Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA W OBROTACH HANDLOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA W OBROTACH HANDLOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA W OBROTACH HANDLOWYCH
AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

2 DOKUMENTY W TRANSPORCIE MORSKIM
Bill of Lading Sea Waybill Charter Party C/P – umowa czarteru Nota gotowości Kwit sternika Manifest ładunkowy Nota bookingowa Lista ładunkowa Instrukcja wysyłkowa DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

3 BILL OF LADING Jest dokumentem regulującym stosunek prawny pomiędzy armatorem a prawnym posiadaczem konosamentu. Konosament spełnia 3 podstawowe funkcje: jest potwierdzeniem przejęcia ładunku do przewozu, jest papierem wartościowym uprawniającym do dysponowania ładunkiem, jest dowodem zawarcia umowy o przewóz i jej warunków. . DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

4 BILL OF LADING Na treść konosamentu składają się:
klauzule zawierające warunki przewozu (na odwrocie), nazwa i logo przewoźnika, nazwy nadawcy i odbiorcy oraz klauzule wymagające każdorazowo uzupełnienia odpowiednimi danymi, ewentualne klauzule restrykcyjne, klauzule specjalne (jednostronne oświadczenia armatora), nazwa statku, portu załadunku i wyładunku, określenie towaru, miejsca i sposobu zapłaty frachtu, liczba oryginałów, data i miejsce wystawienia + podpis przewoźnika, DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

5 Ze względu na sposób załadowania ładunku:
RODZAJE KONOSAMENTÓW Ze względu na sposób załadowania ładunku: konosament załadowania (on board B/L) – ładunek został już załadowany na statek konosament przyjęcia do załadowania received for shipment B/L – armator zobowiązuje się do załadunku na najbliższy statek liniowy Ze względu na klauzulę mówiącą o ilości i widocznym stanie ładunku: konosament czysty clean B/L – nie zawiera żadnych klauzul restrykcyjnych czy specjalnych od armatora, konosament brudny dirty B/L – występują na nim zapiski, uwagi armatora DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

6 Ze względu na rodzaj i drogę przewozu ładunku:
RODZAJE KONOSAMENTÓW Ze względu na rodzaj i drogę przewozu ładunku: konosament zwykły wystawiany na podróż jednym statkiem z portu załadunku do portu wyładunku, konosament przeładunkowy transshipment B/L – obejmuje przewóz kilkoma statkami tego samego armatora, konosament bezpośredni through B/L – ładunek podróżuje kilkoma statkami różnych armatorów. Również dotyczy transportu multimodalnego, głównie transportem morskim. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

7 SEA WAYBILL – MORSKI LIST PRZEWOZOWY
Jest to dokument stwierdzający wysyłkę towaru. Dokument ten jest niezbywalny (non – negotiable), imienny. Nie jest dokumentem stwierdzającym prawa do towaru. Funkcje listu przewozowego: jest potwierdzeniem przyjęcia towaru do przewozu przez przewoźnika, jest on dowodem zawarcia umowy w transporcie morskim. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

8 CHARTER PARTY C/P – UMOWA CZARTERU
Jest to pisemna umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków w żegludze nieregularnej (trampowej). Za każdym razem negocjujemy warunki umowy. Np. rabat dla stałych klientów. Charter może być: Single voyage charter – na podróż, Time charter– na czas np. na miesiąc z załogą i wyposażeniem. Sami zaopatrujemy się w paliwo i smary, Charter bare boat – wynajmujemy sam statek, bez załogi, Charter Rider/Addendum – dodaje się dokument z klauzulami specyficznymi, dodatkowymi np. czarterujący wynajmuje nam statek i montuje na nim dźwig bądź suwnicę. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

9 NOTA GOTOWOŚCI Stwierdza on przybycie statku trampowego do portu oraz jego gotowość do podjęcia przez statek czynności przeładunkowych. Występują w formie krótkich notatek na oddzielnym formularzu z pieczątką i podpisem. Taka nota jest składana przez kapitana statku (lub morską agencje) dla czarterującego. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

10 KWIT STERNIKA Stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku. Podpisywany jest przez oficera nadzorującego załadunek, a następnie wydany załadowcy. Zawiera dane dotyczące rodzaju i ilości załadowanego towaru, nazwę statku, port załadunku i port przeznaczenia oraz datę zakończenia załadunku, Kwit sternika jest dla nadawcy ładunku dowodem, że towar został załadowany na statek i od tego momentu odpowiedzialność za towar ponosi przewoźnik. Informacje z kwitu sternika są przenoszone na konosament. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

