Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach

2 Szanowni Państwo, Priorytetem obecnych władz powiatu jest poprawa stanu dróg powiatowych, modernizacja i rozbudowa szpitala powiatowego oraz w rozbudowa infrastruktury bazy oświatowej. Zadania te w naszej ocenie są najważniejszymi i w sposób najefektywniejszy wpływającymi na wszechstronny rozwój całego powiatu. W 2009 roku, trzecim roku działalności Rady i Zarządu Powiatu III kadencji, podjęliśmy i zrealizowaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. Jest to najwyższy poziom inwestycji jaki zanotowano w krótkiej historii Naszego Powiatu, jednak nie udałoby się go osiągnąć bez pozyskania środków zewnętrznych, które w 2009 r. otrzymaliśmy z różnych źródeł w łącznej wysokości ponad 18 milionów złotych. Jesteśmy przekonani, że zadania jakie udało nam się wykonać dzięki temu znacznie przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu. Pragnę również w tym miejscu złożyć szczególne wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają nasze wysiłki w działaniach na rzecz rozwoju powiatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje, o najważniejszych zadaniach zrealizowanych (bądź będących w trakcie realizacji) w 2009 r. oraz informacje o najważniejszych wyzwaniach które chcemy podjąć w 2010 roku. Romuald Garczewski Starosta Staszowski

3 Dochody budżetu 2005 – 2009 dla poszczególnych rodzajów dochodów

4 Dochody bieżące 2005 – 2009 struktura

5 Wydatki budżetu 2004 – 2009 w tym wydatki na inwestycje 39% 27 mln 19% 9 mln 36 % 20 mln 36 % 19 mln 20 % 8 mln 25 % 11 mln

6 Zadłużenie Powiatu w latach bieżąca kadencja

7 Inwestycje 2009 W 2009 roku wykonaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych Jest to w historii naszego Powiatu bezprecedensowy poziom, którego osiągnięcie jednak nie było by możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych. W 2009 roku otrzymaliśmy z różnych programów i źródeł łącznie ponad 18 milionów złotych Środki te przeznaczono na inwestycje głównie w obszarze modernizacji dróg powiatowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służby zdrowia oraz infrastruktury oświatowej. Nasz wysiłek został doceniony w rankingu magazynu Wspólnota, w którym sklasyfikowano Powiat staszowski na 11 pozycji w kraju oraz jako pierwszy województwie świętokrzyskim pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną na mieszkańca z wynikiem 138,37 zł.

8 Modernizacja sieci dróg powiatowych w latach Od 3 lat konsekwentnie realizujemy program modernizacji dróg powiatowych w ramach, którego wykonano lub są w trakcie realizacji inwestycje o łącznej wartości: 44 mln zł w tym środki pozyskane to ponad: 33 mln zł Środki te przeznaczono na remont 120 km dróg powiatowych

9 Dzięki współpracy z samorządami gmin zrealizowano wiele zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. (na zdjęciu obok podpisanie umowy w dniu 19 marca 2009 r. sprawie remontów dróg powiatowych w ramach ZPORR i NPPDL) W 2009 r. zakończono całkowicie przebudowę drogi powiatowej Wiśniówka-Jurkowice. Koszt całości inwestycji to kwota ponad 12,5 mln zł. Zmodernizowano odcinek o długości 12 km. (na zdjęciu obok wymiana konstrukcji drogi powiatowej 0786T Jurkowice - Wiśniówka, w miejscowości Jurkowice)

10 Zadania inwestycyjne zrealizowane i realizowane na drogach powiatowych w 2009 r. Lp.Wspólne inwestycje z gminami Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0854T Szczeka -Kolonia Szczeka od km do km , ,60 2 Roboty dodatkowe w ramach umowy nr 6/O/2008 na przebudowę drogi powiatowej nr 0854T Szczeka -Kolonia Szczeka od km do km ,60 3 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0788T Jurkowice - Witowice oraz drogi powiatowej nr nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica w miejscowości Witowice ,90 4 Remont drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka ,70 5 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0028T Rudki - Gorzakiew , ,60 6 Budowa chodnika w Ruszczy od ul. Knothego do ul. Szkolnej w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza – Słupiec – Tarnowce od km do km , ,00 7 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0831T Oględów - przez wieś dł. 910m szer. jezdni 4,00-4,50m , ,80 Suma , ,60

