Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dydaktyka teoria nauczania i uczenia się Przedmiotem zainteresowań dydaktyki jest wychowanie umysłowe, czyli metody, formy, środki, treści i zasady skutecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dydaktyka teoria nauczania i uczenia się Przedmiotem zainteresowań dydaktyki jest wychowanie umysłowe, czyli metody, formy, środki, treści i zasady skutecznego."— Zapis prezentacji:

1 Dydaktyka teoria nauczania i uczenia się Przedmiotem zainteresowań dydaktyki jest wychowanie umysłowe, czyli metody, formy, środki, treści i zasady skutecznego nauczania i uczenia się.

2 Metody kształcenia Metody kształcenia obejmują ogólne kształcenie uczniów, zmianę ich osobowości mając na uwadze przede wszystkim czynności uczniów, ich aktywność poznawczą, emocjonalną lub praktyczną (E.Pasternak) Nauczyciel stosując różnorodne metody nauczania wywołuje, ukierunkowując i wspomagając te operacje ucznia, dzięki którym następuje uczenie się, a w wiadomościach, umiejętnościach i systemie wartości ucznia następują planowe zmiany. (K.Kruszewski)

3 METODA NAUCZANIA to według W. Okonia - układ czynności nauczyciela i uczniów systematycznie stosowany w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.

4 Okoń dokonał podziału metod nauczania ze względu na stopień aktywności podmiotów kształcenia i oddziaływania na poszczególne zmysły. 1.Metody asymilacji wiedzy (podające) 2.Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) 3.Metody waloryzacyjne (eksponujące) 4.Metody aktywności praktyczno - technicznej (praktyczne)

5 Podział metod nauczania według Okonia:

6 Podział metod nauczania według Szloska:

7 Metody asymilacji tz. metody podające, wiedza oparte głównie na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym 1.Pogadanka - pogadanka wstępna - pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości - pogadanka utrwalająca 2. Dyskusja ( charakter dowolny, charakter dowolny wraz z regulaminem, z moderatorem, panelowa, metaplan) 3. Wykład informacyjny 4. Opis 5. Prelekcja, odczyt 6. Opowiadanie 7. Anegdota 8. Praca z książką

8 Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy zwane problemowymi, oparte na twórczej aktywności poznawczej polegające na rozwiązywaniu problemów (W.Okoń) 1. Klasyczna metoda problemowa - wytwarzanie sytuacji problemowej - formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązania - weryfikacja pomysłów rozwiązania porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym

9 Metody problemowe Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Metoda klasyczna Metody aktywizujące

10 Metoda problemowa – uczeń poprzez rozwiązanie problemu zdobywa nową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W każdym problemie musi być coś znane oraz nieznane. Rozwiązywanie problemu dokonuje się w trzech fazach: a) tworzenie sytuacji problemowej; b) szukanie pomysłów rozwiązania; c) sprawdzenie rozwiązania połączone z usystematyzowaniem nabytych wiadomości.

11 Wykład:  Wykład z mapą mentalną  Wykład z wykorzystaniem środków wizualnych ( błędy: mały print prosto z książki), pokaz, demonstracja  Wykłady + mini wykłady uczniów w trakcie  Wykład + reakcja zwrotna ( zadania, ćwiczenia dla uczniów co mają wynotować, streścić)  Wykład jako podsumowanie i uporządkowanie nabytej wiedzy i doświadczenia

12 Metody aktywizujące  Metoda przypadków  Metoda sytuacyjna  Inscenizacja  Gry dydaktyczne  Seminarium  Dyskusja dydaktyczna ( okrągły stół, metaplan, dyskusja związana z wykładem, burza mózgów, panelowa)

13 Metody waloryzacyjne zwane też eksponującymi o dominacji aktywności emocjonalno – artystycznej 1. Metody impresyjne 2. Metody ekspresyjne

14 Metody praktyczne cechujące się przewagą aktywności praktyczno – technicznej, zmieniającej otoczenie lub stwarzającej nowe jego formy 1.Metody ćwiczebne -niezbędna dla wytworzenia u uczniów odpowiednich umiejętności i nawyków. 2.Metody realizacji zadań wytwórczych

15 Skuteczność metod nauczania

16 A jak chcą się uczyć nasi uczniowie?

17 Jakie metody nauczania preferujemy? „Skoro dzieci nie uczą się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy ty nie możesz uczyć ich w taki sposób, w jaki one się uczą?” parafraza Dr Harry T. Chasty

18 Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

19 Jaka metoda nauczania pozwala na kształcenie największej ilości umiejętności kluczowych i jest atrakcyjna dla ucznia? Metoda odwróconej klasy? WebQuest? Metoda projektu? E-portfolio? Edukacja spersonalizowana?

