Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Page 1 BZSZ Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wał ę sy w Ustrzykach Dolnych prezentuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Page 1 BZSZ Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wał ę sy w Ustrzykach Dolnych prezentuje."— Zapis prezentacji:

1 Page 1 BZSZ Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wał ę sy w Ustrzykach Dolnych prezentuje

2 Page 2 Decyzja o tym jak, czego i gdzie się uczyć to jedna z najważniejszych spraw o jakich myśli każdy gimnazjalista Jak dobrze wybrać szkołę, zawód

3 Page 3 CO PO GIMNAZJUM? Aby dobrze wybrać szkołę warto kierować się: informacją o sobie ( czy to dla mnie?) informacją o swoich możliwościach ( trzeba pamiętać, że dostanie się do danej szkoły to jedno, a to czy sobie poradzę z nauką w niej, to drugie) ofertą edukacyjną szkoły informacjami o tym, czy szkoła współpracuje z pracodawcami informacjami o zdobyciu pracy po zakończeniu szkoły informacjami o możliwościach dalszego kształcenia jakie zajęcia dodatkowe proponuje szkoła

4 Page 4 GIMNAZJALISTĘ NAJCZĘŚCIEJ NURTUJE PYTANIE: JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ? liceum ogólnokształcące technikum zasadniczą szkołę zawodową

5 Page 5 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ: TECHNIKUM: Technik organizacji reklamy NOWOŚĆ Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarz Technik kelner ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: Kucharz Sprzedawca inne zawody Technik handlowiec Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Wędliniarz Operator obrabiarek skrawających

6 Page 6 DLACZEGO TECHNIKUM ? kształcenie ogólne jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym przedmioty ogólnokształcące są realizowane w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym ( uczeń musi wybrać dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z przyszłym zawodem, jednocześnie będzie je mógł zdawać na maturze) ZDOBYWASZ ZAWÓD możesz podjąć dalsze kształcenie: - studia wyższe - szkoła policealna - kwalifikacyjne kursy zawodowe

7 Page 7 DLACZEGO SZKOŁA ZAWODOWA ? zdobędziesz konkretny zawód – pracodawcy poszukują fachowców, a nie osób, które muszą się uczyć podstaw zawodu połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną w trakcie praktycznej nauki zawodu możesz nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększa szanse na zatrudnienie zaplanujesz swoją dalszą karierę edukacyjną i zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących, tych samych jak w liceum ogólnokształcącym przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy szybciej uzyskasz niezależność na rynku pracy jest przesyt ludzi z wykształceniem ogólnym i po studiach wyższych, którzy zasilają szeregi osób bezrobotnych

8 Page 8 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O NOWYM KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA np. sprzedawca Nauka trwa 3 lata. W trakcie nauki uczeń będzie zdawał egzamin zawodowy( 1 lub 2 w zależności od liczby kwalifikacji w danym zawodzie). Sprzedawca potwierdza 1 kwalifikację tj. PROWADZENIE SPRZEDAŻY

9 Page 9 I CO DALEJ? Uczeń ma 2 możliwości: po klasie pierwszej rozpocząć dodatkowo naukę w liceum dla dorosłych ( 2 lata) potwierdzić kwalifikację dla technika handlowca Prowadzenie działalności handlowej ( na kursie kwalifikacyjnym prowadzonym przez BZSZ) Jeżeli zdasz maturę możesz podjąć studia wyższe.

10 Page 10 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ: TECHNIKUM: Technik organizacji reklamy NOWOŚĆTechnik organizacji reklamy Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarz Technik kelner ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: Kucharz Sprzedawca inne zawody Technik handlowiec Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Wędliniarz Operator obrabiarek skrawających

11 Page 11 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ Ś REDNICH: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY NOWOŚĆ Czas trwania nauki 4 lata -Matura -Potwierdza kwalifikacje: Sprzedaż produktów i usług reklamowych Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

12 Page 12 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ Ś REDNICH: TECHNIK HANDLOWIEC Czas trwania nauki 4 lata -Matura -Potwierdza kwalifikacje: Prowadzenie sprzedaży Prowadzenie działalności handlowej.

