Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn” Nr WND-POKL /09

2

3 Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej poprzez stworzenie na terenie szkoły systemu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wszechstronny rozwój uczniów. Uczniowie naszej szkoły mieli do wyboru 18 różnych form - od zajęć wyrównujących zaległości w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, po zajęcia sportowe i koła zainteresowań, a także zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Zajęcia adresowane były do wszystkich uczniów szkoły. W ramach zajęć zorganizowano wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru, siedzib mediów publicznych, turnieje, zawody sportowe, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. Ze środków projektu zakupiono projektor multimedialny, drukarkę kolorową, aparat cyfrowy, gitary klasyczne, keyboard, pamięci USB, materiały eksploatacyjne, dydaktyczne i plastyczne. Prowadzący przekazywali wszystkie aktualne informacje i zdjęcia dotyczące ich zajęć, a w ramach koła informatycznego były one umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce „Otwieramy drzwi…” i na stronie głównej.

4 Zadanie nr 3 Koło teatralne prowadzący - Janina Hujda
Efektem pracy koła była uroczysta premiera inscenizacji pt. „Jędrek Jeżyk”, która odbyła się r. w obecności pani Urszuli Puławskiej (koordynatora projektu), pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej Marty Bartnik, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. Piękne stroje i elementy dekoracji wykonały dzieci na zajęciach, cześć pomogli przygotować rodzice. Współautorem scenografii była pani Elżbieta Pochodowicz, zaś oprawę muzyczną wykonał pan Stanisław Fiedorowicz.            

5 Zadanie nr 4 Mały sportowiec prowadzący - Artur Augustynowicz
Mały sportowiec to zajęcia skierowane do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej. Obejmowały one różnorodne formy aktywności. W ramach tych zajęć odbył się turniej mini piłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiły 3 zespoły. Dołączyli również chłopcy z kl. V. Zwyciężył FC Mońki (zielone koszulki) w składzie: R. Romanowski, K. Kochański, W. Karejwo, M. Szypcio, K. Klepacki. Mali sportowcy dn r. wzięli udział w powiatowych eliminacjach X Turnieju o Puchar Tymbarku i wywalczyli II miejsce (wygrali dwa mecze, jeden przegrali).

6 Zadanie nr 5 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzący - Alina Kochańska
           Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były w trzech grupach wiekowych. Dzięki stosowanym formom i metodom aktywizującym takim jak: loteryjki sylabowe i obrazkowo-sylabowe, mandala, dyktanda graficzne, labirynty, rebusy, łamigłówki i krzyżówki uczniowie chętnie przystępowali do pracy i podejmowali nowe działania.

7 Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie ćwiczyli sprawność manualną poprzez rysowanie kompozycji za pomocą szablonów, wycinanie i malowanie farbami, ćwiczyli również grafomotorykę,  koncentrację i usprawniali percepcję słuchową           Efektywność i atrakcyjność zajęć podniosły pomoce dydaktyczne i materiały zakupione ze środków projektu, które na każdych zajęciach były wykorzystywane przez uczniów.   Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odniósł swój osobisty sukces, poprzez fakt, iż pracował w indywidualnym tempie, wykonywał zadania dostosowane do swoich możliwości i był za to nagradzany i chwalony.

8 Zadanie nr 6 Zajęcia wyrównawcze klas I-III prowadzący - Elżbieta Zaworska
Zajęcia poświęcone były głównie umiejętności pisania poprzez ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia płynności i tempa pisania oraz redagowania zdań. Uczniowie doskonalili umiejętności wypowiadania się na podstawie własnych przeżyć, historyjek obrazkowych i słuchanych tekstów. Utrwalali wiadomości o poznanych częściach mowy oraz ćwiczyli technikę czytania głośnego i czytania ze zrozumieniem.  Uczniowie pracowali w oparciu o różnorodne pomoce naukowe zakupione ze środków projektu (np.: kolorowe plansze, puzzle, klocki, książki, gry dydaktyczne), W ramach zajęć odbył się konkurs ortograficzny o tytuł mistrza ortografii, składający się z 3 etapów. Najlepszy wynik osiągnęły Katarzyna Misarko z kl II i Izabela Lipiszko z kl III.

9 Zadanie nr 7 Mały Europejczyk prowadzący - Maria Kakareko
Dzięki nawiązaniu współpracy z punktem informacyjnym EUROPE DIRECT w Białymstoku uczniowie otrzymali 3 duże przesyłki, które zawierały materiały dydaktyczne, plakaty, mapy, książki, płyty DVD, przewodniki historyczno-turystyczne, ulotki z informacjami i gadżety. Ilość otrzymanych materiałów pozwoliła rozdać je wszystkim chętnym uczniom naszej szkoły Na zajęciach uczniowie poznawali poszczególne państwa członkowskie, ich stolice i symbole narodowe, zwyczaje i tradycje. Mali Europejczycy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na maskotkę promującą Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Najciekawsze maskotki zostały wysłane do Warszawy.

