Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej ISOPA Driver Training Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej ISOPA Driver Training Program."— Zapis prezentacji:

1 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015

2 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 2 Szkolenie kierowcy dot. MDI / TDI Spółka [nazwa] Lokalizacja [miejsce] Data 01/10/2015 Instruktor [nazwisko]

3 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 3 Podstawowe dane  Z MDI / TDI można bezpiecznie obchodzić się i ma szerokie zastosowanie na całym świecie  Niniejszy program wspomaga bezpieczeństwo transportu tych substancji chemicznych poprzez zapewnienie stosownego szkolenia kierowców  Pakiet szkoleniowy jest rezultatem wspólnych starań ISOPA oraz przewoźników opartym na praktycznym doświadczeniu  Kierowcy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie dla kierowców otrzymują Kartę Szkoleniową Kierowcy MDI/TDI

4 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 4 Wstęp ISOPA  European ISO cyanate P roducers A ssociation Patrz strona internetowa www.isopa.org  Spółki członkowskie: olyo l

5 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 5 ISOPA Member Companies

6 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 6 Zastosowania Poliuretany są stosowane w wielu produktach i towarach:  Siedzenia samochodowe, kierownice  Obuwie sportowe  Kanapy, krzesła, materace  Płyta pilśniowa (MDF)  Złącza kompensacyjne & uszczelki  Pianka izolacyjna (lodówki, zbiorniki, budynki)  Powłoki, farby ...i wiele innych

7 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 7 Wygląd CieczPo reakcji MDI Od przeźroczystej do brązowej Nieznacznie stęchła Brązow a z twardą powłok ą TDI Od przeźroczystej do blado żółtej, Przenikliwa, ostra Biała pienista

8 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 8 N ajwyższe D opuszczalne S tężenie NDS NDS : 5.0 – 10.0 ppb Próg zapachu : 0.2 – 0.4 ppm Zatem:  Jeżeli poczułeś zapach to znaczy że, jesteś zagrożony, powyżej dopuszczalnego limitu!!  Nie przechowuj rzeczy ochrony osobistej w kabinie pojazdu!

9 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 9 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (1)  Prężność pary: Zagrożenia MDI i TDI są tego samego pokroju, ale prężność pary TDI jest o wiele wyższa (20x), zatem zagrożenia TDI są o wiele większe.  Gęstość pary = 6× gęstość powietrza ciśnienie odgazów jest większe od ciśnienia atmosferycznego!

10 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 10 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (2)  Zakres gęstości 1.20 – 1.29 (Dla stopnia napełniania TDI należy podporządkować się ADR (Porozumieniu dot. międzynarodowego przewozu niebezpiecznych towarów  patrz następny slajd)  Ważne temperatury (TDI) : Krystalizacja zaczyna się przy ± 15°C (temp. produktu) Topnieje, kiedy jest podgrzana do ± 45°C (temp.produktu)

11 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 11 TDI / MDI* 20% 80% ±95% DOBRZE ŹLE DOBRZE ŹLE ADR 4.3.2.2 Stopień napełnienia 4.3.2.2.4 “Gdzie komory nie są dzielone przegrodami lub płytami wyrównawczymi na odcinki o pojemności nie większej niż 7.500 litrów, będą napełnione do nie mniej niż 80% lub nie więcej niż 20% ich pojemności”. Stopień napełnienia dla TDI *) Dla MDI nie ma prawnego wymogu, lecz większość producentów stosuje te same przepisy jak dla TDI

12 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 12 MDI / TDI wchodzi w reakcję z wodą (łącznie z wilgotnos ćią z powietrza!)  Temperatura i ciśnienie CO2 rośnie znacząco w czasie transportu bez udziału zewnętrznego ogrzewania.  Możliwymi źródłami wody mogą być Operacje czyszczenia zbiornika Otwieranie pokryw włazów – dla celów: pobierania próbek, wyładowania itd. – przez: służby celne, klientów, kierowców itd. Nie wyschnięte powietrze z systemu klienta Wadliwe działanie filtra z żelem krzemionkowym Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (3)

13 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 13 Wpływ MDI / TDI na zdrowie Krótkotrwałe / jednorazowe narażenie na poziom powyżej bezpiecznego  Podrażnia usta, gardło, płuca  Ucisk w klatce piersiowej, kaszel  Trudności z oddychaniem  Łzawienie  Swędząca, zaczerwieniona skóra (natychmiast lub po pewnym czasie)  Może wystąpić podwyższenie temperatury skóry lub oparzenia Symptomy mogą pojawić się w ciągu 24 godzin od kontaktu z MDI Nie ukrywać problemów ! Natychmiast uzyskać pomoc medyczną !

