Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©2011 ILiM – GS1 Polska 1 Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID Piotr Frąckowiak ILiM – GS1 Polska MOVIDA Conferences.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©2011 ILiM – GS1 Polska 1 Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID Piotr Frąckowiak ILiM – GS1 Polska MOVIDA Conferences."— Zapis prezentacji:

1 ©2011 ILiM – GS1 Polska 1 Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID Piotr Frąckowiak ILiM – GS1 Polska MOVIDA Conferences | Warszawa | 07.12.2011

2 ©2011 ILiM – GS1 Polska 2 Agenda Informacje o systemie GS1: o identyfikacja o standardowe symboliki kodowe o znaczniki EPC/RFID Etykieta logistyczna GS1 w otwartych łańcuchach dostaw i Automatyczne Gromadzenie Danych (ADC) GS1 DataMatrix – symbolika 2D w ochronie zdrowia GS1 DataBar – (r)ewolucja w detalu

3 ©2011 ILiM – GS1 Polska 3 Informacje o systemie GS1

4 ©2011 ILiM – GS1 Polska 4 Gdy nie ma standardów… Obecnie nie ma jednego globalnego standardu rozmiaru butów! Dlatego firmy muszą: znakować takie same buty różnie dla różnych krajów specyfikować prawidłowy rozmiar na dokumentach zamówienia, zakupu, fakturach i etykietach dostawy rozróżniać lokalne specyfikacje Rezultat? Dodatkowe koszty obciążające klienta!

5 ©2011 ILiM – GS1 Polska 5 ponad 30 lat doświadczenia 108 organizacji krajowych ponad milion firm – użytkowników systemu, w 150 krajach ponad 20 sektorów (FMCG, ochrona zdrowia, transport, wojsko, …) ponad 7 miliardów transakcji każdego dnia W pełni zintegrowana organizacja, powstała w 2005 roku z połączenia EAN i UCC GS1 jest najczęściej stosowanym systemem standardów na świecie GS1 – jeden globalny język biznesu

6 ©2011 ILiM – GS1 Polska 6 Architektura marki GS1 Produkty i usługi GS1 Ogólne korzyści: Poprawienie efektywności i przejrzystości łańcucha dostaw Rozwiązania: POS/zarządzanie zapasami/zarządzanie zasobami/traceability Usługi: globalne (GSMP, GEPIR, Globalny Rejestr, LEARN) & lokalne (certyfikacja, implementacja, szkolenie) zintegrowany system standardów GTIN, GLN, SSCC Wspólne identyfikatory (GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC)

7 ©2011 ILiM – GS1 Polska 7 Co identyfikują globalne identyfikatory GS1? Jednostki handlowe: jednostka, która może być wyceniana, zamawiana i fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw Jednostki logistyczne: jednostka stworzona dla potrzeb magazynowania i / lub transportu potrzeba zarządzania i śledzenia w łańcuchu dostaw Lokalizacje: fizyczne, funkcjonalne i prawne wymagające szczegółowej identyfikacji Zasoby: środki trwałe i zwrotne Relacje usługowe Dokumenty Wysyłki i Przesyłki

8 ©2011 ILiM – GS1 Polska 8 Globalne identyfikatory GS1 GTIN ( GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 ) identyfikacja jednostek handlowych (towarów) GTIN ( GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 ) SSCC identyfikacja jednostek logistycznych (np. palet) SSCC GLN identyfikacja lokalizacji GLN

9 ©2011 ILiM – GS1 Polska 9 Rodzaje kodów kreskowych GS1 EAN/UPC Nazwa UPC-A EAN-13 UPC-E EAN-8 Pojemność numeryczny 12 13 12 8 GTIN GTIN-12 GTIN-13 GTIN-12 GTIN-8 Wielokie- runkowy Dla detalu:

10 ©2011 ILiM – GS1 Polska 10 Rodzaje kodów kreskowych GS1 ITF-14 Pojemność 14 numeryczny GTIN 12, 13, 14 Dla detalu: Wielokierunkowy