10 Dzień kuchni europejskiej
6 maja 2010 r. członkowie koła Mały Europejczyk zaprosili wszystkich nauczycieli i uczniów na prezentację i degustację potraw pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej. Dzięki mamom, które przygotowały dania, można było spróbować m.in. bigosu z kuchni polskiej, paelli z hiszpańskiej, babki ziemniaczanej z litewskiej, sera gouda z holenderskiej, sałatki szopskiej z bułgarskiej, salami z węgierskiej, fasolki po bretońsku z francuskiej, piętrowych kanapek z duńskiej i innych smakołyków. W programie spotkania znalazła się prezentacja potraw, niezbędne składniki i sposób wykonania oraz degustacja. Każdy mógł głosować na najsmaczniejszą jego zdaniem potrawę. Zdecydowanym faworytem okazały się duńskie kanapki. Każda z mam otrzymała Certyfikat Mistrza Kuchni Europejskiej.

11 Zadanie nr 8 Zespół muzyczny prowadzący - Stanisław Fiedorowicz
Zajęcia miały na celu umuzykalnianie uczniów oraz rozwój ich wrażliwości muzycznej, a także naukę podstaw gry na instrumentach - gitara, keyboard. świętując Walentynki zespół wokalny zaprosił nauczycieli i uczniów na koncert piosenek o miłości. zespół muzyczny zaprezentował koncert pt. „Od Chopina do rocka”. W jego programie znalazły się utwory z muzyki poważnej a także z repertuaru Czerwonych Gitar, Janusza Laskowskiego i innych zespołów rockowych. Nie zabrakło też poezji śpiewanej i przebojów z muzyki popularnej.

12 Zadanie nr 9 Gimnastyka korekcyjna prowadzący - Elżbieta Pochodowicz
Mottem zajęć gimnastyki korekcyjnej były słowa Wiktora Degi - autorytetu w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji: "Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”. Głównym  celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Na zajęciach uczniowie nie tylko wykonywali ćwiczenia, ale też i zdobywali wiedzę teoretyczną na temat powstawania wad postawy i sposobów im zapobiegania.

13 Zadanie nr 10 Koło dziennikarskie prowadzący - Barbara Szwejkowska
Na zajęciach koła dziennikarskiego uczniowie tworzyli szkolną gazetkę, promującą szkołę i jej działania. Uczniowie musieli zapoznać się z programem Publisher i nauczyć się za jego pomocą tworzyć publikacje. Młodzi dziennikarze sami zbierali materiały i opracowywali je, przeprowadzali wywiady, poznawali dzieje mass mediów, tajniki pracy dziennikarzy oraz uczyli się odpowiedzialności za słowo. Dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu członków koła udało się wydać 6 numerów gazetki, które są publikowane na stronie internetowej szkoły, eksponowane na korytarzu w gablotach i w bibliotece szkolnej, a także rozpropagowywane wśród uczniów.

14 Zadanie nr 11 Koło informatyczne prowadzący - Władysław Szwejkowski
Uczniowie poznawali tajniki tworzenia strony internetowej na przykładzie witryny naszej szkoły, techniki obróbki zdjęć i formatowania tekstu. Główne zadanie polegało na umieszczaniu na stronie internetowej informacji dotyczących realizacji zadań z projektu i aktualnych wydarzeń z życia szkoły. A teraz trochę liczb – na stronie głównej szkoły w okresie trwania projektu umieszczono 72 informacje z tego 23 dotyczące projektu i 49 innych. Oprócz tego w zakładce „Otwieramy drzwi” znalazły się 68 informacje. Ponadto wprowadzono do Internetu setki zdjęć i 6 numerów gazetki.

15 Zadanie nr 12 Tenis stołowy prowadzący - Władysław Szwejkowski
Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność gry w tenisa stołowego, rozwijając jednocześnie ogólną sprawność fizyczną. r. uczniowie uczęszczający na zajęcia tenisa stołowego mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności gry podczas miedzyszkolnego turnieju, do którego zaprosili swoich kolegów z Knyszyna. Rywalizowano zawzięcie. Najlepsi otrzymali puchary, medale i dyplomy.