14 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 14 Wpływ MDI / TDI na zdrowie Długotrwałe / powtarzane nadmierne narażenie na kontakt poprzez oddychanie lub skórę prowadzi do ryzyka wystąpienia uczulenia Symptomy takie jak okazjonalne problemy z oddychaniem podobne do astmy, katar sienny, kichanie Jeśli pojawi się uczulenie, istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia ostrej astmy w przypadku nawet nieznacznego kontaktu z MDI/TDI Uczulenie może uniemożliwić pracę z dwuizocyjanianami do końca życia; wczesne wykrycie zagrożenia, usunięcie się z miejsca skażonego lub oczyszczenie ciała z produktu może być skuteczną metodą na uniknięcie reakcji alergicznych. Uczulenie jest nieodwracalne i stanowi reakcję systemu odpornościowego. Nie należy mylić go z podrażnieniem.

15 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 15 Zagrożenia Produktu: TDI  Bardzo toksyczny przy wdychaniu  Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę  Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie :  Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie !  Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

16 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 16 Zagrożenia Produktu: MDI  Szkodliwy przy wdychaniu  Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę  Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie :  Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie !  Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

17 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 17 Klasyfikacja i Rozwieszanie wywieszek ProduktTransportZastosowanie MDI Nie uregulowane/sklasyfikowane ale nadal szkodliwe TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Kategoria 6.1 Grupa pakowania II Znakowanie i Zawieszanie etykiet: Kategoria ADR dla tunelu : (D/E) 60 2078

18 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 18 Osobisty Sprzęt Ochronny – MDI  Hełm ochronny  Okulary ochronne  Szczelne rękawice  Ochronne obuwie/buty  Kombinezon roboczy  Butelka do przemywania oczu Jako minimum... Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

19 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 19 Osobisty Sprzęt Ochronny – TDI  Hełm ochronny  Pełna maska ochronna (z stosownym filtrem)  Szczelne rękawice  Ochronne obuwie/buty  Pełny chemiczny strój  Butelka do przemywania oczu Jako minimum... Filter musi być wymieniany po max. dwóch dniach o ile producent na etykiecie nie mówi inaczej Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

20 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 20 Skutki Zdrowotne – Soczewki W przypadku zanieczyszczenia oka nie będzie można usunąć soczewek, ponieważ przylgną do powierzchni oka na skutek reakcji pomiędzy soczewkami a okiem i warstwą wody pomiędzy nimi. Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami

21 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 21 Zdrowie Osobiste (1)  Stosuj właściwy wkład filtrujący/pochłaniacz (min. AP 2 )  Używaj tylko filtrów z minimalnym indeksem AP2. Filter musi być wymieniany po max. dwóch dniach od zerwania plomb o ile producent na etykiecie nie mówi inaczej.

22 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 22 Zdrowie Osobiste (2)  Umyj ręce (i twarz) przed jedzeniem, piciem, paleniem lub wyjściem do toalety  Przechowój zanieczyszczony osobisty sprzęt ochronny poza kabiną Ilość pary równa wielkości monety jednego Eurocenta wystarczy do zwiększenia stężenia www w przeciętnej kabinie znacznie powyżej wartości Największego Dopuszczalnego Stężenia Wyobraźmy sobie pracę/spanie w takiej atmosferze przez 8 godzin !