11 Lp. Odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi w 2009 roku Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0045T Pieczonogi – Kąty od km do km , ,45 2 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica – Pieczonogi od km do km , ,32 3 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów – Kapkaz od km do km , ,27 4 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0038T Grabki Duże – Solec Stary od km do km , ,95 5 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne - Wierzbka od km do km I etap , ,28 6 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km do km , ,68 7 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0827T Pacanów - Zalesie - Gace Słupieckie od km do km oraz od km do km , ,04 8 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0826T Komorów - Słupiec od km do km , ,37 9 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska od km do km , ,25 10 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0846T Malkowice Górne -Wierzbka - II etap od km do km , ,15 11 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0856T Przeczów – Kapkaz od km do km , ,62 Suma , ,38

12 Lp. Odnowy nawierzchni dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów - Gorzków - Niedźwiedź długości 8,2km , ,34 2 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa w miejscowości Beszowa długości 1,8km , ,04 3 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa długości 0,7km i odcinka drogi powiatowej nr 0117T Sroczków - Borzymów długości 2,1km oraz odcinka 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka długości 2,2km , ,63 4 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica długości 2,4km , ,84 5 Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda w miejscowości Rytwiany i Kłoda długości 1,8km , ,23 6 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów w miejscowości Gacki długości 0,6km i odcinków drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi długości 1,9km , ,25 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka od km do km oraz od do km , ,63 Suma , ,96

13 Lp. Pozostałe zadania realizowane na drogach powiatowych w 2009 roku Długość [mb] Wartość zadania (zł) Środki pozyskane (zł) 1 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku z realizacją zakładu produkcji materiałów budowlanych Wienerberger w Oleśnicy – I etap – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów – Oleśnica – Grobla dł. ok. 12,3 km” oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0115T Pacanów – Oleśnica – Strzelce o dł. 1,9 km” , ,45 2 „Przebudowa drogi powiatowej 0786T Jurkowice – Wiśniówka – II etap” , ,64 3 Remont drogi powiatowej nr 0835T na odcinku Pacanówka – Sichów Mały i Remont drogi powiatowej nr 0813T w miejscowości Strzegom , ,60 Suma , ,69 Inwestycje w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2009 roku. Wartość zadaniaUdział powiatu Środki pozyskane Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Orzelec Duży na kanale strumień zł zł zł

14

15 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w 2009 roku Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach należących do Szpitala W ramach zadania przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość inwestycji: 1,3 mln zł Dodatkowo wykonywane jest zadanie pn. Docieplenie dachu i budynków należących o Szpitala za kwotę: 370 tysięcy zł W bieżącym roku zakupiono także sprzęt medyczny dla Szpitala za kwotę łącznie ponad 800 tysięcy zł (w tym: ultrasonograf z 5 głowicami, mammograf, kardiotokograf, fotel ginekologiczny).

16 Realizowane jest również zadanie pod nazwą: Przebudowa budynku szpitala w celu dostosowania do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej o wartości: ,25 zł Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w 2009 roku - c.d. W 2009 r. zrealizowano także zakup 3 ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną dla potrzeb Szpitala za kwotę: zł

17 „Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę Bloku Operacyjnego” Na zdjęciu powyżej podpisanie w dniu 10 listopada 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie umowy na budowę Bloku Operacyjnego Finansowanie zadania: z budżetu Powiatu Staszowskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości : zł Pozostałe środki SPZZOZ otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w wysokości: zł Umowa opiewa na kwotę brutto ,68 zł, natomiast całość zadania, łącznie z nadzorem inwestorskim, zakupem wyposażenia, kosztować będzie: ,00 zł.

18 Zadania z zakresu rozbudowy bazy oświatowej – 2009 Zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie oraz dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej” ”. Koszt wykonania zadania wynosi: ,26 zł Zadanie pod nazwą: „Remont, przebudową i rozbudową budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, pod kątem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa” Koszt wykonania zadania wynosi: ,48 zł

19 Społeczeństwo informacyjne W ramach wspierania rozwoju oraz dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych (ITC) realizowane są działania w ramach projektów: 1.e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST 2.e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3.Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej – budowa szkieletowych i dystrybucyjnych sieci światłowodowych na terenie powiatu (mapa obok - planowany przebieg sieci). 4.e-Inclusion – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Staszowskim. Planowany przebieg szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej w ramach projektu Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej

20 Najważniejsze zadania w 2010 r. Powiatowe Centrum Sportowe Inwestycja obejmuje budowę przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie: 1.pełnowymiarowej hali sportowej z boiskiem o wymiarach 40 x 20 m 2.krytej pływalni wraz infrastrukturą towarzyszącą Pow. całkowita m2 Pow. zabudowy m2 Kubatura m3 Szacunkowy koszt zadania wynosi ok.: zł Termin realizacji inwestycji: styczeń 2010 r. - luty 2012.

