Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 LAT… …I CO DALAEJ?. Kiedy Ty śpisz... …majątek Gminy Jarocin ROŚNIE!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 LAT… …I CO DALAEJ?. Kiedy Ty śpisz... …majątek Gminy Jarocin ROŚNIE!"— Zapis prezentacji:

1 10 LAT… …I CO DALAEJ?

2 Kiedy Ty śpisz... …majątek Gminy Jarocin ROŚNIE!

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Nawet jeśli śpisz, Burmistrz Jarocina zarządza wzrostem Twojego majątku!

12 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2016 - 2018

13 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU 2016 - 2018 Dokument obejmuje trzyletni okres rozwoju gminy wraz z perspektywą po roku 2018. WPR ukazuje potrzeby konieczne do realizacji w perspektywie najbliższych lat i stanowi uzupełnienie obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2011-2025.

14 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU 526 mln zł - na tyle szacowane są koszty inwestycji ujętych w WPR 2016-2018

15 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU GMINY JAROCIN ponad 268 mln zł – zainwestuje gmina i spółki gminne ponad 157 mln zł – środki pozyskane z funduszy strukturalnych blisko 74 mln zł – środki pozyskane z budżetu państwa 50% - środki własne gminy 50% - środki pozyskane z zewnątrz

16 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ 125 km – budowę lub przebudowę tylu kilometrów dróg na terenie całej gminy zakłada WPR 78 km – szacunkowa długość chodników i ścieżek rowerowych, których budowę zakłada WPR 6 – powstanie tylu parkingów w Jarocinie przewiduje WPR WPR

17 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PIESZEJ I ROWEROWEJ ok. 42 km – szacowana długość kanalizacji deszczowej, której wybudowanie lub modernizację przewiduje WPR nie mniej niż 900 szt. - liczba lamp oświetlenia ulicznego do budowy lub modernizacji ujętych w dokumencie

18 ROZWÓJ MIESZKALNICTWA Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ma zaplanowane na lata 2016-2018 do zrealizowania: - budowę 125 mieszkań w systemie deweloperskim – 20 mln zł - budowę 40 mieszkań socjalno-komunalnych – 3 mln zł - budowę 400 mieszkań czynszowych – 52 mln zł.

19 ROZWÓJ MIESZKALNICTWA Mieszkania czynszowe 400 - budowa tylu mieszkań czynszowych jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na lata 2016-2018

20 Inwestycja będzie realizowana w 2 etapach: I etap – lata 2016-2017 - budowa mieszkań w: Siedleminie, Witaszycach, Jarocinie przy ul. Leszczyce II etap – lata 2017-2018 - budowa mieszkań w: Łuszczanowie, Potarzycy, Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej. ROZWÓJ MIESZKALNICTWA Mieszkania czynszowe

21 ROZWÓJ MIESZKALNICTWA 40 mieszkań socjalno-komunalnych w Hilarowie i Wilczyńcu W Hilarowie powstaną 2 budynki, w skład których wejdzie łącznie 8 lokali socjalnych i 8 lokali komunalnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2016.

22 40 mieszkań socjalno-komunalnych w Hilarowie i Wilczyńcu ROZWÓJ MIESZKALNICTWA W Wilczyńcu powstaną 3 budynki, w skład których wejdzie łącznie z 12 lokali socjalnych i 12 lokali komunalnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2016-2017.

23 ROZWÓJ MIESZKALNICTWA 6 budynków – czyli 125 mieszkań w systemie deweloperskim powstanie przy os. Rzeczypospolitej w Jarocinie. Mieszkania w systemie deweloperskim

24 ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 15 – tyle nowych autobusów kupi gminna spółka Jarocińskie Linie Autobusowe w latach 2016 - 2018 blisko 25 mln zł – tyle przeznaczone zostanie na rozwój komunikacji miejskiej na terenie gminy Jarocin

25 28 mln zł – tyle planuje zainwestować gminna spółka ZGO w rozbudowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach ROZWÓJ GOSPODARKI ODPADAMI

26 ROZWÓJ RYNKU PRACY SPADEK BEZROBOCIA W GMINIE JAROCIN Liczba bezrobotnych z terenu gminy Jarocin zarejesrtowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie: 1458 – dane z dnia 30.10.2015 r. 1724 – dane z 31.12.2014 r. 2167 – dane z 31.12.2013 r. 2235 – dane z 31.12.2012 r.

