Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pazopanib MTM Paweł Weiss www.seethisnowreadthis.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pazopanib MTM Paweł Weiss www.seethisnowreadthis.com."— Zapis prezentacji:

1 Pazopanib MTM Paweł Weiss www.seethisnowreadthis.com

2 Dla Kogo (MTM)? U wszystkich mięsakach po za GIST i tłuszcakomięsakach leczeniu choroby rozsianej lub u których nastąpiła progresja choroby w ciągu 12 miesięcy od leczenia

3 Jak działa pazopanib? Pazopanib jest inhibitorem kinazy białkowej. Enzymy te mogą znajdować się w niektórych receptorach na powierzchni komórek. Pazopanib możę wstrzymać wzrost i rozprzestrzenianie nowotwora przez blokadde tych enzymów Blokada tych enzymów blokuje angiogenezy

4

5 Nowę naczynia są potrzebne kiedy guz przekroczy 1-2 mm 3 z powodu niedotlenienia Niedotlenienie powoduje produkcje VEGF i PDGF.

6 Angiogeneza - EBM Jest korelacja między klasifikacją high- grade i nadekspresją VEGF/PDGF Jest korelacja między nadekspresją VEGF/PDGF i obniżonym OS

7 Profil Pazapanibu

8 Sorafenib -Kinase affinity profile Ki app (nM) VEGFR-115 VEGFR-28 VEGFR-310 PDGFR- 30 PDGFR- 14 C-Kit2.4 Suninitinb-Kinase affinity profile Ki app (nM) VEGFR-1229 VEGFR-251 VEGFR-330 PDGFR- 28 PDGFR- 7 C-Kit0,45

9

10 Mniej mielosupresji Ki app (nM) SorafenibSunitinibPazopani b VEGFR-11022915 VEGFR-24518 VEGFR-363010 Mielosupresja w stopniu 3/4 TKIsSorafenibSunitinibPazopanib Neutropenia 5%12%1% Thrombocytopenia 1%8%1% Cellular IC50 for inhibition IC50 (nM) SorafenibSunitinibPazopanib C-Kit150.452.4 Flt-3220.6230

11 Nadexpresja u mięsakach MięsakNadekspresja Sarcoma synovialePDGFR-B, c-KIT Fibrosarcoma/DFS protuberansPDGFR-B, VEGF (myxo), CD117 LeiomyosarcomaPDGFR-B, VEGF Malignant fibrous histiocytomaVEGF, CD117 LiposarcomaVEGF, CD117, PDGFR-B, PIK3CA (myxoid/RC), TP53/NF-1(pleio) CarcinosarcomaEGFR2, CD117, VEGF RhabdomyosarcomaPDGFR, IGF2, VEGF 1. Tamborini E et al. Clin Cancer Res 2004;10:938; 2. Kawauchi S et al. Oncology Reports 1999;6:959; 3. Barretina J et al. Nat Genet 2010;42:715; 4. Potti A et al. J Cancer Res Clin Oncol 2004;130:52; 5. Yoon SS et al. J Surg Res 2006;135:282; 6. Potti A et al. Anticancer Res 2004;24:333; 7. McArthur GA et al. J Clin Oncol 2005;23:866; 8. Palman C et al. Lab Invest 1992;66:108; 9. Yamamoto T et al. Anticancer Res 2003;23:4325; 10. Minniti CP et al. Cell Growth Diff 1995;6:263; 11. Blandford M et al. Pediatr Blood Cancer 2006;46:329

12 Jak działa Pazopanib

13 Badanie PALETTE Pacjenci lat 18, WHO 0-1 Progresja w ostatnich 6 miesięcach, lub w ostatnich 12 miesięcach w leczeniu neo- adjuvantowym Aż do 4 rzutów leczenia wcześniej Progresja lub nietolerancja do ADM Bez leczenia wczeszniejszego TKI