11 ©2011 ILiM – GS1 Polska 11 Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1 DataBar Pojemność 14n 14n 74n / 41an 74n / 41an 14n 14n 14n GTIN 8,12,13,14 8,12,13,14 wszystkie numery GS1 i IZ 8,12,13,14 8,12,13,14 8,12,13,14 Wielokierun kowy:

12 ©2011 ILiM – GS1 Polska 12 Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1 DataMatrix Pojemność 3116 numerycznych 2335 alfanumerycznych GTIN identyfikatory GS1 i IZ Dla detalu: * Wielokierunkowy

13 ©2011 ILiM – GS1 Polska 13 Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1-128 Pojemność 48 alfanumerycznych GTIN wszystkie numery GS1 i IZ Dla detalu: Wielokierunkowy

14 ©2011 ILiM – GS1 Polska 14 IZ (01) numer GTINn14 IZ (15) data Najlepsze don6 IZ (10) oznaczenie partii prod.an..20 Kod GS1-128 i Identyfikatory Zastosowania GS1 (IZ) (01) 05901234560016 (15) 110628 (10) ABC123

15 ©2011 ILiM – GS1 Polska 15 Etykieta logistyczna GS1

16 ©2011 ILiM – GS1 Polska 16 RFID – nowa technologia, nowe możliwości

17 ©2011 ILiM – GS1 Polska 17 SGTIN – seryjny GTIN 0 GTIN SGTIN 4805 590123456789K 123456789012 010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011 0590123456789 zawsze 96 bitów

18 ©2011 ILiM – GS1 Polska 18 Sieć EPCGlobal Bezpieczna wymiana internetowa Autoryzacja FIRMA 1 FIRMA 2 Wewnętrzne systemy (ERP, WMS itp.) Wewnętrzne systemy (ERP, WMS itp.) Czytniki Prywatna sieć 1 Prywatna sieć 2 znaczniki na paletach

19 ©2011 ILiM – GS1 Polska 19 Etykieta logistyczna GS1 w otwartych łańcuchach dostaw i Automatyczne Gromadzenie Danych (ADC)

20 ©2011 ILiM – GS1 Polska 20 Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której jest umieszczona, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo Umożliwia identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i grup jednostek, które stanowią część tego samego transportu Standard etykiety opracowany jest przez GS1, przy współpracy przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych GS1. Opiera się on na standardzie Identyfikatorów Zastosowania GS1 i wykorzystuje symbolikę GS1-128 Etykieta zawiera informacje o: jednostce, transporcie i kliencie Po co, dlaczego, w jaki sposób?

21 ©2011 ILiM – GS1 Polska 21 Projekt HELL Ujednolicone definicje jednostki logistycznej standardowej i niestandardowej Wspólne podejście do podziału typów jednostek logistycznych: Standardowa jednostka logistyczna Niestandardowa jednostka logistyczna Zawartość jednorodna zamawiana regularnie jednorodna zawartość zamawiana sporadycznie jednorodna zawartość Zawartość niejednorodna (mix) zamawiana regularnie niejednorodna zawartość zamawiana sporadycznie niejednorodna zawartość 4 typy, 7 rodzajów i 12 przykładów jednostek logistycznych jedyna obowiązkowa informacja – SSCC z IZ (00)

22 ©2011 ILiM – GS1 Polska 22 SSCC – struktura numeru obowiązująca w Polsce Numer SSCC do czego służy? jedyna obowiązkowa informacja na każdej etykiecie logistycznej identyfikacja jednostki logistycznej, niezależnie od jej zawartości numer referencyjny w całym łańcuchu dostaw klucz do transakcji z zastosowaniem EDI Numer jednostki kodującej jest wspólnym elementem SSCC i GTIN! Numer kolejny jednostki logistycznej, od 1 miliona do 1 miliarda Cyfra rozszerzająca dziesięciokrotnie zakres numeracji