21 Pływalnia Niecka basenowa o wymiarach: 12.5 x 25 m z sześcioma torami do pływania. Głębokość basenu od 1,20 do 1,8 m. Mniejszy basen do nauki pływania o wymiarach: 8 x12,5 m z trzema torami pływackimi z głębokością zmienną od 0,9 do 1.2 m. Zjeżdżalnia długości około 60m z odrębnym wyjściem i własną klatką schodową. Dodatkowo na piętrze zaprojektowano niewielką salkę do ćwiczeń oraz salkę wielofunkcyjną mogącą pełnić funkcję sali konferencyjnej lub sali spotkań. Zaprojektowano także niewielki bufet, jacuzzi saunę oraz solarium i niewielką salkę dla masażysty. Widownia na pływalni posiada 287 miejsc siedzących.

22 Hala sportowa  Hala Sportowa posiada 310 miejsc siedzących na widowni.  Dodatkowo zaprojektowano część widowni dla osób stojących (nad widownią oraz wzdłuż korytarza łączącego salę z pływalnią).  Oba obiekty stanowią jedną całość ale posiadają osobne wejścia. Wejścia zostały zaprojektowane tak, że oddzielnie obsługują oba obiekty. Wszystkie poziomy użytkowe obiektu łączy winda pozwalająca na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie.  Dojazd do obiektu projektuje się od ulicy Koszarowej oraz od ulicy Oględowskiej. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskiem o wymiarach 40 x 20 m. Hala tej wielkości daje możliwość prowadzenia niezależnie trzech grup ćwiczących. Hala daje możliwość rozgrywania zawodów piłki ręcznej, siatkówki lub koszykówki. Istnieje oczywiście możliwość rozgrywania zawodów w halową piłkę nożną.

23 Przebudowa ulicy 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie – I etap Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowę istniejących parkingów oraz zatok przystankowych. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne (chodniki wraz ze ścieżką rowerową), zostanie również wymienione i odnowione oznakowanie pionowe i poziome. Zaplanowana jest przebudowa istniejących zjazdów oraz wykonanie zjazdów na posesje indywidualne z kostki brukowej. Zostanie wykonana również: -kanalizacja deszczowa -przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury sieci gazowych i telekomunikacyjnych -przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej -budowa oświetlenia ulicznego Uwzględniono również renowację terenów zielonych oraz wykonanie elementów małej architektury (ławki). Rozpoczęcie inwestycji planuje się na koniec marca 2010 roku, natomiast zakończenie na r. Szacunkowa całkowita wartość inwestycji wynosi zł.

24 Planowane zadania inwestycyjne roczne na drogach powiatowych w 2010 r. Nazwa zadania Nakłady finansowe Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku -I etap w tym drogi powiatowe: - Pacanów-Strzelce od km do km , - Łubnice-Budziska od km do km 1+245, - Wiśniówka -Niekrasów od km do km 2+240, - Brzeziny-Szydłów-Kotuszów od km do km 2+560, - Smerdyna Górna-Grobla od km do km 4+422, - Bogoria-Pokrzywianka od km do km 9+119, - Połaniec -Niekurza od km do km i od km do km i od km do km ,00 Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2010 roku -II etap ,00 Zadania realizowane z udziałem środków w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej ,00 Inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych ,00

25 Zadania inwestycyjne wieloletnie Nazwa zadania inwestycyjnego – drogi powiatowe Łączne nakłady finansowe Przebudowa ulic 11 Listopada i Langiewicza w Staszowie ,00 Przebudowa drogi powiatowej Strużki - Podwale dł. 5,8 km i odcinaka drogi powiatowej Trzcianka - Szwagrów - Niekurza dł. 8,5 km ,00 Nazwa zadania inwestycyjnego – projekty infromatyczne Łączne nakłady finansowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST realizowane w latach ,44 e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowane w latach ,19 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Powiecie Staszowskim ,00

26 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim realizowane w latach ,99 Remont, przebudowa i rozbudowa budynku zajęć praktycznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie pod kontem przystosowania pomieszczeń do realizacji zawodu technik budownictwa realizowane w latach ,02 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Powiecie Staszowskim realizowane w latach ,97 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie realizowane w latach ,13 Planowane wieloletnie zadania inwestycyjne oświatowe rozpoczynane lub realizowane w 2010 r.

27 Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Świerczewskiego 7, Staszów


Pobierz ppt "Powiat Staszowski Raport z działalności Starosty i Zarządu Powiatu w latach 2007 - 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google