14 Tumour typeTumour subtypeNumber (%) of subjects Placebo (n=123) Pazopanib (n=246) Smooth muscle tumours Leiomyosarcoma (excluding skin)49 (40)109 (44) Tumours of uncertain differentiation Synovial sarcoma13 (11)25 (10) Epithelioid sarcoma5 (4)7 (3) Alveolar soft part sarcoma4 (3)6 (2) Desmoplastic small round cell tumour1 (<1)3 (1) Clear cell sarcoma2 (2)1 (<1) Extra-renal rhabdoid tumour01 (<1) Neoplasms with PEComa01 (<1) PNET/extraskeletal Ewings sarcoma2 (2)0 Fibroblastic Myxofibrosarcoma6 (5)8 (3) Solitary fibrous tumour4 (3)8 (3) Sclerosing epithelioid fibrosarcoma03 (1) Adult fibrosarcoma02 (<1) Low-grade fibromyxoid sarcoma/hyalinizing spindle cell tumour 01 (<1) So-called fibrohistiocytic tumours Undifferentiated pleomorphic sarcoma (pleomorphic MFH) 11 (9)20 (8) Undifferentiated pleomorphic sarcoma with giant cells (giant cell MFH) 01 (<1) Undifferentiated sarcoma NOS N/A 5 (4)15 (6) MPNST N/A4 (3)8 (3) Vascular tumours Angiosarcoma3 (2)3 (1) Epithelioid haemangioendothelioma01 (<1) Skeletal muscle tumours (rhabdomyosarcoma) Embryonal (including spindle cell, botryoid, anaplastic) 1 (<1)0 Alveolar rhabdomyosarcoma (including solid anaplastic) 1 (<1)0 Adipocytic (liposarcoma) Dedifferentiated01 (<1) Pericytic Malignant glomus tumour1 (<1)0 Chondro-osseous tumours Extraskeletal osteosarcoma1 (<1)0 Other N/A10 (8)22 (9) MFH, malignant fibrous histiocytoma; MPNST, malignant peripheral nerve sheath tumour; N/A, not applicable; NOS, not otherwise specified; PEComa, perivascular epithelioid cell differentiation; PNET, primitive neuroectodermal tumour

15 PALETTE

16

17

18 OS - Overall survival

19 Jak się stosuje pazopanib? Stosuje się lek godzinne przed posiłkiem lub dwa godziny po posiłkiem Nie można kruszyć tabletki Biotransformacja przez izoenzym CYP3A4 Nie stosować razem z chemioterapią Nie stosować u kobiet w ciąży (D) Tylko u pacjentów z ECOG 0 i 1

20 Powikłania 58% pacjentów wymagało przerwanie leczenia 38% pacjentów wymagało zmiejszoną dawkę 14% pacjentów wymagało odstawienia leku

21

22

23 Hepatotoskyczność Co miesiąc trzeba monitorować parametry wątroby ALT 3xGGN do 8xGGN wymaga kontroli co tydzień ALT >8xGGN wymaga odstawienie włącza się jak ALT wróci do <2,5xGGN Kontrola co tydzień przez 8 tygodni Kiedy ALT wróci do >3xGGN, trzeba odstawić lek na stałe ALT >3xGGN + bilirubina >2xGGN wymaga odstawienie na stałe Lepiej odstawić Simvastatynę Przy wstępnych podwyższonych parametrach wątroby, trzeba zmniejszyć dawkę do 200 mg

24 Kardiotoksyczność Uwaga u pacjentów z QT>500 ms Ryzyko Torsades de Pointes Wymagany poziom elektrolitów w granicach normy EKG przy każdej wizycie ECHO serca wymagane przez rozpocięciem leczenia Spadek EF >15 % przerwać leczenie, spadek EF >10% poniżej EF 50% przerwać leczenie

25 Dysfunkcja EF PALETTE

26 Krwawienie Nie ma wypadków śmiertelnych z powodu krwawienia u pacjentów z mięsakami Najczęściej krwioplucie, krew z odbytu

27 Przetoka i perforacja Trzeba być świadomy o tym że pazopanib może powodować perforacje i przetoki Ból brzucha może mieć poważną etiologie

28 Zakrzepenia Nie można stosować lek u pacjentów którzy mieli zakrzepice/OZW <6 miesięcy

29 Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome Ból głowy, padaczka, ospałość, dezorientacja, problem ze zwrokiem, inne problemy neurologiczne Potwierdza się rezonansem Leczy się odstawienięm lekiem i kontrolą ciśnienie tętniczego Może być śmiertelne

30 Nadciśnienie Tętnicze Wymagana ścisła kontrola RR Nadciśnienie tętnicze wymaga leczenie farmakologicznego

31 Gojenie ran Trzeba odstawić pazopanib tydzień przed operaacją i właczyć jak rana jest wygojona

32 Nefrotoksyczność Badanie białka moczu wymagane przed rozpocięcia leczenia i w trakcie leczenia Kiedy >3 gramów białka w DZM, trzeba odstawić pazopanib Klirens kreatyniny powinna być > 30 mL/min, ale poziom nie mjał istotny wpływ na farmokinetyke


Pobierz ppt "Pazopanib MTM Paweł Weiss www.seethisnowreadthis.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google