Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa
Perspektywa kompleksowej gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Prażmów

2 Perspektywy gazyfikacji Gminy Prażmów
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, informuje, że rozpoczęto projekt gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola. Dla tego całego zakresu planuje się wybudowanie około 98km gazociągów średniego ciśnienia. Dla tej przyszłej gazyfikacji w dniu r. została zawarta, z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, umowa o dofinansowanie dla inwestycji z funduszy Unii Europejskiej w ramach „Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko ”.

3 Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria

4 Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria

5 Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria

6 Etapowanie gazyfikacji
Obecnie (na przełomie roku 2011 i 2012) jest budowanych około 4,5km gazociągów w północno - zachodniej części miejscowości Ustanów w celu przyłączenia do sieci gazowej 100 odbiorców - osób które zawarły umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Gazociągi te są budowane w ulicach: Głównej (od Słowiczej do Parkowej), Parkowej, Łąkowej, Sadowej, Kościelnej, Głogowej, Cyprysowej, Topolowej, Polnej oraz wzdłuż ulic osiedlowych. W ramach dalszej gazyfikacji Gminy Prażmów w okresie do 2015 roku planuje się realizację pozostałych około 65 km gazociągów średniego ciśnienia i przyłączenie około 1020 odbiorców gazu na terenach miejscowości: Piskórka, Krupia Wólka, Jeziórko Ustanówek, Ustanów, Krępa, Kędzierówka, Uwieliny, Kamionka, Wągrodno, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów.

7 Etapowanie gazyfikacji c.d.
Projekt budowlany na realizację powyższego zadania związanego z budową około 65km gazociągów oraz przyłączy wykonuje konsorcjum firm Gazoprojekt SA (lider konsorcjum) oraz JT Zakład Budowy Gazociągów. Dla tego zakresu (wzdłuż tras projektowanych gazociągów) będą już wkrótce przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci gazowej. Realizacja ww. zakresu gazyfikacji pozwoli na stworzenie możliwości do dalszej rozbudowy sieci gazowej i przyłączenie nowych odbiorców, w oparciu o nowo wybudowane gazociągi.

8 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów
Lokalizacja Piskórka Słoneczna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Krupią Wólką. Akacjowa od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kierunku północnym, a następnie wschodnim. Krupia Wólka Słoneczna od granicy z wsią Piskórka do skrzyżowania z ul. Główną i Górną. Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do granicy z wsią Uwieliny. Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do skrzyżowania z ulicą Graniczną na granicy z wsią Ustanów Dolna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek. ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Górną,(ulica ta jest równoległa do ul. Głównej) Górna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek. Jeziórko Ustanówek Dolna od granicy wsi Krupia Wólka do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Graniczną i Długą do skrzyżowania z ul. Górną i Główną i Kościelną Prosta od skrzyżowania z ul. Kasztanową w kierunku wschodnim. Górna od granicy z wsią Krupia Wólka do skrzyżowania z Kasztanową Główną i Kościelną Główna od skrzyżowania z ul. Kasztanową, Kościelną i Górną do granicy z wsią Krępa Południowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku południowo - wschodnim. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania ul. Dworcowej z Graniczną. Spacerowa od granicy z wsią Kędzierówka do skrzyżowania ul. Spacerowej z Kolejową. Ustanów Graniczna od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Graniczna od skrzyżowania z ul. Dworcową do nr domu 36. Długa od skrzyżowania z ulicą Kasztanową i Graniczną do skrzyżowania ul. Długiej z Parkową. Główna od skrzyżowania z Graniczną i Polną do skrzyżowania skrzyżowania z Kościelną i Parkową. Parkowa od skrzyżowania z ul. długą w kierunku zachodnim do nr domu 5.

