Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie Karina Bratborska Krotoszyn, dnia 25 lutego/7 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie Karina Bratborska Krotoszyn, dnia 25 lutego/7 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie
Karina Bratborska Krotoszyn, dnia 25 lutego/7 marca 2014 r.

2 DZIECI W WIEKU 0 → wczesna diagnoza: psycholog, pedagog, logopeda
poradnictwo dla rodziców dziecko niepełnosprawne: → opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecko z deficytami: → opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną Ponadto: zajęcia z psychologiem w Szkole Rodzenia

3 DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
diagnoza: psycholog, pedagog, logopeda dziecko niepełnosprawne: → opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju → orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecko, u którego stwierdza się stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola (zaświadczenie lekarskie) → orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

4 →opinia o sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
dziecko z deficytami: →opinia o sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecko ze zdiagnozowaną niedojrzałością szkolną/ → opinia o odroczeniu brakiem gotowości szkolnej spełniania obowiązku lub szkolnego dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dziecko chore (którego stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola) Opinia o wcześniejszym rozpoczęciu obowiązku szkolnego

5 GOTOWOŚĆ SZKOLNA nauczyciel wychowania przedszkolnego
(obserwacja pedagogiczna w ramach realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej) jeśli stwierdza brak gotowości szkolnej u swojego podopiecznego kieruje na badania do poradni Poradnia pełna diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej i ewentualne odroczenie

6 OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
„Zabawy ze słowem” Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci i sposoby korekcji Rozwój mowy dziecka i sposoby jego stymulowania Dojrzałość szkolna Jak radzić sobie ze złością u dzieci? Moje dziecko idzie do klasy I Jak słuchać, by dzieci do nas mówiły, jak mówić, by dzieci nas słuchały? Seksualność małych dzieci – które zachowania seksualne dzieci są czymś normalnym, a które powinny wzbudzić niepokój? Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym (etapy, niepokojące objawy, sposoby stymulowania) Jak i w co się bawić z dzieckiem w wieku przedszkolnym? Wychowanie do odpowiedzialności Dlaczego warto czytać dzieciom. Pogadanka w formie prezentacji. Przykładowe zabawy ułożone do czytanego tekstu Logopedyczne zabawy na cztery pory roku Wyjątkowe rodzicielstwo Przedszkolak bez tajemnic

7 OFERTA DLA NAUCZYCIELI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Dojrzałość szkolna Dzieci zdolne – jak je rozpoznawać i jak z nimi pracować? Etapy rozwoju twórczości plastycznej dziecka. Co może niepokoić w rysunkach? (warsztaty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych) Wychowanie do odpowiedzialności Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście nowych regulacji prawnych Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

8 UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I etap edukacyjny → diagnoza ryzyka dysleksji (specyficznych trudności) (nauczyciel prowadzi obserwację …… dokonuje rozpoznania) terapia log zaj. k-k (w szkole) → szczególnych uzdolnień uczniowie niepełnosprawni i chorzy: → orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego → orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

9 UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
II etap edukacyjny uczniowie z deficytami: → diagnoza dysleksji rozwojowej (specyficznych trudności) → diagnoza odchyleń rozwojowych uczniowie niepełnosprawni i chorzy: → orzeczenia

10 Opinie wydawane w szkole podstawowej w sprawie:
specyficznych trudnościach w uczeniu się dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki spełniania obowiązku nauki poza szkołą objęcia nauką w klasie terapeutycznej

11 OFERTA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tańce integracyjne Jak się uczyć? Zajęcia dla uczniów zdolnych

12 OFERTA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Ryzyko dysleksji Jak ćwiczyć z dzieckiem ortografię Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych Praca z dzieckiem dyslektycznym Zasady działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jak radzić sobie ze złością u dzieci? Lęki dziecięce Moje dziecko idzie do klasy IV Jak słuchać, by dzieci do nas mówiły, jak mówić, by dzieci nas słuchały? Jak pomóc dziecku w nauce? Jak ćwiczyć czytanie z dzieckiem? Dzieci zdolne – jak je rozpoznawać i jak z nimi pracować?

13 OFERTA DLA NAUCZYCIELI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dzieci zdolne – jak je rozpoznawać i jak z nimi pracować? Problemy wychowawcze – jak sobie radzić. Relacje szkoła – dom Wychowanie do odpowiedzialności Różnicowanie trudności ogólnych i specyficznych Zasady działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście nowych regulacji prawnych Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

14 GIMNAZJUM – III etap edukacyjny
opinia o specyficznych trudnościach (wyjątkowe przypadki) opinia o zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego opinia o dostosowaniu wymagań z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe opinia o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną opinia o przyjęciu ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy opinia o przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej opinia i sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki opinia w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania pracy lub nauki zawodu opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych opinia w sprawie spełniania obowiązku poza szkołą

15 OFERTA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum Skuteczna komunikacja Jak być asertywnym? Warsztaty twórczego myślenia Jak się uczyć? Ja i mój zawód Praca samokształceniowa: - różne formy pisania - poprawa błędów - ćwiczenia utrwalające.

16 OFERTA DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM
Dzieci zdolne – jak je rozpoznawać i jak z nimi pracować? Problemy wychowawcze – jak sobie radzić. Relacje szkoła – dom Wychowanie do odpowiedzialności Różnicowanie trudności ogólnych i specyficznych Zasady działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście nowych regulacji prawnych Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

17 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
Trwają prace nad przygotowaniem powiatowego systemu wsparcia dla gimnazjów w obszarze realizacji zadania : doradztwo edukacyjno-zawodowe. Działania skierowane będą w stronę uczniów, nauczycieli oraz rodziców

18 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA – IV etap edukacyjny
Oferta dla uczniów: Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Inteligencja emocjonalna a rozwój osobowości Planuję swój zawód

19 „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców” (cz. I, II, III)
Współpraca w budowaniu strategii pomocy dla dziecka według koncepcji P. Aleksandry Karasowskiej Sieć wsparcia zawodowego logopedów Sieć wsparcia zawodowego nauczycieli-terapeutów (k-k) Grupa samorozwoju dla pedagogów (superwizyjna) Grupa samorozwoju dla pedagogów (konsultacyjno-informacyjna) Grupa/sieć dla n-li wychowania przedszkolnego (ocena gotowości szkolnej) ??? RPW i współpraca z SORE – współpraca szkoły/przedszkola z poradnią, placówką doskonalenia, biblioteką, organizacją pozarządową, inna instytucją ??? Ustalanie kierunku wspomagania (spotkania z dyrektorami) na początku danego roku szkolnego ???

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wspieranie szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie Karina Bratborska Krotoszyn, dnia 25 lutego/7 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google