Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn Nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn Nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn Nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej poprzez stworzenie na terenie szkoły systemu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój uczniów. Uczniowie naszej szkoły mieli do wyboru 18 różnych form - od zajęć wyrównujących zaległości w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, po zajęcia sportowe i koła zainteresowań, a także zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Zajęcia adresowane były do wszystkich uczniów szkoły. W ramach zajęć zorganizowano wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru, siedzib mediów publicznych, turnieje, zawody sportowe, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. Ze środków projektu zakupiono projektor multimedialny, drukarkę kolorową, aparat cyfrowy, gitary klasyczne, keyboard, pamięci USB, materiały eksploatacyjne, dydaktyczne i plastyczne. Prowadzący przekazywali wszystkie aktualne informacje i zdjęcia dotyczące ich zajęć, a w ramach koła informatycznego były one umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Otwieramy drzwi… i na stronie głównej.

4 Zadanie nr 3 Koło teatralne prowadzący - Janina Hujda Efektem pracy koła była uroczysta premiera inscenizacji pt. Jędrek Jeżyk, która odbyła się 30.03.2010r. w obecności pani Urszuli Puławskiej (koordynatora projektu), pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej Marty Bartnik, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Piękne stroje i elementy dekoracji wykonały dzieci na zajęciach, cześć pomogli przygotować rodzice. Współautorem scenografii była pani Elżbieta Pochodowicz, zaś oprawę muzyczną wykonał pan Stanisław Fiedorowicz.

5 Zadanie nr 4 Mały sportowiec prowadzący - Artur Augustynowicz Mały sportowiec to zajęcia skierowane do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Obejmowały one różnorodne formy aktywności. W ramach tych zajęć odbył się turniej mini piłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły. Dołączyli również chłopcy z kl. V. Zwyciężył FC Mońki (zielone koszulki) w składzie: R. Romanowski, K. Kochański, W. Karejwo, M. Szypcio, K. Klepacki. Mali sportowcy dn. 25 05. 2010 r. wzięli udział w powiatowych eliminacjach X Turnieju o Puchar Tymbarku i wywalczyli II miejsce (wygrali dwa mecze, jeden przegrali).

6 Zadanie nr 5 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzący - Alina Kochańska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były w trzech grupach wiekowych. Dzięki stosowanym formom i metodom aktywizującym takim jak: loteryjki sylabowe i obrazkowo-sylabowe, mandala, dyktanda graficzne, labirynty, rebusy, łamigłówki i krzyżówki uczniowie chętnie przystępowali do pracy i podejmowali nowe działania.

7 Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie ćwiczyli sprawność manualną poprzez rysowanie kompozycji za pomocą szablonów, wycinanie i malowanie farbami, ćwiczyli również grafomotorykę, koncentrację i usprawniali percepcję słuchową Efektywność i atrakcyjność zajęć podniosły pomoce dydaktyczne i materiały zakupione ze środków projektu, które na każdych zajęciach były wykorzystywane przez uczniów. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odniósł swój osobisty sukces, poprzez fakt, iż pracował w indywidualnym tempie, wykonywał zadania dostosowane do swoich możliwości i był za to nagradzany i chwalony.

8 Zadanie nr 6 Zajęcia wyrównawcze klas I-III prowadzący - Elżbieta Zaworska Zajęcia poświęcone były głównie umiejętności pisania poprzez ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia płynności i tempa pisania oraz redagowania zdań. Uczniowie doskonalili umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych przeżyć, historyjek obrazkowych i słuchanych tekstów. Utrwalali wiadomości o poznanych częściach mowy oraz ćwiczyli technikę czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie pracowali w oparciu o różnorodne pomoce naukowe zakupione ze środków projektu (np.: kolorowe plansze, puzzle, klocki, książki, gry dydaktyczne), W ramach zajęć odbył się konkurs ortograficzny o tytuł mistrza ortografii, składający się z 3 etapów. Najlepszy wynik osiągnęły Katarzyna Misarko z kl II i Izabela Lipiszko z kl III.

9 Zadanie nr 7 Mały Europejczyk prowadzący - Maria Kakareko Dzięki nawiązaniu współpracy z punktem informacyjnym EUROPE DIRECT w Białymstoku uczniowie otrzymali 3 duże przesyłki, które zawierały materiały dydaktyczne, plakaty, mapy, książki, płyty DVD, przewodniki historyczno-turystyczne, ulotki z informacjami i gadżety. Ilość otrzymanych materiałów pozwoliła rozdać je wszystkim chętnym uczniom naszej szkoły Na zajęciach uczniowie poznawali poszczególne państwa członkowskie, ich stolice i symbole narodowe, zwyczaje i tradycje. Mali Europejczycy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na maskotkę promującą Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Najciekawsze maskotki zostały wysłane do Warszawy.

