Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytutu Filologii Polskiej UAM Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytutu Filologii Polskiej UAM Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Instytutu Filologii Polskiej UAM Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

2 Tradycja badań nad przekładem literackim na poznańskiej polonistyce sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. W roku akademickim 2010/2011 krąg specjalistów kontynuujących tradycje tzw. poznańskiej szkoły translatologicznej uruchomił nową specjalność na polonistycznych studiach magisterskich, adresowaną do adeptów sztuki przekładu. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

3 Jedyna w Polsce specjalność przekładowa prowadzona na kierunku filologia polska, przygotowująca do zawodu tłumacza literackiego lub naukowego (w zakresie humanistyki) z języka angielskiego, jak również krytyka przekładu, redaktora przekładu. Konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

4 Przedmioty w ramach naszej specjalności: Blok zajęć ukierunkowanych teoretycznie:  Poetyka przekładu(30 h, egzamin)  Historia przekładu(30 h)  Teoria przekładu (30 h, egzamin)  Krytyka przekładu(30 h) Blok zajęć ukierunkowanych praktycznie:  Warsztat tłumacza I i II (60 h na roku I, 60 h na roku II)  Techniki pisarskie I i II (30 h na roku I, 30 h na II)  Sztuka przekładu – krótki kurs I i II (analogicznie, 15 h + 15 h) Praktyki zawodowe – 50 h (do zrealizowania w ciągu dwóch lat) Praktyki zawodowe – 50 h (do zrealizowania w ciągu dwóch lat) Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

5 Zajęcia gościnne w ramach przedmiotu Sztuka przekładu i wieczory autorskie Gości w cyklu „Obroty myśli”, współorganizowanym przez Przekładowe Koło Naukowe Przekładnia (www.amu.edu.pl/teolit/przekladnia): Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

6 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

7 Nasi Goście w minionych latach Nasi Goście w minionych latach: Jurij Czajnikow Jurij Czajnikow, tłumacz na j. rosyjski m.in. Gombrowicza, Hłaski, Masłowskiej, Kuczoka; Grzegorz Wasowski, Grzegorz Wasowski, satyryk, tłumacz purenonsensowego poematu The Hunting of the Snark Lewisa Carrolla oraz Perypetii Alicji na Czarytorium tegoż; prof. Eliza Pieciul-Karmińska Marią Bosacką; prof. Eliza Pieciul-Karmińska, tłumaczka m.in. Baśni braci Grimm, w dialogu z redaktorką jej przekładu Grimmów - Marią Bosacką; prof. Katarzyna Bazarnik prof. Katarzyna Bazarnik, joysolożka, tłumaczka, twórczyni i teoretyczka Liberatury; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

8 A także: dr habMagda Heydel dr hab. Magda Heydel, translatolożka, redaktor naczelny „Przekładańca”, tłumaczka m.in. Virginii Woolf, Conrada, Heaneya, Jane Hirshfield; prof. Jerzy Jarniewicz prof. Jerzy Jarniewicz, teoretyk i krytyk przekładu, redaktor „Literatury na Świecie”, tłumacz m.in. Portretu artysty w wieku młodzieńczym Joyce’a; Wei-Yun Lin-Górecka, Wei-Yun Lin-Górecka, tajwańska tłumaczka prozy Brunona Schulza na język chiński; prof. Elżbieta Tabakowska prof. Elżbieta Tabakowska, translatolożka i językoznawczyni, pionierka badań kognitywistycznych w przekładoznawstwie, tłumaczka Normana Daviesa i Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

9 Jak również: dr Wojciech Charchalis dr Wojciech Charchalis, autor najnowszego (2014) przekładu Przemyślnego szlachcica don Kichota z Manczy Miguela Cervantesa dr hab. Olga Kubińska dr hab. Olga Kubińska, translatolożka, tłumaczka i poetka, autorka m.in. Przybyłem tu, by umrzeć. Relacje z placów straceń red. Agnieszka Pokojska red. Agnieszka Pokojska, tłumaczka, translatolożka, redaktorka, anglistka prof. Andrew Chesterman prof. Andrew Chesterman, translatolog, autor m.in. Memes of Translation Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

