Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ S ą warto ś ci, których nikomu nie mo ż emy przekaza ć, bo ka ż dy musi dojrze ć do nich sam, i to nieraz bardzo ż mudn ą prac ą „ ( ks. JanTwardowski)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ S ą warto ś ci, których nikomu nie mo ż emy przekaza ć, bo ka ż dy musi dojrze ć do nich sam, i to nieraz bardzo ż mudn ą prac ą „ ( ks. JanTwardowski)"— Zapis prezentacji:

1

2 „ S ą warto ś ci, których nikomu nie mo ż emy przekaza ć, bo ka ż dy musi dojrze ć do nich sam, i to nieraz bardzo ż mudn ą prac ą „ ( ks. JanTwardowski)

3  Przygotować dziecko na dorosłe życie,  Nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,  Poinformować, w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

4  Jest świadome czyhających zagrożeń,  Nie boi się mówić o sytuacjach, w których czuło się zagrożone,  Wie, że zawsze może liczyć na pomoc rodziców i nauczycieli.

5 Wzajemne zaufanie, zrozumienie, a przede wszystkim poszanowanie własnych praw są najlepszą bronią w walce przeciw pojawiającym się zagrożeniom.

6  Poszukiwanie nowych, przyjemnych wrażeń;  Chęć uwolnienia się od stresu, napięć i problemów;  Chęć bycia zaakceptowanym przez grupę.

7 Uzależnienia : alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze; Agresja : przemoc fizyczna, przemoc psychiczna; Grupy nieformalne : sekty, subkultury, grupy przestępcze; Stres : stres domowy, stres szkolny; Media : telewizja, komputer/ Internet; Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia : wypadki drogowe, choroby.

8  zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno społecznym ( pogorszenie relacji społecznych w domu i w szkole);  pogorszenie wyników w nauce;  konflikty z prawem;  pogorszenie stanu zdrowia;  pogorszenie stanu zdrowia psychicznego (lęki, depresje, nadpobudliwość).

9  dostrzegać sytuacje zagrażające dziecku;  nie bagatelizować sygnałów, które ono wysyła;  w sytuacjach trudnych służyć mu radą i pomocą.

10 Pomoc specjalistyczna: Poradnie Zdrowia Psychicznego Ośrodki Profilaktyczne i Terapii Uzależnień Poradnie Leczenia Uzależnień Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Ośrodki Terapii Rodzinnej Przychodnie lekarskie, itp.

11 1. Pełnej informacji na temat wyników w nauce oraz zachowania dziecka. 2. Rzetelnej pracy z dzieckiem. 3. Dobrej współpracy opartej na zrozumieniu. 4. Pomocy oraz wsparcia w sytuacjach trudnych. RODZICE OCZEKUJĄ:

12 1. Zainteresowania wynikami w nauce oraz zachowaniem dziecka. 2. Natychmiastowej reakcji w sytuacjach trudnych. 3. Aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. 4. Zrozumienia dla swojej pracy.

13 KONTRAKT 1. Wzajemne relacje między rodzicami i wychowawcą oparte są na bezpośrednich kontaktach (wywiadówki, konsultacje indywidualne, inne wg potrzeb). 2. Inicjatorami spotkania mogą być obydwie strony. 3. Wzajemne relacje oparte są na zaufaniu, szczerości i otwartości. 4. Nadrzędny cel współpracy stanowi dobro dziecka. 5. Wzajemnie przekazywane informacje mają charakter poufny, a ich wykorzystanie warunkowane jest zgodą rodzica.

14 „Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogó ł wymaga najwi ę cej czasu, by doj ść ni ą do celu” (Georg Lichtenberg)


Pobierz ppt "„ S ą warto ś ci, których nikomu nie mo ż emy przekaza ć, bo ka ż dy musi dojrze ć do nich sam, i to nieraz bardzo ż mudn ą prac ą „ ( ks. JanTwardowski)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google