KPI Rachunek wyników Aplikacja planowania Kosztów Własnych Plan działalności finansowej Aplikacja planowania(ń) Plan zatrudnienia Plan działalności pomocniczej

12 Plan Sprzedaży 12

13 Plan Sprzedaży 13

14 Plan Sprzedaży 14

15 Plan Sprzedaży 15

16 Plan Sprzedaży 16

17 Plan Sprzedaży 17

18 Plan Sprzedaży 18

19 Plan Sprzedaży 19

20 Plan Sprzedaży 20

21 Plan Sprzedaży 21

22 Plan Sprzedaży 22

23 Plan Sprzedaży 23

24 Plan Sprzedaży 24

25 Plan Sprzedaży 25

26 Elementy etapu – Planowanie produkcji 26

27 Ilościowe normy produkcyjne Informacje zbierane w systemach zarządzania produkcją (ERP) 27

28 Aplikacja planistyczna - produkcja 28

29 Aplikacja planistyczna - produkcja 29

30 Aplikacja planistyczna - produkcja 30

31 Aplikacje planistyczne - podsumowanie Funkcjonalny model umożliwiający przygotowanie planu i budżetu zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym umożliwiający w efekcie analizę planu i jego wykonania w wielu perspektywach Skrócenie procesu wprowadzania danych przez ich uwspólnianie Jednolity układ planu dla wszystkich segmentów, spółek i MPK Wspólne wymiary produktów, projektów, klientów i innych pozycji planistycznych. 31

32 Zarządzanie procesem planowania Plany funkcjonalne - współdzielenie danych Aplikacje planistyczne – grupowanie wg obszaru odpowiedzialności Drzewo planowania – obieg procesu i uprawnienia 32

33 Kontrola przebiegu procesu planowania 33

34 Zarządzanie procesem planowania 34

35 Zarządzanie procesem planowania 35

36 Zarządzanie procesem planowania 36

37 Zarządzanie procesem planowania 37

38 Zarządzanie procesem planowania 38

39 Kontrola procesu planowania Podsumowanie Skrócenie trwania procesu Łatwa identyfikacja obszarów wymagających wsparcia Jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za wypełnienie i zatwierdzenie planów 39

40 Raportowanie i analizy Prezentacja i dystrybucja przygotowanych danych za pośrednictwem raportów i wskaźników dostarczanych bezpośrednio do odbiorców Jeden, wspólny język Standaryzacja wyglądu Jedno źródło danych Natychmiastowy dostęp 40

41 Sposób wykorzystania danych przy budowie analiz i raportów Gotowe modele raportowe Czytelne wymiary raportowe Przykład analizy – Ad-hoc. 41

42 Wymiary raportowe 42

43 Analiza ad-hoc 43

44 Analiza ad-hoc 44

45 Analiza ad-hoc 45

46 Analiza ad-hoc 46

47 Analiza ad-hoc 47

48 Analiza ad-hoc 48

49 Analiza ad-hoc 49

50 Rachunek wyników w układzie zarządczym Uruchomienie na podstawie danych domyślnych użytkownika Lista parametrów do wyboru 50

51 Rachunek wyników w układzie zarządczym

52 Raport marż Wg ustawień domyślnych Parametry wybierane przez użytkownika

53 Przykład raportu

54 Pulpity zarządcze 54

55 Dane kontrolingowe produkcji 55

56 Wyniki planowania sprzedaży 56

57 Zestawienia wskaźników KPI Wskaźniki KPI są obliczane na podstawie danych Budżetowanych i Wykonania Wprowadzonych w poszczególnych planach dziedzinowych Dane wykonania są uzupełnianie co miesiąc/kwartał 57

58 Kaskadowanie KPI 58

59 Kaskadowanie KPI Spółki 59

60 Raport wskaźników KPI Wskaźniki są ułożone w strategie Karty Wyników dla spółek 60

61 Prezentacja KPI 61

62 Kontrola kosztów - podsumowanie Dane wykonania pobierane z systemów poszczególnych organizacji Bieżące porównanie wykonania do planu w jednakowym układzie Zestaw standardowych raportów Raporty i analiz ad-hoc wspierające analizę szczególnych przypadków Wszystkie dane dostępne na bieżąco - możliwość reakcji w trakcie roku Wiele scenariuszy porównawczych i możliwość utworzenia nowego w ciągu roku. 62

63 63 Dane kontaktowe S&T Services Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 21D Warszawa tel.: faks: Prowadzący: Robert Klingiert

64 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Koncepcja controllingu w firmie produkcyjnej Studium przypadku S&T Services Polska Sp. z o.o. Prowadzący: Robert Klingiert"

Podobne prezentacje


Reklamy Google