Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSPG SYSTEM PROTAZY GERWAZY B2BPSPG B2B – PSPG Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSPG SYSTEM PROTAZY GERWAZY B2BPSPG B2B – PSPG Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą"— Zapis prezentacji:

1 PSPG SYSTEM PROTAZY GERWAZY B2BPSPG B2B – PSPG Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą

2 PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl B2B - PSPG System PSPG został stworzony na potrzeby zapewnienia pełnej kontroli nad zarządzaniem personelem, bezpieczeństwem i higieną pracy, logistyką oraz wieloma procesami zachodzącymi w firmie. System PSPG jest elektroniczną platformą B2B dostosowującą obszar zarządzania firmą do norm Unii Europejskiej.

3 Platforma B2B Unikalne narzędzie informatyczne pozwalające na tworzenie najbardziej zaawansowanych systemów wspomagania biznesu. System stworzony na bazie B2B gwarantuje: pełne dopasowanie do profilu i specyfiki organizacji łatwość integracji z innymi systemami informatycznymi – wspomaga i uzupełnia już istniejące systemy informatyczne w firmie nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji w infrastrukturę aktualność zawartych w systemie danych wysoką efektywność działania możliwość zmian i rekonfiguracji poprzez system modułów szybkość reakcji na zmieniające się otoczenie PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

4 Platforma B2B bezpieczny dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie przez Internet minimalne wymagania sprzętowe automatyczny dostęp w 5 językach możliwość prowadzenia rozmów przez VIP PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

5 PSPG I.Gerwazy 1. Kolekcjoner włączając wahadło czasu 2. Inspektor 3. Zaopatrzeniowiec PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

6 PSPG I.Gerwazy – programy zainstalowane u klienta 1. Kolekcjoner Pracownicy: - dane ogólne - zdjęcia - rozmiary - stanowiska - kalendarz - wypadki - wyposażenie PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

7 PSPG I.Gerwazy 1. Kolekcjoner Stanowiska: - dane ogólne - zdjęcia - kalendarz - wyposażenie - zagrożenia PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

8 PSPG I.Gerwazy 2. Inspektor: BHP Inspektor: - stanowisko / Pracownicy - zdjęcie stanowiska - stan zagrożenia - dobór ochrony wg. Norm - sezony i temperatury - wypadki – protokoły - wydruki PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

9 PSPG I.Gerwazy 1. Kolekcjoner Zakupy: - materiały piśmienne - sprzęt i urządzenia biurowe - sprzęt i urządzenia magazynowe - środki BHP - znaki - lista zamówień - magazyn PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

10 PSPG II. Protazy – oprogramowanie po stronie serwera 1. K - manager 2. Normy 3. Katalog PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

11 Zalety PSPG Moduł kadrowy Moduł kadrowy I nwentaryzacja sprzętów biurowych na stanowiskach pracy I nwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania P rzypisanie odpowiedzialności pracownikowi za powierzone mienie P lanowanie i kontrola czasu pracy PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

12 Zalety PSPG Profesjonalne zarządzanie obszarem BHP D ostosowanie do norm Unii Europejskiej P rzejrzysty i łatwy opis zagrożeń na stanowisku pracy R ozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności właściciela oraz inspektora BHP i zaopatrzenia Profesjonalne zarządzanie obszarem BHP U łatwienie wyboru stosownych środków ochrony Zarządzanie systemem szkoleń BHP i badań okresowych PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

13 Zalety PSPG Logistyka Zaopatrzenie w środki produkcji, ochrony, materiały i usługi P ełna kontrola wydatków na środki ochrony N ajwiększy wybór produktów, producentów i usługodawców Ł atwe porównanie ofert G warancja posiadania atestów Możliwość automatyzacji zamówień T erminowość dostaw A utomatyczna kontrola czasookresów użytkowania PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

14 B2B Pracodawca PSPG B2B Producenci Największy asortyment Asortyment zgodny z normami Korzystny stosunek ceny do jakości Bezpłatna dostawa Dostawy Dane Zamówienia Aktualizacje on-line PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

15 Prawo PSPG System Protazy – Gerwazy gwarantuje zgodność przepisów prawa i norm z dyrektywami Unii Europejskiej oraz istniejącynnymi przepisami, a w szczególności: - ustawą o ochronie danych osobowych, - przepisami BHP, - bezpieczeństwem w sieci internetowej PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

16 Prawo Podstawą prawną regulującą przepisy z obszaru Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy i obligującą pracodawców do ich przestrzegania jest: PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

17 Kodeks Pracy Art. 237 7. [Odzież i obuwie robocze] § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy….. Art. 237 9. [Dopuszczenie do pracy] § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie… Art. 207. …§ 2. 3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy… PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

18 Korzyści Zmniejszenie stanów magazynowych do niezbędnego minimum buforowego, eliminując koszty utrzymania magazynu. Obniżenie kosztów związanych z zakupem środków produkcji, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych i usług. Pewność zakupu asortymentu najwyższej jakości posiadającego odpowiednie atesty. Jasny podział kompetencji /pracodawca, zaopatrzeniowiec, inspektor/. Pewność pomyślnej kontroli PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

19 Korzyści Automatyzacja zadań, zamówień, zdarzeń okresowych np. badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne pojazdów. Kontrola nad powierzonym mieniem w tym także sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Zarządzanie informacją na temat dostawców i ich ofert. Pełna oferta firm dostarczających środki produkcji, materiały biurowe, środki ochrony osobistej i usługi. Bezpieczeństwo transakcji PSPG Polska Sp. z o. o. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (22) 751-21-09 do 13 Fax. (22) 751-35-28 www.pspg.netl

20 Kontakt Wydział Sprzedaży, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zorganizowania pokazu. Ul. Warszawska 227e 05-092 Łomianki – Kiełpin Tel. (+48) 22 751 2110 Faks (+48) 22 751 2115WWW.PSPG.NET NIP: 1181859062 REGON: 140639334


Pobierz ppt "PSPG SYSTEM PROTAZY GERWAZY B2BPSPG B2B – PSPG Zarządzaj profesjonalnie swoją firmą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google