20 FLIPPED CLASSROOM www.khanacademy.pl

21 WebQuest https://sites.google.com/a/ enauczanie.com/nowoczesne/start

22 METODA PROJEKTU http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/ne ws/narzedzia-i-programy-w-projekcie

23 Metoda projektu w edukacji Dlaczego? „ POWIEDZ, A ZAPOMNĘ POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM”

24 Projekt nie jedno ma imię…  zespół osób  samodzielnie inicjuje  planuje  wykonuje  ocenia  świat życia  sytuacja problemowa

25 LOGICZNE MYŚLENIE EFEKTYWNA KOMUNIKACJA PRACA W GRUPIE ZDOBYWANIE INFORMACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLANOWANIE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE I SPOŁECZNE, EKSPRESJA LOGICZNE MYŚLENIE Wybór tematu, sformułowanie problemu Stworzenie zespołu, określenie zasad współpracy Sformułowanie celów, zaplanowanie działań Monitorowanie i dokumentowanie własnej pracy Prezentacja Ewaluacja projektu

26 Zmiana roli nauczyciela Autonomia ucznia: samodzielność Indywidualizacja: wykorzystanie potencjału Formułowanie celów: SMART Szczegółowy Mierzalny Atrakcyjny Realistyczny Terminowy

27 Co to jest?

28 www.glogster.com www. edu.glogster.com

29 Analogowy nauczyciel CYFROWY UCZEŃ

30 edukacyjne kanały wideo blogi interaktywna tablica ogłoszeń strona www Facebook Google Plus edukacja biblioteka XXI e_booki tablica interaktywna tablet smartfon notebooki Voice ReadeVoice Reader Intelligent Web Reader mp3 Filmoteka online Screencasty animacje wideokonferencje Prezentacja w Docs.com podcasty wideoblog AudiobookiYoutube Glog Second Life Slajdowisko w Picasie W gąszczu możliwości

31 Dlaczego metody aktywne są korzystne dla ucznia? Uczeń widzi swój wkład pracy, jego praca jest oceniana w samoocenie i przez grupę. Uczeń pracuje w zespole, uczy się współdziałania, brania i udzielania pomocy, współodpowiedzialności za pracę grupy. Uczeń zgłasza się i wykonuje zadania, w których jest najmocniejszy i osiąga sukcesy. Uczeń lepiej przyswaja sobie wiadomości i umiejętności.

32 Dlaczego metody aktywne są korzystne dla nauczyciela? Nauczyciel ma możliwość: obserwacji ucznia w procesie uczenia się i lepszego jego poznania, przyczynia się to do indywidualizacji wymagań, poznania pozycji ucznia w klasie i ma możliwość ingerencji w celu polepszenia kontaktów między uczniami,

33 Aktywizujące metody nauczania mają decydujący wpływ na nabywanie i rozwijanie przez uczniów umiejętności uniwersalnych oraz powodują wzrost czynnego udziału uczniów w procesie nauczania.

34 METODY AKTYWIZUJĄCE: Analiza SWOT, Burza mózgów, Debata za i przeciw, Drama, Drzewo decyzyjne, Dyskusja, Dyskusja punktowana, Metaplan, Metoda biograficzna, Metoda symulacji, Poker kryterialny, Praca w grupach, "Sześć myślących kapeluszy".

35 Nie ma jednej słusznej i dobrej, skutecznej metody nauczania! Eklektyzm, ( metoda współczesna ) a więc łączenie elementów i technik pochodzących z różnych metod ma wpływ skuteczność i atrakcyjność tegoż nauczania.


Pobierz ppt "Dydaktyka teoria nauczania i uczenia się Przedmiotem zainteresowań dydaktyki jest wychowanie umysłowe, czyli metody, formy, środki, treści i zasady skutecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google