Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Dyrektor szkoły - mgr Mirosław Hensel

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Szkoła w Susku powstała jeszcze przed I wojną światową, a od odzyskania przez Polskę niepodległości funkcjonuje cały czas. W 1999 r. powstało gimnazjum i jednocześnie wygaszono Szkołę Podstawową. W 2003 r. szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Do Gimnazjum w Susku uczęszcza122 uczniów, którzy uczą się w sześciu oddziałach. Istnieją i prężnie działają: 21 drużyna harcerska im. Szarych Szeregów, Samorząd uczniowski, biblioteka szkolna, sklepik szkolny, koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Wolontariuszy, redakcja gazetki "Oczko". Uczniowie biorą udział w realizacji wielu programów edukacyjnych, w tym współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Projekt "Przyjazna Szkoła" W roku szkolnym 2007/2008 Gimnazjum w Susku uczestniczyło w projekcie,,Przyjazna Szkoła, który był współfinansowany ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Projekt "Przyjazna Szkoła" Projekt nosił tytuł,,Magia teatru. Jego głównym założeniem było wyrównywanie szans uczniów w zakresie edukacji kulturalnej. Uczniowie objęci projektem uczestniczyli w zajęciach teatralnych i artystycznych. Młodzież zaczęła obcować ze sztuką poprzez liczne wyjazdy do teatru oraz spotkania z aktorami.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Program " Uczniowie z klasą " W roku szkolnym 2006/2007 gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Uczniowie z klasą". Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na samodzielność uczniów oraz przygotowanie nauczycieli i uczniów do pracy metodą projektu w grupie. Uczniowie Gimnazjum w Susku realizowali projekty w dwóch dziedzinach – Jestem twórcą i Pomagam innym.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Program YOUNGSTER Od września 2008 r. szkoła uczestniczy w programie YOUNGSTER, który jest finansowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Program jest adresowany do uczniów trzecich klas. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Projekt My dla regionu W listopadzie 2011 r. szkoła przystąpiła do projektu "My dla regionu" zorganizowanego przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych. Uczniowie zebrali informację na temat wielu wyjątkowych ludzi z ternu powiatu sierpeckiego oraz na temat samego powiatu. Grupa uczniów reprezentująca Gimnazjum w Susku została laureatem tegoż konkursu, a ich opracowania zawarte w publikacji pt. My dla regionu.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką W latach 2010 – 2012 realizowany był Program Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program, poprzez zajęcia w pracowni fizycznej oraz pracowni komputerowej a także wycieczki na Politechnikę Warszawską, miał na celu przyczynienie się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, w szczególności fizyką.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Program Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu Szkoła – lider selektywnej zbiórki odpadów. Celem programu była edukacja uczniów i społeczności Gminy Sierpc w zakresie recyklingu. Podjęte przez uczniów liczne działania, m.in. konkursy powiatowe, happening, akademie, zbiórki podpisów - uplasowały Gimnazjum w Susku na V miejscu.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej W 2011 r. Gimnazjum w Susku przystąpiło do konkursu pt. Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej - zorganizowanego rzez Fundację Młodzi Razem. Uczniowie zaangażowali się w szeroko pojętą pomoc innym, realizując bardzo wiele zadań. Szkoła jako laureat konkursu została wyróżniona okolicznościową statuetką.

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Dyrektor szkoły - mgr Maria Trzcińska

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Pod koniec lat 90-tych rozbudowano istniejącą szkołę podstawową. W latach 1999-2001 w budynku szkolnym istniał Zespół Szkół w Borkowie Kościelnym. Od 1 września 1999r. Dyrektorem Gimnazjum w Borkowie Kościelnym jest p. Maria Trzcińska. Obecnie w szkole uczy się 138 uczniów w sześciu oddziałach. Pracuje z nimi trzynastu nauczycieli. W szkole działa wiele organizacji m.in. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Ekologiczne, Szkolny Klub Sportowy LUKS. Realizowaliśmy wiele programów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Socrates Comenius W ramach realizacji szkolnego projektu Socrates Comenius w latach 2002-2005 gimnazjum współpracowało ze szkołami partnerskimi w Rzymie i w Jaszunach na Litwie. Szkolny Projekt Comeniusa pt.: Narodowe, ludowe, regionalne obrzędy i zwyczaje świąteczne w chrześcijańskiej tradycji europejskiej był koordynowany przez szkołę borkowską. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Socrates Comenius Poprzez zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców projekt wzmacniał świadomość regionalną i narodową realizatorów przy jednoczesnej otwartości na kulturę innych narodów. Działania podejmowane w projekcie służyły wszechstronnemu poznawaniu tradycji i obrzędów. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Szkoła z klasą We wrześniu 2002 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Szkoła z klasą. W szkole proces nauczania przebiega tak, aby każdy uczeń wiedział i potrafił coraz więcej. Gimnazjum dba, o to, aby wszyscy korzystali z nauki, aby każdy mógł odnieść swój sukces. Motto szkoły brzmi: "Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć" – /Kartezjusz/ Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Projekt Odkryć nieznane, tworzyć nowe program rozwijania zainteresowań z fizyką W latach 2009-2011 szkoła realizowała projekt pod nazwą Odkrywać nieznane, tworzyć nowe- program rozwijania zainteresowań fizyką. Projekt miał na celu rozbudzanie zainteresowań młodzieży szkolnej fizyką i zachęcanie uczniów do udziału w różnych formach twórczej aktywności.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Projekt Odkryć nieznane, tworzyć nowe program rozwijania zainteresowań z fizyką Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki, wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne na Politechnikę Warszawską, brali udział w trzydniowych warsztatach ogólnopolskich Zobacz- Zbadaj-Zrozum. Jedna z uczennic w ramach konkursu Warsztaty w CERN – zakwalifikowała się do grupy najlepszych fizyków w Polsce i wyjechała do CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych) w Genewie.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Projekt Zagrajmy o sukces Projekt Zagrajmy o sukces był realizowany od września 2010 r. do listopada 2011 roku i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Projekt Zagrajmy o sukces Odbiorcami projektu byli uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Zostali oni objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Były to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości, języków obcych i zajęć informatycznych.

