Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009

2 Szanowni Państwo, Priorytetem obecnych władz powiatu jest poprawa stanu dróg powiatowych, modernizacja i rozbudowa szpitala powiatowego oraz w rozbudowa infrastruktury bazy oświatowej. Zadania te w naszej ocenie są najważniejszymi i w sposób najefektywniejszy wpływającymi na wszechstronny rozwój całego powiatu. W 2009 roku, trzecim roku działalności Rady i Zarządu Powiatu III kadencji, podjęliśmy i zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. Jest to najwyższy poziom inwestycji jaki zanotowano w krótkiej historii Naszego Powiatu, jednak nie udałoby się go osiągnąć bez pozyskania środków zewnętrznych, które w 2009 r. otrzymaliśmy z różnych źródeł w łącznej wysokości ponad 18 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że zadania jakie udało nam się wykonać dzięki temu znacznie przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu. Pragnę również w tym miejscu złożyć szczególne wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają nasze wysiłki w działaniach na rzecz rozwoju powiatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje, o najważniejszych zadaniach zrealizowanych (bądź będących w trakcie realizacji) w 2009 r. oraz informacje o najważniejszych wyzwaniach które chcemy podjąć w 2010 roku. Romuald Garczewski Starosta Staszowski

3 Dochody budżetu 2005 – 2009 dla poszczególnych rodzajów dochodów

4 Dochody bieżące 2005 – 2009 struktura

5 Wydatki budżetu 2004 – 2009 w tym wydatki na inwestycje 39% 27 mln 19% 9 mln 36 % 20 mln 36 % 19 mln 20 % 8 mln 25 % 11 mln

6 Zadłużenie Powiatu w latach 2004 - 2009 bieżąca kadencja

7 Inwestycje 2009 W 2009 roku wykonaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych Jest to w historii naszego Powiatu bezprecedensowy poziom, którego osiągnięcie jednak nie było by możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych. W 2009 roku otrzymaliśmy z różnych programów i źródeł łącznie ponad 18 milionów złotych Środki te przeznaczono na inwestycje głównie w obszarze modernizacji dróg powiatowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służby zdrowia oraz infrastruktury oświatowej. Nasz wysiłek został doceniony w rankingu magazynu Wspólnota, w którym sklasyfikowano Powiat staszowski na 11 pozycji w kraju oraz jako pierwszy województwie świętokrzyskim pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną na mieszkańca z wynikiem 138,37 zł.

8 Modernizacja sieci dróg powiatowych w latach 2007-2009 Od 3 lat konsekwentnie realizujemy program modernizacji dróg powiatowych w ramach, którego wykonano lub są w trakcie realizacji inwestycje o łącznej wartości: 44 mln zł w tym środki pozyskane to ponad: 33 mln zł Środki te przeznaczono na remont 120 km dróg powiatowych

9 Dzięki współpracy z samorządami gmin zrealizowano wiele zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. (na zdjęciu obok podpisanie umowy w dniu 19 marca 2009 r. sprawie remontów dróg powiatowych w ramach ZPORR i NPPDL) W 2009 r. zakończono całkowicie przebudowę drogi powiatowej Wiśniówka-Jurkowice. Koszt całości inwestycji to kwota ponad 12,5 mln zł. Zmodernizowano odcinek o długości 12 km. (na zdjęciu obok wymiana konstrukcji drogi powiatowej 0786T Jurkowice - Wiśniówka, w miejscowości Jurkowice)

10 Zadania inwestycyjne zrealizowane i realizowane na drogach powiatowych w 2009 r. Lp.Wspólne inwestycje z gminami - 2009 Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0854T Szczeka -Kolonia Szczeka od km 0+000 do km 2+556 2 556484 091,12242 045,60 2 Roboty dodatkowe w ramach umowy nr 6/O/2008 na przebudowę drogi powiatowej nr 0854T Szczeka -Kolonia Szczeka od km 0+000 do km 2+556 19 983,60 3 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0788T Jurkowice - Witowice oraz drogi powiatowej nr nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica w miejscowości Witowice 1 575315 485,90 4 Remont drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka 430183 047,70 5 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0028T Rudki - Gorzakiew 455101 011,1250 505,60 6 Budowa chodnika w Ruszczy od ul. Knothego do ul. Szkolnej w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza – Słupiec – Tarnowce od km 0+006 do km 0+717. 234 490,65150 000,00 7 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0831T Oględów - przez wieś dł. 910m szer. jezdni 4,00-4,50m 910165 063,5982 531,80 Suma5 9261 503 173,68545 066,60

