Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uczę się i pomagam” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PRZYSTANEK w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rudzie Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uczę się i pomagam” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PRZYSTANEK w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rudzie Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1 „Uczę się i pomagam” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PRZYSTANEK w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rudzie Śląskiej

2 { W części projektu, dotyczącej wolontariatu, wzięło udział 50 uczniów, podzielonych na 5 grup.

3 Zajęcia, prowadzone przez Liderów Wolontariatu miały na celu zaznajomić uczniów SP nr 14 z tematyką pracy wolontarystycznej.

4 Uczniowie dowiedzieli się między innymi kto to jest wolontariusz, czym może się zajmować oraz jakie prawa i obwiązki posiada. Uczniowie dowiedzieli się między innymi kto to jest wolontariusz, czym może się zajmować oraz jakie prawa i obwiązki posiada. P R A W A KORZYSTAJĄCYWOLONTARIUSZ (-OWI) możeprzepismoże (przysługują)przepis Wydać pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza (na żądanie). Art.44 ust.3 Wykonywać świadczenia, jako wolont. na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Art.43 ust.3 Pokrywać inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza – na zasadach, jak dla pracowników. Art.45 ust.2 + Kodeks Pracy Publiczne świadczenia zdrowotne jak dla pracownika * Art.46 ust.1 Pokrywać koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń. Art.45 ust.3 Świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Art.46 ust.2,3 Ubezpieczyć wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej (OC), w zakresie wykonywanych świadczeń Art.46 ust.6 Świadczenia z tytułu ubezpieczenia OC * Art.46 ust.6 Prawo do utrzymania statusu bezrobotnego, jeżeli był on zarejestrowany w P.U.P. Ustawa o promocji zatrudnienia i instyt. rynku pracy

5 Uczniów zapoznano z ofertą organizacji pozarządowych działających w naszym mieście oraz przedstawiono przykładowe placówki, w których wolontariusze są potrzebni.

6 Mając taką wiedzę, uczniowie wybrali jedno miejsce w Rudzie Śląskiej, które chcieliby odwiedzić. Następnie opracowali plan wizyty oraz przygotowali podarunki dla pensjonariuszy, a także krótki program artystyczny.

7 Uczniowie z entuzjazmem oraz ciekawością podeszli do zagadnień związanych z wolontariatem. Postanowili wybrać się do Ośrodka Caritas Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej oraz do Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.

8

9 Podczas zajęć większość uczniów wykazała się dużą odwagą, otwartością i chęcią do działania. Po zakończeniu zajęć chętnie podsumowali wycieczkę, dzieląc się doświadczeniami i wspomnieniami, związanymi z ich pierwszą działalnością wolontarystyczną.

10 Poprzez wdrożenie teorii w praktykę, młodzież mogła przekonać się jaką przyjemność sprawia pomoc innym! Część uczniów już w drodze powrotnej była zainteresowana podjęciem pracy wolontarystycznej w odwiedzanych miejscach, ponieważ pobyt w ośrodkach uświadomił im, że bycie wolontariuszem i pomoc innym sprawia im dużo radości i daje ogromną satysfakcję.

11 Po zakończeniu zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczestnicy projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których ocenili swoją wiedzę o wolontariacie oraz zdobyte umiejętności.

12 Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym wolontariuszom za zaangażowanie i serce włożone w podjętą pracę. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym wolontariuszom za zaangażowanie i serce włożone w podjętą pracę. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom Ośrodka Caritas Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej za umożliwienie realizacji projektu, wszelką pomoc i gościnność.


Pobierz ppt "„Uczę się i pomagam” Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PRZYSTANEK w Rudzie Śląskiej Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rudzie Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google