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Projekt Akademia Uczniowska Od września 2010r. uczniowie gimnazjum uczestniczą w projekcie Akademia Uczniowska. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych, realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Program Wsparcia Nauki Języka Angielskiego Od roku szkolnego 2008/2009 wszyscy chętni uczniowie klas trzecich mogą brać udział w kursie języka angielskiego, który jest prowadzony w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu Wsparcia Nauki Języka Angielskiego dla Młodzieży Szkół Gimnazjalnych z Terenów Wiejskich.

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży W 2010 r. w szkole odbywały się zajęcia sportowe z programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. Program ten miał na celu zwiększenie aktywności i efektywności działań uczniowskich klubów sportowych.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Dyrektor szkoły - mgr Barbara Gostomska

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła odkrywców talentów Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW za wspieranie, odkrywanie i promocję uzdolnień dzieci i młodzieży.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła odkrywców talentów Praca z uczniami utalentowanymi kształtuje się wokół uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych oraz wolontariatu.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Konkurs "Przygoda Życia" W czerwcu 2011 r. na terenie szkoły Studio Filmowe Harpoon Films realizowało zdjęcia do fabularyzowanego filmu edukacyjnego pt. "Wewnątrz wielkiego prostopadłościanu". Projekt ten powstał w ramach ogólnopolskiego filmowego konkursu "Przygoda Życia" zorganizowanego przez magazyn "Focus" i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Konkurs "Przygoda Życia" Projekt z Borkowa Kościelnego pokonał w konkursie wszystkich krajowych konkurentów - w tym wiele utytułowanych szkół z dużych miast. Reżyserem filmu jest Andrzej Mańkowski, a operatorem obrazu Krzysztof Kowalski.

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła bez przemocy W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła do V edycji programu społecznego Szkoła bez przemocy, którego głównym celem jest zwiększanie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna.

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Jestem Kibicem rzez duże K Program Jestem Kibicem przez duże K adresowany jest do dzieci i młodzieży, ale także angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji. Zawartość programu obejmuje zarówno zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego, zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także działania edukacyjne.

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Program Szkoła z Klasą W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła do akcji Szkoła z klasą. Akcja ta była przygotowana przez Gazetę Wyborczą, fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej zasadniczym zadaniem jest promowanie nowego sposobu myślenia o oświacie i wspieranie nowoczesnej, efektywnej edukacji.

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Program edukacyjny Klub Bezpiecznego Puchatka Od września 2011 r. szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Klub Bezpiecznego Puchatka, którego inicjatywą jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Dyrektor szkoły - mgr Anna Majorowska

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Szkoła Podstawowa w Bledzewie ma wieloletnią tradycję, 18 września 2004 roku obchodziła 40-lecie oddania nowego budynku szkoły 1000-latki. Jest to szkoła, w której uczniowie, ich rodzice i nauczyciela stwarzają odpowiednią atmosferę dla porozumienia w celu tworzenia wspólnej wizji rozwoju społecznego uczniów.

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Obecnie w szkole tej jest 6 oddziałów i uczy się 63 dzieci w klasach I-VI. Kadra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli. Uczniowie uzyskują dobre wyniki w nauce. Sprawdzian zewnętrzny wypada zawsze powyżej średniej powiatu i gminy. Corocznie uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, oraz krajowym i międzynarodowym. Są to konkursy wiedzy z różnych dziedzin, m.in. Eko-Planeta, Kangur, Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Olimpus, konkursy historyczne, ekologiczne, językowe, plastyczne i inne.

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Największe sukcesy szkoła osiąga w sporcie, chociaż baza sportowa nie jest bogata. W październiku br. powstał Uczniowski Klub Sportowy Alfa Bledzewo, w którym wiodącą dyscypliną sportową jest tenis stołowy.

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Wizytówką szkoły jest także 5 Gromada Zuchowa Wesołe Słoneczka. W roku harcerskim 2010/2011 zuchy zajęły 4 miejsce za wzorową realizację zadań organizacyjno – programowych pionu zuchowego hufca ZHP im. Janusza Korczaka.

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie W szkole działa Samorząd Uczniowski, ukazuje się szkolna gazetka Dwie Strony. W szkole organizowanych jest wielu imprez cyklicznych takich jak m. in. Bal karnawałowy dla dzieci, spotkania dla Babci i Dziadka, Powitanie wiosny oraz innych np. Startu Zuchowego, Przeglądu Piosenki Jesiennej, Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej.

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Organizowane są wycieczki, m. in. do Gniezna, Biskupina, Warszawy, Olsztyna, Solca Kujawskiego. Wspólnie z uczniami Gimnazjum w Susku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bledzewie biorą udział w akcji Po lekcjach na halę, w ramach której wyjeżdżają systematycznie na mecze piłki ręcznej do Płocka.

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie W szkole realizowane są programy: Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie oraz 5 porcji warzyw i owoców Uczniowie klas młodszych mają okazje korzystać z kącika rekreacyjno – sportowego pozyskanego w ramach programu Radosna szkoła.

41 WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google