10 Dzień kuchni europejskiej 6 maja 2010 r. członkowie koła Mały Europejczyk zaprosili wszystkich nauczycieli i uczniów na prezentację i degustację potraw pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. Dzięki mamom, które przygotowały dania, można było spróbować m.in. bigosu z kuchni polskiej, paelli z hiszpańskiej, babki ziemniaczanej z litewskiej, sera gouda z holenderskiej, sałatki szopskiej z bułgarskiej, salami z węgierskiej, fasolki po bretońsku z francuskiej, piętrowych kanapek z duńskiej i innych smakołyków. W programie spotkania znalazła się prezentacja potraw, niezbędne składniki i sposób wykonania oraz degustacja. Każdy mógł głosować na najsmaczniejszą jego zdaniem potrawę. Zdecydowanym faworytem okazały się duńskie kanapki. Każda z mam otrzymała Certyfikat Mistrza Kuchni Europejskiej.

11 Zadanie nr 8 Zespół muzyczny prowadzący - Stanisław Fiedorowicz Zajęcia miały na celu umuzykalnianie uczniów oraz rozwój ich wrażliwości muzycznej, a także naukę podstaw gry na instrumentach - gitara, keyboard. 15. 02. 2010 świętując Walentynki zespół wokalny zaprosił nauczycieli i uczniów na koncert piosenek o miłości. 21. 05. zespół muzyczny zaprezentował koncert pt. Od Chopina do rocka. W jego programie znalazły się utwory z muzyki poważnej a także z repertuaru Czerwonych Gitar, Janusza Laskowskiego i innych zespołów rockowych. Nie zabrakło też poezji śpiewanej i przebojów z muzyki popularnej.

12 Zadanie nr 9 Gimnastyka korekcyjna prowadzący - Elżbieta Pochodowicz Mottem zajęć gimnastyki korekcyjnej były słowa Wiktora Degi - autorytetu w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji: "Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. Głównym celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie nie tylko wykonywali ćwiczenia, ale też i zdobywali wiedzę teoretyczną na temat powstawania wad postawy i sposobów im zapobiegania.

13 Zadanie nr 10 Koło dziennikarskie prowadzący - Barbara Szwejkowska Na zajęciach koła dziennikarskiego uczniowie tworzyli szkolną gazetkę, promującą szkołę i jej działania. Uczniowie musieli zapoznać się z programem Publisher i nauczyć się za jego pomocą tworzyć publikacje. Młodzi dziennikarze sami zbierali materiały i opracowywali je, przeprowadzali wywiady, poznawali dzieje mass mediów, tajniki pracy dziennikarzy oraz uczyli się odpowiedzialności za słowo. Dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu członków koła udało się wydać 6 numerów gazetki, które są publikowane na stronie internetowej szkoły, eksponowane na korytarzu w gablotach i w bibliotece szkolnej, a także rozpropagowywane wśród uczniów.

14 Zadanie nr 11 Koło informatyczne prowadzący - Władysław Szwejkowski Uczniowie poznawali tajniki tworzenia strony internetowej na przykładzie witryny naszej szkoły, techniki obróbki zdjęć i formatowania tekstu. Główne zadanie polegało na umieszczaniu na stronie internetowej informacji dotyczących realizacji zadań z projektu i aktualnych wydarzeń z życia szkoły. A teraz trochę liczb – na stronie głównej szkoły w okresie trwania projektu umieszczono 72 informacje z tego 23 dotyczące projektu i 49 innych. Oprócz tego w zakładce Otwieramy drzwi znalazły się 68 informacje. Ponadto wprowadzono do Internetu setki zdjęć i 6 numerów gazetki.

15 Zadanie nr 12 Tenis stołowy prowadzący - Władysław Szwejkowski Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność gry w tenisa stołowego, rozwijając jednocześnie ogólną sprawność fizyczną. 08. 05. 2010 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia tenisa stołowego mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności gry podczas miedzyszkolnego turnieju, do którego zaprosili swoich kolegów z Knyszyna. Rywalizowano zawzięcie. Najlepsi otrzymali puchary, medale i dyplomy.

16 Zadanie nr 13 Koło matematyczne prowadzący - Anna Misiewicz W ramach zajęć koła matematycznego odbył się konkurs Umiem liczyć, w którym udział wzięli chętni członkowie koła. Wśród uczniów szkoły podstawowej najlepszy wynik uzyskała Marta Wojtach z klasy VI W grupie gimnazjalistów najlepszym okazał się Hubert Sokólski z klasy II

17 Zadanie nr 14 Piłka siatkowa chłopców prowadzący - Artur Augustynowicz Uczęszczający na zajęcia piłki siatkowej wraz z trenerem zaprosili do naszej szkoły kolegów z Knyszyna, którzy również trenują tę dyscyplinę sportu. Nasza drużyna z gimnazjum wygrała mecz 2:0, sukces odnieśli również chłopcy ze szkoły podstawowej wynikiem 2:1.

