Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą
PSPG SYSTEM B2B – PSPG Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą PROTAZY GERWAZY

2 B2B - PSPG System PSPG został stworzony na potrzeby zapewnienia pełnej kontroli nad zarządzaniem personelem, bezpieczeństwem i higieną pracy, logistyką oraz wieloma procesami zachodzącymi w firmie. System PSPG jest elektroniczną platformą B2B dostosowującą obszar zarządzania firmą do norm Unii Europejskiej. PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

3 Platforma B2B Unikalne narzędzie informatyczne pozwalające na tworzenie najbardziej zaawansowanych systemów wspomagania biznesu. System stworzony na bazie B2B gwarantuje: pełne dopasowanie do profilu i specyfiki organizacji łatwość integracji z innymi systemami informatycznymi – wspomaga i uzupełnia już istniejące systemy informatyczne w firmie nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji w infrastrukturę aktualność zawartych w systemie danych wysoką efektywność działania możliwość zmian i rekonfiguracji poprzez system modułów szybkość reakcji na zmieniające się otoczenie PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

4 Platforma B2B bezpieczny dostęp do systemu z dowolnego miejsca
na świecie przez Internet minimalne wymagania sprzętowe automatyczny dostęp w 5 językach możliwość prowadzenia rozmów przez VIP PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

5 PSPG Gerwazy 1. Kolekcjoner włączając wahadło czasu 2. Inspektor
3. Zaopatrzeniowiec PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

6 PSPG Gerwazy – programy zainstalowane u klienta 1. Kolekcjoner
Pracownicy: - dane ogólne - zdjęcia - rozmiary - stanowiska - kalendarz - wypadki - wyposażenie PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

7 PSPG Gerwazy 1. Kolekcjoner Stanowiska: - dane ogólne - zdjęcia
- kalendarz - wyposażenie - zagrożenia PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

8 PSPG Gerwazy 2. Inspektor: BHP Inspektor: - stanowisko / Pracownicy
- zdjęcie stanowiska - stan zagrożenia - dobór ochrony wg. Norm - sezony i temperatury - wypadki – protokoły - wydruki PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

9 PSPG Gerwazy 1. Kolekcjoner
Zakupy: - materiały piśmienne sprzęt i urządzenia biurowe - sprzęt i urządzenia magazynowe - środki BHP - znaki - lista zamówień - magazyn PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

10 PSPG II. Protazy – oprogramowanie po stronie serwera 1. K - manager
2. Normy 3. Katalog PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

11 Zalety PSPG Moduł kadrowy Inwentaryzacja sprzętów biurowych na
stanowiskach pracy Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania Przypisanie odpowiedzialności pracownikowi za powierzone mienie Moduł kadrowy Planowanie i kontrola czasu pracy PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

12 Profesjonalne zarządzanie obszarem BHP
Zalety PSPG Profesjonalne zarządzanie obszarem BHP Dostosowanie do norm Unii Europejskiej Przejrzysty i łatwy opis zagrożeń na stanowisku pracy Ułatwienie wyboru stosownych środków ochrony Profesjonalne zarządzanie obszarem BHP Rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności właściciela oraz inspektora BHP i zaopatrzenia Zarządzanie systemem szkoleń BHP i badań okresowych PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

13 Zaopatrzenie w środki produkcji, ochrony, materiały i usługi
Zalety PSPG Zaopatrzenie w środki produkcji, ochrony, materiały i usługi Pełna kontrola wydatków na środki ochrony Łatwe porównanie ofert Największy wybór produktów, producentów i usługodawców Logistyka Gwarancja posiadania atestów Terminowość dostaw Możliwość automatyzacji zamówień Automatyczna kontrola czasookresów użytkowania PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

14 B2B Pracodawca PSPG B2B Producenci Największy asortyment
Dostawy Pracodawca Dane Producenci Największy asortyment Asortyment zgodny z normami Korzystny stosunek ceny do jakości Bezpłatna dostawa PSPG B2B Zamówienia Aktualizacje on-line PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

15 Prawo PSPG System Protazy – Gerwazy gwarantuje
zgodność przepisów prawa i norm z dyrektywami Unii Europejskiej oraz istniejącynnymi przepisami, a w szczególności: ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami BHP, bezpieczeństwem w sieci internetowej PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

16 Prawo Podstawą prawną regulującą przepisy z obszaru Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy i obligującą pracodawców do ich przestrzegania jest: PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

17 Kodeks Pracy Art. 2377. [Odzież i obuwie robocze]
§ 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy….. Art [Dopuszczenie do pracy] § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie… Art. 207. …§ 2. 3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy… PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

18 Korzyści Zmniejszenie stanów magazynowych do niezbędnego minimum
buforowego, eliminując koszty utrzymania magazynu. Obniżenie kosztów związanych z zakupem środków produkcji, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych i usług. Pewność zakupu asortymentu najwyższej jakości posiadającego odpowiednie atesty. Jasny podział kompetencji /pracodawca, zaopatrzeniowiec, inspektor/. Pewność pomyślnej kontroli PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

19 Korzyści Automatyzacja zadań, zamówień, zdarzeń okresowych np. badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne pojazdów. Kontrola nad powierzonym mieniem w tym także sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Zarządzanie informacją na temat dostawców i ich ofert. Pełna oferta firm dostarczających środki produkcji, materiały biurowe, środki ochrony osobistej i usługi. Bezpieczeństwo transakcji PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (22) do 13 Fax. (22)

20 Kontakt WWW.PSPG.NET Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin
Wydział Sprzedaży, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zorganizowania pokazu. Ul. Warszawska 227e Łomianki – Kiełpin Tel. (+48) Faks (+48) NIP: REGON:


Pobierz ppt "Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google