23 ©2011 ILiM – GS1 Polska 23 Dane na etykiecie Typ jednostki logistycznej Dane obowiązkoweDane zalecane standardowa jednorodna SSCC Jest jedn. handlową: GTIN jedn. logist. z IZ (01) Nie jest jedn. handlową: GTIN zawartości z IZ (02) + liczba jednostek zawartych wewnątrz z IZ (37) niestandardowa jednorodna SSCC GTIN zawartości z IZ (02) + liczba jednostek zawartych wewnątrz z IZ (37) standardowa niejednorodna SSCC Jest jedn. handlową: GTIN jedn. logist. z IZ (01) Nie jest jedn. handlową: – niestandardowa niejednorodna SSCC–

24 ©2011 ILiM – GS1 Polska 24 Typy jednostek logistycznych Standard homogeneous: SSCC with AI (00) - GTIN2 with leading 9 with AI (01)* - one of the measures: net weight (kg) with AI (310n) length (m) with AI (311n) area (m 2 ) with AI (314n) net volume (l) with AI (315n) or - GTIN1 with leading 9 with AI (02) - quantity of boxes with AI (37) - one of the measures: net weight (kg) with AI (310n) length (m) with AI (311n) area (m 2 ) with AI (314n) net volume (l) with AI (315n) - batch / lot number with AI (10) - one of the following dates if applicable: production date with AI (11) packaging date with AI (13) best before date with AI (15) expiry date with AI (17)

25 ©2011 ILiM – GS1 Polska 25 Dokument wytycznych: –zasady ogólne –typy jednostek logistycznych –dane na etykietach –wymagania techniczne dla tworzenia etykiet logistycznych –weryfikacja etykiet –FAQ –przykłady jednostek logistycznych oraz etykiet –załączniki: zalecane IZ, słowniczek pojęć, GS1-128, obliczanie cyfry kontrolnej Ed ukacyjne narzędzie internetowe wskazówki do tworzenia etykiet logistycznych www.gs1-labelview.at Plan migracji + promocja wytycznych wystąpienia, materiały informacyjne, www Projekt HELL – wyniki i efekty prac

26 ©2011 ILiM – GS1 Polska 26 ADC i jej zastosowanie AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA = Auto ID = AUTOMATYCZNE ZBIERANIE/GROMADZENIE DANYCHADC stosuje się w celu poprawienia efektywności operacji: ewidencji, transakcji, kontroli i sterowania. AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA = Auto ID = AUTOMATYCZNE ZBIERANIE/GROMADZENIE DANYCH = ADC stosuje się w celu poprawienia efektywności operacji: ewidencji, transakcji, kontroli i sterowania. Zastosowanie technik ADC: rejestracja transakcji handlowych i usługowych, gospodarka magazynowa, kontrola obiegu dokumentacji, monitorowanie i kontrola produkcji w toku (leczenia), kontrola obecności i czasu pracy, monitorowanie i kontrola transportu, itp.

27 ©2011 ILiM – GS1 Polska 27 Kiedy wdrażać ADC? Gdy chcemy wdrażać nowoczesne strategie logistyczne lub systemy informatyczne (np. JiT, MRP/MRPII/MRPIII/ERP) Gdy chcemy obniżyć poziom zapasów Gdy chcemy podnieść poziom obsługi klientów Gdy chcemy wykonywać inwentaryzację bez przestoju w pracy firmy Gdy rosną koszty wynikające z błędnych informacji, błędnych realizacji Gdy chcemy wdrażać nowoczesne strategie logistyczne lub systemy informatyczne (np. JiT, MRP/MRPII/MRPIII/ERP) Gdy chcemy obniżyć poziom zapasów Gdy chcemy podnieść poziom obsługi klientów Gdy chcemy wykonywać inwentaryzację bez przestoju w pracy firmy Gdy rosną koszty wynikające z błędnych informacji, błędnych realizacji

28 ©2011 ILiM – GS1 Polska 28 Podstawowe warunki wprowadzenia systemu ADC 1.Właściwe oznakowanie kodem kreskowym – standardy kodowania i symbolik 2.Odpowiedni sprzęt (drukarki, czytniki, terminale) 3.Oprogramowanie (funkcjonalność dostosowana do potrzeb firmy) Trzy podstawowe warunki efektywnego wdrożenia systemu ADC: Wszystko połączone we właściwe rozwiązanie logistyczne