23 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 23 Kontrola Jakości Produktu  Świadectwo Analizy  Próbki (Nie rekomendowane) Świadectwo Analizy jest wymagane dla próbki Kierowcy nie powinni pobierać próbek ! Nigdy nie trzymaj próbki w kabinie !!! Nawet przez 1 minutę !!!  Temperatura (Właściwa dla klienta)

24 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 24 Bezpieczeństwo na terenie Zapoznaj się z regulaminem dot. stanu zagrożenia i lokalizacją następujących elementów:  Znaki i alarmy  Przyrząd wskazujący kierunek wiatru  Awaryjny przycisk stop  Awaryjny prysznic  Punkt zbiórki  Pojemnik na śmieci (na zużyte uszczelki, rękawice,itd.)  Materiał odkażający i wchłaniający

25 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 25 Postępowanie w przypadku rozlania (przez Służby Ratownicze) Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny !!  Kierowcy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości i być do dyspozycji celem udzielenia informacji  Służby ratownicze powinny: 1.zakryć kanał ściekowy 2.wchłonąć wyciek 3.zneutralizować 4. Poczekać (30–60 minut po zakończeniu reakcji) 5.Usunąć wyciek po zakończeniu reakcji. 6.Włożyć resztki do wyznaczonych pojemników na chemikalia 7.Zastosować płyn odkażający

26 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 26 Załadunek: Kluczowe punkty  Należy nosić osobisty sprzęt ochronny  Wyposażenie zbiornika  3-minutowa kontrola przed i po załadunku

27 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 27  podczas rozładunku TDI/MDI pracuje się na górze cysterny lub kontenera cysterny  z analizy wypadków wynika, że 1 na 5 obrażeń jakim ulegają kierowcy związane jest z upadkiem z wysokości,a 1 na 1000 takich wypadków kończy się śmiercią  dla TDI/MDI pojedyncza składana drabinka jest niewystarczającym zabezpieczeniem i uważana jest  za niebezpieczną  najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze stałego pomostu lub klatki ochronnej (górne zdjęcie) z poręczami z wszystkich stron (360 o ). Ruchoma platforma jest tańszą i elastyczniejszą alternatywą (zdjęcie dolne) Zapobieganie upadkom z wysokości, Ochrona przed upadkiem (1)

28 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 28 W przypadku gdy podest rozładunkowy lub klatka nie są dostępne, dopuszczalne jest użycie szelek ochronnych. Upewnij sie, że:  zawsze masz je ze sobą; skontrolowane i utrzymane w należytym stanie  sprawdziłeś przed każdym użyciem czy nie są uszkodzone  jesteś przeszkolony w zakresie ich użycia  w miejscu pracy znajduje się punkt podczepienia do linki zabezpieczającej (najlepiej ruchomy) oraz linka z samonaciągiem (najlepiej z funkcją powolnego opuszczania)  Operator, w miejscu w którym przebywasz, potwierdza istnienie planu ratunkowego, który zapewnia szybką pomoc w przypadku zawiśnięcia, oraz że operator jest obecny podczas pracy z użyciem szelek ochronnych Zapobieganie upadkom z wysokości, Ochrona przed upadkiem (2)

29 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 29 Wyposażenie zbiornika  Pokrywa włazu musi być zamknięta! (zapobieganie wilgoci)  Posiadać pismo do Służb Celnych (jeśli konieczne)  Nie pomylić przewodu powrotu pary i płynu !!!  Czy zbiornik jest rozhermetyzowany?  Oczyszczone zbiorniki muszą być suche !  Pojemność (pamiętać o stopieniu napełnienia!)

30 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 30 3-Minutowa kontrola przed załadunkiem Sprzęt  Czy strona zewnętrzna autocysterny jest czysta?  Czy taca zaworowa jest czysta?  Czy autocysterna jest prawidłowo oznakowana i oznaczona napisami?  Czy wszystkie zawory są zamknięte, czy flansze i zaślepki są na swoich miejscach ?  Czy pokrywa do włazu jest zamknięta, a śruby dokręcone?  Sprawdz temperaturę

31 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 31 3-Minutowa kontrola po załadunku Sprzęt  Odłączony?  Wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową?  Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona?  Czy zawory są zamknięte, z zaślepkami kołnierzowymi i czy z nową uszczelką?  Czy nadciśnienie jest tylko nieznaczne (max 0.1 bar)?  Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona?  Próbka (jeśli konieczne)? Dokumentacja  Dokument transportowy, pismo do służb celnych, świadectwo analizy, bilet wagowy, DGD?  Instrukcje pisemne?

