Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr Sylwia Konecka Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr Sylwia Konecka Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr Sylwia Konecka Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 26.09.2011 Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

2 Przedsiębiorstwa zaangażowane w opracowanie prezentacji

3

4 Ubezpieczenia CARGO Źródło: TRANSMEBLE POZNAŃ

5 Ubezpieczenia CARGO foto: DHL Express

6 foto: Grupa Raben Ubezpieczenia CARGO foto: DHL Express foto: DB Schenker

7 RóżniceUbezpieczenie OCPUbezpieczenie CARGO Przedmiot ubezpieczeniaOdpowiedzialność przewoźnikaPrzewożony ładunek Kwotowe ograniczenie odszkodowania (w ruchu międzynarodowym) 8,33 SDR / kg wagi brutto Uzyskanie odszkodowania do pełnej wartości szkody Ryzyko działania siły wyższejNie obejmujeObejmuje Ryzyko rabunkuNie obejmujeObejmuje Wypadek spowodowany przez innego uczestnika Nie obejmujeObejmuje Odszkodowanie Niepewność otrzymania odszkodowania gdyż są prawem przewidziane sytuacje, kiedy przewoźnik i spedytor mogą się uwolnić od odpowiedzialności. Pewność otrzymania odszkodowania. Żmudne dochodzenie roszczeń od sprawcy szkody Szybkie uzyskanie należnego odszkodowania Tylko wartość uszkodzonego ładunku (z uwzględnieniem ograniczeń kwotowych) Możliwość ubezpieczenia: kosztów przewozu, kosztów ubezpieczenia, do 10% zysku z tytułu zawarcia umowy, opłat celnych. Ubezpieczenia CARGO

8 foto: Grupa Raben Ubezpieczenia CARGO

9 Z ubezpieczeniem CARGO Ubezpieczenie All Risk Pełne pokrycie: Wartość towaru + fracht + 10 % Pełne odszkodowanie gwarantowane Bez ubezpieczenia CARGO Klient może polegać tylko na polisie OCP/OCS Odszkodowanie nie jest zagwarantowane

10 Ubezpieczenia CARGO Transport drogowy 8,33 SDR za kg wagi brutto Transport kolejowy 2 SDR za kg wagi brutto Transport morski 17 SDR za kg wagi brutto Transport lotniczy 17 SDR za kg wagi brutto

11 foto: istockphoto.com Ubezpieczenia CARGO

12 foto: DHL Express Ubezpieczenia CARGO

13 FIRM A ABC Ograniczenie ryzyka Brak odliczenia Brak sporów, większa satysfakcja klienta Generacja dochodu

14 Ubezpieczenia CARGO Oferuj ubezpieczenie CARGO podczas otrzymywania zlecenia transportowego Zarabiaj sprzedając ubezpieczenia CARGO Zwiększaj przychody bez ponoszenia ryzyka

15 foto: istockphoto.com Ubezpieczenia CARGO

16

17 SUMA UBEZPIECZENIA (CIF) Wartość towaru Wartość transportu Wartość ubezpieczenia ewentualne powiększenie sumy o 10% (CIF +10%) - dodatkowy zysk dodatkowy składnik na pokrycie opłat celnych

18 Ubezpieczenia CARGO A każda gałąź transportu najszerszy B głównie morski średni C każda gałąź transportu minimalny Wszelkie ryzyko powodujące utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego ładunku, z wyjątkiem wyraźnie wymienionych przyczyn: ubytki naturalne, niewłaściwe opakowanie, wady wewnętrzne, lekkomyślne lub świadomie niewłaściwe postępowanie ubezpieczonego, szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie towaru, szkody skażenia radioaktywnego, ryzyko wojenne, ryzyko strajkowe, ryzyko zamieszek i niepokojów społecznych. Takie jak w C oraz szkody spowodowane: trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, uderzeniem pioruna, zmyciem z pokładu, wtargnięciem wody (z wyjątkiem opadów atmosferycznych), szkody obejmujące stratę całkowitą ładunku powstałą w czasie załadunku lub rozładunku statku. Wyłączenia są analogiczne jak w A, lecz rozszerzone o: rabunek świadome działania osób trzecich Wyłącznie następujące szkody: pożar lub eksplozja, wejście statku na mieliznę, zatonięcie lub wywrócenie się statku, przewrócenie się lub wykolejenie środka transportu lądowego, kolizja środka transportu z obiektem innym niż woda, rozładunek towarów w porcie schronienia, takie, które są spowodowane awarią wspólną lub wyrzuceniem ładunku za burtę. Wyłączenia są analogiczne jak w B.

19 foto: DB Schenker Ubezpieczenia CARGO

20 foto: istockphoto.com

21 Ubezpieczenia CARGO

22 zgłoszenie szkody do DZUiR, zgłoszenie roszczeń do przewoźników o wszelkie brakujące opakowania, 1 2 3 poinformowanie klienta o konieczności zabezpieczenia uszkodzonej przesyłki do wglądu, 4 w żadnej sytuacji, z wyjątkiem gdy jest to wymuszone przez pisemny protest, nie wydawać czystych pokwitowań w przypadku gdy stan towarów budzi wątpliwości, 5 gdy dostawa realizowana jest według kontenerów, zapewnić niezwłoczne zbadanie kontenera i jego pieczęci przez odpowiedzialnego urzędnika, 6 wnioskowanie o badanie przez przedstawicieli przewoźnika w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek straty lub szkody oraz żądać od przewoźnika rekompensaty za wszelkie rzeczywiste straty lub szkody ujawnione w toku takiego badania, 7 skompletowanie niezbędnej dokumentacji zapewniającej prawidłowe załatwienie roszczeń. 8 Ubezpieczenia CARGO zgłoszenie roszczeń do wszystkich podwykonawców biorących udział podczas realizacji transportu przesyłki ubezpieczonej Cargo,

23 Ubezpieczenia CARGO foto: istockphoto.com

24 foto: Grupa Raben Ubezpieczenia CARGO

25

26


Pobierz ppt "Autor: mgr Janusz Gniewkowski recenzent: mgr Sylwia Konecka Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google