Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mała retencja poprzez inicjatywy obywatelskie I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI 01.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mała retencja poprzez inicjatywy obywatelskie I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI 01.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Mała retencja poprzez inicjatywy obywatelskie I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI 01.10.2015

2 " Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich " Cel projektu wzrost i świadomości mieszkańców wsi na temat skali problemów w gospodarowaniu wodą i znaczeniu małej retencji w przeciwdziałaniu suszom i powodziom ochrona przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich Realizacja na terenie 7 województw

3 Partnerzy Projektu Dolnośląski ODR Wielkopolski ODR Lubuski ODR Zachodniopomorski ODR Kujawsko-pomorski ODR Mazowiecki ODR Świętokrzyski ODR Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

4 Szkolenie doradców małej retencji wzrost wiedzy i umiejętności liderów przekazu kampanii, którzy następnie informują mieszkańców wsi o znaczeniu małej retencji i mobilizują do działań w skali lokalnej doradcy ODR, samorządowcy, przedstawiciele organizacji

5 Szkolenia kaskadowe dla pracowników ODR dla mieszkańców wsi

6 Debaty wojewódzkie i debaty gminne podjęcie dyskusji społecznej na temat barier i możliwości realizacji małej retencji na obszarach wiejskich realizacja Wojewódzkich Programów Małej Retencji możliwości praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji uwzględnienie dobrych praktyk retencjonowania wód w politykach publicznych poziomu lokalnego i wojewódzkiego w latach 2014 – 2020 Źródła finansowania zadań z zakresu małej retencji Uczestnicy: samorządy, organizacje, naukowcy, pomioty gospodarujące wodą

7 Informowanie opinii społecznej o znaczeniu małej retencji Dotarcie z informacjami do środowisk wiejskich:  broszury informacyjne i plakaty  portal internetowy projektu www.malaretencja.pl i fbwww.malaretencja.pl  strony internetowe Ośrodków Doradztwa Rolniczego  publikacje w prasie wiejskiej, poświęcone małej retencji

8 Inicjatywy lokalne mobilizacja do działań na rzecz małej retencji uczestników konkursu dla społeczności lokalnych „Najciekawszy projekt ekologicznego zagospodarowania oczka wodnego, stawu, glinianki, mokradła przez społeczność lokalną” 8 laureatów (grup nieformalnych, stowarzyszeń wiejskich, grup odnowy miejscowości)

9 Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających Cel projektu poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, wzmocnienie aktywności i mobilizację społeczności lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy środowiskowe, integracja społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym

10 Przykładowe obywatelskie projekty Zielona ścieżka edukacyjna na Wierzowickim Starorzeczu Park odnowimy - piękne miejsce stworzymy Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w Małomicach Owadzie oczko w Legnickim Polu Wzbogacenie siedlisk dla płazów i owadów przy stawach w Borowem

11 Bank drzewek gromadzenie środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów od przedsiębiorstw, samorządów, organizacji, społeczności lokalnych rośliny są przekazywane społecznościom lokalnym, szkołom, organizacjom, które wolontarystycznie posadzą je w swojej okolicy posadzono ponad 1200 drzew

12 Mała retencja poprzez lokalne inicjatywy Wzrost zainteresowania lokalnych społeczności małą retencją Docenienie znaczenia małych zbiorników, oczek wodnych, cieków w łagodzeniu zjawisk długotrwałych suszy i opadów Zauważenie możliwości edukacyjnego wykorzystania miejsc małej retencji Wykorzystanie możliwości dofinansowania lokalnych działań w tym zakresie /środki PROW, WFOŚ i GW, LP, NFOŚ i GW../

13 Łagodzenie zmian klimatycznych poprzez małą retencję Przeciwdziałanie suszom i powodziom, które coraz częściej nawiedzają Polskę / 2001-2011 - 9 krotne susze / Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany w zakresie jakości i dostępności wody odziaływując na plony i produkcję żywności Do 2070 r spodziewany jest w Europie wzrost obszarów ubogich w wodę z 1% do 35%

14 Dziękuję za uwagę Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 59-220 Legnica, Al. Orła Białego 2, tel. 76 723 81 01, fax. 76 721 24 96 krukowska@zielonaakcja.pl bochynska@zielonaakacja.pl www.zielonaakcja.pl www.malaretencja.pl


Pobierz ppt "Mała retencja poprzez inicjatywy obywatelskie I OPOLSKIE FORUM MIKRORETENCJI 01.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google