11 Lp. Odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi w 2009 roku Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0045T Pieczonogi – Kąty od km 0+000 do km 1+080 1 080 168 658,90144 329,45 2 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica – Pieczonogi od km 4+050 do km 4+550 500 83 132,6371 566,32 3 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów – Kapkaz od km 1+078 do km 3+198 2 120 400 064,54337 532,27 4 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże – Solec Stary od km 0+000 do km 1+000 1 000 166 767,90143 383,95 5 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne - Wierzbka od km 0+000 do km 1+000 - I etap 1 000 184 558,55154 779,28 6 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+000 do km 1+470 1 470 209 251,35177 125,68 7 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie od km 0+000 do km 0+339 oraz od km 0+604 do km 1+010 745 120 736,08102 868,04 8 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0826T Komorów - Słupiec od km 0+320 do km 0+810 490 98 886,7384 443,37 9 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km 4+640 do km 6+160 1 520 323 086,50261 543,25 10 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne -Wierzbka - II etap od km 1+000 do km 2+130 1 130 167 580,30 147 790,15 11 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów – Kapkaz od km 0+023 do km 0+450 427 70 293,23 61 146,62 Suma11 4821 993 016,711 686 508,38

12 Lp. Odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź długości 8,2km 8 1921 606 876,341 094 376,34 2 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa w miejscowości Beszowa długości 1,8km 1 752640 557,95475 195,04 3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa długości 0,7km i odcinka drogi powiatowej nr 0117T Sroczków - Borzymów długości 2,1km oraz odcinka 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka długości 2,2km 4 970792 818,22588 148,63 4 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica długości 2,4km 2 3601 411 679,931 077 247,84 5 Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda w miejscowości Rytwiany i Kłoda długości 1,8km 1 835310 989,59230 706,23 6 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów w miejscowości Gacki długości 0,6km i odcinków drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi długości 1,9km 2 517513 587,06381 002,25 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka od km 3+684 do km 9+064 oraz od 9+764 do km 12+204 7 8203 521 987,502 641 490,63 Suma29 4468 798 496,596 488 166,96

13 Lp. Pozostałe zadania realizowane na drogach powiatowych w 2009 roku Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych Wienerberger w Oleśnicy – I etap – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów – Oleśnica – Grobla dł. ok. 12,3 km” oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0115T Pacanów – Oleśnica – Strzelce o dł. 1,9 km” 14 2008 372 355,107 556 864,45 2 „Przebudowa drogi powiatowej 0786T Jurkowice – Wiśniówka – II etap” 3 2506 915 036,866 636 277,64 3 Remont drogi powiatowej nr 0835T na odcinku Pacanówka – Sichów Mały i Remont drogi powiatowej nr 0813T w miejscowości Strzegom 7 0003 506 105,602 103 667,60 Suma24 45018 793 497,5616 296 809,69 Inwestycje w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2009 roku. Wartość zadaniaUdział powiatu Środki pozyskane Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Orzelec Duży na kanale strumień 1 582 434 zł 686 434 zł896 000 zł

14

15 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w 2009 roku Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach należących do Szpitala W ramach zadania przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość inwestycji: 1,3 mln zł Dodatkowo wykonywane jest zadanie pn. Docieplenie dachu i budynków należących o Szpitala za kwotę: 370 tysięcy zł W bieżącym roku zakupiono także sprzęt medyczny dla Szpitala za kwotę łącznie ponad 800 tysięcy zł (w tym: ultrasonograf z 5 głowicami, mammograf, kardiotokograf, fotel ginekologiczny).

16 Realizowane jest również zadanie pod nazwą: Przebudowa budynku szpitala w celu dostosowania do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej o wartości: 536 150,25 zł Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w 2009 roku - c.d. W 2009 r. zrealizowano także zakup 3 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb Szpitala za kwotę: 1 277 515 zł

17 „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę Bloku Operacyjnego” Na zdjęciu powyżej podpisanie w dniu 10 listopada 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie umowy na budowę Bloku Operacyjnego Finansowanie zadania: z budżetu Powiatu Staszowskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości : 5 475 095 zł Pozostałe środki SPZZOZ otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w wysokości: 8 000 400 zł Umowa opiewa na kwotę brutto 10 765 894,68 zł, natomiast całość zadania, łącznie z nadzorem inwestorskim, zakupem wyposażenia, kosztować będzie: 13 340 000,00 zł.

18 Zadania z zakresu rozbudowy bazy oświatowej – 2009 Zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie oraz dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej” ”. Koszt wykonania zadania wynosi: 914 708,26 zł Zadanie pod nazwą: „Remont, przebudową i rozbudową budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, pod kątem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa” Koszt wykonania zadania wynosi: 1 240 815,48 zł

19 Społeczeństwo informacyjne W ramach wspierania rozwoju oraz dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych (ITC) realizowane są działania w ramach projektów: 1.e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST 2.e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3.Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej – budowa szkieletowych i dystrybucyjnych sieci światłowodowych na terenie powiatu (mapa obok - planowany przebieg sieci). 4.e-Inclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Staszowskim. Planowany przebieg szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej w ramach projektu Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej

20 Najważniejsze zadania w 2010 r. Powiatowe Centrum Sportowe Inwestycja obejmuje budowę przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie: 1.pełnowymiarowej hali sportowej z boiskiem o wymiarach 40 x 20 m 2.krytej pływalni wraz infrastrukturą towarzyszącą Pow. całkowita - 14 587 m2 Pow. zabudowy - 3 819 m2 Kubatura - 66 555 m3 Szacunkowy koszt zadania wynosi ok.: 28 000 000 zł Termin realizacji inwestycji: styczeń 2010 r. - luty 2012.

