Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa Perspektywa kompleksowej gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Prażmów Oddział Zakład Gazowniczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa Perspektywa kompleksowej gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Prażmów Oddział Zakład Gazowniczy."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa Perspektywa kompleksowej gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Prażmów Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa

2 Perspektywy gazyfikacji Gminy Prażmów Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, informuje, że rozpoczęto projekt gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola. Dla tego całego zakresu planuje się wybudowanie około 98km gazociągów średniego ciśnienia. Dla tej przyszłej gazyfikacji w dniu 08.07.2011r. została zawarta, z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie, umowa o dofinansowanie dla inwestycji z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007 - 2013.

3 Mapa planowanej gazyfikacji na terenie Gmin: Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria

4

5

6 Etapowanie gazyfikacji 1.Obecnie (na przełomie roku 2011 i 2012) jest budowanych około 4,5km gazociągów w północno - zachodniej części miejscowości Ustanów w celu przyłączenia do sieci gazowej 100 odbiorców - osób które zawarły umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Gazociągi te są budowane w ulicach: Głównej (od Słowiczej do Parkowej), Parkowej, Łąkowej, Sadowej, Kościelnej, Głogowej, Cyprysowej, Topolowej, Polnej oraz wzdłuż ulic osiedlowych. 2.W ramach dalszej gazyfikacji Gminy Prażmów w okresie do 2015 roku planuje się realizację pozostałych około 65 km gazociągów średniego ciśnienia i przyłączenie około 1020 odbiorców gazu na terenach miejscowości: Piskórka, Krupia Wólka, Jeziórko Ustanówek, Ustanów, Krępa, Kędzierówka, Uwieliny, Kamionka, Wągrodno, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów.

7 3.Projekt budowlany na realizację powyższego zadania związanego z budową około 65km gazociągów oraz przyłączy wykonuje konsorcjum firm Gazoprojekt SA (lider konsorcjum) oraz JT Zakład Budowy Gazociągów. 4.Dla tego zakresu (wzdłuż tras projektowanych gazociągów) będą już wkrótce przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci gazowej. 5.Realizacja ww. zakresu gazyfikacji pozwoli na stworzenie możliwości do dalszej rozbudowy sieci gazowej i przyłączenie nowych odbiorców, w oparciu o nowo wybudowane gazociągi. 6.Dla tego zakresu (wzdłuż tras projektowanych gazociągów) będą już wkrótce przyjmowane wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci gazowej. 7.Realizacja ww. zakresu gazyfikacji pozwoli na stworzenie możliwości do dalszej rozbudowy sieci gazowej i przyłączenie nowych odbiorców, w oparciu o nowo wybudowane gazociągi. Etapowanie gazyfikacji c.d.

8 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów MiejscowośćLokalizacja Piskórka Słoneczna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Krupią Wólką. Akacjowa od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kierunku północnym, a następnie wschodnim. Krupia Wólka Słoneczna od granicy z wsią Piskórka do skrzyżowania z ul. Główną i Górną. Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do granicy z wsią Uwieliny. Główna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Górną do skrzyżowania z ulicą Graniczną na granicy z wsią Ustanów. Dolna od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek. ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Górną,(ulica ta jest równoległa do ul. Głównej). Górna od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek. Jeziórko Ustanówek Dolna od granicy wsi Krupia Wólka do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Kasztanowa od skrzyżowania z ul. Graniczną i Długą do skrzyżowania z ul. Górną i Główną i Kościelną. Prosta od skrzyżowania z ul. Kasztanową w kierunku wschodnim. Górna od granicy z wsią Krupia Wólka do skrzyżowania z Kasztanową Główną i Kościelną. Główna od skrzyżowania z ul. Kasztanową, Kościelną i Górną do granicy z wsią Krępa. Południowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku południowo - wschodnim. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania ul. Dworcowej z Graniczną. Spacerowa od granicy z wsią Kędzierówka do skrzyżowania ul. Spacerowej z Kolejową. Ustanów Graniczna od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Graniczna od skrzyżowania z ul. Dworcową do nr domu 36. Długa od skrzyżowania z ulicą Kasztanową i Graniczną do skrzyżowania ul. Długiej z Parkową. Główna od skrzyżowania z Graniczną i Polną do skrzyżowania skrzyżowania z Kościelną i Parkową. Parkowa od skrzyżowania z ul. długą w kierunku zachodnim do nr domu 5.