11 MANIFEST ŁADUNKOWY Jest jednym z dokumentów, który obowiązkowo musi być w posiadaniu kapitana statku handlowego. To zestawienie zawierające spis towarów przewożonych na statku wg partii konosamentowych. Jest sporządzany na podstawie otrzymanych od spedytorów konosamentów. Przekazywany jest Urzędowi Celnemu, kapitanowi statku, zarządowi portu, spedytorowi, kapitanowi portu innym uprawnionym organom. Manifesty wystawiają agenci lub przedstawiciele armatora. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

12 DOKUMENTACJA – POZOSTAŁE GAŁĘZIE TRANSPORTU
Kolejowy list przewozowy CIM Kolejowy list przewozowy SMGS Samochodowy list przewozowy CMR Lotniczy list przewozowy AWB DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

13 KOLEJOWY LIST PRZEWOZOWY CIM
Składa się z 5 egzemplarzy: oryginał listu przewozowego, który towarzyszy przesyłce i przeznaczony jest dla odbiorcy, ceduła przewozowa przeznaczona jest dla stacji przeznaczenia (dokument wewnątrz kolejowy) lub stacji ponownego nadania, poświadczenie odbioru, towarzyszące do stacji wyładunku – rozliczenia pomiędzy kolejami a dla kolei nadania, wtórnik listu przewozowego– przeznaczony dla nadawcy i stanowi dowód nadania przesyłki poświadczenie nadania (pozostaje na stacji nadania) DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

14 KOLEJE STOSUJĄCE WYŁĄCZNIE LIST SMGS
DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

15 KOLEJE STOSUJĄCE WYŁĄCZNIE LIST CIM (1)
DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

16 KOLEJE STOSUJĄCE WYŁĄCZNIE LIST CIM (1)
DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

17 KOLEJE STOSUJĄCE LIST CIM ORAZ SMGS
DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

18 SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY CMR
Jest to dokument imienny, niezbywalny. Nie ma tytułu własności do towaru. Stanowi dowód dostarczenia przesyłki na miejsce. Dokument standardowy poszerzony o informacje celne (o pobranych próbach, ADR, Urząd celny). Warunkiem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niedoboru towaru lub szkody jest posiadanie jednego z oryginałów listu CMR. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

19 List CMR składa się z 4-5 egzemplarzy.
SAMOCHODOWY LIST PRZEWOZOWY CMR List CMR składa się z 4-5 egzemplarzy. Konwencja CMR została podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę 14 września 1962 roku. Konwencja CMR nie ma zastosowania do: przewozów wykonywanych na podstawie międzynarodowych konwencji pocztowych, przewozu zwłok, przewozu mienia przesiedlenia. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

20 Wyróżnia się kilka rodzajów lotniczych przesyłek towarowych:
LOTNICZY LIST PRZEWOZOWY AWB Wyróżnia się kilka rodzajów lotniczych przesyłek towarowych: zwykłe – przewożone od jednego nadawcy do jednego odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego AWB; konsolidowane – pojedyncze przesyłki konsolidowane są przez spedytora na podstawie spedytorskiego listu przewozowego HAWB i przekazywane przewoźnikowi na podstawie specjalnego listu przewozowego - MAWB DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

21 POZOSTAŁE DOKUMENTY (1)
FBL - (Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading) - zbywalny multimodalny konosament FIATA FIATA FCR - (Forwarders Certificate of Receipt) - spedytorskie zaświadczenie przejęcia towaru. Wystawiany przez spedytora, że przyjął towar i zobowiązuje się do nieodwołalnego dostarczenia towaru określonemu odbiorcy. Jest dokumentem niezbywalnym. Oprócz FCR trzeba mieć również konosament, aby odebrać towar od przewoźnika. Występuje tylko w oryginale. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

22 POZOSTAŁE DOKUMENTY (2)
FIATA FCT - (Forwarders Certificate of Transport) - spedytorskie zaświadczenie transportowe. Dokument zbywalny, pozwalający na wydanie przesyłki osobie, która jest w posiadaniu FCT. FCT upoważnia do odbioru części przesyłki skonsolidowanej. Jest to dokument imienny. FWB - (non negotiable) - FIATA Multimodal Transport Waybill - multimodalny niezbywalny list przewozowy FIATA. DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

23 POZOSTAŁE DOKUMENTY (3)
FWR - (FIATA Warehause Receipt) - kwit składowy FIATA. Spedytor przyjął od klienta towar do składowania. FIATA SDT - (Shippers Declaration for the Transport of Dengerous Goods) - deklaracja załadowcy dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych FIATA SIC - (Shippers Intermodal Weight Certification) - certyfikat załadowcy dotyczący wagi towaru w kontenerze. FFI - (FIATA Forwarding Instruction) - zlecenie spedycyjne DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA AUTOR: JOANNA LEWANDOWSKA

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6
Rektorat tel Dziekanat tel Księgowość tel Kadry tel fax DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DOKUMENTACJA TRANSPORTOWA I SPEDYCYJNA W OBROTACH HANDLOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google