13 Page 13 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ Ś REDNICH: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Czas trwania nauki 4 lata -Matura -Potwierdza kwalifikacje: Sporządzanie potraw i napojów; Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

14 Page 14 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ Ś REDNICH: TECHNIK HOTELARZ Czas trwania nauki 4 lata -Matura -Potwierdza kwalifikacje: Planowanie i realizacja usług w recepcji; Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

15 Page 15 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ Ś REDNICH: TECHNIK KELNER Czas trwania nauki 4 lata -Matura -Potwierdza kwalifikacje: Wykonywanie usług kelnerskich; Organizacja usług gastronomicznych.

16 Page 16 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH: SPRZEDAWCA Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w szkole BZSZ Zawód sprzedawca potwierdza kwalifikację: Prowadzenie sprzedaży

17 Page 17 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH : KUCHARZ Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w szkole BZSZ Zawód kucharz potwierdza kwalifikację: Sporządzanie potraw i napojów

18 Page 18 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH : FRYZJER Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach fryzjerskich Zawód fryzjer potwierdza kwalifikację: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

19 Page 19 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH : MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach mechanicznych Zawód mechanik potwierdza kwalifikację: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

20 Page 20 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH : WĘDLINIARZ Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach przetwórstwa wędlin Zawód wędliniarz potwierdza kwalifikację: Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

21 Page 21 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ ZAWODOWYCH : OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach mechanicznych Zawód operator potwierdza kwalifikację: Użytkowanie obrabiarek skrawających

22 Page 22 OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NAST Ę PUJ Ą CYCH TYPACH SZKÓŁ: INNE ZAWODY Czas trwania nauki 3 lata Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach usługowych i produkcyjnych.

23 Page 23 SZKOŁA POSIADA: NOWOCZESNE PRACOWNIE i WYPOSAŻENIE: technologii gastronomicznej obsługi konsumenta pracy biurowej organizacji w sprzedaży hotelik szkoleniowy recepcję aulę nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną nowoczesną siłownię bibliotekę z czytelnią multimedialną nowoczesne boiska sportowe nowoczesne bieżnie biegowe

24 Page 24 SZKOŁA POSIADA RÓWNIEŻ: CERTYFIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w Krakowie do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: kucharz małej gastronomii sprzedawca technik hotelarstwa technik organizacji usług gastronomicznych technik kelner

25 Page 25 ZAPEWNIAMY i KREUJEMY: DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO (PROJETY UNIJNE): Sylwetkę hotelarza przyszłości uczniowie odbywają praktykę zawodową w Austrii w hotelach, pensjonatach oraz restauracjach. W czasie pobytu poznali austriacki model obsługi gościa, wykorzystali i poszerzyli swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz językowe. W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie opracowali polsko- niemiecki słownik hotelarza. Projekt Leonardo da Vinci Współpraca z ośrodkiem w Arłamowie

26 Page 26 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Koło PCK (w tym koło Honorowego Dawcy Krwi) Szkolne koło Przedsiębiorczości Szkolny Klub Sportowy Szkolny Klub Młodego Europejczyka Szkolny Klub Koliba

27 Page 27 ŻYCIE SZKOŁY: ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNYCH I GMINNYCH UROCZYSTOŚCI: Dzień Edukacji Narodowej Dzień Sybiraka Święto Niepodległości Święto 3 Maja ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ: Kiermasz ciast Kiermasz książek Kiermasz ozdób świątecznych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Programy artystyczne kabaretu " Kombinatorzy " ” DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ: " Czyste Góry " Rajd rowerowy Rajdy krajoznawcze Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości Dzień Europejczyka - co roku prezentowane inne państwo EU Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej

28 Page 28 BZSZ bierze udział w projekcie unijnym Podkarpacie stawia na zawodowców KORZYŚCI DLA UCZNIA: udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych: - języki obce branżowe: j. angielski, j. niemiecki - zajęcia z przedmiotów zawodowych: hotelarstwo, przedsiębiorczość, psychologia, informatyka, gastronomia płatne staże u pracodawców praktyki zawodowe u pracodawców nowoczesne pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt

29 Page 29 Kontakt Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wał ę sy w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 16 tel. 013 461 14-47, fax. 013 461 18-45 e-mail: bzszustrzyki@wp.pl; www.bzsz.pl Zapraszam y


Pobierz ppt "Page 1 BZSZ Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wał ę sy w Ustrzykach Dolnych prezentuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google