29 ©2011 ILiM – GS1 Polska 29 Współczesna logistyka to globalna sieć dostaw S1 S3 S2 S4 D4 D7 D5 D6 D12 D9 D10 D11 D1 D13 D3 D2 OL1 OL2 OL3 D8

30 ©2011 ILiM – GS1 Polska 30 Model zarządzania współczesną logistyką (SCM) Przepływ materiałów ? System informatyczny (ERP) System informatyczny zarządzania firmą (ERP) informatyczny zarządzania firmą (ERP) kody kreskowe lub rfid System WMS

31 ©2011 ILiM – GS1 Polska 31 Dlaczego WMS w logistyce operacyjnej? WMS wie: co jest składowane gdzie to jest składowane ile tego jest w jakiej strukturze opakowaniowej na jakich nośnikach jaki są okresy ważności jakie jest miejsce przeznaczenia i wiele innych zagadnień Przy dużej ilości jednostek logistycznych w obrocie, kluczowym czynnikiem usprawnienia procesu magazynowania jest standardowa etykieta logistyczna GS1!

32 ©2011 ILiM – GS1 Polska 32 Jak kto widzi towary znajdujące się w magazynie? litr 0,5 litra 3 litry 36 litrów 1 zbiornik 1 butelka 1 skrzynka 1 paleta Handlowiec w ERP Magazynier w magazynie Magazynier w WMS GTIN-1 GTIN-2 GTIN-3 GTIN-4 SSCC BATCH BATCH WMS + kody kreskowe w magazynie WMS + RFID w magazynie 0101101010010110101010 1111001010101011101010 1010101111110110111100 1101100011100111001011 10001011

33 ©2011 ILiM – GS1 Polska 33 Precyzyjne zwymiarowanie nośników i miejsc składowania MIEJSCE POJEMNOŚĆ, NOŚNOŚĆ MIEJSCA 854212 - PRZESTRZENNOŚĆ MAGAZYNU - PRZESTRZENNOŚĆ TEGO CO JEST SKŁADOWANE SZTUKA 01 OPAKOWANIE ZBIORCZE 02 OPAKOWANIE ZBIORCZE 03 PEŁNY NOŚNIK 04 854212 M 3 KG 010101 010102 010103 MIEJSCE: NOSNOŚĆ ZARZĄDZANIE OBJĘTOŚCIĄ MIEJSCA GŁĘBOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

34 ©2011 ILiM – GS1 Polska 34 Przepływ informacji a przepływ materiałów EAN-13 podaż, promocja, cenniki, fakturowanie, transport popyt, planowanie, zapłata, monitoring sprzedaży EDI - Electronic Data Interchange A B EAN-13ITF-14 GS1-128ITF-14 Dost. Poz. Op.hurtowe Paleta Transport Dystrybutor Transport Paleta Op.hurt. Poz. Sklep Klient HARMONIZACJA ADC – Automatic Data Capture

35 ©2011 ILiM – GS1 Polska 35 Kody kreskowe w praktyce Jest EAN-13 w sklepie Nie ma GS1-128 w magazynie PRODUCENTPOŚREDNIKDETALISTA Nie ma współpracy informacyjnej w łańcuchu dostaw Potrzebny jest wspólny język identyfikatorów globalnych

36 ©2011 ILiM – GS1 Polska 36 DataMatrix – symbolika 2D w ochronie zdrowia

37 ©2011 ILiM – GS1 Polska 37 Wprowadzenie: Data Matrix Historia Data Matrix: Data Matrix jest używany od początku lat 90 – tych, do znakowania bardzo małych produktów Dzisiejsze Standardy ISO/IEC: Kod Data Matrix jest objęty przez standard ISO, ISO/IEC 16022 – International Symbology Specification, Data Matrix.ISO Jakość druku ISO/IEC 15415 – symbole 2D Zawartość danych ISO/IEC 15418 (Identyfikatory Zastosowania GS1) Etykietowanie i nanoszenie bezpośrednie ISO 28219

38 ©2011 ILiM – GS1 Polska 38 Data Matrix: kluczowe obszary zastosowania Kluczowe obszary zastosowania: –ochrona zdrowia / bezpieczeństwo pacjenta –bezpośrednie znakowanie elementów –zdrowie zwierząt Przykład kodu Data Matrix: IZ 00 – GTIN IZ 17 – data ważności IZ 10 – oznaczenie partii prod.

