Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informatyczne w edukacji czyli nie ma ratunku… Romuald Kotowski Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży EDU IT Trends,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informatyczne w edukacji czyli nie ma ratunku… Romuald Kotowski Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży EDU IT Trends,"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informatyczne w edukacji czyli nie ma ratunku… Romuald Kotowski Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży EDU IT Trends, 27 czerwca 2013

2 O czym to będzie… 1.Cele edukacji 2.Rola IT w edukacji 3.Krótka historia kształcenia na odległość 4.Komputer w edukacji 5.Standardy e-edukacji 6.System EDU 7.Projekt Gakko 8.Literatura 2R. Kotowski, Nie ma ratunku....

3 Cele edukacji Umiejętne wykorzystywanie nabytej wiedzy w nowych sytuacjach Rozwijanie ciekawości intelektualnej Umiejętne rozwiązywanie pojawiających się problemów Podejmowanie rozsądnych decyzji Twórcze i krytyczne myślenie Komunikacja, praca w grupie, negocjacje Wyszukiwanie, selekcja, porządkowanie i ocenianie informacji Wykorzystywanie nowych technologii w procesie samokształcenia i samorozwoju 3R. Kotowski, Nie ma ratunku....

4 Rola IT w procesie edukacji Wspomaganie tradycyjnej edukacji poprzez Uatrakcyjnienie Szybszy dostęp do informacji Nowe kanały informacji Nauczanie na odległość W wybranym miejscu W wybranym czasie W wybranym tempie 4R. Kotowski, Nie ma ratunku....

5 Krótka historia kształcenia na odległość 1776 kształcenie rzemieślników metodą korespondencyjną (Uniwersytet Jagielloński ) 1920 radio edukacyjne (Australia) 1933 pierwsze telewizyjne kursy edukacyjne (Uniwersytet Iowa) 1960 pierwszy system kształcenia z użyciem komputera (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) (University Illinois) 1969 Arpanet 1974 specyfikacja sieci Internet (Stanford University) 1979 pierwsza komercyjna sieć telefonii komórkowej 1G w Tokio (NTT Japonia) 1989-90 pierwsza przeglądarka sieciowa World Wide Web (Tim Berners-Lee) 1995 pojawienie się określenia e-learning (CBT Systems) 1996 pierwszy internetowy akredytowany uniwersytet (Jones International University) 1996 start projektu badawczego Google (Stanford University) 2001 start Wikipedii 2001 Moodle - open source Learning Management System 2001 coroczna konferencja `Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka` (konsorcjum PW, UW, PJWSTK, SGGW) 2013 10th World Conference on Computers in Education + IwE, 2-7 lipca, Toruń, TIKE 2013, 26 września, Łomża 5R. Kotowski, Nie ma ratunku....

6 Komputer w edukacji 6 CBT (Computer Based Training /Instruction) lekcje programowane, tutoriale, symulacje WBT (Web Based Training/Instruction) Internet + asynchroniczny nauczyciel BL (Blended Learning) np. wg modelu V60T30 [3] V (Virtual Learning) komputer + internet T (Traditional Learning) z nauczycielem brakujące10% - inne zajęcia R. Kotowski, Nie ma ratunku....

7 Komputer w edukacji 7 Zalety WBT 1.Nie ma problemu gdy uczeń lub nauczyciel nie mogą przyjść na zajęcia 2.Materiały dydaktyczne mogą mieć dowolną postać multimedialną i są dostępne w każdej chwili 3.Aktualizacja materiałów dydaktycznych może być robiona w każdej chwili 4.Uczeń może korzystać z materiałów dostępnych w repozytoriach całego świata 5.Zmienia się relacja uczeń – nauczyciel 6.Kurs kończy się certyfikatem osiągnięć, a nie uczestnictwa R. Kotowski, Nie ma ratunku....

8 Komputer w edukacji 8 Web 2.0 zasoby tworzone przez użytkowników dla użytkowników wzajemnie komentowane i oceniane Inna nazwa: Read and Write Web Narzędzia Web 2.0: blog, podcast, videocast, portale (społecznościowe), wiki, RSS, światy wirtualne (Second Life), Google Maps, Google Earth [4] R. Kotowski, Nie ma ratunku....

9 Komputer w edukacji 9 Etymologia słowa podcast: Odtwarzacz mp3: iPod (Apple) + broadcasting (transmisja, nadawanie) Nazwę wymyślił Ben Hammerslay (12.II.2004) Inna interpretacja: Personal-On-Demand broadCASTing Podcasting: technologia umożliwiająca publikację plików dźwiękowych - cykliczne audycje dźwiękowe R. Kotowski, Nie ma ratunku....

10 Komputer w edukacji 10 Zastosowania podcastów: 1.Wykłady 2.Wiadomości i bieżące komentarze 3.Audiobooki 4.Tutoriale, podręczniki, instrukcje 5.Przewodniki 6.Konferencje, dyskusje, wywiady 7.Reklama 8.Wizualizacje 9.Itp., itd.,itd…… R. Kotowski, Nie ma ratunku....

11 Komputer w edukacji 11 RSS – umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. R. Kotowski, Nie ma ratunku....

12 Komputer w edukacji 12 Wiki umożliwia tworzenie i rozwijanie artykułów przez różnych użytkowników Blog internetowy pamiętnik, np. jak przebiega proces edukacyjny studenta E-portfolio zbiór prac określonego autora, np. zdjęcia obrazów, rzeźb, fotografii, prace semestralne,… R. Kotowski, Nie ma ratunku....

