Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC"— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SZKOŁY REALIZUJĄCE PROJEKT
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Dyrektor szkoły - mgr Mirosław Hensel Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZKOŁY REALIZUJĄCE PROJEKT
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku Szkoła w Susku powstała jeszcze przed I wojną światową, a od odzyskania przez Polskę niepodległości funkcjonuje cały czas. W 1999 r. powstało gimnazjum i jednocześnie wygaszono Szkołę Podstawową. W 2003 r. szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Do Gimnazjum w Susku uczęszcza122 uczniów, którzy uczą się w sześciu oddziałach. Istnieją i prężnie działają: 21 drużyna harcerska im. „Szarych Szeregów”, Samorząd uczniowski, biblioteka szkolna, sklepik szkolny, koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Wolontariuszy, redakcja gazetki "Oczko". Uczniowie biorą udział w realizacji wielu programów edukacyjnych, w tym współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 SZKOŁY REALIZUJĄCE PROJEKT Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Projekt "Przyjazna Szkoła" W roku szkolnym 2007/2008 Gimnazjum w Susku uczestniczyło w projekcie ,,Przyjazna Szkoła”, który był współfinansowany ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Projekt "Przyjazna Szkoła" Projekt nosił tytuł ,,Magia teatru”. Jego głównym założeniem było wyrównywanie szans uczniów w zakresie edukacji kulturalnej. Uczniowie objęci projektem uczestniczyli w zajęciach teatralnych i artystycznych. Młodzież zaczęła obcować ze sztuką poprzez liczne wyjazdy do teatru oraz spotkania z aktorami. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Program "Uczniowie z klasą" W roku szkolnym 2006/2007 gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Uczniowie z klasą". Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi na samodzielność uczniów oraz przygotowanie nauczycieli i uczniów do pracy metodą projektu w grupie. Uczniowie Gimnazjum w Susku realizowali projekty w dwóch dziedzinach – „Jestem twórcą” i „Pomagam innym”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Program YOUNGSTER Od września 2008 r. szkoła uczestniczy w programie YOUNGSTER, który jest finansowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Program jest adresowany do uczniów trzecich klas. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Projekt „My dla regionu„ W listopadzie 2011 r. szkoła przystąpiła do projektu "My dla regionu" zorganizowanego przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych. Uczniowie zebrali informację na temat wielu wyjątkowych ludzi z ternu powiatu sierpeckiego oraz na temat samego powiatu. Grupa uczniów reprezentująca Gimnazjum w Susku została laureatem tegoż konkursu, a ich opracowania zawarte w publikacji pt. „My dla regionu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką W latach 2010 – realizowany był Program „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe” – program rozwijania zainteresowań fizyką, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program, poprzez zajęcia w pracowni fizycznej oraz pracowni komputerowej a także wycieczki na Politechnikę Warszawską, miał na celu przyczynienie się do wzrostu zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, w szczególności fizyką. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Program „Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów”  W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Szkoła – lider selektywnej zbiórki odpadów”. Celem programu była edukacja uczniów i społeczności Gminy Sierpc w zakresie recyklingu. Podjęte przez uczniów liczne działania, m.in. konkursy powiatowe, happening, akademie, zbiórki podpisów - uplasowały Gimnazjum w Susku na V miejscu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
 „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” W 2011 r. Gimnazjum w Susku przystąpiło do konkursu pt. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” - zorganizowanego rzez Fundację Młodzi Razem. Uczniowie zaangażowali się w szeroko pojętą pomoc innym, realizując bardzo wiele zadań. Szkoła jako laureat konkursu została wyróżniona okolicznościową statuetką. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Gimnazjum w Borkowie Kościelnym Dyrektor szkoły - mgr Maria Trzcińska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Pod koniec lat 90-tych rozbudowano istniejącą szkołę podstawową. W latach w budynku szkolnym istniał Zespół Szkół w Borkowie Kościelnym. Od 1 września 1999r. Dyrektorem Gimnazjum w Borkowie Kościelnym jest p. Maria Trzcińska. Obecnie w szkole uczy się 138 uczniów w sześciu oddziałach. Pracuje z nimi trzynastu nauczycieli. W szkole działa wiele organizacji m.in. Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Ekologiczne, Szkolny Klub Sportowy „LUKS”. Realizowaliśmy wiele programów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt Socrates Comenius W ramach realizacji szkolnego projektu Socrates Comenius w latach gimnazjum współpracowało ze szkołami partnerskimi w Rzymie i w Jaszunach na Litwie. Szkolny Projekt Comeniusa pt.: „Narodowe, ludowe, regionalne obrzędy i zwyczaje świąteczne w chrześcijańskiej tradycji europejskiej” był koordynowany przez szkołę borkowską. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt Socrates Comenius Poprzez zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców projekt wzmacniał świadomość regionalną i narodową realizatorów przy jednoczesnej otwartości na kulturę innych narodów. Działania podejmowane w projekcie służyły wszechstronnemu poznawaniu tradycji i obrzędów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Tytuł „Szkoła z klasą” We wrześniu 2002 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Szkoła z klasą”. W szkole proces nauczania przebiega tak, aby każdy uczeń wiedział i potrafił coraz więcej. Gimnazjum dba, o to, aby wszyscy korzystali z nauki, aby każdy mógł odnieść swój sukces. Motto szkoły brzmi: "Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć" – /Kartezjusz/ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt „Odkryć nieznane, tworzyć nowe” program rozwijania zainteresowań z fizyką W latach szkoła realizowała projekt pod nazwą „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe”- program rozwijania zainteresowań fizyką. Projekt miał na celu rozbudzanie zainteresowań młodzieży szkolnej fizyką i zachęcanie uczniów do udziału w różnych formach twórczej aktywności. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt „Odkryć nieznane, tworzyć nowe” program rozwijania zainteresowań z fizyką Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki, wyjeżdżali na wycieczki edukacyjne na Politechnikę Warszawską, brali udział w trzydniowych warsztatach ogólnopolskich „Zobacz- Zbadaj-Zrozum”. Jedna z uczennic w ramach konkursu „Warsztaty w CERN” – zakwalifikowała się do grupy najlepszych fizyków w Polsce i wyjechała do CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych) w Genewie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt „Zagrajmy o sukces” Projekt „Zagrajmy o sukces”  był realizowany od września 2010 r. do listopada 2011 roku i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt „Zagrajmy o sukces” Odbiorcami projektu byli uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Zostali oni objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Były to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości, języków obcych i zajęć informatycznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Projekt Akademia Uczniowska Od września 2010r. uczniowie gimnazjum uczestniczą w projekcie Akademia Uczniowska. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych, realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Program Wsparcia Nauki Języka Angielskiego Od roku szkolnego 2008/2009 wszyscy chętni uczniowie klas trzecich mogą brać udział w kursie języka angielskiego, który jest prowadzony w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu Wsparcia Nauki Języka Angielskiego dla Młodzieży Szkół Gimnazjalnych z Terenów Wiejskich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” W r. w szkole odbywały się zajęcia sportowe z programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. Program ten miał na celu zwiększenie aktywności i efektywności działań uczniowskich klubów sportowych . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Dyrektor szkoły - mgr Barbara Gostomska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła odkrywców talentów Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW za wspieranie, odkrywanie i promocję uzdolnień dzieci i młodzieży. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła odkrywców talentów Praca z uczniami utalentowanymi kształtuje się wokół uzdolnień przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych oraz wolontariatu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Konkurs "Przygoda Życia" W czerwcu 2011 r. na terenie  szkoły Studio Filmowe Harpoon Films realizowało zdjęcia do fabularyzowanego filmu edukacyjnego pt. "Wewnątrz wielkiego prostopadłościanu". Projekt ten powstał w ramach ogólnopolskiego filmowego konkursu "Przygoda Życia" zorganizowanego przez magazyn "Focus" i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Konkurs "Przygoda Życia" Projekt z Borkowa Kościelnego pokonał w konkursie wszystkich krajowych konkurentów - w tym wiele utytułowanych szkół z dużych miast. Reżyserem filmu jest Andrzej Mańkowski , a operatorem obrazu Krzysztof Kowalski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Szkoła bez przemocy W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła do V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, którego głównym celem jest zwiększanie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Jestem Kibicem rzez duże K Program „Jestem Kibicem przez duże K” adresowany jest do dzieci i młodzieży, ale także angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji . Zawartość programu obejmuje zarówno zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego, zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także działania edukacyjne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Program Szkoła z Klasą W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła z klasą”. Akcja ta była przygotowana przez „Gazetę Wyborczą”, fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej zasadniczym zadaniem jest promowanie nowego sposobu myślenia o oświacie i wspieranie nowoczesnej, efektywnej edukacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym Program edukacyjny Klub Bezpiecznego Puchatka Od września 2011 r. szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”, którego inicjatywą jest poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Dyrektor szkoły - mgr Anna Majorowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Szkoła Podstawowa w Bledzewie ma wieloletnią tradycję, 18 września 2004 roku obchodziła 40-lecie oddania nowego budynku szkoły „1000-latki”. Jest to szkoła, w której uczniowie, ich rodzice i nauczyciela stwarzają odpowiednią atmosferę dla porozumienia w celu tworzenia wspólnej wizji rozwoju społecznego uczniów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Obecnie w szkole tej jest 6 oddziałów i uczy się 63 dzieci w klasach I-VI. Kadra pedagogiczna liczy 11 nauczycieli. Uczniowie uzyskują dobre wyniki w nauce. Sprawdzian zewnętrzny wypada zawsze powyżej średniej powiatu i gminy. Corocznie uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, oraz krajowym i międzynarodowym. Są to konkursy wiedzy z różnych dziedzin, m.in. „Eko-Planeta”, „Kangur”, Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”, konkursy historyczne, ekologiczne, językowe, plastyczne i inne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Największe sukcesy szkoła osiąga w sporcie, chociaż baza sportowa nie jest bogata. W październiku br. powstał Uczniowski Klub Sportowy ”Alfa” Bledzewo, w którym wiodącą dyscypliną sportową jest tenis stołowy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Wizytówką szkoły jest także 5 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka”. W roku harcerskim 2010/2011 zuchy zajęły 4 miejsce za wzorową realizację zadań organizacyjno – programowych pionu zuchowego hufca ZHP im. Janusza Korczaka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie W szkole działa Samorząd Uczniowski, ukazuje się szkolna gazetka „Dwie Strony”. W szkole organizowanych jest wielu imprez cyklicznych takich jak m. in. Bal karnawałowy dla dzieci, spotkania dla Babci i Dziadka, Powitanie wiosny oraz innych np. „Startu Zuchowego”, „Przeglądu Piosenki Jesiennej”, „Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie Organizowane są wycieczki, m. in. do Gniezna, Biskupina, Warszawy, Olsztyna, Solca Kujawskiego. Wspólnie z uczniami Gimnazjum w Susku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bledzewie biorą udział w akcji „Po lekcjach na halę”, w ramach której wyjeżdżają systematycznie na mecze piłki ręcznej do Płocka. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 SZKOŁY OBJĘTE PROJEKTEM
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie W szkole realizowane są programy: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „5 porcji warzyw i owoców” Uczniowie klas młodszych mają okazje korzystać z kącika rekreacyjno – sportowego pozyskanego w ramach programu Radosna szkoła. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC
Dziękujemy za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "WIEDZA KLUCZEM DO KARIERY DLA UCZNIÓW GMINY SIERPC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google