39 ©2011 ILiM – GS1 Polska 39 Data Matrix (ECC 200) – może kodować wszystkie IZ ECC 200 (ECC = Error Checking & Correction – sprawdzanie i korekcja błędów) ECC 200 najnowsza wersja kodu Data Matrix zaawansowane sprawdzanie błędów w kodowaniu i algorytmy korekcji (algorytm Reeda-Solomona) ustandaryzowany sposób do przedstawiania danych wg. systemu GS1 stanowi obecnie jedyną symbolikę 2D zarezerwowaną dla bezpośredniego znakowania elementów i powierzchni, gdzie nie mogą być nadrukowane tradycyjne symboliki liniowe

40 ©2011 ILiM – GS1 Polska 40 Symbolika GS1 Data Matrix (ECC 200) Wymagania techniczne Specyfikacje Ogólne GS1: Rozdział 5.6 Specyfikacje symboliki Rozdział 2.7 Numerowanie i oznaczanie symbolami kodu kreskowego bardzo małych produktów dla służby zdrowia Rozdział 2.8 Numerowanie i bezpośrednie znakowanie części przy użyciu symboliki Data Matrix (ECC 200) ten narożnik w ECC 200 jest zawsze białym kwadratem wzór wyszukiwania w kształcie litery L

41 ©2011 ILiM – GS1 Polska 41 GS1 DataMatrix – właściwości Kodowane znaki: wszystkie znaki ASCII Rozszerzona interpretacja: inne zestawy znaków, np. arabski, cyrylica, grecki Algorytmy wykrywania i kontroli błędów: rozpoznawanie do 60% uszkodzeń w kodach Wielkośc symbolu: 10 x 10 modules – bardzo, bardzo mały! 1 2 ` 3 4

42 ©2011 ILiM – GS1 Polska 42 GS1 DataMatrix – właściwości Maksymalna wielkość symbolu: 3116 cyfr lub 2335 danych alfanumerycznych Dowolna orientacja: Tak! Odwrócenie odbicia: Symbol jest zaprojektowany do odczytu także w negatywie 5 6 7

43 ©2011 ILiM – GS1 Polska 43 Macierz danych w kodzie GS1 Data Matrix o wymiarach 10x10 1.11.2 1.41.3 1.7 1.5 1.6 1.8 4.54.44.33.83.73.62.22.1 2.32.42.55.15.24.64.74.8 2.72.62.8 3.33.43.5 5.3 4.14.2 5.65.85.7 5.55.4 3.23.1 8 9 11 12 6 7 7 10 Słowo kodowe 2 Słowo kodowe 1: Znak FNC1 SK 6 – 12: Korekcja błędów wg algorytmu Reeda - Solomona SK 2 – 5: Kodowane dane

44 ©2011 ILiM – GS1 Polska 44 Bezpośrednie znakowanie elementów – Direct Part Mark Identification (DPMI) Producenci muszą obecnie radzić sobie z dużą ilością elementów (wyrobów), półfabrykatów, podzespołów, itp.), które są przyjmowane i wysyłane, muszą także znać aktualny status zaawansowania procesu produkcyjnego. Automatyczne śledzenie powinno się odbywać do poziomu pojedynczej sztuki elementu. Najlepsza drogą do osiągnięcia pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym jest możliwość bezpośredniego kodowania elementu i śledzenie tego elementu poprzez cały jego cykl życia. Nosi to nazwę: Bezpośrednie znakowanie elementów Direct Part Mark Identification (DPMI)