21 Pływalnia Niecka basenowa o wymiarach: 12.5 x 25 m z sześcioma torami do pływania. Głębokość basenu od 1,20 do 1,8 m. Mniejszy basen do nauki pływania o wymiarach: 8 x12,5 m z trzema torami pływackimi z głębokością zmienną od 0,9 do 1.2 m. Zjeżdżalnia długości około 60m z odrębnym wyjściem i własną klatką schodową. Dodatkowo na piętrze zaprojektowano niewielką salkę do ćwiczeń oraz salkę wielofunkcyjną mogącą pełnić funkcję sali konferencyjnej lub sali spotkań. Zaprojektowano także niewielki bufet, jacuzzi saunę oraz solarium i niewielką salkę dla masażysty. Widownia na pływalni posiada 287 miejsc siedzących.

22 Hala sportowa  Hala Sportowa posiada 310 miejsc siedzących na widowni.  Dodatkowo zaprojektowano część widowni dla osób stojących (nad widownią oraz wzdłuż korytarza łączącego salę z pływalnią).  Oba obiekty stanowią jedną całość ale posiadają osobne wejścia. Wejścia zostały zaprojektowane tak, że oddzielnie obsługują oba obiekty. Wszystkie poziomy użytkowe obiektu łączy winda pozwalająca na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie.  Dojazd do obiektu projektuje się od ulicy Koszarowej oraz od ulicy Oględowskiej. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskiem o wymiarach 40 x 20 m. Hala tej wielkości daje możliwość prowadzenia niezależnie trzech grup ćwiczących. Hala daje możliwość rozgrywania zawodów piłki ręcznej, siatkówki lub koszykówki. Istnieje oczywiście możliwość rozgrywania zawodów w halową piłkę nożną.

23 Przebudowa ulicy 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie – I etap Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowę istniejących parkingów oraz zatok przystankowych. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne (chodniki wraz ze ścieżką rowerową), zostanie również wymienione i odnowione oznakowanie pionowe i poziome. Zaplanowana jest przebudowa istniejących zjazdów oraz wykonanie zjazdów na posesje indywidualne z kostki brukowej. Zostanie wykonana również: -kanalizacja deszczowa -przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury sieci gazowych i telekomunikacyjnych -przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej -budowa oświetlenia ulicznego Uwzględniono również renowację terenów zielonych oraz wykonanie elementów małej architektury (ławki). Rozpoczęcie inwestycji planuje się na koniec marca 2010 roku, natomiast zakończenie na 31.11.2010r. Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi 7 300 000 zł.

24 Planowane zadania inwestycyjne roczne na drogach powiatowych w 2010 r. Nazwa zadania Nakłady finansowe Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku -I etap w tym drogi powiatowe: - Pacanów-Strzelce od km 6+205 do km 9+ 590, - Łubnice-Budziska od km 0+000 do km 1+245, - Wiśniówka -Niekrasów od km 0+000 do km 2+240, - Brzeziny-Szydłów-Kotuszów od km 0+000 do km 2+560, - Smerdyna Górna-Grobla od km 0+000 do km 4+422, - Bogoria-Pokrzywianka od km 5+549 do km 9+119, - Połaniec -Niekurza od km 1+775 do km 2+080 i od km 2+140 do km 5+560 i od km 6+188 do km 6+603. 5 998 600,00 Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku -II etap 2 843 700,00 Zadania realizowane z udziałem środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 700 000,00 Inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych200 000,00

25 Zadania inwestycyjne wieloletnie Nazwa zadania inwestycyjnego – drogi powiatowe Łączne nakłady finansowe Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie 7 363 562,00 Przebudowa drogi powiatowej Strużki - Podwale dł. 5,8 km i odcinaka drogi powiatowej Trzcianka - Szwagrów - Niekurza dł. 8,5 km 4 262 831,00 Nazwa zadania inwestycyjnego – projekty infromatyczne Łączne nakłady finansowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST realizowane w latach 2010-2013 367 871,44 e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowane w latach 2010-2011 889 338,19 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim 1 170 740,00

26 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim realizowane w latach 2009-2011 4 789 332,99 Remont, przebudowa i rozbudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie pod kontem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa realizowane w latach 2009-2010 1 943 093,02 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim realizowane w latach 2010-2011 2 846 239,97 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie realizowane w latach 2006-2013 28 116 924,13 Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne oświatowe rozpoczynane lub realizowane w 2010 r.

27 Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów powiat@staszowski.eu


Pobierz ppt "Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google