32 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 32 Transport  Godziny / Prędkość  Sprawdzenie temperatury (i ciśnienia)  Meldowanie o niebezpiecznych warunkach/incydentach  Parking

33 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 33 Otwieranie zbiorników w tranzycie przez Służby Celne  Zbiorniki nie powinny być otwierane w czasie tranzytu z powodu zagrożenia dla zdrowia ludzi  ISOPA wystosowało pismo do Służb Celnych podając powody  Pismo jest dostępne w 14 językach, tj. CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RU - SK - TUR - UA  Pismo może być ściągnięte z strony internetowej ISOPA http://isopa.org/product-stewardship/logistics/letter-to-customs-officers/ http://isopa.org/product-stewardship/logistics/letter-to-customs-officers/

34 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 34 Bezpieczeństwo na trasie Instrukcja postępowania :  Nie pozostawiać pojazdu nie zamkniętego  Nie ujawniać informacji o przewożonym produkcie, kliencie, trasie czy miejscu przeznaczenia  Parkować najlepiej na strzeżonych parkingach

35 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 35 Ogrzewanie Wszystkie metody:  Maksymalna temperatura czynnika ogrzewającego produkt = 60°C  Nie otwierać pokrywy włazu Para:  Tylko zewnętrzne wężownice parowe  Maksymalnie 1.7 bar (= ~ 115 °C)

36 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 36 Wyładunek – Kluczowe punkty (1)  Postępuj wg regulaminu obowiązującego na terenie  Zachowanie  Jesteś przedstawicielem dostawcy  Znać podział obowiązków pomiędzu kierowcą i operatorem zgodnie z wytycznymi CEFIC/ECTA/FECC.  Melduj o niebezpiecznych warunkach u klientów (łącznie z incydentami, które mogły spowodować zagrożenie)

37 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 37 Wyładunek – Kluczowe punkty (2)  Pojemność zbiornika magazynowego Komunikacja kierowca/operator  Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne  Obserwować złącza, ciśnienie w trakcie wyładunku  Próbki (Informować zwrotnie o konieczności pobrania próbki)  Metody wyładunku (Szczegóły na następnych slajdach)

38 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 38 Metody wyładowywania (1) Pompa do cieczy u klienta i powrót pary (z wężami dostarczonymi przez klienta,jeśli możliwe )

39 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 39 Metody wyładowywania (2) Azot lub suche powietrze u klienta

40 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 40 Metody wyładowywania(3a) Sprężarka pojazdu z żelem krzemionkowym

41 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 41 Metody wyładowywania (3b) Sprężarka pojazdu bez żelu krzemionkowego

42 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 42 Układ tacy zaworowej (przykład) Przewód cieczy i przewód powrotu pary powinny być prawidłowo rozpoznane Opary Płyn Ciśnienie

43 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 43 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (1) Sprzęt  Czy jest rozłączony?  Czy jest wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową?  Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona?  Czy zawory są zamknięte i z zaślepkami kołnierzowymi, czy pokrywy włazów są zamknięte?  Czy pokrywy tac zaworowych są zamknięte?  czy jest tylko nieznaczne nadciśnienie (maksymalnie 0.1 bar)?  Odpręzyć u klienta, jeśli to możliwe lub poinformować planistę Dokumentacja (1)  Czy została przekazana klientowi?  Czy dokumentacja transportowa została podpisana?

