Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program edukacji prawnej Ignorantia iuris nocet cz. II Cykl zajęć z zakresu wybranych zagadnień prawa rodzinnego dla uczniów klas maturalnych Autorka:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program edukacji prawnej Ignorantia iuris nocet cz. II Cykl zajęć z zakresu wybranych zagadnień prawa rodzinnego dla uczniów klas maturalnych Autorka:"— Zapis prezentacji:

1

2 Program edukacji prawnej Ignorantia iuris nocet cz. II Cykl zajęć z zakresu wybranych zagadnień prawa rodzinnego dla uczniów klas maturalnych Autorka: Elżbieta Kiedrzynek XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

3 MACIERZYŃSTWO – jest to pochodzenie dziecka od określonej kobiety. OJCOSTWO – pochodzenie dziecka od określonego mężczyzny, może być stwierdzone w trojaki sposób: 1)Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, to domniemywa się, że jego ojcem jest mąż matki 2) Ojcostwo dzieci pozamałżeńskich ustala się poprzez dobrowolne ich uznanie przez ojca za zgodą matki 3) Sądowe ustalenie ojcostwa, zgodnie z którym ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował fizycznie z matką pomiędzy 300 i 180 dniem przed narodzeniem dziecka

4 Władza rodzicielska – zespół praw i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, obejmuje: 1)Opiekę nad dzieckiem 2) Zarząd majątkiem dziecka 3) Przedstawicielstwo, czyli reprezentacja dziecka Na dziecku ciąży obowiązek posłuszeństwa, pomagania rodzicom we wspólnym gospodarstwie oraz przyczynianie się z własnych dochodów do utrzymania rodziny, z którą zamieszkuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do pełnoletności, czyli 18-ego roku życia.

5 Ustanie małżeństwa: śmierć jednego z małżonków rozwód (rozwiązanie małżeństwa przez sąd na żądanie każdego z małżonków) w wyniku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia unieważnienie z powodu naruszenia przeszkód małżeńskich Separacja (urlop od małżeństwa) -wprowadzona ustawą z maja 1999 r. - orzeka ja sąd w wyniku zupełnego rozkładu pożycia - nie ma charakteru ostatecznego, ponieważ na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o jej zniesieniu

6 ALIMENTY – środki na utrzymanie, które przysługują dzieciom oraz osobom (np. rodzicom) nie mogącym utrzymać się samodzielnie, a które znalazły się w niedostatku od osób związanych z nimi stosunkiem rodzinnym. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na: rodzicach wobec dzieci dorosłych dzieciach wobec rodziców między małżonkami, wówczas gdy: a)jeden z nich znalazł się w niedostatku b)nie jest wyłącznie winien rozkładu małżeństwa

7 1)Prawo rodzinne normuje stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska). 2)Sposoby ustalenia ojcostwa są określone dokładnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 3)Małżeństwo ustaje z przyczyn naturalnych oraz na skutek rozwodu lub unieważnienia; separacja nie powoduje ostatecznego rozwiązania małżeństwa. 4)Alimenty to środki na utrzymanie przeznaczone dla tych osób w rodzinie, które nie mogą się samodzielnie utrzymać, obowiązek alimentacyjny jest dokładnie unormowany przepisami prawa.

8 Bibliografia: 1.Jacek Musiałkiewicz: Prawo i postępowanie administracyjne cz. I, wyd. Ekonomik – 2003 r. 2.Maria Wajgner: Prawo i postępowanie administracyjne cz. I, wyd. Rea – 2003 r. 3.Ustawa z 1964 r. (z późn. zm.) – kodeks rodzinny i opiekuńczy 4.Ustawa z 1986 r. (z późn. zm.) – prawo o aktach stanu cywilnego


Pobierz ppt "Program edukacji prawnej Ignorantia iuris nocet cz. II Cykl zajęć z zakresu wybranych zagadnień prawa rodzinnego dla uczniów klas maturalnych Autorka:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google