13 Standardy e-edukacji 13 Potrzeba standaryzacji: Układ metryczny Prawostronny ruch uliczny Wtyczki i gniazda prądowe Rozmiary i kształt bananów Polskie fonty (ISO 8859-2) vs. Unicode (UTF-8) …………. R. Kotowski, Nie ma ratunku....

14 Standardy e-edukacji 14 Organizacje standaryzujące nauczanie na odległość: 1.Organizacje standaryzujące technologie nauczania 2.Organizacje standaryzujące jakość materiałów 3.Uznane organizacje akredytujące standardy, np. IEEE i ISO 4.Organizacje standaryzujące technologie cząstkowe np. W3C (World Wide Web Consortium, zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW) R. Kotowski, Nie ma ratunku....

15 Standardy e-edukacji 15 Organizacje standaryzujące technologie nauczania: 1.Najstarsza AICC (Aviation Industry CBT Committee) 2.IEEE LTSC (IEEE Learning Technology Standards Committee) (IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 3.SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 4.ADL (Advanced Distributed Learning ) organizacja nadzorująca SCORM R. Kotowski, Nie ma ratunku....

16 Standardy e-edukacji 16 SCORM – najbardziej popularny w środowisku akademickim Materiał edukacyjny przygotowany w tym standardzie to: 1.Obiekty statyczne (assets): grafika, video, HTML, tekst 2.Obiekty dynamiczne SCO (Sharable Content Object) mające możliwość komunikowanie się z systemem LMS (Learning Management System) za pomocą języka JavaScript, np. przekazywanie wyników testów, czasu trwania sesji, danych studenta R. Kotowski, Nie ma ratunku....

17 Standardy e-edukacji 17 Dokumenty opisujące SCORM 1.Content Aggregation Model (CAM) – sposób budowy treści z różnych źródeł (przenaszalność) 2.Run-Time Environment (RTE) – opisuje środowisko uruchomieniowe – komunikacja LMS a paczka materiałów dydaktycznych 3.Sequencing and Navigation (SN) – reguły sekwencji i nawigacji wewnątrz struktury materiałów R. Kotowski, Nie ma ratunku....

18 System EDU 18R. Kotowski, Nie ma ratunku....

19 System EDU 19R. Kotowski, Nie ma ratunku....

20 System EDU 20 Użytkownikami platformy są nie tylko studenci studiów internetowych - system jest używany do wspomagania tradycyjnych zajęć. Coraz większa liczba studentów korzysta z indywidualnego toku nauczania wybierając część przedmiotów w trybie internetowym. Uczelnia umożliwia również powtarzanie wybranych niezaliczonych przedmiotów przez Internet - obecnie niemal każdy student posiada konto na platformie. Prowadzone są również studia otwarte, w ramach których dowolna osoba, nawet bez prawa studenta, może realizować wybrane kursy. Charakterystyczna jest bardzo duża różnorodność praw dostępu studentów do poszczególnych kursów oraz bardzo częste zmiany w uprawnieniach. Liczba uczestników i kursów na platformie rosła w bardzo szybkim tempie: R. Kotowski, Nie ma ratunku....

21 System EDU 21 Liczba wszystkich kursów (2013 pierwsze półrocze) R. Kotowski, Nie ma ratunku....

22 System Edu 22 Liczba kursów na studiach internetowych(2013 pierwsze półrocze) R. Kotowski, Nie ma ratunku....

23 System EDU 23 Liczba wejść do kursów (2013 pierwsze półrocze) R. Kotowski, Nie ma ratunku....

24 System EDU 24 Użycie modułów (pojedyncze wejścia do modułów) w roku 2013 R. Kotowski, Nie ma ratunku....

25 Projekt Gakko 25 Projekt Gakko rozwijany jest w ramach projektów studenckich. Słowo Gakko po japońsku znaczy "Szkoła, uczelnia". Aplikacja dla dziekanatu Aplikacja dla kwestury Wirtualny dziekanat System podań Rekrutacja Aktualnie rozwijane projekty Rekrutacja II Stopnia Strona dla dydaktyka Plan zajęć Interfejsy Zaawansowana obsługa stypendiów Projekty związane pobocznie i ich autorzy Voice Portal ankieta.pjwstk.edu.pl R. Kotowski, Nie ma ratunku....

26 Literatura 26 1.Lech Banachowski, Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie, Wydawnictwo PJWSTK, 2011 2.Postępy e-edukacji, red. L. Banachowski, Wydawnictwo PJWSTK, 2010 3.R. Tadeusiewicz, Metody komputerowego wspomagania nauczanie. Próba systematyzacji i klasyfikacji, w [2], ss.8-15. 4.T. OReilly, http://www.oreillynet.com/http://www.oreillynet.com/ 5.Robert Kotrys, Standardy w nauczaniu na odległość, Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, 9-10.12.2004 6.Paweł Lenkiewicz, Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej, Wydawnictwo PJWSTK, 2012 7.Advanced Distributed Learning (ADL), SCORM 2004 4th Edition Content Aggregation Model (CAM), ver. 1.1, 2009 8.Advanced Distributed Learning (ADL), SCORM 2004 4th Edition Run-Time Environment (RTE), ver. 1.1, 2009 9.Advanced Distributed Learning (ADL), SCORM 2004 4th Edition Sequencing and Navigation (SN), ver. 1.1, 2009 R. Kotowski, Nie ma ratunku....


Pobierz ppt "Technologie informatyczne w edukacji czyli nie ma ratunku… Romuald Kotowski Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży EDU IT Trends,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google