45 ©2011 ILiM – GS1 Polska 45 Korzyści z DPMI optymalizacja wydajności linii produkcyjnych identyfikacja defektów wzrost zysków redukcja kosztów produkcji Korzyści producenta: identyfikacja przychodzących elementów (utrzymanie i zwroty) rozwiązanie kwestii gwarancyjnych i kwestii odpowiedzialności śledzenie komponentów o wysokiej wartości w celu zapobiegania kradzieży i podrabiania

46 ©2011 ILiM – GS1 Polska 46 Metody znakowania Metoda elektrochemiczna Nadruk atramentowy Wytrawianie laserowe Znakowane metodą dot–peen Odlewanie, tłoczenie

47 ©2011 ILiM – GS1 Polska 47 Zastosowania kodu GS1 Data Matrix

48 ©2011 ILiM – GS1 Polska 48 Kto tworzy standardy dla ochrony zdrowia? GS1 Healthcare Group (HUG) Firmy z branży ochrony zdrowia: –Baxter, B.Braun, GSK –Johnson&Johnson, Medtronic, Merck, Pfizer, Tyco Instytucje / stowarzyszenia: –EFPIA, EUCOMED, HL7, ISBT Organizacje krajowe GS1: –np. ILiM – GS1 Polska

49 ©2011 ILiM – GS1 Polska 49 Kto rekomenduje stosowanie standardów? Komisja Europejska EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations GIRP – Groupement International de la Répartition Pharmaceutique EUCOMED – the Voice of the Medical Technology Industry in Europe ISBT – International Society Blood Transfusion HL7 – Health Level Seven Ministerstwa Zdrowia: Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowenii, USA Powszechne i sprawdzone, wielosektorowe Gwarantujące unikalność numerów w skali świata Zwiększające bezpieczeństwo pacjenta Gwarantujące autentyczność leków i materiałów medycznych Wpływające na optymalizację procesów logistycznych Możliwe do zaimplementowania w szpitalach o jednorodnych, jak i rozproszonych systemach informatycznych Zapewniające możliwość wycofania wybranej partii produktów na dowolnym etapie łańcucha dostaw KTO?DLACZEGO?

50 ©2011 ILiM – GS1 Polska 50 Technologie znakowania Laser na linii do pakowania w blistry Laser na transporterze odbiorczym kartoniarki Automatyczna serializacja, daty, kody 2D, czcionki OCR – automatyzacja procesów

51 ©2011 ILiM – GS1 Polska 51 GS1 Data Matrix – przykłady

52 ©2011 ILiM – GS1 Polska 52 GS1 DataBar – (r)ewolucja w detalu

53 ©2011 ILiM – GS1 Polska 53 Wyzwanie – potrzeby biznesowe Dostarczenie lepszych sposobów do identyfikacji: –bardzo małych wyrobów (np. pomadka) –towarów o zmiennej ilości z pełną identyfikacją dostawcy (mięso, drób, sery, ryby) zastąpienie rozwiązań wewnętrznych lub krajowych –pojedynczych towarów (np. owoce i warzywa) –kuponów

54 ©2011 ILiM – GS1 Polska 54 Rodzina kodów DataBar GS1 DataBar GS1 DataBar Spiętrzony Wielokierunkowy GS1 DataBar Rozszerzony GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony GS1 DataBar Skrócony GS1 DataBar Ograniczony GS1 DataBar Spietrzony Symbole dla POS Symbole nie dla POS

55 ©2011 ILiM – GS1 Polska 55 Porównanie wielkości kodów GS1 DataBar i EAN/UPC EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar Spiętrz. Wielokier. GS1 DataBar Spiętrzony

56 ©2011 ILiM – GS1 Polska 56 Porównanie GS1 DataBar (RSS) i kodów EAN/UPC Symboliki GS1 DataBar, kody kolejnej generacji, mogą zawierać ponad 100 różnych informacji, jak np. numer partii prod., daty ważności i miary handlowe (np. masa netto) Detaliści: Symbole EAN/UPC zawierają tylko numer GTIN GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony GTIN + nr seryjny GTIN / Cena / Masa GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony Więcej danych, ta sama powierzchnia Powierzchnia symbolu EAN-13 GS1 DataBar Rozszerzony