10 Odbyły się również Odbyły się również: Warsztaty z redakcji przekładu Katarzyna Szach-Bolaczek Warsztaty z redakcji przekładu, które przeprowadziła Katarzyna Szach-Bolaczek z Oficyny Wydawniczej SZACH-MAT; Warsztaty rozwojowe Paula Mroczkowska, Warsztaty rozwojowe dla tłumaczy, które przeprowadziła psycholog Paula Mroczkowska, terapeutka systemowa, specjalistka w zakresie programowania neurolingwistycznego; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

11 W Wyjazdowe polonistyczno-anglistyczne seminarium z tłumaczenia poezji seminarium z tłumaczenia poezji w Kołobrzegu, zorganizowane we współpracy z Centrum Translatorycznym Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Gość specjalny seminarium: Gość specjalny seminarium: literaturoznawca, tłumacz i poeta Desmond Graham Prof. Desmond Graham Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

12 Owocem kołobrzeskiego seminarium była książka: wydany przez słowo/obraz terytoria tom Nowe wiersze Desmonda Grahama (2014) tom Nowe wiersze Desmonda Grahama (2014), przetłumaczony przez Studentów naszej specjalności przekładowej oraz translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

13 Odbyły się też warsztaty z audiodeskrypcji warsztaty z audiodeskrypcji do dzieł plastycznych i audiowizualnych, przeprowadzone przez specjalistów Fundacji Audiodeskrypcja z Fundacji Audiodeskrypcja, Barbarę Szymańską Tomasza Strzymińskiego Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

14 Gość Specjalny na specjalne życzenie Studentów? Trzy lata temu – Jerzy Łoziński Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

15 Dwa lata temu – Prof. Elżbieta Tabakowska Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

16 Rok temu – Piotr Sommer Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

17 Bliska współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową - doroczne majowe studenckie warsztaty tłumaczeniowe w Krakowie Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

18 Nasze własne konferencje: 6-7 czerwca 2013 r. studencka konferencja translatologiczna Przekład i pogranicza w Collegium Polonicum w Słubicach, zorganizowana we współpracy ze specjalnością komparatystyczną IFP, filologiczno-historycznymi studiami środkowoeuropejskimi, filologią polską jako obcą i wydziałowymi studiami w zakresie tłumaczenia zawodowego i specjalistycznego. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

19 I jej kontynuacja: 11-12 11-12 czerwca 2015 r. studencko-doktorancka konferencja translatologiczna Przekład i pogranicza II Wielojęzyczność w literaturze i kulturze" w Collegium Polonicum w Słubicach, zorganizowana przez Koło Naukowo-Artystyczne Polonistów Obcokrajowców w Collegium Polonicum, "Przekładnię" - Naukowe Koło Przekładowe UAM oraz naszą specjalność przekładową Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

20 Nasze własne przekłady: Powieść uniwersytecka, przełożona przez Zespół tłumaczek Koła Naukowego „Przekładnia” z Koła Naukowego „Przekładnia” David Damrosch, Mityngi myśli Redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska. Tłumaczenie: „Przekładnia”. Naukowe Koło Przekładowe UAM w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

21 2012 Przełożony przez Zespół tłumaczy II roku specjalności przekładowej z II roku specjalności przekładowej podręcznik akademicki: Mieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji Redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

22 2015 Przełożony przez Zespół tłumaczy II roku specjalności przekładowej z II roku specjalności przekładowej podręcznik o powieści akademickiej: Elaine Showalter, Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień) Redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska. Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria: Studenckie Debiuty Przekładowe, t. I, Poznań 2015 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

23 W przygotowaniu – Rita Felski, Literatura w użyciu (Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria: Studenckie Debiuty Przekładowe, t. II, Poznań 2016) Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl

24 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl Wszystkie przedmioty teoretyczne mają własne strony internetowe z pokazami slajdów, zestawami ćwiczeń i scyfrowaną literaturą

25 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl www. przekladowa.amu.edu.pl Strona internetowa specjalności: www. przekladowa.amu.edu.pl

26 Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.przekladowa.amu.edu.pl Pytania?rajewska@amu.edu.pl dr Ewa Rajewska, kierowniczka specjalności

27 www.przekladowa.amu.edu.pl Zapraszamy!


Pobierz ppt "Instytutu Filologii Polskiej UAM Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google