9 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów MiejscowośćLokalizacja Gabryelin Akacjowa od skrzyżowania z ul. Polną i Zielonych Sosen do skrzyżowania z ul. Dębową. Dębowa od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku zachodnim. Leśna od skrzyżowania z ul. Dębową w kierunku zachodnim. Dworcowa od skrzyżowania z ul. dębową wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Polną wzdłuż torów PKP w kierunku północnym do granicy z wsią Bronisławów. BronisławówDworcowa od granicy z wsią Gabryelin wzdłuż torów PKP w kierunku północno - zachodnim. Zalesie GórneParkowa od skrzyżowania z ul. Podleśna do skrzyżowania z ul. Nowinek. ChojnówGościniec Warecki od granicy z wsią Krępa w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Nowotki. Łoś Prażmowska od północnej granicy z wsią Bogatki do granicy z wsią Nowy Prażmów. Tarczyńska od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim do granicy z wsią Prace Duże. Sołecka od skrzyżowania z ul. Tarczyńską w kierunku północnym. Podleśna od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku północno - wschodnim. 6-go Września od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim do granicy z wsią Piskórka. Spółdzielcza od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku wschodnim. Parkowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską i Spółdzielczą w kierunku zachodnim. Lipowa od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim. Meliorantów od skrzyżowania z ul. Prażmowską w kierunku zachodnim. Nowy Prażmów Główna od granicy z wsią Łoś do granicy z wsią Zawodne z przejściem przez tory PKP. Akacjowa od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku wschodnim.

10 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów MiejscowośćLokalizacja Krępa Przyrzeczna od granicy z wsią Jeziórko Ustanówek do skrzyżowania ul. Przyrzecznej z Długą. Długa od skrzyżowania z ul. Przyrzeczną do granicy z wsią Nowinki. Krótka od skrzyżowania z ul. Długą do granicy z wsią Wojciechowice. Kędzierówka ul. bez nazwy od skrzyżowania z ul. Główną do granicy z wsią Jeziórko Ustanówek gdzie zaczyna się ul. Spacerowa. Uwieliny Główna od granicy z wsią Krupia Wólka do Przejścia przez tory PKP (na granicy z wsią Kamionka). Osiedlowa od skrzyżowania z ul. Główną na długości ok. 800m. Dębowa od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Szlachecką. Szlachecka od skrzyżowania z ul. Dębową. KamionkaZłota od torów PKP do granicy z wsią Wągrodno. Wągrodno Złota od granicy z wsią Kamionka do skrzyżowania ul. Złotej ze Słoneczną. Słoneczna od skrzyżowania z ul. Złotą do granicy z wsią Biały Ług. Biały Ług Różana od granicy z wsią Wągrodno do skrzyżowania z ul. Bzów i Zielonych Sosen. Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Bzów i Różaną do skrzyżowania z ul. Zagórną. Ławki Zielonych Sosen od skrzyżowania z ul. Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną i Akacjową. Zagórna od skrzyżowania z ul. Zielonych Sosen do skrzyżowania ul. Zagórnej z Główną. Główna od skrzyżowania z Zagórną do skrzyżowania z ul. Polną (przy torach PKP). Polna od skrzyżowania z ul. Główną, przejście przez tory PKP do granicy z wsią Kiełbaska.

11 Zakresy gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Prażmów MiejscowośćLokalizacja Zawodne Ryxa od granicy z wsią Nowy Prażmów do granicy z wsią Prażmów. Miła od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Młynarską i Leśną. Młynarska od skrzyżowania ul. Młynarskiej z ul. Leśną i Miłą w kierunku zachodnim. Prażmów Ryxa od granicy z wsią Zawodne do granicy z wsią Dobrzenica. Kasztanów od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku zachodnim. Czołchańskiego od skrzyżowania z ul. Ryxa do skrzyżowania z ul. Puszczyka. Błońska od skrzyżowania z ul. Ryxa w kierunku wschodnim. DobrzenicaRyxa od granicy z wsią Prażmów do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Kolonia Gościeńczyce. Piskórka Jagodowa od granicy z wsią Łoś do skrzyżowania z ul. Główną. Główna od skrzyżowania z ul. Jagodową do skrzyżowania z ul. Krótką. ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku północnym. ul. bez nazwy (droga osiedlowa) od skrzyżowania z ul. Jagodową w kierunku południowym.

12 Orientacyjne koszty związane z przyłączeniem się do sieci gazowej konieczne do poniesienia przez przyszłego odbiorcę. opłata za przyłączenie (po zawarciu umowy przyłączeniowej) - około 2 tys. zł brutto, koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji wewnętrznej na terenie posesji i wewnątrz budynku - około 5 tys. zł brutto, koszty zakupu i montażu urządzeń gazowych: kocioł gazowy dwufunkcyjny - od 2,5 tys. zł, kuchnia gazowa - około 1 tys. zł, koszty zakupu i montażu szafki gazowej - około 0,5 tys. zł. Koszty zawartości szafki gazowej, czyli: kurka głównego, reduktora i gazomierza ponosić będzie dostawca gazu (Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa).

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa Perspektywa kompleksowej gazyfikacji miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Prażmów Oddział Zakład Gazowniczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google