Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDIACJA RODZINNA UKSW, 29 października 2008 r. Violetta Wysok Radca prawny Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie Violetta Wysok Kancelaria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDIACJA RODZINNA UKSW, 29 października 2008 r. Violetta Wysok Radca prawny Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie Violetta Wysok Kancelaria."— Zapis prezentacji:

1 MEDIACJA RODZINNA UKSW, 29 października 2008 r. Violetta Wysok Radca prawny Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie Violetta Wysok Kancelaria Radcy Prawnego ul. Bobrowiecka 3 lok. 46 00-728 Warszawa tel. +48 22 402 31 00 faks +48 22 402 32 00 www.kancelaria-bobrowiecka.pl

2 Mediacja rodzinna - sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych (pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi) z udziałem osoby trzeciej - neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediator pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia.

3 Istotne cechy mediacji  Dobrowolność  Brak formalizmu  Elastyczność postępowania  Zaangażowanie bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej do negocjacji pomiędzy stronami

4 Regulacja kodeksowa  Zmiany KPC i KC dotyczące mediacji weszły w życie 10 grudnia 2005 roku

5 Podstawowe cechy regulacji ustawowej  Stworzenie możliwości kierowania stron do mediacji przez sądy  Zapewnienie poufności postępowania  Stworzenie możliwości przymusowej egzekucji ugód zawieranych przed mediatorem wyjątek: art. 183 15 KPC – uzyskanie mocy prawnej przez ugodę zawartą przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd nie uchyla obowiązku zachowania szczególnej formy czynności prawnej  Przerwanie biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie mediacji

6 Problemy ustawowej regulacji  Wynagrodzenie mediatora (60/25 zł za sesję)  Wykształcenie/przygotowanie mediatorów  Termin na przeprowadzenie mediacji ze skierowania sądu (do miesiąca)

7 Szczególne przepisy dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych  Art. 456 i 445 2 KPC (sprawy o rozwód i separację)  jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa – mediacja pojednawcza  w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód i separację (na każdym etapie sprawy)  szczególne wymogi odnośnie kwalifikacji mediatora, do którego sprawę kieruje sąd – kurator sądowy, osoby wskazane przez RODK, stali mediatorzy posiadający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych  Inne sprawy

8 Najczęstsze kwestie w mediacjach rodzinnych  Rozwodowe – z orzekaniem o winie, czy bez  Dzieci – opieka, alimenty  Podział majątku

9 Sprawy, które nie nadają się do mediacji  z przemocą  gdy któraś ze stron jest uzależniona od alkoholu  gdy któraś ze stron jest uzależniona od narkotyków  gdy w rodzinie występuje choroba psychiczna/silne zaburzenia emocjonalne  gdy konflikt jest zaogniony lub długotrwały

10 Czy potrzebna jest mediacja rodzinna?  Czy to działa?  Formułowanie kwestii do dyskusji  Docieranie do potrzeb zamiast do stanowisk  Przeformułowania (reframing)  Precyzowanie  Parafrazowanie  Odzwierciedlenie  Dowartościowanie  Normalizowanie  Podsumowanie  Zadawanie pytań  Rozważanie BATNA i WATNA  Wizualizacja


Pobierz ppt "MEDIACJA RODZINNA UKSW, 29 października 2008 r. Violetta Wysok Radca prawny Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie Violetta Wysok Kancelaria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google