57 ©2011 ILiM – GS1 Polska 57 Dlaczego GS1 DataBar jest mniejszy? Fakt: Kreski i spacje kodu GS1 DataBar nie są mniejsze niż EAN/UPCs Dlaczego zatem kod GS1 DataBar jest mniejszy (niższy)? kod EAN-13: 2 segmenty (połówki) kod GS1 DataBar Wielokierunkowy 4 segmenty (ćwiartki)

58 ©2011 ILiM – GS1 Polska 58 Przykłady kodów DataBar (RSS) GS1 DataBar w ochronie zdrowia GS1 DataBar na kosmetykach GS1 DataBar Spiętrzony + PLU na etykiecie produktu GS1 DataBar Rozszerzony (GTIN + dodatkowe dane na opakowaniu mięsa

59 ©2011 ILiM – GS1 Polska 59 od 2014 od 2010 Symboliki GS1 DataBar mogą zawierać ponad 100 różnych rodzajów informacji, jak np. numer partii prod., daty ważności i miary handlowe (np. masa netto) (01)95901234561238(3922)1705(3103)001678 GS1 DataBar Rozszerzony Spiętrzony GTIN / Data ważnościGTIN / Cena / Masa (01)05906295380542(15)120510 GS1 DataBar Rozszerzony Powierzchnia symbolu EAN-13 GS1 DataBar – strategia wdrażania (01)05906295380542 GS1 DataBar (01)05906295380542 GS1 DataBar Spiętrzony EAN-13 Tylko numer GTIN

60 ©2011 ILiM – GS1 Polska 60 Wsparcie organizacji GS1 GS1 jest platformą współpracy pomiędzy partnerami handlowymi (producenci, detaliści, dostawcy rozwiązań) Przygotowane Starters Kits: GS1 DataBar Starter Kit dla detalistów GS1 DataBar Starter Kit dla producentów GS1 DataBar Starter Kit dla organizacji krajowych GS1 Pomoc we wdrożeniach, szkolenia Wytyczne dla kupujących sprzęt Grupa robocza GS1 in Europe Barcodes Karty testowe skanerów Więcej informacji: www.gs1.org/productssolutions/barcodes/databar

61 ©2011 ILiM – GS1 Polska 61 Skanery GS1 DataBar ready Sprzęt do odczytu kodów GS1 DataBar na stronie GS1 GO LINKLINK

62 ©2011 ILiM – GS1 Polska 62 GS1 DataBar – przykłady inicjatyw i wdrożeń Belgia projekt dla produktów świeżych i mrożonych, wdrożenie w firmie Colruyt (detalista) Holandia wdrożenie u producenta serów Wijngaard, plany odnośnie wdrażania w sektorze kwiatowym (tylko GTIN) Irlandia wdrożenie GS1 DB Rozszerzonego u producenta mięsa Francja pilot w sieci Leclerc, obejmujący kodowanie towarów FF w opakowaniach detalicznych, zbiorczych i logistycznych + stosowanie EDI (ORDERS, DESADV)

63 ©2011 ILiM – GS1 Polska 63 Cechy wdrożenia w Feile Foods Etykieta dla detalu z kodem GS1 DataBar Rozszerzonym Spiętrzonym zawiera: (01) GTIN (10) Oznaczenie partii prod. (3922) Cena (3103) Masa (wyłącznie dla produktów ZI) (17) Data ważności Korzyści: efektywne zarządzanie krótkimi okresami ważności redukcja strat traceability gwarancja bezpieczeństwa klienta

64 ©2011 ILiM – GS1 Polska 64 Bezpieczeństwo klienta i kontrola jakości

65 ©2011 ILiM – GS1 Polska 65 ©2011 ILiM – GS1 Polska 65 Piotr Frąckowiak piotr.frackowiak@gs1pl.org +48 (61) 850-49-79, +48 697-096-128 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "©2011 ILiM – GS1 Polska 1 Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID Piotr Frąckowiak ILiM – GS1 Polska MOVIDA Conferences."

Podobne prezentacje


Reklamy Google