18 Zadanie nr 15 Piłka siatkowa dziewcząt prowadzący - Elżbieta Pochodowicz Dnia 19.05.2010r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, podsumowujący zajęcia w ramach projektu,,Otwieramy drzwi…- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn. W rozgrywkach wzięły udział dziewczęta z kl. V naszej szkoły, które najliczniej uczęszczały na zajęcia oraz dziewczęta z ZSO w Knyszynie. Mecz zakończył się wygraną ZSO w Knyszynie 2:0. Obie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

19 Zadanie nr 16 Z ajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzący – Marek Kulikowski Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności rozwiązywania testów z gramatyki, poprawnego użycia czasów, okresów warunkowych, mowy zależnej, form czasownika i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie oglądali filmy anglojęzyczne i dyskutowali nad ich treścią. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności wypowiadania się w języku angielskim i bogacenia słownictwa.

20 Zadanie 17 Międzyszkolne koło przyrodniczo-turystyczne prowadzący – Marta Bartnik Program koła obejmował pięć bloków tematycznych: FORMY OCHRONY PRZYRODY W REGIONIE, WODA, ODPADY, ZIEMIA, SOS DLA ŚRODOWISKA. Jak sama nazwa wskazuje, koło przyrodniczo-turystyczne to wyjazdy, poznawanie nowych miejsc ciekawych przyrodniczo. Członkowie koła najpierw wybrali się na rajd rowerowy po Puszczy Knyszyńskiej Natomiast 3. i 4. lutego 2010 r. uczestniczyli w dwudniowym zimowym rajdzie.

21 Wycieczki autokarowe koła przyrodniczo-turystycznego szlakiem Branickich szlakiem tatarskim w Biebrzańskim Parku Narodowym Rajgród

22 Zadanie nr 36 Zajęcia logopedyczne prowadzący – Joanna Skwarko Terapię logopedyczną prowadzi się indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń. Celem pracy korekcyjnej jest uzyskanie prawidłowej artykulacji głosek oraz jej utrwalenie i automatyzacja w mowie spontanicznej. Ćwiczenia obejmują: - korygowanie wymowy - pracę nad bogaceniem słownika (czynnego oraz biernego) - stymulację świadomości językowej, m.in. kształcenie form gramatycznych

23 Zadanie 37 Warsztaty socjoterapeutyczne prowadzący – Anna Petelska W zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum. W zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum. Uczestnicy zajęć mieli możliwość bliższego poznania siebie i swoich kolegów oraz relacji pomiędzy uczniami w klasie. Uczestnicy zajęć mieli możliwość bliższego poznania siebie i swoich kolegów oraz relacji pomiędzy uczniami w klasie. Uczniowie dzielili się informacjami na temat sposobów osiągania pozytywnych wyników w nauce. Uczniowie dzielili się informacjami na temat sposobów osiągania pozytywnych wyników w nauce. Uczyli się rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania zasad współpracy w praktyce. Uczyli się rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania zasad współpracy w praktyce. Poznawali sposoby na rozładowywanie wewnętrznych napięć. Poznawali sposoby na rozładowywanie wewnętrznych napięć. W parach ćwiczyli głośne mówienie nie. W parach ćwiczyli głośne mówienie nie.

24 Zadanie nr 38 Wyjazdy do teatru i instytucji mediów publicznych Członkowie koła teatralnego, zespołu wyrównawczego oraz koła Mały Europejczyk wraz z opiekunami dwukrotnie wyjeżdżali do Teatru Lalek w Białymstoku. 17.11. 2009 r. uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. Pan Huczek, natomiast 16.03.10 r. byli na sztuce "Świetliki". Po spektaklu zwiedzili Piwnicę Lalek, zaplecze oraz podziemia teatru. Obserwowali jak przygotowuje się stroje, rekwizyty i lalki w teatralnej pracowni.

25 Wizyta w radiu i redakcji Gazety Współczesnej 25. lutego 2010 r. członkowie koła dziennikarskiego i informatycznego odwiedzili podlaskie media. W rozgłośni Polskiego Radia Białystok mogli przyjrzeć się z bliska pracy redakcji aktualności, redakcji magazynów i reportaży a także studia przegrań. Mieli okazję wcielić się na chwilę w rolę prowadzących program, usiąść na ich miejscach i mówić do mikrofonu. Podczas wizyty w redakcji Gazety Współczesnej poznali tajniki pracy dziennikarzy, jak również proces powstawania gazety.

26 Prezentacja została przygotowana przez koło dziennikarskie i informatyczne w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej prowadzone w ramach projektu Otwieramy drzwi... - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gminy Knyszyn współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn Nr WND-POKL.09.01.02-20-143/09 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google