27 ROZWÓJ RYNKU PRACY 60 % - tyle zleceń w ramach rozstrzygniętych przetargów gmina zleciła firmom z terenu gminy Jarocin INWESTOR W GOLINIE - ruszyły prace związane z procedurą sprzedaży gruntów w Strefie Ekonomicznej w Golinie - zatrudnienie w nowym zakładzie ma znaleźć ponad 50 osób ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - w pełni działającym zakładzie znajdzie zatrudnienie blisko 60 nowych pracowników SPADEK BEZROBOCIA W GMINIE JAROCIN

28 ROZWÓJ RYNKU PRACY 19 mln zł – zainwestowanie takiej kwoty w latach 2016 – 2018 w rozwój terenów inwestycyjnych na terenie gminy zakłada WPR: -dozbrojenie terenów w Cielczy i w Golinie -budowa dróg dojazdowych -budowa wielozadaniowej hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni ok. 3 tys. m 2

29 ROZWÓJ RYNKU PRACY 5 mln zł – tyle kosztowała będzie budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej w Jarocinie. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych planuje budowę inkubatora przedsiębiorczości w formie hali modułowej wraz z częścią przeznaczoną na serwerownie oraz archiwum - obsługa jednostek samorządowych zarówno gminnych jak i powiatowych, spółek komunalnych oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych. BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

30 ROZWÓJ RYNKU PRACY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAROCINIE CIS to projekt realizowany z myślą o problemach mieszkańców wykluczonych zawodowo. Jednostka będzie zajmowała się przede wszystkim reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnych. W pierwszym roku swojego istnienia CIS obejmie swoją pomocą 60 osób, głównie dotychczasowych klientów ośrodka pomocy społecznej, którzy przejdą program edukacyjno-zawodowy.

31 ROZWÓJ RYNKU PRACY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAROCINIE 1,4 mln zł – tyle środków na działalność centrum chcą pozyskać realizatorzy projektu

32 NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA ponad 5 mln zł - tyle w latach 2016-2018 zainwestuje gmina Jarocin w infrastrukturę oświatową: -budowa przedszkola w Witaszycach -budowa parkingów przy ZS nr 3 w Jarocinie i szkołach w Wilkowyi i Prusach -adaptacja poddaszy niepublicznych szkół w Prusach i Potarzycy na cele dydaktyczne

33 10 mln zł – tyle będzie kosztowała realizacja inwestycji z zakresu budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie gminy Jarocin w latach 2016-2018 - budowa nowego boiska do gry w rugby - budowa krytego kortu tenisowego - budowa lodowiska sztucznego (mrożonego) z zadaszeniem - modernizacja basenu odkrytego - zakup pomostu wpływającego do nauki pływania i modernizacja niecki pływalni krytej na basenie sportowym - modernizacje istniejących sal i boisk sportowych ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

34 REWITALIZACJA GMINY JAROCIN 95 mln zł - na tyle szacowane są koszty przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach 2016-2018: - rewitalizacja Starego Miasta w Jarocinie - rewitalizacja społeczna - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jarocinie - rewitalizacja obiektów kulturalnych na trenie gminy Jarocin

35 GOSPODARKA CIEPLNA I ENERGETYCZNA 19 mln zł – na tyle szacowany jest koszt termomodernizacji budynków na terenie gminy w latach 2016-2018: - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - termomodernizacja budynków komunalnych i będących własnością lub pod zarządem JTBS

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Urząd Miejski w Jarocinie al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin


Pobierz ppt "10 LAT… …I CO DALAEJ?. Kiedy Ty śpisz... …majątek Gminy Jarocin ROŚNIE!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google