44 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 44 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (2) Dokumentacja (2)  Klient potrzebuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Świadectwo Analizy  Kierowca zachowuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Dla TDI: Uzyskaj lub zrób sam naniesienie do dokumentu transportowego: Pusty kontener zbiornika *), ostatni ładunek: UN 2078 Dwuizocyjanian toluenu 6.1, II *) lub: autocysterna; demontowalny zbiornik; przenośny zbiornik

45 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 45 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Teoria Góry Lodowej Zdarzenia, które. mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Zdarzenia

46 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 46 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie i niebezpieczne warunki. Przykłady zgłaszen Bieżące meldowanie o sytuacjach zagrożenia spowoduje zmniejszenie/uniknięcie poważnych incydentów:  Incydenty w ruchu drogowym  Awarie sprzętu  Niewłaściwe postępowanie ludzi  Nadmiar cieczy  Nadciśnienie  Wycieki  Niespodziewany wzrost temperatury (sprawdzać regularnie!)  Niebezpieczne warunki pracy (brak prysznica bezpieczeństwa, Niebezpieczne stanowisko pracy itp.)  Niezabezpieczona trasa

47 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 47 Incydenty Zatem, jest TO Wyzwanie dla ciebie: Ty jesteś najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa Statystyki wykazują:  Ponad 80% wszystkich incydentów odnosi się do postępowania człowieka  Większość incydentów i wypadków zdarza się w trakcie załadunku i wyładunku (LUB będziesz najważniejszym czynnikiem ryzyka !)

48 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 48 Procedury awaryjne Należy poznać sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z MDI / TDI  Oczy muszą pozostać otwarte  Należy przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut  W przypadku wątpliwości należy kontynuować przemywanie  Jak najszybciej należy skontaktować się z okulistą  Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież  Należy natychmiast myć się, myć i jeszcze raz myć wodą z mydłem  Należy wyjść na świeże powietrze  Należy wezwać lekarza lub przetransportować poszkodowanego do placówki medycznej  Należy poinformować dostawcę, który może dostarczyć informacji ułatwiających właściwe postępowanie

49 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 49 Procedury awaryjne – kontakt z MDI / TDI  Pojedynczy przypadek znacznego kontaktu z MDI/TDI jest jedną z możliwych przyczyn uczulenia.  Ważna jest wczesna terapia  Należy pamiętać, że symptomy mogą wystąpić z opóźnieniem  Pomoc można uzyskać u lekarzy pracujących w firmach będących członkami ISOPA  Najważniejsza jest szybkość  Należy przećwiczyć procedury pierwszej pomocy  Należy zasięgnąć porady medycznej

50 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 50 W każdym przypadku zagrożenia dzwoń do nas. Nie próbuj udawać bohatera….!!! And......

51 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 51 Reagowanie w sytuacji zagrożenia. TDI  Wypadek duński – Drobnica  Wypadek francuski – Masa  Wypadek portugalski – Masa  Wypadek szwedzki – Masa  Wypadki tureckie – Masa  Incydent na Węgrzech - wyciek MDI  Wypadek brytyjski – Masa  Wypadek niemiecki – Masa  Wypadek włoski – Masa

52 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 52 Reagowanie w sytuacji zagrożenia. Scenariusz z incydentem zagrożenia  Co poszło dobrze?  Co możnaby poprawić ?

53 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 53 Test  Test wielokrotnego wyboru z 20 pytaniami:  Tylko jedna odpowiedź jest poprawna  Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi do tego samego pytania = błąd  Poprawki są dozwolone (kiedy jasno wiadomo którą odpowiedź zaznaczono!)  Minimalny wynik wynosi 70% = 14 poprawnych odpowiedzi

54 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 54 Koniec Gratulacje! Zaświadczenia zostaną dostarczone tak szybko jak tylko mozliwe

55 ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 55 Notatka o odrzuceniu odpowiedzialności Zastrzeżenia. Celem działania spółki ISOPA oraz jej członków, jest dołożenie wszelkich starań aby prowadzone szkolenia były rzetelne i pomagały w prawidłowym zrozumieniu zagrożeń oraz poznaniu metod przeciwdziałania niebezpiecznym sytuacjom. Natomiast spółka ISOPA nie bierze żadnej odpowiedzialności za działania indywidualne oraz powstałe szkody wynikłe z nieprawidłowych działań w oparciu o instrukcje ISOPA. Ukończenie szkolenia nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za samego siebie.


Pobierz ppt "ISOPA Driver Training Program Wydanie 2015 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej ISOPA Driver Training Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google