9 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów
Lokalizacja Gabryelin Akacjowa od skrzyżowania z ul. Polną i Zielonych Sosen do skrzyżowania z ul. Dębową. Dębowa od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku zachodnim Leśna od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku zachodnim Dworcowa od skrzyżowania z ul. dębową wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Polną wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów. Bronisławów Dworcowa od granicy z wsią Gabryelin wzdłuż torów PKP w kierunku północno - zachodnim. Zalesie Górne Parkowa od skrzyżowania z ul. Podleśna do skrzyżowania z ul. Nowinek. Chojnów Gościniec Warecki od granicy z wsią Krępa w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Nowotki. Łoś Prażmowska od północnej granicy z wsią Bogatki do granicy z wsią Nowy Prażmów. Tarczyńska od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim do granicy z wsią Prace Duże. Sołecka od skrzyżowania z ul. Tarczyńską w kierunku północnym. Podleśna od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku północno - wschodnim. 6-go Września od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim do granicy z wsią Piskórka. Spółdzielcza od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim Parkowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską i Spółdzielczą w kierunku zachodnim. Lipowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim Meliorantów od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim. Nowy Prażmów Główna od granicy z wsią Łoś do granicy z wsią Zawodne z przejściem przez tory PKP. Akacjowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku wschodnim.

10 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów
Lokalizacja Krępa Przyrzeczna od granicy z wsią Jeziórko Ustanówek do skrzyżowania ul. Przyrzecznej z Długą. Długa od skrzyżowania z ul. Przyrzeczną do granicy z wsią Nowinki Krótka od skrzyżowania z ul. Długą do granicy z wsią Wojciechowice. Kędzierówka ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek gdzie zaczyna się ul. Spacerowa. Uwieliny Główna od granicy z wsią Krupia Wólka do Przejścia przez tory PKP (na granicy z wsią Kamionka). Osiedlowa od skrzyżowania z ul. Główną na długości ok. 800m Dębowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Szlachecką Szlachecka od skrzyżowania z ul. Dębową. Kamionka Złota od torów PKP do granicy z wsią Wągrodno. Wągrodno Złota od granicy z wsią Kamionka do skrzyżowania ul. Złotej ze Słoneczną Słoneczna od skrzyżowania z ul. Złotą do granicy z wsią Biały Ług. Biały Ług Różana od granicy z wsią Wągrodno do skrzyżowania z ul. Bzów i Zielonych Sosen. Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Bzów i Różaną do skrzyżowania z ul. Zagórną. Ławki Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną i Akacjową. Zagórna od skrzyżowania z ul. Zielonych Sosen do skrzyżowania ul. Zagórnej z Główną. Główna od skrzyżowania z Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną (przy torach PKP). Polna od skrzyżowania z ul. Główną, przejście przez tory PKP do granicy z wsią Kiełbaska.

11 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów
Lokalizacja Zawodne Ryxa od granicy z wsią Nowy Prażmów do granicy z wsią Prażmów. Miła od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Młynarską i Leśną. Młynarska od skrzyżowania ul. Młynarskiej z ul. Leśną i Miłą w kierunku zachodnim. Prażmów Ryxa od granicy z wsią Zawodne do granicy z wsią Dobrzenica. Kasztanów od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku zachodnim. Czołchańskiego od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Puszczyka. Błońska od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku wschodnim. Dobrzenica Ryxa od granicy z wsią Prażmów do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Kolonia Gościeńczyce. Piskórka Jagodowa od granicy z wsią Łoś do skrzyżowania z ul. Główną. Główna od skrzyżowania z ul. Jagodową do skrzyżowania z ul. Krótką. ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku północnym. ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku południowym.

12 Orientacyjne koszty związane z przyłączeniem się do sieci gazowej konieczne do poniesienia przez przyszłego odbiorcę. opłata za przyłączenie (po zawarciu umowy przyłączeniowej) około 2 tys. zł brutto, koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wewnętrznej na terenie posesji i wewnątrz budynku - około 5 tys. zł brutto, koszty zakupu i montażu urządzeń gazowych: kocioł gazowy dwufunkcyjny - od 2,5 tys. zł, kuchnia gazowa - około 1 tys. zł, koszty zakupu i montażu szafki gazowej - około 0,5 tys. zł. Koszty zawartości szafki gazowej, czyli: kurka głównego, reduktora i gazomierza ponosić będzie dostawca gazu (Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa).

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google