Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka Opracowała: Joanna Wasiak. Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka Opracowała: Joanna Wasiak. Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę:"— Zapis prezentacji:

1 Statystyka Opracowała: Joanna Wasiak

2 Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę:

3 Mediana Mediana m e (wartość środkowa) – wartość, która dzieli zbiór wartości danych {x 1, x 2,...,x n } na dwie części tak, że liczba danych, których wartości zmiennej są mniejsze od mediany, jest równa liczbie danych, których wartości zmiennej są większe od mediany.

4 Dominanta Dominanta (moda) m o – najbardziej prawdopodobna wartość, czyli wartość pojawiająca się najczęściej.

5 Wariancja i odchylenie standardowe Wariancją liczb nazywamy liczbę gdzie jest średnią arytmetyczną liczb. Odchyleniem standardowym liczb nazywamy liczbę określoną wzorem: Zatem wariancja jest równa

6 Średnia ważona Średnią ważoną liczb z odpowiadającymi im wagami, gdzie są liczbami dodatnimi, określamy wzorem:

7 Przykładowe zadania Średnia arytmetyczna Mediana i dominanta Wariancja i odchylenie standardowe Średnia ważona

8 Zadanie 1 Na diagramie przedstawiono dane dotyczące miesięcznego wynagrodzenia pracowników banku (10000 zł zarabia dyrektor) a) Ile wynosi średnie miesięczne wynagrodzenie w tym banku? b) Ile wynosi średnie miesięczna wynagrodzenie 10 najlepiej, a ile 10 najgorzej zarabiających pracowników? c) Jaką podwyżkę otrzymał dyrektor, jeśli wszyscy pozostali pracownicy dostali po 200 zł podwyżki, a średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 10% Rozwiązanie

9 Rozwiązanie zad.1. a) Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym banku obliczymy korzystając ze wzoru na średnią arytmetyczną Odp.: Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej firmie wynosi 2840 zł. b) Średnie wynagrodzenie 10 najlepiej zarabiających pracowników obliczymy ze wzoru na średnią arytmetyczną biorąc pod uwagę ich zarobki Odp.: Średnie miesięczne wynagrodzenie 10 najlepiej zarabiających pracowników wynosi 4160 zł. c.d.

10 Rozwiązanie zad.1 – c. d. b) Średnie wynagrodzenie 10 najgorzej zarabiających pracowników obliczymy ze wzoru na średnią arytmetyczną biorąc pod uwagę ich zarobki Odp.: Średnie wynagrodzenie 10 najgorzej zarabiających pracowników wynosi 1740 zł. c) x - wynagrodzenie dyrektora po podwyżce, 61000 zł – łączne zarobki wszystkich pracowników oprócz dyrektora 24·200 zł = 4800 zł – łączna kwota podwyżki wszystkich pracowników, 61000zł + 4800zł = 65800 zł – łączne zarobki pozostałych pracowników po podwyżce 2840 zł + 10% z 2840 zł =2840 zł + 0,1·2840 zł = 2840 zł + 284 zł = 3124 zł - średnie wynagrodzenie pracownika banku po podwyżce Nowe wynagrodzenie dyrektora obliczymy w następujący sposób: 12300 zł – 10000 zł = 2300 zł. Odp.: Dyrektor otrzymał 2300 zł podwyżki.

11 Zadanie 2 Wyznacz medianę i dominantę danych: a) -1, -6, 2, 8, -1, 100,2 Rozwiązanie Porządkujemy dane od wartości najmniejszej do największej. -6, -1, -1, 2, 2, 8, 100 Ponieważ mamy nieparzystą liczbę danych to medianą jest wartość środkowa, czyli m e =2. Mamy dwie dominanty, czyli wartości występujące najczęściej: m o =-1 lub m o =2.

12 Zadanie 3 Sprzedawca zanotował rozmiary butów męskich, które sprzedał pewnego dnia: 42, 44, 41, 42, 43, 42, 44, 42, 45, 43, 45, 46. Podaj dominantę i medianę tych danych. Jaki rozmiar butów sprzedawał się najlepiej. Rozwiązanie Porządkujemy rozmiary butów od najmniejszego do największego: 41, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46. Mamy parzystą liczbę danych, zatem ich mediana jest średnią arytmetyczna dwóch sąsiednich wartości środkowych: Dominantą, czyli najczęściej występująca wartością jest rozmiar 42, czyli m o = 42. Najlepiej sprzedawał się zatem rozmiar 42

13 Zadanie 4 Oblicz wariancję i odchylenie standardowe następujących danych: 4, 5, 6, 7, 8. Rozwiązanie Najpierw obliczamy średnią arytmetyczną tych liczb: Następnie obliczamy wariancję: Odchylenie standardowe wynosi zatem:

14 Zadanie 5 W tabeli przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów: Ile książek przeczytałeś w ostatnim półroczu? Oblicz: a) Średnią liczbę książek przypadającą na jednego czytelnika. b) Wariancję. c) Odchylenie standardowe. Rozwiązanie Liczba przeczytanych książek 02411 Liczba czytelników 3451

15 Rozwiązanie zadania 5 a) Średnia liczba książek przypadającą na ucznia wynosi: b) Wariancja wynosi: c) Odchylenie standardowe wynosi:

16 Zadanie 6 Uczestnikom kursu języka angielskiego wystawiono oceny za cztery umiejętności: x 1 – za rozumienie ze słuchu, x 2 – za rozumienie tekstu pisanego, x 3 – za wypowiedzi pisemne, x 4 – za wypowiedzi ustne. Aby wystawić ocenę końcową, postanowiono obliczyć średnią ważoną z następującymi wagami: n 1 = 1, n 2 = 2, n 3 = 4, n 4 = 3. a) Oblicz końcową ocenę Basi i Kasi. b) Czy gdyby przyjęto n 1 = 4 (pozostałe wagi bez zmian), to Basia miałaby wyższą średnią od swoich koleżanek? Rozwiązanie x1x1 x2x2 x3x3 x4x4 Ocena końcowa Asia45343,8 Basia6524 Kasia2654

17 Rozwiązanie zad. 6 a) Końcową ocenę Basi i Kasi obliczymy ze wzoru na średnią ważoną: Ocena Basi: Ocena Kasi: c. d.

18 Rozwiązanie zad.6 – c. d. b) Obliczam jeszcze raz oceny uczestniczek kursu języka angielskiego przyjmując n 1 = 4. Korzystam ze wzoru na średnią ważoną: Ocena Asi: Ocena Basi: Ocena Kasi: Odp.: Tak, dla n 1 = 4 Basia miałaby wyższą ocenę od swoich koleżanek.


Pobierz ppt "Statystyka Opracowała: Joanna Wasiak. Średnia arytmetyczna Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google