16 Zadanie nr 13 Koło matematyczne prowadzący - Anna Misiewicz
W ramach zajęć koła matematycznego odbył się konkurs „Umiem liczyć”, w którym udział wzięli chętni członkowie koła. Wśród uczniów szkoły podstawowej najlepszy wynik uzyskała Marta Wojtach z klasy VI W grupie gimnazjalistów najlepszym okazał się Hubert Sokólski z klasy II

17 Zadanie nr 14 Piłka siatkowa chłopców prowadzący - Artur Augustynowicz
Uczęszczający na zajęcia piłki siatkowej wraz z trenerem zaprosili do naszej szkoły kolegów z Knyszyna, którzy również trenują tę dyscyplinę sportu. Nasza drużyna z gimnazjum wygrała mecz 2:0, sukces odnieśli również chłopcy ze szkoły podstawowej wynikiem 2:1.

18 Zadanie nr 15 Piłka siatkowa dziewcząt prowadzący - Elżbieta Pochodowicz
Dnia r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, podsumowujący zajęcia w ramach projektu ,,Otwieramy drzwi…- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Knyszyn”. W rozgrywkach wzięły udział dziewczęta z kl. V naszej szkoły, które najliczniej uczęszczały na zajęcia oraz dziewczęta z ZSO w Knyszynie. Mecz zakończył się wygraną ZSO w Knyszynie 2:0. Obie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

19 Zadanie nr 16 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzący – Marek Kulikowski
Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności rozwiązywania testów z gramatyki, poprawnego użycia czasów, okresów warunkowych, mowy zależnej, form czasownika i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie oglądali filmy anglojęzyczne i dyskutowali nad ich treścią. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności wypowiadania się w języku angielskim i bogacenia słownictwa.

20 Zadanie 17 Międzyszkolne koło przyrodniczo-turystyczne prowadzący – Marta Bartnik
Program  koła obejmował pięć bloków tematycznych: FORMY OCHRONY PRZYRODY W REGIONIE, WODA, ODPADY, ZIEMIA, SOS DLA ŚRODOWISKA. Jak sama nazwa wskazuje, koło przyrodniczo-turystyczne to wyjazdy, poznawanie nowych miejsc ciekawych przyrodniczo. Członkowie koła najpierw wybrali się na rajd rowerowy po Puszczy Knyszyńskiej Natomiast 3. i 4. lutego 2010 r. uczestniczyli w dwudniowym zimowym rajdzie.

21 Wycieczki autokarowe koła przyrodniczo-turystycznego
szlakiem tatarskim szlakiem Branickich w Biebrzańskim Parku Narodowym Rajgród

22 Zadanie nr 36 Zajęcia logopedyczne prowadzący – Joanna Skwarko
Terapię logopedyczną prowadzi się indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń. Celem pracy korekcyjnej jest uzyskanie prawidłowej artykulacji głosek oraz jej utrwalenie i automatyzacja w mowie spontanicznej. Ćwiczenia obejmują: - korygowanie wymowy - pracę nad bogaceniem słownika (czynnego oraz biernego) - stymulację świadomości językowej,  m.in. kształcenie form gramatycznych

23 Zadanie 37 Warsztaty socjoterapeutyczne prowadzący – Anna Petelska
W zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyli uczniowie klasy I gimnazjum. Uczestnicy zajęć mieli możliwość bliższego poznania siebie i swoich kolegów oraz relacji pomiędzy uczniami w klasie. Uczniowie dzielili się informacjami na temat sposobów osiągania pozytywnych wyników w nauce. Uczyli się rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania zasad współpracy w praktyce. Poznawali sposoby na rozładowywanie wewnętrznych napięć. W parach ćwiczyli głośne mówienie „nie”.

24 Zadanie nr 38 Wyjazdy do teatru i instytucji mediów publicznych
Członkowie koła teatralnego, zespołu wyrównawczego oraz koła Mały Europejczyk wraz z opiekunami dwukrotnie wyjeżdżali do Teatru Lalek w Białymstoku. r. uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Pan Huczek”, natomiast r. byli na sztuce "Świetliki". Po spektaklu zwiedzili Piwnicę Lalek, zaplecze oraz podziemia teatru. Obserwowali jak przygotowuje się stroje, rekwizyty i lalki w teatralnej pracowni.         

25 Wizyta w radiu i redakcji Gazety Współczesnej
25. lutego 2010 r. członkowie koła dziennikarskiego i informatycznego odwiedzili podlaskie media. W rozgłośni Polskiego Radia Białystok mogli przyjrzeć się z bliska pracy redakcji aktualności, redakcji magazynów i reportaży a także studia przegrań. Mieli okazję wcielić się na chwilę w  rolę prowadzących program, usiąść na ich miejscach i mówić do mikrofonu. Podczas wizyty w redakcji Gazety Współczesnej poznali tajniki pracy dziennikarzy, jak również proces powstawania gazety.

26 Prezentacja została przygotowana
przez koło dziennikarskie i informatyczne w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej prowadzone w ramach projektu  „Otwieramy drzwi... - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gminy Knyszyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Otwieramy drzwi… - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google